Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу з фармакотерапії за фаховим напрямком
Сторінка8/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема: Клінічна фармакологія антиангінальних середників. Фармакотерапія стенокардії, гострого коронарного синдрому.

Актуальність теми: Ішемічна хвороба серця займає провідне місце серед серцево-судинної патології. Неправильно призначене чи несвоєчасно розпочате її лікування приводить до розвитку численних ускладнень (інфаркт міокарда, аневризма лівого шлуночка, серцева недостатність і інші) чи й смерті пацієнтів. Нераціонально підібрана терапія антиангінальними засобами сама може становити загрозу життю хворих. Тому лікарю будь-якого профілю необхідно вміти доцільно призначити препарати даної групи, як для тривалого лікування, так і з метою надання першої допомоги (приступ стенокардії).

Навчальні цілі:

Знати: класифікацію, фармакокінетику, фармакодинаміку, покази і протипокази до призначення антиангінальних засобів, особливості взаємодії даних препаратів з іншими групами ліків.

Вміти: аналізувати дію антиангінальних засобів, раціонально застосовувати їх в різних клінічних ситуаціях.

Виховні цілі: забезпечення адекватної і безпечної терапії гострого коронарного синдрому.
Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

І. Запитання для контролю рівня знань:

1. Патофізіологічні основи розвитку ІХС.

2. Класифікація антиангінальних препаратів за механізмом дії.

3. Механізм дії, фармакокінетики і фармакодинаміки нітратів.

4. Особливості фармакотерапії нітратами, побічна дія.

5. Обгрунтувати ефективність β-адреноблокаторів при ІХС.

6. Фармакокінетика і фармакодинаміка β-адреноблокаторів, побічна дія.

7.Антагоністи кальцієвих каналів: фармакокінетика, фармакодинаміка, особливості клінічного використання при ІХС.

8. Порівняльна характеристика антиангінальних засобів, які використовуються для зняття і профілактики нападів стенокардії.

9. Комплексне лікування інфаркту міокарда.ІІ. Вивчіть форми випуску і особливості дозування при ІХС наступних препаратів:

Нітрогліцерин, молсидомін, нітросорбід, ізосорбід мононітрат, анаприлін, метапролол, атенолол, карведілол, локрен, верапаміл, ніфедипін, амлодипін, ділтіазам, аміодарон.ІІІ. Розв’яжіть ситуаційні задачі:

1. Хворому на ІХС та хронічний бронхіт лікар призначив анаприлін 40 мг 3 рази на день. Оцініть тактику лікаря.

2. Пацієнта з ІХС, що регулярно приймав нітросорбід в добовій дозі 60 мг доставлено у відділення інтенсивної терапії з діагнозом прогресуюча стенокардія. Поясніть причину дестабілізації. Призначте лікування.

3. Виберіть комбінації препаратів, що застосовують при лікуванні артеріальної гіпертензії та ІХС:

1) атенолол + корінфар,

2) атенолол + верапаміл,

3) атенолол + кордарон,

4) атенолол + нітросорбід,

5) атенолол + гіпотіазид.
Самостійна аудиторна робота студентів

І. Студенти працюють з хворими в палатах. На основі скарг, анамнезу хвороби і життя, даних об’єктивного та додаткових методів дослідження ставлять діагноз. Враховуючи фармакокінетику, фармакодинаміку препаратів, побічні дії ліків та особливості їх взаємодії між собою призначають хворим лікування. Результати проведеної роботи доповідають на заключному етапі заняття.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.

Література.

1. Латогуз І.К., Мала Л.Т., Циганенко А.Я., Клінічна фармакологія. – Харків: „Основа”, 1995. – в 2-х томах.

2. Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях.- Харків, 2001.-128 с.

3. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. Под ред. И.С.Чекмана, А.П.Пелещука, О.А.Пятака К, Здоров’я, 1986.-525 с.

4. Машковський М.Д. Лекарственные средства.- Харьков: Торсинг, 1992.- в 2-х томах.
Методичну розробку підготувала доцент Дзвіняцька О.Ф.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

клінічної фармакології й фармакотерапії з курсом біоетики і біобезпеки
Завідувач кафедри, професор І.Г.Купновицька

2.3.2. Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів (взірець)

Тема: Клінічна фармакологія гіполіпідемічних, ферментних, вітамінних, анаболічних препаратів, солей заліза, калію, натрію, магнію тощо.

Актуальність теми: Засоби, що впливають на метаболізм діють на всі ланки обміну речовин. Вони регулюють ріст і розвиток організму, підвищують адаптаційні його можливості, попереджують виникнення нових та корегують перебіг вже існуючих патологічних процесів. Неправильне застосування препаратів, шо впливають на обмінні процеси може привести до ряду ускладнень чи й смерті людини, що вимагає глибоких знань засобів даної групи та вміння їх раціонального призначення.

Навчальні цілі:

Знати: фармакокінетику, фармакодинаміку, покази і протипокази до призначення засобів, що впливають на дисліпідемії та метаболізм, особливості взаємодії даних препаратів з іншими групами ліків та між собою.

Вміти: аналізувати дію засобів, що впливають на дисліпідемії та метаболізм, раціонально застосовувати їх в різних клінічних ситуаціях.

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Забезпечуючі:

Біоорганічна хімія

Нормальна фізіологія

Особливості хімічної будови і механізм дії засобів, що впливають на метаболізм

Основні фізіологічні процеси зумовлені даними групами препаратів

2.

Забезпечувані:

Внутрішні хвороби


Фармакокінетику, фармакодинаміку засобів, впливають на метаболізм, покази і протипокази до призначення, особливості їх взаємодії між собою і з іншим групами препаратів


Раціонально призначати в кожному конкретному випадку засоби, що впливають на метаболізм3.

Внутрішньопредметна інтеграція

Засоби, що впливають на метаболізм


Механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка засобів, що впливають на метаболізм
Основні питання теми:

1. Роль вітамінних і коферментних препаратів в лікуванні й профілактиці внутрішніх захворювань.

2. Фармакокінетика і фармакодинаміка водорозчинних вітамінів.

3. Препарати нікотинової кислоти ї їх роль в медицині.

4. Фармакокінетика і фармакодинаміка жиророзчинних вітамінів.

5. Роль попередників пірімідинових і пуринових основ в обміні речовин.

6. Значення препаратів амінокислот у діяльності печінки.

7. Класифікація гіполіпідемічних засобів і принцип їх дії.

8. Роль статевих гормонів у ліпідному обміні і розвитку атеросклерозу.

9. Клінічне застосування протеолітичних ферментів.

10. Роль інгібіторів протеаз у лікуванні патологічних станів.

11. Клінічне застосування солей заліза, калію, натрію, магнію.Матеріали для самоконтролю

Розгляньте ситуаційні задачі і дайте відповіді на запитання:Задача І.

Хворий В., 54 років, інженер, звернувся в поліклініку зі скаргами на приступи загрудинного болю, які виникають при ходьбі через 1000-1500 м, піднятті на ІІІ-ІV поверх будинку, проходять після відпочинку, іноді заставляють його прийняти під язик таблетку нітрогліцерину.

Хворіє більше року, захворювання виникло якось непомітно, спочатку у вигляді поколювання в ділянці серця після виражених психоемоційних стресів. За останні кілька місяців болі почали виникати при ситуаціях, описаних у скаргах.

Із анамнезу житя: не курить, алкоголь вживає помірно. Хворів 10 років тому інфекційним гепатитом.

Об’єктивно: підвищеного відживлення, вага 90 кг, ріст 170 см, біомас- індекс 31. АТ – 170/100 мм рт ст. Пульс 84 уд. за хв. В легенях везикулярне дихання. Межі відносної серцевої тупості зміщені на 2 см дозовні від лівої серединноключичної лінії. Тони ритмічні, послаблені, систолічний шум на верхівці серця, підсилений ІІ тон над аортою. Живіт м’який, збільшений в об’ємі за рахунок підшкірної клітковини, печінка, селезінка не збільшені.

На ЕКГ в грудних відведеннях сплощений Т без суттєвої динаміки на серії знятих ЕКГ.

1. Поставте діагноз.

За даними біохімічного обстеження встановлено: холестерин – 8,3 ммоль/л, β-ліпопротеїди – 10000 ммоль/л.

Запитання.

2. Оцініть ліпідограму.

Яка стратегія вторинної профілактики атеросклерозу у даного хворого?

Задача ІІ.

Хворому стенокардією призначено нітро-мак-ретард в дозі 2,5 мг 4 рази в день, місклерон по 0,5 г 3 рази в день і холестірамін по 3 г 3 рази в день.

Запитання :

Чи буде ефективним призначене лікування? Якщо так, то через який час і при якій умові?

Який механізм дії призначених протиліпідемічних засобів?

Які препарати ще доцільно призначити пацієнтові і які патогенетичні механізми потрібно використовувати?Задача ІІІ

Яку динаміку протромбінового індекса крові повинен передбачити лікар, якщо підчас лікування антикоагулянтами непрямої дії (неодікумарін, сінкумар) хворому призначається антибіотик?Задача ІV

Визначте речовини, найбільш раціональні для використання в наступних ситуаціях:

1) вітамінний препарат з антиоксидантними властивостями в комплексному лікуванні ІХС;

2) ферментний препарат з метою тромболізу;

3) антиферментний препарат при гострому панкреатиті;

4) препарат стероїдної будови для лікування остеопорозу;

5) вітамінний препарат з гіполіпідемічними властивостями;

ЛІТЕРАТУРА

1. Нейко Є.М., Боцюрко В.І. Внутрішні хвороби. Івано-Франківськ.-1997.-540с.

2. Крайдашенко О.В., Купновицька І.Г., Кліш І.М. Фармакотерапія.- Вінниця: Нова книга, - 2010 .-736 с.

3. Латогуз І.К., Мала Л.Т., Циганенко А.Я., Клінічна фармакологія. – Харків: „Основа”, 1995. – в 2-х томах.

4. Самура Б.А., Дралкин А.В., Фармакокинетика.- Харьков: Основа, 1996.

5. Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях.- Харків, 2001.

6. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. Под ред. И.С.Чекмана, А.П.Пелещука, О.А.Пятака К, Здоров’я, 1986.

7. Машковський М.Д. Лекарственные средства.- Харьков: Торсинг, 1992.- в 2-х томах.

8. Лоуренс Д.Р., Бенитт Н.Н., Клиническая фармакология. – м.: Медицина, 1993.- в 2-х томах – 1270 с.
Методичну розробку підготувала доцент Дзвіняцька О.Ф.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедриклінічної фармакології й фармакотерапії з курсом основ біоетики й біобезпеки
Завідувач кафедри, професор І.Г.Купновицька
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка