Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
Сторінка2/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5

A. *

Секторної діаграмою


B.

Стовпчикової діаграмою


C.

Радіальної діаграмою


D.

Лінійної діаграмою


E.

Картограмою

22.

В районі проживає 70000 населення, з них у віці 0–14 р. – 13,0 \%, 15-49 років – 52,0 \%, 50 років та старших – 35,0 \%. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити ці дані?


A. *

Секторної діаграми


B.

Радіальної діаграми


C.

Лінійної діаграми


D.

Стовпчикової діаграми


E.

Картограми


23.

Населення міста А. має наступну вікову структуру: 0-14 років - 30 \%; 15-44 років - 50 \%; 50 і більше років - 20 \%. Оцініть тип вікової структури населення даного міста.


A. *

Прогресивний


B.

Стаціонарний


C.

Регресивний


D.

Звужений


E.

Розширений


24.

В структурі населення регіону питома вага осіб від 0 до 14 років складає 25%, 15-49 років - 50 %, 50 років і старших - 25 %. Яке поняття найбільш влучно характеризує цю демографічну ситуацію?


A. *

Стаціонарний склад населення


B.

Регресивний склад населення


C.

Прогресивний склад населення


D.

Звужений склад населення


E.

Розширений склад населення


25.

У Н-ському регіоні через сприятливі природно-кліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відзначено підвищення числа пенсіонерів, що переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які викликали аналогічне масове переселення з-за закордону. Оцініть склад населення , що характеризує останнє демографічне явище?


A. *

Імміграція населення


B.

Еміграція населення


C.

Регресивний склад населення


D.

Стаціонарний склад населення


E.

Прогресивний склад населення


26.

Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки відділеного села, яка вдома без подання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини?


A. *

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу


B.

Історія розвитку дитини


C.

Історія розвитку новонародженого


D.

Обмінна карта: відомості про новонародженого


E.

Медичне свідоцтво про народження


27.

Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років знаходився на диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно із чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. На підставі якого документу це можливо зробити в даному випадку ?


A. *

Лікарське свідоцтво про смерть


B.

Медична карта амбулаторного пацієнта


C.

Фельдшерська довідка про смерть


D.

Виписка із журналу обліку померлих

E.

Карта обліку диспансерного спостереження


28.

Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав “Лікарське свідоцтво про смерть” і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно із чинним законодавством України?


A. *

Не пізніше трьох днів


B.

Не пізніше десяти днів


C.

Не пізніше одного місяця


D.

Не пізніше трьох місяців


E.

Не пізніше одного року


29.

В приймальне відділення лікарні швидкої медичної допомоги у тяжкому стані доставлено чоловіка 43 років. Черговий лікар встановив діагноз: гострий інфаркт міокарда. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, через 2 години хворий помер. Якому фахівцю найбільш доцільно доручити встановити основну причину смерті у даній ситуації?


A. *

Судово-медичний експерт


B.

Лікар-експерт


C.

Черговий лікар


D.

Лікар швидкої допомоги


E.

Лікар-патологоанатом


30.

Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і визначити наскільки він залежить від керованих причин, пов’язаних із недоліками в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Питома вага (частка) якого явища в загальній кількості померлих дітей до 1 року найточніше це відображає?


A. *

Частка неонатальної смертності


B.

Частка мертвонароджуваності


C.

Частка ранньої неонатальної смертності


D.

Частка постнеонатальної смертності


E.

Частка перинатальної смертності


31.

В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті К. установлено, що в неонатальному періоді помирає 54\% дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначте тип дитячої смертності в даному населеному пункті?


A. *

Тип "А"


B.

Тип "В"


C.

Тип "С"


D.

Тип "D"


E.

Тип "E"


32.

Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи він повинен внести в цей план щодо первинної профілактики захворювань?


A. *

Попередження виникнення захворювань


B.

Направлення хворих на санаторне лікування


C.

Заходи щодо підвищення якості життя хворих


D.

Заходи щодо покращання умов життя хворих


E.

Попередження ускладнень хвороби


33.

Районному кардіологу доручено розробити план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів по зниженню смертності від серцево-судинних захворювань. Які заходи мають бути заплановані щодо вторинної профілактики цих захворювань?


A. *

Попередження рецидивів і ускладнень захворювань.


B.

Направлення хворих на санаторно-курортне лікування

C.

Попередження виникнення захворювань.


D.

Направлення хворих на стаціонарне лікування.


E.

Оптимізація способу і умов життя.


34.

Цеховим лікарем на підприємстві щорічно проводиться аналіз стану здоров’я робітників. На які диспансерні групи здоров’я розподіляються робітники підприємства у щорічному звіті?


A. *

Здорові, практично здорові, хворі за 3-ма стадіями компенсації


B.

Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби


C.

Здорові, часто хворіючі з компенсованим перебігом хвороби


D.

Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові


E.

Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання


35.

Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. За яким видом захворюваності визначається група тривало і часто хворіючих?


A. *

З тимчасовою втратою працездатності


B.

Загальна


C.

Гостра інфекційна


D.

На найважливіші неепідемічні хвороби


E.

Госпіталізована


36.

На медико-соціальну експертну комісію прибув хворий з наступним станом здоров'я: виражене порушення функції організму, хворий не може себе обслуговувати, потребує постійної допомоги та догляду. Критерієм якої групи інвалідності відповідають показники здоров'я даного хворого?


A. *

I групи


B.

II групи


C.

III групи


D.

II А групи


E.

II Б групи


37.

Комплексна оцінка здоров’я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України, показала, що 20% обстежених спостерігалося збільшення долі щитовидної залози (залозу видно під час ковтання), 15% дітей мали низький рівень фізичного розвитку. Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, вкладає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров’я відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо поліпшення цієї ситуації?


A. *

Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль


B.

ІІІ група здоров’я . Використовувати йодовану сіль


C.

IV група здоров’я. Відселення дітей з району проживання


D.

ІІІ група здоров’я. Призначення препаратів, які підвищують функцію щитовидної залози


E.

ІІ група здоров’я – функціональний стан залози у дитячому віці


38.

Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики та обчислювальної техніки працюють на протязі 40 хв. за одним персональним комп‘ютером. В кінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функцій зору. За період навчання у школі у 17% учнів діагностовано міопію слабкого та середнього ступеню, астигматизм. Визначте групу здоров’я для учнів, передбачте заходи з профілактики порушень органів зору.


A. *

Група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем


B.

Група здоров’я ІІ. Обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 20 хв


C.

Група здоров’я ІІІ. Кожен учень повинен мати окреме робоче місце


D.

Група здоров’я ІІІ. Заборонити роботу на персональних комп’ютерах


E.

Група здоров’я ІІІ обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 10 хв

39.

У хлопчика 11 років, довжина тіла 148 см (М+1,5), маса тіла - 42 (+ 1,9) кг, окружність грудної клітки 70 см (+1). Хворіє ГРВІ 4-5 разів на рік. Хронічною патології не виявлено. До якої групи здоров'я можна віднести дитину?


A. *

2


B.

4


C.

3


D.

5


E.

1


40.

Хлопчик 11 років за останній рік п’ять разів хворів на гострі респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я повинен його віднести сімейний лікар?


A. *

До другої групи.


B.

До першої групи.


C.

До третьої групи.


D.

До четвертої групи.


E.

До п’ятої групи.


41.

Хлопчик 12 років має деякі функціональні та морфологічні відхилення (міопія 0,5Д) та знижений опір організму. Хронічні захворювання відсутні. За останній рік 5 раз хворів на респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я можна віднести цього хлопчика?


A. *

Друга група здоров’я.


B.

Перша група здоров’я.


C.

Третя група здоров’я.


D.

Четверта група здоров’я.


E.

П’ята група здоров’я.


42.

Хлопчик 13 років має відхилення у фізичному розвитку: маса тіла нижче середньої вікової норми. В анамнезі тубінфікування. При огляді окулістом поставлений діагноз міопія слабкого ступеня. До якої групи здоров'я слід віднести дитину.


A. *

До другої


B.

До третьої


C.

До першої


D.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка