Кафедра шкірних та венеричних хвороб
Скачати 131.63 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір131.63 Kb.
ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»


Кафедра терапії інтернів та сімейної медицини ФПО

Кафедра шкірних та венеричних хвороб


Автор: Горбунцов В. В.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Методи обстеження дерматовенерологічних хворих
З «ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ (ІНТЕРНІВ) ЦИКЛУ

«ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ»

НА КАФЕДРІ ШКІРНИХ ТА ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ


ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»


Дніпропетровськ 2012


«Затверджую»


Зав. кафедрою _______________

“____” ________________ 2012 р.


Методична розробка практичного заняття з «Загальної практики-сімейної медицини» для лікарів-курсантів (інтернів) циклу «Первинна спеціалізація» на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Відповідно «Навчальному плану та уніфікованій програмі циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»» МОЗ України Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Харьківської академії післядипломної освіти, Донецького національного медичного університету імені М. Горького, затверджених МОЗ України 12.04.2012 р.Тема: Методи обстеження дерматовенерологічних хворих

Навчальний предмет: дерматовенерологія.

Кількість навчальних годин: 2

Актуальність теми: через значну поширеність захворювань шкіри та слизових серед населення, небезпечність деяких з них для життя, епідеміологічну небезпеку, складність лікування їх хронічних та торпідних форм, профілактики їх виникнення та рецидивів, - курація пацієнтів з захворюваннями шкіри має ряд особливостей. Лікарі всіх спеціальностей, а особливо, – лікарі сімейної медицини, - повинні добре знати особливості курації пацієнтів захворюваннями шкіри та слизових; грамотно провести обстеження, встановити діагноз, спланувати, призначити та провести лікування, соціальну експертизу, соціально – та медико профілактичних заходів; оцінити ефективність призначених та проведених заходів.

Мета заняття:

 • ознайомитись мати уяву про сучасну епідеміологію захворювань шкіри та слизових, її особливості та тенденції розвитку;

 • знати: основи організації дерматовенерологічної допомоги населенню; семіотику захворювань шкіри; сучасні принципи та методи обстеження дерматовенерологічних хворих; принципи курації дерматовенерологічних хворих; соціальну та медичну експертизу в дерматовенерології; принципи та методи санітарно-протиепідемічної роботи у дерматології; нормативні та директивні акти МОЗ України щодо хворих із захворюваннями шкіри та слизових; необхідну документацію, яку треба заповняти та порядок її ведення;

 • вміти: скласти план обстеження та проведення соціально- та медико-профілактичних заходів; заповнити необхідну документацію; на підставі даних клініко-лабораторного обстеження обґрунтувати діагноз хворого; провести курацію хворого та комплекс соціальних та медико-профілактичних заходів;

 • мати навичку: деонтологічного підходу до хворого; повного систематичного обстеження хворого з комплексним аналізом скарг, даних анамнезу, клінічного обстеження та додаткових методів дослідження; методичного та коректного підходу до курації пацієнтів.

Виховні цілі які пов’язані з формуванням лікаря: розвивати уяву про роль лікаря та інших медичних робітників у сучасному суспільстві, охороні життя, здоров’я та добробуту населення, кожної окремої сім’ї та людини; роль лікаря та інших медичних робітників у всіх аспектах сучасного суспільного та приватного життя.

Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати


Вміти

Забезпечити дисципліни


 1. н. анатомія

 2. н. фізіологія

 3. гістологія

 4. пат. анатомія

 5. пат. фізіологія

 6. мікробіологія

 7. імунологія

 8. фармакологія

 9. пропедевтика вн. хвороб

 10. внутрішні хвороби

 11. дитячі хвороби

 12. інфекційні хвороби

 13. загальна хірургія

 14. загальна гігієна

 15. соціальна гігієна та організація охорони здоров’я

 16. онкологія, гематологія

 17. професійні хвороби

 18. сучасне законодавство та право

Анатомію шкіри

Функції шкіри

Патологічні зміни в шкірі

Загальні механізми

запалення

Морфологію,біологію мікроорганізмів

Методи лаб. діагностики

Загальні механізми

імунітету

Засоби загального та місцевого лікування

лікарську деонтологію та методику обстеження

хворого

Клініку захворювань шкіри та слизовихта їхніх ускладнень

Тактику та методику проведення та контролю діагностичних та лікувальних

заходів

Тактику та методику проведення та контролю профілактичних та диспансерних заходівВизначити об’єктивно локалізацію патологічного процесу, його характер, визначити вид, причину та взаємозалежність об’єктивних порушень,

грамотно підібрати комплекс діагностичних заходів, методи і методики лікування, лікувальні засоби, заповнити необхідну документацію.

Призначати та провести комплекс діагностичних та лікувальних заходів.

Призначати та провести комплекс профілактичних заходів та диспансеризацію.

Провести контроль призначених та проведених діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів


Внутрішнь-опредметна

інтеграція:

 1. Діагностика захворювань шкіри.

 2. Дерматози з розеольозною висипкою.

 3. Дерматози з обмеженою та розповсюдженою еритемою.

 4. Дерматози

з гіперпігментацією.

 1. Дерматози

з гіпопігментацією.

 1. Дерматози з геморагіями.

 2. Дерматози з пустулами та нагноєнням.

 3. Дерматози з везикулами.

 4. Дерматози з пузирями.

 5. Дерматози з симптомами неоплазії

 6. Дерматози з ерозіями.

 7. Дерматози з виразками.

 8. Дерматози з псоріазиформним синдромом.

 9. Дерматози з екзематоїдним синдромом.

 10. Сверблячі дерматози.

 11. Захворювання шкіри у дітей. Генодерматози.

 12. Захворювання шкіри у літніх людей.

 13. Ураження шкіри при професійних

захворюваннях.

Етіологію, патогенез,

клініку, ускладнення захворювань шкіри,

Тактику курації

Принципи, методи та методики діагностики захворювань шкіри

Критерії діагнозу

Принципи, методи та методики лікування

та профілактики захворювань шкіри.

Принципи, методи та методики контролю проведення та ефективності діагностичних, лікувальних та профілактичних заходівПровести диференційну діагностику.

Діагностувати

захворювання.

Призначати, провести та проконтролювати комплекс діагностичних та лікувальних заходів.Призначати, провести та проконтролювати комплекс профілактичних заходів та диспансеризацію


Методика проведення заняття: На початку заняття у учбовому класі викладач формулює мету заняття, конкретизує учбові цілі, проводить контроль початкового рівня знань, розбирає ті питання, що визвали при вивчені труднощі. Після цього лікарі у відділенні стаціонару та поліклінічному відділенні самостійно, під керівництвом викладача проводять первинний та спеціальний огляд хворих. Головну увагу звертають на анамнез розвиток та перебіг хвороби особливості її клінічних проявів наявність супутніх захворювань, заходи попередньої курації хворого. За можливістю встановлюють вірогідну причину хвороби її епідеміологічні особливості. На підставі одержаних даних проводять визначають симптомокомплекс патологічних проявів та провідний синдром, формулюють попередній діагноз. Після цього складають алгоритм диференціальної діагностики та проводять диференційну діагностику із подібними за симптомами захворюваннями; складають план обстеження, встановлюють діагноз складають план курації хворого розробляють маршрут пацієнта (виходячи з можливостей сімейної амбулаторії (Наказ МОЗ України №132 від 23.02.2012 та №646 від 05.10.2011); заповнюють необхідну документацію; складають план та способи втілення профілактичних заходів; проводять соціальну експертизу та експертизу працездатності; визначають прогнози захворювання; планують контроль втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів. Після обстеження хворих під керівництвом викладача проводиться клінічний розбір у вигляді консиліуму, ЛКК, ділової гри. Кожний лікар докладає результати проведеної роботи, оцінює її. До розбору даних курації та клінічного обстеження хворих викладач додає ситуації тестів та задач третього рівня, підвищує рівень складності ситуації, оцінює індивідуально рівень знань та засвоєння практичних навичок. Після цього викладач підводить підсумки проведеного заняття та засвоєння знань та навичок кожним слухачем окремо; накреслює шляхи та методи підвищення рівня знань та професійності кожного із слухачів окремо; дає завдання для самопідготовки, алгоритм самостійної роботи із літературою та написання рефератів, теми рефератів.

Обсяг практичних навичок: провести клінічне обстеження хворого; описати локальний статус дерматозу, за необхідністю визначити патогномонічні симптоми; спланувати курацію; пояснити план та методику курації; спланувати заходи по контролю втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів; заповнити необхідну документацію.

Розподіл часу.

 1. Постановка завдання – 3 хв.

 2. Самостійна робота з хворим – 25 хв.

 3. Клінічний розбір – 60 хв.

 4. Оцінка самостійної роботи – 2 хв.


План та організаційна структура заняття.

Головні етапи заняття їхні функції та складові.

Учбові цілі в рівнях засвоєн-ня

Метод контролю


Матеріали до методичного забезпечення

Час в хв. або 

Підготовчий етап


Організація заняття.

Постановка учбових цілей


Контроль початкового рівня знань.

 1. Основи організації дерматовенерологічної допомоги населенню.

 2. Перелік, визначення епідеміологія та класифікація захворювань шкіри та слизових.

 3. Етіологія та патогенез захворювань шкіри та слизових.

 4. Прояви та клінічні форми захворювань шкіри

та слизових.

 1. Діагностика захворювань шкіри та слизових.

 2. Принципи, методи та методики профілактики захворювань шкіри та слизових.

 3. Документація яка застосовується при курації хворих з захворюваннями шкіри та слизових.

 4. Заходи по контролю втілення та ефективності діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів

Тести


І-ІІ
І-ІІ
ІІ-ІІІ
ІІ-ІІІ

ІІ-ІІІ


ІІМетоди І рівня.

1. Фронтальний теоретичний опит.

2. Тестовий контроль

І рівня.

Методи ІІ рівня


 1. Індивідуальний опит.

 2. Розв’язування типових задач.

 3. Письмовий опит.

 4. Тестовий контроль

ІІ рівня.

Фото


Таблиці

Муляжі


Препарати

Слайди


Інформаційні схеми.

Питання


Тести ІІ рівня

Письмове теоретичне завдання.

Тести ІІ рівня.

Тести ІІІ рівня.10-20 5

Головний етап


Формування професійних навичок.

 1. Оволодіти навиком огляду хворого.

 2. Провести курацію хворого.

 3. Спланувати та провести заходи по контролю втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів.

заповнити необхідну документацію.

ІІІ
ІІІ

ІІІ

ІІІ


ІІІ

Метод формування навиків:

Практичний тренінг


Метод формування вмінь:

Професійний тренінг у розв’язуванні нетипових ситуацій.Навчальне обладнання:

Зразки


медичної

документації.

Алгоритми

Інструкції для відпрацювання професійних

навиків

Нетипові


задачі: хворий історія хвороби

Фотозадачі

Алгоритми

Формування професійних вмінь.60-90

Заключний етап.

 1. Контроль та корекція професійних вмінь та навиків.

 2. Підсумок заняття теоретичного практичного організаційного.

 3. Завдання для самопідготовки література за темою головна та допоміжна, написання рефератів.

ІІІ

Методи контролю навичок: індивідуальний контроль практичних навичок або їхніх результатів.

Методи контролю вмінь:

розв’язування нетипових ситуаційних задач.Тестові ситуаційні задачі.

Тести ІІІ рівня

Підсумок курацій хворих доповіді.

Алгоритм самостійної роботи із літературою та написання

рефератів.


10-20
2-3 хв.

1-3 хв.
Контрольні питання за темою заняття

 1. Історія розвитку дерматовенерології. Українська дерматологічна школа. Становлення й розвиток дерматовенерології у ХІХ – ХХ століттях.

 2. Анатомія, гістологія, фізіологія шкіри. Функції шкіри: захисна, теплорегулююча, секреторна, всмоктувальна та ін.

 3. Етіологія хвороб шкіри. Патогенез хвороб шкіри. Патологічна фізіологія та морфологія типових патологічних процесів шкіри.

 4. Гістопатологічні зміни при запальних процесах в шкірі. Гістологія морфологічних елементів шкірних уражень.

 5. Особливості деонтологічного підходу до хворих дерматозами.

 6. Шкірні хвороби як відображення на шкірі патології цілісного організму.

 7. Значення порушень центральної нервової системи і внутрішніх органів для виникнення дерматозів.

 8. Принципи та методи обстеження дерматовенерологічних хворих. Діагностичний процес у дерматовенерології.

 9. Семіотика захворювань шкіри. Первинні і вторинні морфологічні елементи. Поліморфізм висипок (дійсний і хибний).

 10. Спеціальні дерматологічні дослідження (пальпація, пошкрябування, діаскопія, дермографізм, тощ.).

 11. Додаткові методи досліджень дерматовенерологічних хворих (лабораторні та функціональні).


Література основна

 1. Нормативні і директивні акти Міністерства охорони здоров’я України

 2. Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина») [Вид. 2-е. доповнене та перероблене: Дерматовенерология. Учебное пособие / Под редакцией В. П. Федотова, А. Д. Дюдюна, В. И. Степаненко. Изд-е 2. рус.– Днепропетровск–Киев: изд-во «Свидлер А.Л.», 2011. – 652 с.];

 3. Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. - К.: КІМ, 2012. – 904 с.

 4. Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. – Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. – 135 с.

 5. Дерматологія. Венерологія. Косметологія. Навчальний посібник / За редакцією А. Д. Дюдюна, С. В. Захарова, О. І. Макарчука, В. К. Захарова. – Дніпропетровськ, 2012. – 106 с. (Рекоменд. ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів зі спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-пофілактична справа», «фармація», «клінічна фармація», лікарів-інтернів дерматовенерологів).Література допоміжна

 1. Айзятулов Р. Ф. Клиническая дерматология – Донецк: Донеччина, 2002. - 432 с.

 2. Ахтаямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология. – М.: Медицина, 2003. – 400 с.

 3. Владимиров В.В., Зудин Б.И. Кожные и венерические болезни: Атлас // М.: Медицина, 1982. – 288 с.

 4. Генодерматозы: буллёзный эпидермолиз, ихтиоз, псориаз / П. П. Рыжко, А. М. Федота, В. М. Воронцов. – Харьков:Фолио, 2004. – 334 с.

 5. Гистопатология и клиническая характеристика дерматозов / Г.С. Цераидис, В.П. Федотов, А.Д. Дюдюн, В.А. Туманский. – Днепропетровск: Изд-во Свидлер, 2004. – 536 с.

 6. Дерматология. Атлас-справочник / Фитцпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др.- М.: Практика, 1999.- 1044 с.

 7. Дифференциальная диагностика кожных болезней / Б. А. Беренбейн, А. А. Студницин и др.; Под ред. Б. А. Беренбейна, А. А. Студницина. – М.: Медицина, 1989. – 672 с.

 8. Ділові ігри по дерматовенерології: Навчальний посібник для викладачів дерматовенерології ВНЗ всіх рівнів акредитації / Федотов В.П., Дюдюн А.Д. та ін.; Під ред. професора Федотова В.П. - Днепропетровск. – 2005. – 138 с.

 9. Кожные и венерические болезни: Руковод. для врачей. - В 2-х т. / Под ред. Скрипкина Ю.К., Мордовцева В.Н. - М.: Медицина, 1999. –Т. 2. – 880 с.

 10. Носетенко В.Е., Гуцу Н.В. Цветной атлас кожных болезней. – Харьков: Константа, 2002. – 432 с.

 11. Ошибки в дерматологии: Руководство для врачей / О. К. Шапошников, А. Я. Браиловский, И. М. Разнатовский, В. И. Самцов. – Л.: Медицина, 1987. – 208 с.

 12. Фитцпатрик Дж. Е., Элинг Дж. Л. Секреты дерматологии. - С.-Петербург: Невский диалект, 1999.- 512 с.


Завдання для стажування на заочній базі

- визначати у хворих симптомокомплекс дерматовенерологічних патологічних проявів та провідний дерматовенерологічнй синдром з формулюванням попереднього діагнозу;

- складати алгоритм диференціальної діагностики та проводити диференційну діагностику із подібними за симптомами захворюваннями;

- складати план курації та план обстеження хворого;

- розробляти маршрут пацієнта, виходячи з можливостей сімейної амбулаторії;

- заповнювати необхідну документацію;

- складати план та визначати способи втілення профілактичних заходів;

- проводити соціальну експертизу та експертизу працездатності;

- визначати прогнози захворювання;

- планувати контроль втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів.

Підпис автора методичної розробки ______________________
Дата складання “22” травня 2012 р.
Затверджено на методичній нараді кафедри

Протокол № датаПротокол № дата

Протокол № дата


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка