Клінічне дослідження системи крові. Склад крові і кровотворення. Загальний аналіз крові в нормі
Скачати 459.73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.04.2016
Розмір459.73 Kb.
  1   2
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №1

Тема: Клінічне дослідження системи крові. Склад крові і кровотворення. Загальний аналіз крові в нормі.

Актуальність теми: Показники периферичної крові людини, що зазвичай є сталими, можуть значно змінюватись при різних патологічних станах (інфекційні та запальні захворювання, травми, стреси тощо). Тому медичному працівнику важливо чітко знати норму меж коливань показників гемограми, а також принцип їх визначення.

Навчальні цілі:

Знати: особливості ерито- і лейкопоезу, показники загального аналізу крові в нормі.

Вміти: зробити загальний аналіз крові, підрахувати кількість форменних елементів, визначити гемоглобін, швидкість осідання еритроцитів.

Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

Запитання для контролю рівня знань:

 1. Поняття про склад крові. Сучасні схеми кровотворення.

 2. Еритропоез в нормі. Характеристика клітин еритроцитарного ряду.

 3. Лейкопоез в нормі. Характеристика клітин гранулоцитарного, моноцитарного та лімфоцитарного ряду.

 4. Кінетика і функції еритроцитів.

 5. Структура, функції і особливості біосинтезу гемоглобіну.

 6. Принцип визначення концентрації гемоглобіну (метод Салі).

 7. Лейкоцити. Кінетика, структура і функції.

 8. Визначення кількості лейкоцитів в 1 мкл крові.

 9. Загальний аналіз крові в нормі. Принцип проведення дослідження.

 10. Принцип визначення кількості еритроцитів в 1 мкл крові.

 11. Визначення кольорового показника крові.

 12. Клінічна оцінка резистентності еритроцитів.

 13. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Патофізіологічні механізми.

 14. Визначення ШОЕ. Клінічна оцінка.


II. Вивчіть норму показників периферичної крові дорослої людини:

Еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів (паличкоядерних,

сегментоядерних, базофільних та еозинофільних гранулоцитів, лімфоцитів, моноцитів), ШОЕ.
III. Розв'яжіть ситуаційні задачі:

Задача 1. За даними загального аналізу крові у хворого Б.: еритроцити -2,7х 10 12/л, Нв - 100 г/л, кольоровий показник - 0,8, ретикулоцити - 2-3 %.

Чи відповідають дані показники нормі? Обґрунтуйте відповідь.Задача 2. Після перенесеної вірусної інфекції подружжю Д. зроблено загальний аналіз крові. При цьому ШОЕ чоловіка 13 мм/год, а жінки 14 мм/год. Чи відповідають нормі дані показники у обстежуваних ?

Задача 3. До гранулоцитів відносяться:

1) еозинофіли;

2) базофіли;

3) лімфоцити;

4) нейтрофіли;

5) моноцити.


Самостійна аудиторна робота студентів

I. Студенти вчаться проводять забір крові для загального аналізу, підраховувати кількість еритроцитів, лейкоцитів, визначати гемоглобін, ШОЕ.

II. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.


Література

1. Базарнова М.А., Воробьев А.И., Баркаган З.С. и др. Руководство по клинической лабараторной диагностике. Ч. 1-2. Учебное пособие / Под ред М.А. Базарновой, А.И. Воробьева. - К.: Вища школа, 1991. - 615 с.

2. Денисюк В.Г., Ганджа І.М., Виговська Я.І. і співавтори. Посібник з клінічної лабораторної діагностики. - Київ: Здоров'я, 1992. - 280 с.

3. Клинические и лабораторньїе исследования / Под. ред. А.Я.Любина, Л.П.Ильичева, Т.В.Камасонова, С.А.Петросова- М: Медицина, 1984. - 288 с.

4. Козловская Л.В., Николаев А.Ю. Учебное пособие по клиническим лабораторним методам исследования. - М.: Медицина, 1985. - 286 с.

5. Нейко Є.М., Боцюрко В.І., Мізюк М.І. Норми основних клінічних, лабораторних та інструментальних показників у медицині. - Вінниця: Нова книга, 2002. - 112 с.


Методичну розробку підготувала асистент Микула Ю.І.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії з курсами основ біоетики та біобезпеки.


Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька
Методична вказівка для студентів ДО ВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Загальний клінічний аналіз крові. Гемоглобін. Еритроцити. Колірний показник. Лейкоцити. Швидкість осідання еритроцитів.

Актуальність теми: Дослідження крові являється одним із важливих діагностичних методів. Кровотворні органи надзвичайно чуттєві до різних фізіологічних і особливо паталогічних впливів на організм, тому картина крові являється тонким відображенням цих впливів.

Загальний клінічний аналіз крові включає визначення концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів, інших показників червоної крові, кількості лейкоцитів, тромбоцитів, підрахунок лейкоцитарної формули, визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ).Навчальні цілі:

Знати: показники загального аналізу крові в нормі.

Вміти:зробити загальний аналіз крові, підрахувати кількість форменних елементів, визначити гемоглобін, швидкість осідання еритроцитів.
Самостійна позааудиторна робота

студентів при підготовці до заняття

І. Запитання для контролю рівня знань:

1. Загальний аналіз крові в нормі.

2. Принцип забору крові для проведення дослідження.

3. Кінетика і функції еритроцитів.

4. Принципи визначення кількості еритроцитів в 1 мкл крові. Клінічна оцінка.

5. Структура, функції і особливості біосинтезу гемоглобіну.

6. Принцип визначення концентрації гемоглобіну ( метод Салі ).

7. Визначення кольорового показника крові.

8. Лейкоцити. Кінетика, структура і функції.

9. Визначення кількості лейкоцитів в 1 мкл крові. Клінічна оцінка.

10. Клінічна оцінка резистентності еритроцитів.

11. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ). Патофізіологічні механізми.

12. Визначення ШОЕ. Клінічна оцінка.

13. Особливості показників загального аналізу крові у чоловіків та жінок.


І. Вивчіть норму показників периферичної крові дорослої людини:

Еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів ( паличкоядерних, сегментоядерних, базофільних та еозинофільних гранулоцитів, лімфоцитів, моноцитів ), ШОЕ.


ІІІ. Розв»яжіть ситуаційні задачі:

Задача 1.

За даними загального аналізу крові у хворого Б.: еритроцити – 2,7 x1012/л, Hb – 100г/л, кольоровий показник – 0,8, ретикулоцити – 2-3%.

Чи відповідають дані показники нормі? Обгрунтуйте відповідь.

Задача 2.

Після перенесеної вірусної інфекції подружжю Д. зроблено загальний аналіз крові. При цьому ШОЕ чоловіка 13 мм/год, а жінки 14 мм/год.

Чи відповідають нормі дані показники у обстежуваних?

Задача 3.

До гранулоцитів відносяться: 1. Еозинофіли

 2. Базофіли

 3. Лімфоцити

 4. Нейтрофіли

 5. МоноцитиСамостійна аудиторна робота студентів

І. Студенти вчаться проводити забір крові для загального аналізу, підраховувати кількість еритроцитів, лейкоцитів, визначати гемоглобін, ШОЕ.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Базарнова М.А., Воробъёв А И Руководство по клинической лабораторной диагностике Ч 1-2.Учебное пособие.Под ред..М.А.Базарновой,А.И.Воробьева.-К.:Вища школа,1991.-615с.

 2. Данилова Л.А.Анализи крові і мочі.-СПб.,-128ст.

 3. Денисюк В.Г.,Ганджа І.М.,Виговська Я.І. і співавтори.Посібник з клінічної лабораторної діагностики.-Київ:Здоров я,1992.-280с.

 4. Клинические и лабораторние исследования / Под.ред. А.Я.Любина, Л.П.Ильичева,Т.В.Камасонова,С.А.петросова-М.:Медицина,1984, 288с.

 5. Козинец Г. И. Интерпритация анализов крови и мочи.СПб,1997.-128с.

 6. Козловская Л.В.,Николаев А.Ю. Учебное пособие по клиническим лабораторним методам исследования.-М.:Медицина,1985.-286с.

 7. Нейко Є.М., Боцюрко В.І.,Мізюк М.І. Норми основних клінічних, лабораторних та інструментальних показників у медицині.-Вінниця:Нова книга,2002.-112с.

 8. Посібник із клінічної лабораторної діагностики.Частина 1-2/ Під ред..А.Базарновой.-Київ:Вища школа, 1991.-352с.

Методичну розробку підготувала: ас. Цимбала Е.М.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

клінічної фармакології та фармакотерапії з курсами біоетики та біобезпеки

Завідувач кафедрою, д.мед.н., професор Купновицька І.Г.

Методична розробка для студентів до ведення практичного заняття з ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ № 3.

Тема: Клінічне дослідження крові. Загальні відомості про лейкопоез. Лейкопоез. Лейкоцитарна формула. Гранулоцити (нейтрофіли, еозинофіли, базофіли) та агранулоцити (лімфоцити, моноцити). Розрахунок лейкоцитарної формули.

Актуальність теми: У клінічній практиці важко переоцінити значення аналізу лейкограми як найціннішого методу дослідження. Аналіз лейкограми в динаміці з обов’язковим врахуванням особливостей клінічного перебігу хвороби допомагає виявити характер патологічного процессу.

Навчальні цілі:

Знати: основи лейкопоезу, поняття про лейкоцитарну формулу, гранулоцити, агранулоцити, їх характеристики, основні функції, захворювання та стани, що супроводжуються змінами кількості лейкоцитів, зсувом лейкоцитарної формули.

Вміти: аналізувати нормальні, референтні показники лейкограми, провести їх клінічну інтерпретацію.
Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

I. Запитання для контролю рівня знань:


 1. Поняття про лейкоцити, їх основні функції, поділ на гранулоцити та агранулоцити.

 2. Лейкоцитоз та лейкопенія, абсолютні та відносні зміни.

 3. Основні причини лейкоцитозу, лейкопенії.

 4. Що таке лейкоцитарна формула крові? Референтні показники лейкоцитограми у дорослих в нормі.

 5. Захворювання та стани, що супроводжуються зсувом лейкоцитарної формули.

 6. Нейтрофільні гранулоцити, їх функції, захворювання та стани, що супроводжуються змінами кількості нейтрофілів в крові.

 7. Еозинофільні гранулоцити, їх функції, захворювання та стани, що супроводжуються еозинофілією.

 8. Базофільні гранулоцити, їх функції, причини базофілії та базопенії.

 9. Агранулоцити, їх процентне співвідношення в нормі.

 10. Лімфоцити – основні клітинні елементи імунної системи, поняття про абсолютний та відносний лімфоцитоз та лімфопенію.

 11. Моноцити, їх функції, причини моноцитозу та моноцитопенії.


III. Розв’яжіть ситуаційні задачі:

Задача 1.За даними загального аналізу крові у хворого: еритроцити 2,7 ×1012 /л, Нb – 100 г/л, КП – 0,8, ретикулоцити 2-3%, лейкоцити 4,5 ×109 /л.

Чи відповідають дані показники нормі? Відповідь обґрунтуйте.


Задача 2. Після перенесеної вірусної інфекції хворому Д. зроблено загальний аналіз крові. При цьому лімфоцити = 56%, лейкоцити 4,5 ×109 /л. Чи відповідають нормі дані показники у обстеженого?

Задача 3.У хворої після тривалого курсу цитостатичної терапії у загальному аналізі крові рівень нейтрофілів склав 0,75×109/л. Як називається таке ускладнення, і які ще можливі інші причини?
Самостійна аудиторна робота студентів

I. Студенти працюють в лабораторії, освоюють основні методики визначення елементів лейкоцитарної формули, вчаться інтерпретувати зміни лейкограми у різних клінічних ситуаціях. Результати проведеної роботи доповідають на заключному етапі заняття.

II. Контроль кінцевого рівня знань проводиться згідно запитань для заключного етапу.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Денисюк В.Г., Ганджа І.М., Виговська Я.І. і співавт. Посібник з клінічної лабораторної діагностики. – Київ: Здоров’я, 1992. – 280 с.

 2. Базарнова М.А., Воробьев А.И., Баркаган З.С. и др. Руководство по клинической лабораторной диагностике. Ч. 1 – 2. Учебное пособие / Под ред. М.А. Базарновой, А.И. Воробьева. – К.: Вища школа, 1991. – 615 с.

 3. Кишкун А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики. – М.: ГЭОТАР 0 Медиа, 2007. – 800 с. (http: // www. geotar.ru).

 4. Алексеев С.А. Анализы крови и мочи в клинической практике: Справочное пособие / С.А. Алексеев, Ю.М. Гаин – Мн.: ООО «Юнипресс», 2002. – 144 с.

 5. Хмелевский Ю.В., Усатенко О.К. Основные биохимические константы человека в норме и при патологии / Ю.В. Хмелевский, О.К. Усатенко. – К.: Здоров’я, 1984. – 120 с.

 6. Нейко Є.М., Боцюрко В.І., Мізюк М.І. Норми основних клінічних, лабораторних та інструментальних показників у медицині. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 112 с.

Методичну розробку підготувала: асистент Губіна Н.В.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

клінічної фармакології та фармакотерапії з курсом біоетики


Завідувач кафедрою, професор І.Г.Купновицька

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: Типові зміни лейкоцитарної формули при патологічних процесах. Гематологічні характеристики гемобластозів.

Актуальність теми: Кількість лейкоцитів у крові змінюється під впливом різних зовнішніх факторів, а також при різних фізіологічних станах організму (вікові зміни, вагітність, фази менструального циклу тощо) і різноманітних патологіях. Тому дослідження кількості лейкоцитів у крові – найрозповсюдженіше в лабораторній практиці.Зміни лейкоцитарної формули супроводжують багато захворювань і нерідко є специфічними. Підрахунок лейкоцитарної формули має діагностичне значення, так як дає уяву про важкість стану, ефективність терапії.

Навчальні цілі:

Знати: рівень лейкоцитів та лейкоцитарну формулу у нормі, знати причини та механізми виникнення змін лейко грами при різних патологічних процесах.

Вміти: оцінити дані зміни кількості лейкоцитів та лейко грами при різних патологічних станах, вміти обґрунтувати їх діагностичне та прогностичне значення.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

Дисципліна


Знати

Вміти

Нормальна фізіологія

Загальний аналіз крові в нормі. Показники лейкограми, функції лейкоцитів.Патологічна фізіологія

Патологічні стани, що приводять до зміни загальної кількості лейкоцитів та зміни лейкограми.

Імпретувати зміни загального аналізу крові, показників лейкограми

Фармакологія

Основні групи препаратів, щзо впливають лейкоцити.

Оцінити можливий вплив ліків на показники загального аналізу крові.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка