Клінічна фармація
Дата конвертації17.04.2016
Розмір56.4 Kb.
Тематичний план лекцій з фізичних методів аналізу та метрології

для студентів 2 курсу спеціальності “клінічна фармація”Назва лекції


Кільк. год.

1


Вступ. Класифікація методів аналізу.

Кондуктометричний метод аналізу.

Електрична провідність електронів. Питома електрична провідність. Еквівалентна електрична провідність. Вимі­рю­вання опору електролітів та знаходження електричної провідності. Визначення концентрації речовини в розчині. Кондуктометричне та високочастотне ти­т­рування. Апа­рати для кондуктометрії.2

2

Кулонометрія.

Електроліз. Закони електролізу. Хімічні процеси при еле­к­тролізі. Класифікація методів. Визначення концентрації речовини. Апарати та електроди для кулонометрії. Електрофорез. Методи електрофорезу: фронтальний електрофорез, зональний електрофорез в колонках, гелі, листових матеріалах, проточний, диск-електрофорез2

3

Потенціометричний метод аналізу. Потенціал електроду. Електроди для потенціометрії. Потенціометричне титрування. Потенціометри. Схема та принцип роботи.

Теорія мас-спектроскопії. Мас-спектрографи. Використання їх в аналізі. Електронний парамагнітний та ядерний резонанси.2

4

Рефрактометричний та поляриметричний методи аналізу.

Закони відбивання світла. Показник заломлення. Явище повного відбивання. Оптична схема рефрактометра. Хід променів в призмах при проходженні та відбиванні світла. Визначення концентрації речовини. Поляриметричний метод аналізу. Звичайне та поляризоване світло. Методи одержання по­ля­ри­зованого світла. Закони Малюса та Біо. Оптичноактивні речовини. Поляриметр та поляризаційний мікроскоп.2

5

Емісійний спектральний аналіз. Адсорбційна спек­т­роскопія. Теоретичні основи. Спектральні апарати. Призма та дифракційна гратка. Оптична схема спектрального апарату. Емісійний, якісний, напівкількісний, кількісний спектральний аналізи. Поглинання світла прозорим середовищем. Поглинання світла забарвленими розчинами. Якісний та кількісний аналізи. Спеціальні методи фотометричного аналізу.

2

6

Люмінесценція. Закони. Якісний та кількісний аналізи. Люмінесцентний аналіз в біологічних дослідженнях. Флуорометри.
7

Радіометричний метод аналізу. Основні характеристики радіоактивного випро­мі­ню­вання. Способи вимірювання радіоактивного випро­мі­ню­вання. Використання радіоактивності в аналізі.

2

8

Метрологія як наука. Медична метрологія. Основні поняття та терміни. Вимірювання фізичних величин.

Результат вимірювання та його характеристики. Похибки вимірювань.

2

9

Засоби вимірювання.

Похибки засобів вимірювання. Умови вимірювань. Єдність вимірювань. Повірка засобів вимірювання. Актуальні аспекти медичної метрології.

Метрологічне забезпечення клініко-лабораторних досліджень.


2
Всього

18

Схвалено на засіданні кафедри медичної і біологічної фізики від 2 .06.2004 року (протокол № 8)

Завідувач кафедри медичноїі біологічної фізики, д.м.н. Шаплавський М.В.

Тематичний план практичних занять з фізичних методів аналізу та метрології для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

за спеціальністю “клінічна фармація”
Назва практичного заняття


Кіль­кість

Годин

1

Техніка безпеки


2

2

Електронна мікроскопія

3

Визначення структури та параметрів речовини за допомогою рентгенівського випромінювання


2

4

Визначення процентного вмісту СО2 у повітрі, що видихається

5

Кондуктометричний метод аналізу


2

6

Кулонометричний метод аналізу


2

7

Потенціометричне визначення рН середовища


2

8

Підсумкове заняття

2

9

Визначення показника заломлення прозорих і непрозорих речовин

2

10

Поляризаційний мікроскоп та поляриметр

2

11

Визначення діаметру еритроцитів за допомогою лазерного випромінювання

2

12

Визначення концентрації речовин забарвлених розчинів

2

13

Емісійний спектральний аналіз

2

14

Люмінесцентний метод аналізу

2

15

Радіометричний метод аналізу

2

16

Метрологічна обробка результатів медично-біологічних досліджень. Вивчення нормального закону розподілу випадкових величин і визначення основних характеристик. Побудова гістограми

2

17

Визначення маси таблетки за допомогою прямих вимірювань. Знаходження похибки вимірювань. Повірка засобів вимірювання маси, показника заломлення, часу, фотоелектричних приладів

2

18

Залікове заняття

222Всього


36

Схвалено на засіданні кафедри медичної і біологічної фізики від


2 .06.2004 року (протокол № 9)

Завідувач кафедри медичної


і біологічної фізики, д.м.н. Шаплавський М.В.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка