Кафедра шкірних та венеричних хвороб
Скачати 129.26 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір129.26 Kb.
ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»


Кафедра терапії інтернів та сімейної медицини ФПО

Кафедра шкірних та венеричних хвороб


Автор: Горбунцов В. В.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Грибкові ураження шкіри
З «ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»

ДЛЯ ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ (ІНТЕРНІВ) ЦИКЛУ

«ПЕРВИННА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ»

НА КАФЕДРІ ШКІРНИХ ТА ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ


ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»


Дніпропетровськ 2012


«Затверджую»


Зав. кафедрою _______________

“____” ________________ 2012 р.


Методична розробка практичного заняття з «Загальної практики-сімейної медицини» для лікарів-курсантів (інтернів) циклу «Первинна спеціалізація» на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Відповідно «Навчальному плану та уніфікованій програмі циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»» МОЗ України Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Харьківської академії післядипломної освіти, Донецького національного медичного університету імені М. Горького, затверджених МОЗ України 12.04.2012 р.Тема: Грибкові ураження шкіри.

Навчальний предмет: дерматовенерологія.

Кількість навчальних годин: 2

Актуальність теми: через значну поширеність дерматомікозів серед населення, епідеміологічну небезпечність деяких з них, складність лікування хронічних та торпідних форм, профілактики їх виникнення та рецидивів, - курація пацієнтів з мікозами має ряд особливостей. Лікарі всіх спеціальностей, а особливо, – лікарі сімейної медицини, - повинні добре знати особливості курації пацієнтів з мікозами; грамотно провести курацію таких хворих.

Мета заняття:

 • ознайомитись мати уяву про сучасну епідеміологію дерматомікозів, її особливості та тенденції розвитку;

 • знати: критерії діагнозів дерматомікозів; тактику ведення хворого з подібною патологією; сучасне законодавство, нормативні та директивні акти МОЗ України щодо хворих із дерматомікозами; необхідну документацію, яку треба заповнити та порядок її ведення; стандартні принципи, методи та методики лікування та профілактики дерматомікозів; нормативи медико-соціальної експертизи;

 • вміти: на підставі даних клініко-лабораторного обстеження обґрунтувати діагноз дерматомікозу скласти план обстеження, лікування та проведення соціально- та медико-профілактичних заходів; заповнити необхідну документацію; провести курацію хворого на дерматомікоз та комплекс медико-профілактичних заходів;

 • мати навичку: деонтологічного підходу до хворого на дерматомікоз; повного систематичного обстеження хворого з такою патологією з комплексним аналізом скарг, даних анамнезу, клінічного обстеження та додаткових методів дослідження; методичного та коректного підходу до курації пацієнтів.

Виховні цілі які пов’язані з формуванням лікаря: розвивати уяву про роль лікаря та інших медичних робітників у сучасному суспільстві, охороні життя, здоров’я та добробуту населення, кожної окремої сім’ї та людини; роль лікаря та інших медичних робітників у всіх аспектах сучасного суспільного та приватного життя.

Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати


Вміти

Забезпечити дисципліни


 1. н. анатомія

 2. н. фізіологія

 3. гістологія

 4. пат. анатомія

 5. пат. фізіологія

 6. мікробіологія

 7. імунологія

 8. фармакологія

 9. пропедевтика вн. хвороб

 10. внутрішні хвороби

 11. дитячі хвороби

 12. інфекційні хвороби

 13. загальна хірургія

 14. загальна гігієна

 15. соціальна гігієна та організація охорони здоров’я

 16. онкологія, гематологія

 17. професійні хвороби

 18. сучасне законодавство та право

Анатомію шкіри

Функції шкіри

Патологічні зміни в шкірі

Загальні механізми

запалення

Морфологію,біологію мікроорганізмів

Методи лаб. діагностики

Загальні механізми

імунітету

Засоби загального та місцевого лікування

лікарську деонтологію та методику обстеження

хворого

Клініку дерматомікозівта їхніх ускладнень

Тактику та методику проведення та контролю діагностичних та лікувальних

заходів

Тактику та методику проведення та контролю профілактичних та диспансерних заходів


Визначити об’єктивно локалізацію патологічного процесу, його характер, визначити вид, причину та взаємозалежність об’єктивних порушень,

грамотно підібрати комплекс діагностичних заходів, методи і методики лікування, лікувальні засоби, заповнити необхідну документацію.

Призначати та провести комплекс діагностичних та лікувальних заходів.

Призначати та провести комплекс профілактичних заходів та диспансеризацію.

Провести контроль призначених та проведених діагностичних, лікувальних та профілактичних заходівВнутрішнь-опредметна

інтеграція:

 1. Діагностика та лікування захворювань шкіри.

 2. Дерматози з обмеженою та розповсюдженою еритемою.

 3. Дерматози

з гіперпігментацією.

 1. Дерматози

з гіпопігментацією.

 1. Дерматози з геморагіями.

 2. Дерматози з пустулами та нагноєнням.

 3. Дерматози з везикулами.

 4. Дерматози з пузирями.

 5. Дерматози з симптомами неоплазії

 6. Дерматози з ерозіями.

 7. Дерматози з виразками.

 8. Дерматози з псоріазиформним синдромом.

 9. Дерматози з екзематоїдним синдромом.

 10. Сверблячі дерматози.

 11. Захворювання шкіри у дітей. Генодерматози.

 12. Захворювання шкіри у літніх людей.

 13. Ураження шкіри при професійних

захворюваннях.

Етіологію, патогенез,

клініку, ускладнення,

Тактику курації

Принципи, методи та методики діагностики

Критерії діагнозу

Принципи, методи та методики лікування

та профілактики.

Принципи, методи та методики контролю проведення та ефективності діагностичних, лікувальних та профілактичних заходівПровести диференційну діагностику.

Діагностувати

захворювання.

Призначати, провести та проконтролювати комплекс діагностичних та лікувальних заходів.Призначати, провести та проконтролювати комплекс профілактичних заходів та диспансеризацію


Методика проведення заняття: На початку заняття у учбовому класі викладач формулює мету заняття, конкретизує учбові цілі, проводить контроль початкового рівня знань, розбирає ті питання, що визвали при вивчені труднощі. Після цього лікарі у відділенні стаціонару та поліклінічному відділенні самостійно, під керівництвом викладача проводять первинний та спеціальний огляд хворих з грибковими захворюваннями шкіри. Головну увагу звертають на анамнез розвиток та перебіг хвороби особливості її клінічних проявів наявність супутніх захворювань, заходи попередньої курації хворого. За можливістю встановлюють вірогідну причину хвороби її епідеміологічні особливості. На підставі одержаних даних проводять визначають симптомокомплекс патологічних проявів та провідний синдром, формулюють попередній діагноз дерматомікозу. Після цього складають алгоритм диференціальної діагностики та проводять диференційну діагностику грибкового ураження шкіри з подібними за симптомами захворюваннями; складають план обстеження, встановлюють діагноз складають план курації хворого розробляють маршрут пацієнта з грибковим захворюванням шкіри (виходячи з можливостей сімейної амбулаторії (Наказ МОЗ України №132 від 23.02.2012 та №646 від 05.10.2011); заповнюють необхідну документацію; складають план та способи втілення профілактичних заходів; проводять соціальну експертизу та експертизу працездатності; визначають прогнози захворювання; планують контроль втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів. Після обстеження хворих під керівництвом викладача проводиться клінічний розбір у вигляді консиліуму, ЛКК, ділової гри. Кожний лікар докладає результати проведеної роботи, оцінює її. До розбору даних курації та клінічного обстеження хворих викладач додає ситуації тестів та задач третього рівня, підвищує рівень складності ситуації, оцінює індивідуально рівень знань та засвоєння практичних навичок. Після цього викладач підводить підсумки проведеного заняття та засвоєння знань та навичок кожним слухачем окремо; накреслює шляхи та методи підвищення рівня знань та професійності кожного із слухачів окремо; дає завдання для самопідготовки, алгоритм самостійної роботи із літературою та написання рефератів, теми рефератів.

Обсяг практичних навичок: провести клінічне обстеження хворого з грибковим захворюванням шкіри; описати локальний статус дерматомікозу, за необхідністю визначити патогномонічні симптоми; спланувати курацію; пояснити план та методику курації; спланувати заходи по контролю втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів; заповнити необхідну документацію.

Розподіл часу.

 1. Постановка завдання – 3 хв.

 2. Самостійна робота з хворим – 25 хв.

 3. Клінічний розбір – 60 хв.

 4. Оцінка самостійної роботи – 2 хв.


План та організаційна структура заняття.

Головні етапи заняття їхні функції та складові.

Учбові цілі в рівнях засвоєн-ня

Метод контролю


Матеріали до методичного забезпечення

Час в хв. або 

Підготовчий етап


Організація заняття.

Постановка учбових цілей


Контроль початкового рівня знань.

 1. Перелік, визначення епідеміологія та класифікація дерматомікозів.

 2. Етіологія та патогенез дерматомікозів.

 3. Клінічні форми та прояви дерматомікозів.

 4. Тактика діагностики дерматомікозів.

 5. Тактика лікування дерматомікозів.

 6. Тактика профілактики дерматомікозів.

 7. Документація яка застосовується при курації хворих з дерматомікозами.

 8. Заходи по контролю втілення та ефективності діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів

Тести


І-ІІ
І-ІІ
ІІ-ІІІ
ІІ-ІІІ

ІІ-ІІІ


ІІМетоди І рівня.

1. Фронтальний теоретичний опит.

2. Тестовий контроль

І рівня.

Методи ІІ рівня


 1. Індивідуальний опит.

 2. Розв’язування типових задач.

 3. Письмовий опит.

 4. Тестовий контроль

ІІ рівня.

Фото


Таблиці

Муляжі


Препарати

Слайди


Інформаційні схеми.

Питання


Тести ІІ рівня

Письмове теоретичне завдання.

Тести ІІ рівня.

Тести ІІІ рівня.10-20 5

Головний етап


Формування професійних навичок.

 1. Оволодіти навиком огляду хворого.

 2. Провести курацію хворого.

 3. Спланувати та провести заходи по контролю втілення та ефективності діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.

заповнити необхідну документацію.

ІІІ
ІІІ

ІІІ

ІІІ


ІІІ

Метод формування навиків:

Практичний тренінг


Метод формування вмінь:

Професійний тренінг у розв’язуванні нетипових ситуацій.Навчальне обладнання:

Зразки


медичної

документації.

Алгоритми

Інструкції для відпрацювання професійних

навиків

Нетипові


задачі: хворий історія хвороби

Фотозадачі

Алгоритми

Формування професійних вмінь.60-90

Заключний етап.

 1. Контроль та корекція професійних вмінь та навиків.

 2. Підсумок заняття теоретичного практичного організаційного.

 3. Завдання для самопідготовки література за темою головна та допоміжна, написання рефератів.

ІІІ

Методи контролю навичок: індивідуальний контроль практичних навичок або їхніх результатів.

Методи контролю вмінь:

розв’язування нетипових ситуаційних задач.Тестові ситуаційні задачі.

Тести ІІІ рівня

Підсумок курацій хворих доповіді.

Алгоритм самостійної роботи із літературою та написання

рефератів.


10-20
2-3 хв.

1-3 хв.
Контрольні питання за темою заняття

 1. Класифікація мікотичних уражень.

 2. Етіологічні чинники розвитку мікозів у людини.

 3. Діагностика проявів мікотичного ураження: мікроскопічна, проба Бальзера, люмінесцентна діагностика під лампою Вуда.

 4. Маласезіоз шкіри, його клінічні форми, різнокольоровий лишай.

 5. Основні прояви мікотичного ураження гладкої шкіри.

 6. Кандидоз (заїда кандидозна, кандидозний хейліт, кандидоз складок).

 7. Мікоз стоп (сквамозна, інтертригінозна та дисгідротична форма).

 8. Основні прояви мікотичного ураження волосистої частини голови.

 9. Мікроспорія. Трихофітія. Фавус (парша).

 10. Прояви мікотичного ураження нігтів.

 11. Загальні принципи терапії мікозів.

 12. Профілактичні заходи при дерматомікозах; методика дезінфекції взуття.


Література основна

 1. Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина») [Вид. 2-е. доповнене та перероблене: Дерматовенерология. Учебное пособие / Под редакцией В. П. Федотова, А. Д. Дюдюна, В. И. Степаненко. Изд-е 2. рус.– Днепропетровск–Киев: изд-во «Свидлер А.Л.», 2011. – 652 с.];

 2. Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. - К.: КІМ, 2012. – 904 с.

 3. Дерматологія. Венерологія. Косметологія. Навчальний посібник / За редакцією А. Д. Дюдюна, С. В. Захарова, О. І. Макарчука, В. К. Захарова. – Дніпропетровськ, 2012. – 106 с. (Рекоменд. ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів зі спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-пофілактична справа», «фармація», «клінічна фармація», лікарів-інтернів дерматовенерологів).

 4. Клінічна мікологія: Навч. посіб. для лікарів /Л. А. Болотна, І. М. Сербіна та інш.; За ред. Л. А. Болотної. - Х.: УПЦ “Контраст”, 2004. – 96 с.

 5. Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. – Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. – 135 с.

 6. Нормативні і директивні акти Міністерства охорони здоров’я України

 7. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Грибковые инфекции: Руковод. для врачей. - М.: Биномпресс, 2003. – 440 с.
Література допоміжна

 1. Айзятулов Р. Ф. Клиническая дерматология – Донецк: Донеччина, 2002. - 432 с.

 2. Ахтаямов С.Н., Бутов Ю.С. Практическая дерматокосметология. – М.: Медицина, 2003. – 400 с.

 3. Владимиров В.В., Зудин Б.И. Кожные и венерические болезни: Атлас // М.: Медицина, 1982. – 288 с.

 4. Гистопатология и клиническая характеристика дерматозов / Г.С. Цераидис, В.П. Федотов, А.Д. Дюдюн, В.А. Туманский. – Днепропетровск: Изд-во Свидлер, 2004. – 536 с.

 5. Дерматология. Атлас-справочник / Фитцпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др.- М.: Практика, 1999.- 1044 с.

 6. Дифференциальная диагностика кожных болезней / Б. А. Беренбейн, А. А. Студницин и др.; Под ред. Б. А. Беренбейна, А. А. Студницина. – М.: Медицина, 1989. – 672 с.

 7. Ділові ігри по дерматовенерології: Навчальний посібник для викладачів дерматовенерології ВНЗ всіх рівнів акредитації / Федотов В.П., Дюдюн А.Д. та ін.; Під ред. професора Федотова В.П. - Днепропетровск. – 2005. – 138 с.

 8. Зверькова Ф.А. Болезни кожи детей раннего возраста. – СПб.: Сотис, 1994. – 236 с.

 9. Кожные и венерические болезни: Руковод. для врачей. - В 2-х т. / Под ред. Скрипкина Ю.К., Мордовцева В.Н. - М.: Медицина, 1999. –Т. 2. – 880 с.

 10. Мавров И.И. Половые болезни: Руководство для врачей, интернов и студентов. Х.: Факт, 2002. - 789 с.

 11. Носетенко В.Е., Гуцу Н.В. Цветной атлас кожных болезней. – Харьков: Константа, 2002. – 432 с.

 12. Ошибки в дерматологии: Руководство для врачей / О. К. Шапошников, А. Я. Браиловский, И. М. Разнатовский, В. И. Самцов. – Л.: Медицина, 1987. – 208 с.

 13. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом: Підручник. – Тернопіль: Уктмедкнига, 2001. – 508 с.

 14. Фитцпатрик Дж. Е., Элинг Дж. Л. Секреты дерматологии. - С.-Петербург: Невский диалект, 1999.- 512 с.


Завдання для стажування на заочній базі

- визначати у хворих з грибковими ураженнями шкіри симптомокомплекс дерматологічних патологічних проявів та провідний дерматологічний синдром з формулюванням попереднього діагнозу;

- складати алгоритм диференціальної діагностики та проводити диференційну діагностику дерматомікозів із подібними за симптомами захворюваннями;

- складати план курації та план обстеження хворого з мікозом;

- розробляти маршрут пацієнта з грибковим ураженням шкіри, виходячи з можливостей сімейної амбулаторії;

- заповнювати необхідну документацію при грибковій патології шкіри;

- складати план та визначати способи втілення профілактичних заходів;

- проводити соціальну експертизу та експертизу працездатності при мікотичній патології шкіри у хворих;

- визначати прогнози дерматомікозу;

- планувати контроль втілення та ефективності діагностичних та профілактичних заходів при грибковій патології шкіри.

Підпис автора методичної розробки ______________________
Дата складання “22” травня 2012 р.
Затверджено на методичній нараді кафедри

Протокол № датаПротокол № дата

Протокол № дата


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка