Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
Сторінка3/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5
До п'ятої


E.

До четвертої


43.

Хлопчик 12 років скаржиться на головний біль, запаморочення протягом останнього року. Хворів ГРВІ 5-6 разів протягом року. Об’єктивно: маса тіла 46 кг, довжина тіла – 156 см (у межах pm1\sigma). Правильного складу тіла, задовільного харчування, шкіра чиста. Хронічної патології не виявлено. До якої групи здоров’я відноситься хлопчик?


A. *

Друга


B.

Перша


C.

Третя


D.

Четверта


E.

П’ята


44.

В школі після проведення поглибленого медичного огляду в п’ятому класі діти розподілені за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають функціональні, морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, та тих, що часто хворіють?


A. *

2


B.

1


C.

3


D.

4


E.

5

45.

При поглибленому щорічному медичному огляді у школяра 9 років встановлено: нормальний фізичний розвиток, міопія 1,5 Д, 3 рази на рік хворів ГРЗ. З боку інших органів та систем відхилень не виявлено. До якої групи здоров'я необхідно віднести цього школяра?


A. *

2 група здоров'я


B.

3 група здоров'я


C.

1 група здоров'я


D.

4 група здоров'я


E.

5 група здоров'я


46.

З контингенту III групи здоров'я троє дітей, які перебували на диспансерному обліку у дільничного педіатра, одужали від хронічних захворювань. Які подальші дії дільничного лікаря є правильними?


A. *

Перевести в II групу здоров'я


B.

Перевести до І групи здоров'я


C.

Зняти з диспансерного обліку


D.

Залишити в тій же групі здоров'я


E.

Передати під нагляд фахівцям за профілем патології


47.

Дівчинка 5 років має середній рівень фізичного розвитку, маса тіла дорівнює М+1,9dR, обвід грудної клітки М+1,6dR, підшкірно-жировий прошарок - 1,2 см, кістяк тонкий, м'язова система середня, ЖЄЛ та м'язова сила правої та лівої кисті відповідає віку дитини - М+0,9. Протягом року дівчинка хворіла на грип, гострий бронхіт, кір, гостру пневмонію. До якої групи за станом здоров'я слід віднести дівчинку?


A. *

ІІ


B.

І


C.

ІІІ


D.

ІV


E.

V


48.

Вказати, до якої групи здоров(я треба віднести дитину, у якої під час поглибленого медичного огляду було виявлено хронічний гастрит у стані компенсації.


A. *

3


B.

2


C.

1


D.

4


E.

5


49.

Дівчинка 10 років має середній гармонійний фізичний розвиток; за минулий рік хворіла 2 рази. Поглиблений медичний огляд виявив наявність карієсу середньої активності та міопії 4,5D. До якої групи здоров?я слід віднести цю дівчинку?


A. *

3 група.


B.

1 група.


C.

2 група.


D.

4 група.


E.

5 група.


50.

В учня 4 класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає на хронічний бронхіт в стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями він не хворів. До якої групи здоров'я відноситься хлопчик?


A. *

III-а


B.

I-а


C.

II-а


D.

IV-а


E.

V-а

51.

Під час медичного огляду у школяра 14 років виявлено: хронічний холецистит, короткозорість слабкого ступеня, карієс зубів, зниження вмісту гемоглобіну в крові, знижена працездатність. До якої групи здоров’я слід віднести школяра?


A. *

IV


B.

I


C.

ІІ


D.

ІІІ


E.

V


52.

У одного з учнів восьмого класу ї лікар встановив наявність гіпертрофії мигдаликів ІІІ ступеню, хронічний риніт та вегето-судинну дистонію. За станом здоров’я цей учень відноситься до наступної групи здоров я:


A. *

ІV


B.

І


C.

ІІ


D.

ІІІ


E.

V


53.

Дівчинка 14 років. Хронічне захворювання бронхіальна астма у стадії субкомпенсації. За останній рік 3 рази хворіла на пневмонію. Яка група здоров’я у цієї дівчинки?


A. *

Четверта група здоров’я.


B.

Перша група здоров’я.


C.

Друга група здоров’я.


D.

Третя група здоров’я.


E.

П’ята група здоров’я.


54.

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити патологічну ураженість населення N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається патологічна ураженість населення на хвороби на лікарській дільниці?


A. *

За журналом профоглядів


B.

За cтатиcтичними талонами “+”


C.

За cтатиcтичними талонами “-”


D.

За cтатиcтичними талонами “+” і “-”


E.

За талонами на прийом до лікаря


55.

З метою оцінки раціональності використання ліжкового фонду проводиться реєстрація госпіталізованої захворюваності. Який статистичний документ є основним джерелом інформації в цьому випадку?


A. *

Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару


B.

Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів


C.

Медична карта стаціонарного хворого


D.

Виписка із медичної карти стаціонарного хворого


E.

Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік


56.

При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників машинобудівного заводу було використане поглиблене вивчення захворюваності. Назвати обліковий документ, що використовується при цьому.


A. *

Карта обліку тимчасової непрацездатності


B.

Особова карта робітника


C.

Лікарняний листок


D.

Звіт про причини тимчасової непрацездатності


E.

Листок непрацездатності

57.

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити захворюваність N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається первинна захворюваність населення на дільниці?


A. *

За cтатиcтичними талонами “+”


B.

За cтатиcтичними талонами “+” і “-”


C.

За журналом профоглядів


D.

За медичними картами амбулаторних хворих


E.

За талонами на прийом до лікаря


58.

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити поширеність N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається поширеність (розповcюдженіcть) хвороб на лікарcькій дільниці?


A. *

За cтатиcтичними талонами “+” і “-”


B.

За cтатиcтичними талонами “-”


C.

За картами хворого, що вибув з стаціонару


D.

За талонами на прийом до лікаря


E.

За журналом профоглядів


59.

Дільничний лікар повинен дати характеристику захворюваності населення свого ділянки для складання річного звіту про діяльність поліклініки. Які документи використовується для реєстрації та вивчення загальної захворюваності?


A. *

Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу.


B.

Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта.


C.

Медична карта амбулаторного хворого, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу


D.

Листок тимчасової втрати працездатності, статистичний талон вибулого зі стаціонару


E.

Листок непрацездатності


60.

Дільничний лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до хворого 42 років. При обстеженні хворого лікар запідозрив дизентерію. Який документ повинен оформити лікар?


A. *

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання


B.

Статистичний талон заключних (уточнених) діагнозів


C.

Довідку про інфекційне захворювання


D.

Виписку з Медичної карти амбулаторного хворого


E.

Доповідну записку на ім'я Голови сільської ради


61.

Хворий Р., що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком звернувся до лікаря-терапевта районної поліклініки. Скарги хворого і об’єктивні дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і надіслав відповідний медичний документ у таку установу:


A. *

Районну санітарно-епідеміологічну станцію


B.

Підприємство, де працює постраждалий


C.

Медико-санітарну частину підприємства


D.

Головному лікарю територіального медичного об'єднання


E.

Спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання


62.

У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?


A. *

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання.


B.

Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.


C.

Історія розвитку дитини.


D.

Талон амбулаторного пацієнта.


E.

Медична карта стаціонарного хворого.

63.

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Який медичний документ повинен оформити лікар для реєстрації цього захворювання?


A. *

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (ф. № 058/0)


B.

Звіт про медичну допомогу дітям (ф. №31)


C.

Виписка з Історії розвитку дитини (ф. № 112/0)


D.

Звіт про деякі інфекційні та паразитарні захворювання (ф. №1)


E.

Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. №025-2/0)


64.

Дільничним лікарем поліклініки встановлений у прибулого на прийом пацієнта діагноз дизентерії. Який обліковий документ відображає даний вид захворюваності?


A. *

Екстрене повідомлення


B.

Статистичний талон


C.

Повідомлення про найважливіше неепідемічне захворювання


D.

Листок непрацездатності


E.

Контрольна карта диспансерного хворого


65.

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Протягом якого часу лікар повинен проінформувати санепідстанцію про цей випадок?


A. *

12 годин


B.

24 годин

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка