Календарно-тематичний план лекцій для студентів у курсу стоматологічного факультету на осінній семестр 2015-2016 н р
Скачати 136.04 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір136.04 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан стоматологічного факультету

к.мед.н., доц. Бугерчук О.В.

“_____”___________________2015р.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.
Тема лекції


С1


С2Злоякісні пухлини м’яких тканин та кісток обличчя. Етіологія, класифікація, клініка, методи діагностики, диференційна діагностика. Диспансеризація та комплексне лікування дітей із злоякісними новоутвореннями обличчя.

Доц. Воляк М.Н.

02.09.15

23.11.15Захворювання пародонта у дітей: етіологія, патогенез. Гінгівіти, пародонтит та пародонтальний синдром у дітей: поширеність, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування та профілактика.

Проф. Мельничук Г.М.

10.09.15

08.09.15Вроджені дефекти та деформації щелепно-лицевої ділянки у дітей. Статистика, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина. Сучасні принципи лікування, диспансеризації та реабілітації таких хворих.

Доц. Воляк М.Н.

16.09.14

14.09.15Клініко-біологічне обґрунтування дитячого зубного протезування. Причини дефектів зубів і зубних рядів у дітей, їх профілактика. Особливості визначення жувальної ефективності. Незнімні конструкції дитячого зубного протезу (коронки, вкладки, культі та штифтові зуби, мостовидні протези) показання до їх виготовлення.

Ас. Лабій Ю.А., проф. Мельничук Г.М.

24.09.15

22.09.15Особливості будови та функції слизової оболонки порожнини рота (СОПР) у дітей. Вірусні ураження СОПР: клініка, діагностика, лікування та профілактика.

Доц. Білищук М.В.

30.09.15

28.09.15Доброякісні пухлини м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. Класифікація, етіологія. Принципи діагностики, диференційна діагностика, методи лікування та реабілітація дітей із доброякісними новоутвореннями.

Доц. Воляк М.Н.

8.10.15

06.10.15Пухлини та пухлиноподібні новоутворення кісток щелепно-лицевої ділянки. Етіологія,

класифікація, діагностика, клінічна картина та лікування пухлин кісток.Доц. Воляк М.Н.

14.10.15

12.10.15Грибкові ураження СОПР у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

Проф. Мельничук Г.М.


22.10.15

20.10.15Прояви в порожнині рота при інфекційних та соматичних захворюваннях у дітей. Клініка, діагностика, лікування. Захворювання губ у дітей різного віку. Аномалії та захворювання язика. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування.

Доц. Білищук М.В.

28.10.15

26.10.15Пошкодження м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки в дитячому віці. Первинна хірургічна обробка ран м’яких тканин у дітей. Принципи пластичних операцій, що використовуються при хірургічній обробці ран. Ускладнення та їх профілактика. Пошкодження зубів, щелеп та інших кісток.

Доц. Воляк М.Н.

05.11.15

03.11.15Знімні конструкції зубних протезів у дітей (часткові та повні). Показання до їх використання, особливості конструювання, способи фіксації, строки заміни, можливі ускладнення.

Ас. Лабій Ю.А., проф. Мельничук Г.М.

11.11.15

09.11.15Алергічні ураження СОПР у дітей. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування.

Проф. Мельничук Г.М.

19.11.15

17.11.15Зав. кафедри дитячої стоматології д.мед.н., проф. Мельничук Г.М.

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан стоматологічного факультету

к.мед.н. доц. Бугерчук О.В.

“_____”___________________2015р.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

НА ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2015-2016 н.р.

п/п


Теми заняття

О

-

+Клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування катарального гінгівіту у дітей. Вибір лікарських засобів, методика їх застосування.

01.09-11.09

01.09-11.09

26.10-06.11Клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування гіпертрофічного гінгівіту у дітей. Вибір лікарських засобів, методика їх застосування..

01.09-11.09

01.09-11.09

26.10-06.11Клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування виразково-некротичного гінгівіту у дітей. Вибір лікарських засобів, методика їх застосування.

01.09-11.09

01.09-11.09

26.10-06.11Пародонтит у дітей. Клініка, діагностика. Принципи лікування пародонтиту у дітей.

01.09-11.09

01.09-11.09

26.10-06.11Пародонтальний синдром у дітей. Клініка, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

14.09-25.09

14.09-25.09

09.11-20.11Контрольне заняття змістового модуля № 1

14.09-25.09

14.09-25.09

09.11-20.11Гострий герпетичний стоматит у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

14.09-25.09

14.09-25.09

09.11-20.11Прояви в порожнині рота при інфекційних захворюваннях у дітей. Тактика лікаря-стоматолога.

14.09-25.09

14.09-25.09

09.11-20.11Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

28.09-09.10

28.09-90.10

23.11-04.12Прояви алергії у порожнині рота дітей різного віку. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

28.09-09.10

28.09-09.10

23.11-04.12Прояви в порожнині рота при захворюваннях системи крові у дітей. Тактика дитячого стоматолога.

28.09-09.10

28.09-09.10

23.11-04.12Прояви в порожнині рота при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та ендокринної системи у дітей. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Клініка, діагностика, тактика дитячого стоматолога.

28.09-09.10

28.09-09.10

23.11-04.12Захворювання губ та язика у дітей. Самостійні та симптоматичні хейліти. Причини, клініка, діагностика, лікування.

12.10-23.10

12.10-23.10

07.12-18.12Захист історії хвороби. Контрольне заняття змістового модуля № 2.

12.10-23.10

12.10-23.10

07.12-18.12Пухлини м'яких тканин ЩЛД у дітей (гемангіома,лімфангіома, ліпома, міома, фіброма). Етіологія, клініка, діагностика, способи лікування. Показання до кровозаміщуючої терапії при проведенні оперативних втручань на м`яких тканинах.

26.10-06.11

23.11-04.12

28.09-09.10Пухлиноподібні утворення м'яких тканин обличчя (епідермоїд, дермоїд, тератома, атерома, папілома). Вроджені кісти та нориці шиї. Нейрофіброматоз. Етіологія,клініка, діагностика, лікування.

26.10-06.11

23.11-04.12

28.09-09.10Істинні пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз. Діагностика, диференційна діагностика, клініка, принципи лікування.

26.10-06.11

23.11-04.12

28.09-09.10Пухлини кісток обличчя у дітей (остеобластокластома, остеома, остеоїд-остеома). Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, методи лікування.

26.10-06.11

23.11-04.12

28.09-09.10Одонтогенні новоутворення щелеп у дітей (амелобластома, одонтома, цементома). Етіологія, патогенез, діагностика, диференційна діагностика, клініка, методи лікування.

26.10-06.11

23.11-04.12

28.09-09.10Пухлиноподібні новоутворення щелеп - кісти (фолікулярна, резидуальна, фісуральна, первинна кісткова, кіста прорізування). Методи діагностики, диференційна діагностика та способи лікування. Реабілітація дітей після цистектомії та цистотомії.

26.10-06.11

23.11-04.12

28.09-09.10Пухлиноподібні новоутворення кісток ЩЛД: фіброзна остеодисплазія, херувізм, гіперпаратиреоідна фіброзна остеодистрофія, епуліди. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

26.10-06.11

23.11-04.12

28.09-09.10Злоякісні пухлини м’яких тканин ЩЛД у дітей. Класифікація. Етіологія, патогенез, клініка, методи діагностики, диференційна діагностика. Первинна верифікація злоякісних пухлин. Принципи диспансеризації та лікування.

09.11-20.11

07.12-18.12

12.10-23.10Злоякісні пухлини кісток ЩЛД у дітей. Класифікація. Етіологія, патогенез, клініка, методи діагностики, диференційна діагностика. Принципи диспансеризації та лікування.

09.11-20.11

07.12-18.12

12.10-23.10Короткі вуздечки губ та язика. Мілкий присінок ротової порожнини. Статистика, класифікація, клініка, діагностика, методи хірургічного лікування.

09.11-20.11

07.12-18.12

12.10-23.10Вроджені вади розвитку ЩЛД. Незрощення губи. Статистика, класифікація, етіологія, причини виникнення. Клініка, діагностика, методи хірургічного лікування. Комплексна реабілітація хворих.

09.11-20.11

07.12-18.12

12.10-23.10Вроджені незрощення піднебіння. Статистика. Класифікація. Етіологія, клініка, діагностика, методи хірургічного лікування. Комплексна реабілітація дітей з незрощеннями піднебіння. Проблеми вигодовування дітей з незрощеннями.

09.11-20.11

07.12-18.12

12.10-23.10Травматичні пошкодження зубів у дітей (забій, вивихи – повний, неповний, інтрузій ний). Травматичні пошкодження кісток ЩЛД у дітей. Комбінована та поєднана травма.

09.11-20.11

07.12-18.12

12.10-23.10Захист історії хвороби.

09.11-20.11

07.12-18.12

12.10-23.10Організація ортодонтичної допомоги дітям і підліткам з дефектами зубів і зубних рядів.

23.11-04.12

26.10-06.11

01.09-11.09Клініко-біологічне обґрунтування дитячого зубного протезування.

23.11-04.12

26.10-06.11

01.09-11.09Конструкції зубних протезів у дітей для відновлення анатомічної форми зубів.

23.11-04.12

26.10-06.11

01.09-11.09Заміщення незнімними конструкціями зубних протезів.

23.11-04.12

26.10-06.11

01.09-11.09Часткові знімні протези у дітей.

23.11-04.12

26.10-06.11

01.09-11.09Повні знімні протези у дітей.

23.11-04.12

26.10-06.11

01.09-11.09Особливості ортодонтичного лікування дітей при ускладнених дефектах зубних рядів.

23.11-04.12

26.10-06.11

01.09-11.09Травматичні ушкодження зубів у дітей.

07.12-18.12

09.11-20.11

14.09-25.09Травматичні ушкодження щелеп у дітей.

07.12-18.12

09.11-20.11

14.09-25.09Незнімні ортодонтичні апарати.

07.12-18.12

09.11-20.11

14.09-25.09Знімні ортодонтичні апарати.

07.12-18.12

09.11-20.11

14.09-25.09Моделювання базисів знімних ортодонтичних апаратів та способи їх виготовлення з пластмаси.

07.12-18.12

09.11-20.11

14.09-25.09Зміни зубощелепного апарату при ендокринній патології.

07.12-18.12

09.11-20.11

14.09-25.09Етіологія, патогенез, діагностика і профілактика природжених вад обличчя.

07.12-18.12

09.11-20.11

14.09-25.09Зав. кафедри дитячої стоматології д.мед.н., проф. Мельничук Г.М.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка