Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Сторінка5/5
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5

2.4 Удосконалення системи моніторингу в зоні обслуговування лабораторії

Виходячи з даних празитологічних та мікологічних досліджень за 2008-2010 роки видно, що кількість захворювань риби знаходиться приблизно на одному рівні, що свідчить про необхідність внесення коректив в систему моніторингу.

Також слід зазначити про відсутність позитивних випадків з вірусологічних та бактеріологічних показників, що вказує на необхідність проведення виїздів працівників лабораторії на всі об’єкти в зоні обслуговування з метою об’єктивного відбирання проб та обстежень водойм.

Розробка нових підходів до моніторингу вимагає Директива 96/23 ЄС, в якій вказано показники, за якими необхідно проводити моніторинг, що, в свою чергу, вимагає велику кількість високоточного обладнання, яке б відповідало міжнародним вимогам, та кваліфікованих спеціалістів [57, 58].

Мета роботи ̶ удосконалення системи моніторингу за показниками якості та безпечності риби в умовах ХЗСДЛзХПРіГБ, але проаналізувавши систему моніторингу виявили, що цього є не достатньо, тому що благополуччя водойм, якість і безпека риби залежать також від держави та людей.

Нинішня система моніторингу є дієвою, але не достатньою тому ми запропонували схему для покращення ведення моніторингу в зоні обслуговування лабораторії (рис 2.1).

Крім того, проаналізувавши виявлення захворювань риби, необхідно прийти до висновку, що потрібно розширити сферу моніторингу, оскільки фактори, що впливають на захворюваність риби надзвичайно різноманітні. Так, у зв’язку з викладеним пропонуємо досліджувати рибу і воду на такі показники, як показано в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 Запропонована система моніторингу за показниками якості і безпеки риби та води в ХЗСДЛзХПРіГБ№ п/п

Об’єкт моніторингу

Мета моніторингу

Показник моніторингу

Виконавці

Періодичність

Ведення записів

Відповідальний

1.

Жива або охолоджена риба

Безпечність,

Радіоло-гія

Пров. лікар

Двічі на рік

Журнал радіологічного контролю

Зав. відділом ВСЕ

Безпечність, якість

Пести-циди

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал контролю пестицидів

Зав. відділом ВСЕ

Продовж. табл. 2.10

Безпе-чність, якість

Важкі метали

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал контролю важких металів

Зав. хіміко-токсикологічним відділом

Безпе-чність, якість

Залишки антибіотиків

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал контролю антибіотиків

Зав. хіміко-токсикологічним відділом

Безпечність, якість

Залишки антигельмінтиків

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал контролю антигельмінтиків

Зав. відділом ВСЕ

Безпечність, якість

Мікотоксини

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал контролю мікотоксинів

Зав. відділом ВСЕ

Безпечність, якість

Гормона-льні препара-ти

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал контролю гормональних препаратів

Зав. відділом ВСЕ

2.

Вода з водойм

Безпечність

Важкі метали

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал контролю важких металів

Зав. хіміко-токсикологічним відділом

Продовж табл. 2.10

Безпечність

Барвники

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал хіміко-токсикологічних досліджень

Зав. хіміко-токсикологічним відділом

Безпечність

Лептоспіроз

Пров. лікар

Пос-тійно

Журнал бактеріологічного дослідження

Зав. бактеріологічним відділом

Отже, моніторинг необхідно проводити не тільки за рибою, але, й за гідробіологічними, екологічними показниками.

Для недопущення заносу на територію України збудників хвороб риб з території інших держав, ветеринарна служба країни співпрацює з Міжнародне Епізоотичне Бюро (МЕБ), і відповідно інформує керівництво лабораторії про поширення збудників в країн-сусідів та приймаються відповідні заходи безпеки.Рис. 2.1 Схема покращення ведення моніторингу в зоні обслуговування лабораторії

2.5 Економічна доцільність результатів дослідження

Інвазійні хвороби риб поширені у водоймах України і наносять значні економічні збитки.

Паразитарні та мікологічні хвороби риб можуть проявлятися по-різному, а саме патологічними змінами в організмі і загибеллю, латентним перебігом хвороби, але з відставанням у рості і розвитку та зниженням продуктивності.

Розрахунковий відсоток загибелі риби при різних інвазійних захворюваннях складає 10-30%.

За 2010 рік в зоні обслуговування Хмельницької зональної спеціалізованої лабораторії було виявлено 370 позитивних випадків за висновком паразитологічного дослідження та 5 позитивних випадків за висновком мікологічного дослідження. Отже, за 2010 рік було виявлено 39 господарств, які мали проблеми щодо захворювань риби, що становить – 29% господарств від досліджених за цей рік.

Можливі економічні збитки від захворювання прісноводних риб у 39 господарствах, в яких виявлено захворювання риби, загальна площа водного дзеркала 2343 га, при плановому валі риби (коропа) при середній рибопродуктивності ставків 540 кг/га становить 1 265 220 кг. При захворюваннях вал риби зменшивсь на 20% і має 1 012 176 кг. Можливі втрати риби становлять 1 265 220 – 1 012 176 = 253044 кг. Розрахунковий економічний збиток при середній вартості коропа 16 грн. за 1 кг. становить 253044 х 16 = 4 048 704 грн.

Проведення комплексного моніторингу дає можливість виявляти та вчасно запобігати виникненню хвороб риб та запобігти впливу інших негативних чинників на здоров’я та продуктивність риб. Це дасть можливість зменшити збитки господарств та підвищить економічні показники діяльності і приведе до збільшення їхнього прибутку.

Здійснення комплексного моніторингу дає можливість забезпечити благополуччя господарств, екологічне благополуччя довкілля, безпеку споживача.ВИСНОВКИ


  1. Моніторинг за безпечністю та якістю живої риби в зоні обслуговування Хмельницької зональної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів здійснюється згідно Наказу Головного Державного інспектора ветеринарної медицини України «Про вивчення епізоотичної ситуації щодо розповсюдження вірусних захворювань риби на території України».

  2. Відбір риби для проведення досліджень за показниками якості та безпеки проводили згідно ГОСТ 7631-85, ДСТУ 2284-93. Показники якості та безпеки риби також визначали згідно інших чинних в Україні нормативно-правових актів.

  3. Виявлено, що відсоток неблагополучних господарств в зоні обслуговування становив: 2008 рік ̶ 42%, 2009 рік ̶ 40%, 2010 рік ̶ 29%. Захворювань, спільних для риб і людини не виявлено.

  4. В зоні обслуговування лабораторії існує система моніторингу, яка визначена планом епізоотичного обстеження зони обслуговування лабораторії на кожен рік, проте вона потребує значного удосконалення.

  5. У 2008-2010 роках не було виділено збудників бактеріальної та вірусної етіології, що свідчить про те, що господарства благополучні з інфекційних хвороб риб. Проте бактеріальне забруднення води викликає занепокоєння і потребує поліпшення.

  6. Моніторинг щодо виявлення грибкових захворювань виявив, що хвороба Стаффа реєструвалась у 2009 році в 9 випадках, у 2010 році – в 5 випадках.

  7. З метою забезпечення благополуччя водойм щодо хвороб риби та випуску безпечної і якісної продукції необхідно удосконалити систему моніторингу в плані доповнення здійснення моніторингу за гідробіологічним станом водойм, показниками безпечності води. Моніторинг риби проводити за показниками безпеки. Крім епізоотологічної ситуації необхідно враховувати екологічний стан території.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Для визначення показників якості та безпеки риби лабораторія повинна працювати згідно з вимогами належної лабораторної практики (GLР) та бути акредитованою.

  2. З метою удосконалення системи управління при визначенні якості і безпеки риби та інших гідробіонтів рекомендується розглянути запропоновану нами систему моніторингу з метою її затвердження.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Закон України «Про загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року» від 19.02.2004 №1516-IV.

2. Давидов О. Н. Ветеринарно-санітарний контроль харчових гідробіонтів / Давидов О. Н., Абрамов А. В., Темніханов Ю. Д. – Черкаси: видавництво «АНТ», 2007,- 540 с.

3. Давыдов О. Н. Биологические препараты и химические вещества в аквакультуре / Давыдов О. Н., Абрамов А. В., Куровская Л.Я. – К.: Логос, 2009, - 430 с.

4. Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів, затв. наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 4 червня 2004 р. № 67 та за реєстр., у Мінюсті 18.06.2004 за № 744/9343.

5. Регулювання і забезпечення якості й безпечності сільськогосподарської та харчової продукції / Гуменюк Г.Д. // Стандартизація, якість, сертифікація. – 2009.- №6.- с. 63-70.

6. Конституція України № 254к/96-ВР.

7. Закон України «Про захист прав споживачів» від 01.12.2005, № 3161-ІV.

8. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 06.09.2005 № 2809-ІV (із змінами ста­ном на 31.05.2007 № 1104-V).

9. Закон України «Про ветеринарну медицину» від 16.11.2006 № 361-V (із змінами станом на 18.09.2008 № 538 - VІ).

10. Закон України «Про забезпечення санітарного та епі­демічного благополуччя населення» від 24.02.1994. №4004-ХІІ (із змінами станом на 28.12.2007 №107-V).

11. Закон України «Про державне регулювання імпор­ту сільськогосподарської продукції» від 17.07.1997 №468/97-ВР(іззмінамистаном на 16.11.2006 №361-V).

12. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05-2001 № 2406-ІИ (із змінами станом на 15.01.2009 № 882-VІ).

13. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 № 3164-ІV (із змінами станом на 15.01.2009 № 882-VI).

14. Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 05.02/2004 № 1461-ІУ (із змінами станом на 05.02.2004 № 1461-ІV).

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдоскона­лення контролю якості і безпеки харчових продуклв» від 09.11.1996 № 1371.

16. Указ Президента «Про вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчуван­ня, лікарських засобів та виробів медичного призна­чення» від 01.02.1999 № 109/99.

17. Указ Президента «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції» від 23.02.2001 № 113/2001.

18. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), затв. Кабмі­ну України від 17.08.2002 № 447-р.

19. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001. «Державні санітарні правила і норми. Допустимі дози, концентрації, кіль­кості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподар­ській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ».

20. Декрет Кабміну «Про державний нагляд за додер­жанням стандарпв, норм і правил та відповідальність за їх порушення» від 08.04.1993, № 30-93 (із змінами станом на 19.01.2006, № 3370-ІV).

21. ГН 6.6.1.1-130-2006. Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сз-137 і 5г-90 у продуктах харчування та питній воді.

22. МБТ 5061-89. «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов».

23. Обов'язковий мінімальний перелік досліджень сиро­вини, продукції тваринного та рослинного походжен­ня, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаралв та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результа­тами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф. 2), затв. Державним департаментом ветеринарної ме­дицини від 18.11.2003 № 87 та за реєстр, у Мін'юсті 28.04.2004 № 549/9148.

24. Клейменов И. Я. Пищевая ценность рыбы / И. Я. Клейменов.- М.: Пищевая промышленность, 1971.- 218 с.

25. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / [Якубчак О. М., Хоменко В. І., Мельничук С. Д. та ін.]; під ред. О. М. Якубчак, В. І. Хоменка.- К.: 2005,- 800 с.

26. Давидов О. Личинки гельмінтів гідробіонтів, небезпечні для людини і тварин / Давидов О., Кіровська Л., Мандигра М. // Ветеринарна медицина України.- 2004.- №3.- с. 29-31

27. Давидов О. Опісторхоз ̶ нагальна ветеринарна та медична проблема в Україні / Давидов О., Ісаєва Н., Мірошниченко О.// Ветеринарна медицина України.- 2002.- № 8.- с. 39-42

28. Корчовий Ф. Метацеркарії опісторхіусів, що паразитують у м’язах річкових риб / Корчовий Ф., Просяна В. //Ветеринарна медицина України.-, 2004.- №1.- с. 12-14

29. Бронштейн А. М. Трематодозы печени: описторхоз, колонорхоз / Бронштейн А. М., Лучшев В. И // Рус. мед. журнал.- 1998.- Т6.- №3.- с. 140-148

30. Болезни рыб: справочник / [Васильков Г. В., Грищенко Л. И., Егнашев В. Г. и др.] ; под. ред. В. С. Осетрова.- [2-е изд.].- М.: Агропромиздат, 1989.- 520 с.

31. Довідник лікаря ветеринарної медицини / за ред. Вербицького П. І., Достоєвського П. П.- К.: Урожай, 2004,- 920 с.

32. Микитюк П. В. Хвороби прісноводних риб / П. В. Микитюк, О. М. Якубчак.- К.: Урожай, 1992.- 186 с.

33. Грищенко Л. И. Болезни рыб и основы рыбоводства / Л. И. Грищенко, М. Ш. Акбаев, Г. В. Васильков.- М.: Колос, 1999,- 356 с.

34. Справочник по болезням рыб / под ред. Осетрова В. С.- М.: Колос, 1978,- 273 с.

35. Галат В. Ф. Методичні вказівки з діагностики гельмінтозів тварин / Галат В. Ф., Березовський А. В., Сорока Н. М.- К.: Ветінформ, 2004,- 76 с.

36. Давыдов О. Н. Болезни пресноводных рыб / Давыдов О. Н., Темниханов Ю. Д.- К.: Ветінформ, 2003.- 438 с.

37. Давыдов О. Н. Рыба и болезни человека / О. Н. Давыдов.- К.: 1999.- 370 с.

38. Хвороби риби, небезпечні для людини і тварини / Просяна В. //Ветеринарна медицина України.- 2002.- №10.- с. 19-20

39. Щодо державного моніторингу залишкових кількостей токсикантів у продуктах тваринного походження / Новожицька Ю. // Ветеринарна медицина України.- 2002.- №4.- с. 27-28

40. Метод визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів. МВ 15.2-5.3-004:2007 – К. Держспоживстандарт України, 2008.– 220 с.

41. Метод визначення бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій). ГОСТ 30518-97– Міждержавний стандарт України, 1998.– 47 с.

42. Метод визначення бактерій роду Salmonella. ДСТУ/ISO 6579:2006 – К. Держспоживстандарт України, 2007.– 80 с.

.

43. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. ДСТУ ISO 11290 – 1:2003 – К. Держспоживстандарт України, 2004.– 120 с.


44. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных исследований. ГОСТ 7631-85– Міждержавний стандарт України, 1986.– 54 с.

45. Санитарные правила по санитарно-гельминтологической экспертизе рыбы и условиям обеззараживания ее от личинок дифиллоботриид и описторхисов. СанПиН 15-6/44 (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 03.12.1990)

46. Ветеринарно-санитарная експертиза свежей рыбы / Мазур Н. И. //Мясное дело.- 2008.- №7.- с. 38-39

47. Указ Президента України «Про затвердження положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу Укроїни» / №464/2011 від 13. квітня 2011 р.

48. Наказ Головного Державного Інспектора ветеринарної медицини України «Про вивчення епізоотичної ситуації щодо розповсюдження вірусних захворювань риби на території України» / №36 від 1.04.2011 р.

49. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инфекционных болезнях / Мазур Н. И. //Мясное дело.- 2009.- №4.- с. 30-37

50. Биологическая опасность рыбы и рыбной продукции для потребителя / Калашникова А. //Ветеринария.- 2009.- №7.- с. 7-8

51. Просяна В. Вірусні хвороби риб / Просяна В., Осадча О. //Ветеринарна медицина України.- 2007.- №11.- с. 12-17

52. Совершенствование лабораторно-диагностической сети и повышение ефективности работы ветеринарных лабораторий: актуальная тема / Пономарев А. Б. //Ветеринарний консультант.- 2003.- №23.- с. 6-7

53. Совершенствование лабораторно-диагностической сети и повышение ефективности работы ветеринарных лабораторий: актуальная тема / Пономарев А. Б. //Ветеринарний консультант.- 2003.- №24.- с. 5-9

54. Крецький В. Л. До проблеми безпеки харчування та моніторингу якості життя населення України / Корецький В. Л., Орлова Н. М. // Якість, стандартизація, сертифікація.- 2006.- №1.- с. 42- 44

55. Методичні вказівки по ідентифікації вірусів і лабораторної діагностики вірусних захворювань риб,- Наказ Державного департаменту ветеринарноъ медицини №82 від 10.11.2003р

56. Правила ветеринарного огляду, та ветеринарно-санітарної експертизи прісноводної і морської риби, інших гідробіонтів та продуктів їх переробки [Проект].- К, 2002 р.

57. Проблеми та шляхи виконання національних планів моніторингу / Новожицька Ю. //Ветеринарна медицина України.- 2008.- №1.- с. 6-8

58. Усенков А.В. Экологическая безопасность продуктов животного происхождения, рыбы и морепродуктов ̶ особый раздел эпизоотологического надзора в современных условиях / Усенков А. В., Недерева О. Н., Гусарова М. Л., Землянская О. А., Филиппова Е. Н., Федосеева Л. А. // Ветеринарная патология.- 2005.- №4.- с. 46-48

АНОТАЦІЯ
Герасименко Роман Володимирович «Моніторинг показників якості і безпечності риби» ̶ 2011 р., 83 с.

Вивчено порядок здійснення моніторингу за хворобами риб умовах Хмельницької зональної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів. В результаті проведених досліджень запропоновано з метою забезпечення благополуччя водойм щодо хвороб риби та випуску безпечної і якісної продукції удосконалити систему моніторингу в плані доповнення здійснення моніторингу за гідробіологічним станом водойм, показниками безпечності води. Моніторинг риби проводити за показниками безпеки. Крім епізоотологічної ситуації вивчати екологічну ситуацію території.АННОТАЦИЯ
Герасименко Роман Владимирович «Мониторинг показателей качества и безопасности рыбы» ̶ 2011 год, 83 с.

Изучен порядок проведения мониторинга за болезнями рыб в условиях Хмельницкой зональной специализированной государственной ветеринарной лаборатории болезней рыб и других гидробионтов. В результате проведенных исследований предложено с целью обеспечения благополучия водоемов по болезням рыб и выпуску безопасной и качественной продукции усовершенствовать систему мониторинга в плане дополнения проведения исследований за гидробиологическим состоянием водоемов, показателями качества воды. Мониторинг рыбы проводить за показателями безопасности с учетом эпизоотологической и экологической обстановки территории.ANNOTATION
Gerasimenko Roman Volodymyrovich «Monitoring of indexes of quality and safety of fish» in 2011, 83 p. The order of realization of monitoring is studied after illnesses of finfishess terms of Hmelnytska zonalna sheshylaysd laboratory from fish dizisis. As a result of the conducted researches, it is suggested with the purpose of providing of prosperity of reservoirs in relation to illnesses of fish and issue of safe and high-quality products to perfect the monitoring system in the plan of addition of realization of monitoring after the hydrobiological state of reservoirs, indexes of quality water.

Monitoring of fish maycking after the indexes of safety, including ekologick situation on the terytory.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка