Кафедра шкірних та венеричних хвороб
Скачати 341.73 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації18.04.2016
Розмір341.73 Kb.
1   2

Рекомендована література

 1. Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. - К.: КІМ, 2012. – 904 с.

 2. Кравченко В.Г. Шкірні та венеричні хвороби. - К.: Здоров'я, 1995. - 260с.

 3. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом. - Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001, - 507с.

 4. Дерматовенерология. Учебное пособие / Под редакцией В. П. Федотова, А. Д. Дюдюна, В. И. Степаненко. Изд-е 2. рус.– Днепропетровск–Киев: изд-во «Свидлер А.Л.», 2011. – 652 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина»).

 5. Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. – Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. – 135 с.

 6. Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина»).

 7. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Загальні питання етіопатогенезу шкірних хвороб. Дерматологічна патологія як медико-психологічна проблема. Деонтологія в дерматології. Метод. посібник для самопідготовки студентів. К.-НМУ,2005, 20 с.

 8. Запорожан І.М., Аряев М.Л. ВІЛ-інфекція ІСЩД.-К.: Здоров'я",2004,-635 с.

 9. Каруна Б. И. Екзема. - К.: „Здоров'я", 1989. - 176 с.

 10. Коляденко В.Г., Федоренко О.Е., Головченко Д.Я. Медицинская деонтология в дерматологии и венерологии.- К.: „Здоров'я", 1989. - 167 с,

 11. Контактные инфекции, передающиеся половым путем - Под ред. И. И. Маврова. - К.: „Здоров'я", 1989. - 384 с.

 12. Фицпатрик Т. и др. Дерматология. Атлас-справочник. Пер. с англ.- М.: „ Практика", 1999.- С. 885-898.


Зразок бланку для описання хворого на коросту


«___»__________201__р.


Хворий_______________________________________________________________________

Поступив на лікування за направленням

_____________________________________________________________________________

Скарги: на висипи на шкірі тулуба, кінцівок, що супроводжуються

свербежем____________________________________________________________________

Анамнез хвороби: вважає себе хворим протягом____________________________________

коли відчув свербіж і з`явилися висипи на шкірі тулуба.

Самостійно не лікувався________________________________________________________

До лікаря звернувся_____________________ направлений на лікування (назва закладу)

_____________________________________________________________________________

Епіданамнез:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Проживає:

_____________________________________________________________________________

Джерело зараження:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Побутові контакти:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анамнез життя: народився в 19___р. Ріс і розвивався задовільно

Освіта: середня, вища_______________________________________________

Перенесені хвороби_________________________________________________

Туберкульоз, вен.хвороби, хвороби Боткіна – не хворів

Неодружений, одружений, розведений.

Алкоголем не зловживає.

Працює,навчається_________________________________________________

Спадковість не обтяжена. Не донор. З боку внутрішніх

органів, нервової системи та інших органів і систем – без видимої

патології__________________________________________________________

Спеціальний статус: патологічний процес локалізується на шкірі тулуба, живота

Попереку, сідниць, стегон, передпліч,

кістей____________________________________________________________

Первинні морфологічні елементи – міліарні папули. Папули розташовуються парно, вкриті кров’янистими кірочками. Є екскоріації в ділянках локалізації висипів.

Суб`єктивно непокоїть свербіж, особливо у вечірній, нічний

Час__________________________________________________________________________

Зовнішні статеві органи розвинуті правильно, вільні від

висипів_______________________________________________________________________

Периферійні лімфовузли не збільшені

Діагноз:______________________________________________________________________


Лікар___________________________

Технологічна карта заняття №

Модуль 1. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

Змістовний модуль № 1 Вступ до дерматовенерології. Дерматозоонози.
Тема 1. Предмет і завдання дерматовенерології. Анатомія, фізіологія, гістологія шкіри. Методи досліджень. Елементи шкірної висипки та її значення.

Тема 2. Основні етапи розвитку дерматовенерології.

Тема 3. Педикульоз. Тема 4. Короста (scabies). Тема 5. Демодикоз.
Етапи

Час в хвилинах

Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1

Перевірка вхідного рівня знань

15

Індивідуальні набори тестових завдань з банка тестів * Крок-2

Комп’ютерний клас
2

Письмове опитування з теми занять

45

Ситуаційні задачі або граф. логічної структури
Учбова кімната

3

Інструкція і коментар до СРС

5


4

Самостійна робота студентів (СРС) біля ліжка хворого

40

Історія хвороби

(зразок бланку)

5

Підсумковий тестовий контроль

15

Індивідуальні набори тестових завдань з банку тестів Крок-2

Комп’ютерний клас
6

Усна відповідь, оцінка за опитування, практичні навички

60

Заповнення кредитної карти


Критерії оцінки за темоюВид контролю

Бали

1

Вхідний рівень підготовки (10 тестових завдань)*

Одна правильна відповідь – 10% бали

“5” – 90-100%;

“4” – 70-80%

“3” – 60% ,

“2” – менше 60%


2

Письмове опитування з програмних питань: 5ситуаційних задач

Максимальна оцінка – 100%

Вирішено 5 задач – 100%

Вирішено 4 задачі – 80%

Вирішено 3 задачі – 60%

Вирішено 1-2 задачі – 20-40 %

“5” – 100%

“4” – 80%

“3” – 60%

“2” – менше 60%


3

Виконання самостійної роботи біля ліжка хворого, практичні навички за темою, або вирішення 3-х ситуаційних задач) гри.

Курація тематичного хворого:

Мах – 100%Повна відповідь зі знанням практичних навичок – 100%

Несуттєві помилки – (помилки у диференційному діагнозі або він неповний, помилки у практичних навичках, помилки при випискі рецептів, помилки у призначенні лікування - 80%

Неповна відповідь (не проведений диференційний діагноз в достатньому обсязі, лікування призначено з помилками, практичними навичками володіє не усіма, помилки у виписуванні рецептів) – 60%

Неправильно обґрунтований діагноз – 40%

Ситуаційні задачі:

Вирішено 3 задачі – 100%

Вирішено 2 задачі – 80%

Вирішено 1 задачі – 60%

Не вирішено жодної задачі – 0%

“5” – 100%

“4” – 80%

“3” – 60%

“2” – менше 60%


4

Підсумковий тестовий контроль (10 тестових завдань)

Одна правильна відповідь – 10% “5” – 90-100%,

“4” – 70-80%,

“3” – 60% ,

“2” – менше 60%5

Усна відповідь

Повна відповідь зі знанням практичних навичок – 100%

Несуттєві помилки – 80 %

Неповна відповідь – 60% Неправильна відповідь – 0%

“5” – 90-100%

“4” – 75-89%

“3” – 50-74%

“2” – менше 50%
Шкала конвертації (максимальна кількість %– 100).
100-90%    “5”.

75-89%   “ 4”.

60-74%  ”3”.

Менше 60% – “2”.Підсумки роботи студента на занятті.
Відповіді на ситуаційні задачі: _______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Виконання СРС:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Висновки:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата “______” “_________ 201___” Підпис студента ______________
Оцінка викладача:
Тести_____________ Письмове опитування_________________

СРС _______________

Загальна кількість балів ____________________


Оцінка за традиційною 4-х бальною шкалою __________________
Конвертовані бали ________________
Підпис викладача ________________

Модуль 1. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ
Змістовний модуль № 1 Вступ Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри людини. Елементи шкірної висипки та методика огляду й обстеження пацієнтів зі шкірною патологією Особливості клінічного перебігу корости, педікульозу та демодикозу. Принципи диференційної діагностики, профілактики та лікування.
Тема 1. Предмет і завдання дерматовенерології. Анатомія, фізіологія, гістологія шкіри. Методи досліджень. Елементи шкірної висипки та її значення.

Тема 2. Основні етапи розвитку дерматовенерології.

Тема 3. Педикульоз. Тема 4. Короста (scabies). Тема 5. Демодикоз.


Ситуаційні задачі – письмове опитування. Етап 3.

Задача 1. Хворий 55 років, за фахом фотограф, звернувся до дерматолога зі скаргами на почервоніння шкіри на руках, яке супроводжується інтенсивним свербежем. Подібне захворювання виникло вперше. Ураження шкіри розвилося гостро. Об’єктивно: на фоні еритеми на шкірі кистей припухлість, мікровезикули, мокнучі ерозії; на передпліччі еритематозні плями. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Загальних порушень немає.


 1. Який найбільш вірогідний патофізіологічний механізм виникнення цих уражень?

 2. Фармакологічні засоби якої дії найбільш доцільно призначити у цьому випадку?


Задача 2. Хворий 38 років звернувся до дерматолога зі скаргами на висип. Хворіє близько 18 років, рецидиви відмічає у зимовий період, в анамнезі цукровий діабет. Об’єктивно: на шкірі голови, обличчя, тулуба та кінцівок численні лентикулярні та нумулярні папули круглої форми рожево-червоного кольору, вкриті сріблясто-білими лусочками.

 1. Які методи спеціального дерматологічного дослідження доцільно застосувати у цьому випадку для визначення патоморфологічного характеру цих утворень?

 2. Які лікарські форми і засоби якої дії доцільно застосувати для локальної терапії у цьому випадку?


Задача 3. Чоловік віком 37 років скаржиться на інтенсивний свербіж шкіри, що посилюється вночі. Об’єктивно: на шкірі тулуба, згинальних поверхонь кінцівок, міжпальцевих складок кистей спостерігається поліморфний висип, що складається з дрібних, парно розташованих пухирців, запальних папул, розчухів.

 1. Назвіть найвірогідніший діагноз

 2. Запропонуйте лікування.

Модуль 1. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ
Змістовний модуль № 1 Вступ Анатомія, гістологія та фізіологія шкіри людини. Елементи шкірної висипки та методика огляду й обстеження пацієнтів зі шкірною патологією Особливості клінічного перебігу корости, педікульозу та демодикозу. Принципи диференційної діагностики, профілактики та лікування.
Тема 1. Предмет і завдання дерматовенерології. Анатомія, фізіологія, гістологія шкіри. Методи досліджень. Елементи шкірної висипки та її значення.

Тема 2. Основні етапи розвитку дерматовенерології.

Тема 3. Педикульоз. Тема 4. Короста (scabies). Тема 5. Демодикоз.

Підсумковий тестовий контроль. Етап 4

Задача № 1. У хворого ураження шкіри має вигляд великих в’ялих пузирів з прозорим вмістом та поверхневих ерозій з уривками епідермісу по периферії, які локалізуються на шкірі голови, тулуба та кінцівок. При надавлюванні вміст пузирів відшаровує неуражений епідерміс, за рахунок чого розміри пузирів збільшуються. При потягуванні за уривки покришок пузирів на периферії ерозій, епідерміс також легко відшаровується. Який патоморфологічний процес має місце?

A Акантоз.

B Гранульоз.

C Акантоліз.

D Вакуольна дегенерація.

E Балонююча дегенерація.Задача № 2. У хворого ураження шкіри має вигляд численних лентикулярних та нумулярних папул, бляшок, вогнищ ліхенізації, вкритих сріблястими лусочками. Гістологічно: патогістологічний процес, окрім іншого, характеризується появою ядер в клітинах рогового шару епдермісу та розривом в ньому міжклітинних зв’язків. Про який патогістологічний процес іде мова?

A Папіломатоз.

B Паракератоз.

C Гіперкератоз.

D Акантоз.

E Гранульоз.Задача № 3. У хворого ураження шкіри мають вигляд численних лентикулярних та нумулярних папул, вкритих нашаруванням сріблясто-білих лусочок. При пошкрябуванні лущення збільшується за характером «стеаринової плями». Патогістологічний процес окрім іншого характеризується нерівномірним збільшенням шипоподібного шару епідермісу, вростанням його у дерму та розривом в ньому міжклітинних зв’язків. Про який патогістологічний процес йде мова?

A Гіперкератоз.

B Акантоліз.

C Акантоз.

D Гранульоз.

E Спонгіоз.Задача № 4. У хворої 23 років дерматоз локалізується на волосистій частині голови. Пацієнтка скаржиться на незначне свербіння ураженої шкіри та відчуття стягування. Ураження шкіри має вигляд вогнища ліхенізації, вкритого нашаруванням лусочок. Волосся неушкоджене. Яку лікарську форму для місцевого застосування найбільш доцільно призначити у цьому випадку?

A Крем.


B Мазь.

C Лосьйон.

D Пасту.

E Пластир.Задача № 5. У хворої 42 років дерматоз локалізується переважно на шкірі обох гомілок, де мають місце поліморфні еритематозно-папульозно-везикульозні елементи висипки та мокнучі ерозії. Хвора скаржиться на відчуття свербіння та наявність мокнуття у місцях уражень. Який метод локальної терапії найбільш доцільно застосувати у цьому випадку?

A Оклюзійну пов’язку.

B Примочки.

C УФО.


D Дермабразію.

E УВЧ.


Задача № 6. Хворий 30 років скаржиться на інтенсивний свербіж шкіри, переважно вночі. Об’єктивно: хворіє 1 тиждень. На шкірі тулуба, живота спостерігаються дрібні парно розташовані папули, везикули, розчухи, кірочки. Який вірогідний діагноз?

A. Алергічний дерматит

B. Кропив’янка (Кропивниця)

C. Екзема

D. Короста

E. Нейродерміт.Задача № 7. Хворій 3 міс., мати звернулася зі скаргами на сверблячі висипання по тілу, обличчі, кінцівках. Свербіж турбує переважно увечері, викликає неспокій дитини. Хворіє більше місяця, подібні висипи є у членів сім’ї. Об'єктивно: папуло-везикульозні висипи є на тілі, животі, внутрішніх поверхнях кінцівок, обличчі; на долонях і підошвах – міхурці. Розчухи. Елементи розміщені попарно. Ваш діагноз?

A. Короста

B. Строфулюс

C. Дитяча екзема

D. Епідемічна міхурниця (пузирчатка)

E. Атопічний дерматитЗадача № 8. До лікаря-терапевта звернувся хворий 30 років зі скаргами на свербіж шкіри, що підсилюється ввечері. Хворіє 1,5 місяця. Об’єктивно: на шкірі міжпальцевих складок кистей, згинальних поверхнях кінцівок, животі, стегнах, сідницях спостерігається висип, що складається з парних папул, покритих кров'янистими кірочками, лінійні розчухи. Які додаткові методи обстеження слід провести для уточнення діагнозу?

A. Обстеження на гельмінти

B. Визначення дермографізму

C. Серологічне дослідження крові

D. Визначення рівня глюкози в крові

E. Дослідження зіскобу висипних елементівЗадача № 9. У чоловіка 39 років раптово на шкірі тулуба з’явилася висипка, що складається з дрібних сверблячих протягом дня висипань червоного кольору. Елементи висипки розкидані по шкірі безладно та переважно фокусно. Появу висипки хворий пов’язує з тим, що за декілька днів до цього він був у спортивно-оздоровчого центру та сауні. Який діагноз найбільш імовірний у хворого?

A. Контактний дерматит

B. Екзема

C. Вошивість

D. Алергічний дерматит

E. КоростаЗадача № 10. До лікаря дерматолога звернувся хворий, якому було встановлено діагноз короста та проведено специфічне лікування. Які заходи слід здійснити щодо профілактики рецидивів корости?

A. Корекція імунного статусу

B. Виключення харчових алергенів

C. Дезінфекція взуття

D. Корекція функції шлунково-кишкового тракту

E. Дезінфекція білизни

1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка