Конкурс «Сучасні заклади освіти Донеччини 2013»
Скачати 242.09 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір242.09 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Костянтинівське міське управління освіти

Костянтинівський методичний кабінет


Робота на конкурс

«Сучасні заклади освіти Донеччини – 2013»
Номінація: Упровадження здоровязбережувальних інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти


Загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 9

Костянтинівської міської ради

2013
«Школа починається з любові»

Закон України «Про охорону здоров’я» Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та молоді, Регіональна програма «Моніторинг оздоровчої функції освіти» вказують на необхідність формування в підростаючого покоління сучасного світогляду, формування здорового способу життя, відповідального ставлення до свого здоров’я і до довкілля в цілому. Видатний педагог В. Сухомлинський мудро підкреслив: «Зміцнити здоров’я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступала в юність кволою і млявою, - це означає дати їй всю повноту життєвих радощів». Питання здоров’язбереження у школярів досліджували і розглядали у своїх роботах О. Дубогай, Н.К. Смирнов, Бех І.Д., Г.С. Никіфоров, В.А. Семиченко та інші.

Виходячи з вище зазначеного Костянтинівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 9 з 3січня 2005 році включилася до реалізації програми “Школа сприяння здоров’ю”, а в 2009 році за результатами роботи була включена до обласної мережі «Шкіл сприяння здоров’ю».

У школі навчається 278 учнів, серед них: початкова школа -114, основна школа - 142, старша школа - 22.Освітня концепція школи будується на трьох чинниках – духовність, інтелект, здоров’я. Їх гармонійне поєднання в щоденній навчальній виховній практиці допомогло побудувати освітній і здоров’язберігаючий простір школи.

Головна мета роботи “Школи сприяння здоров’ю”: Формування й розвиток цілісної гуманної особистості мотивованої на здоровий спосіб життя розвиток її творчих здібностей, усвідомлення пріоритетності фізичного і духовного вдосконалення, забезпечення оптимальних умов для інтелектуального, духовного, соціально-культурного і творчого розвитку кожного учня.

Виходячи з мети, перед педагогічним колективом поставлені конкретні завдання: 1. Створення безпечного комфортного середовища на уроці і в позаурочний час.

 2. Освоєння педагогами новітніх методів діяльності використання інноваційних технологій уроку, спрямованих на збереження здоров’я учнів.

 3. Планомірна організація повноцінного збалансованого харчування учнів з урахуванням особливостей стану здоров’я .

 4. Розвиток психолого-медико-педагогічної служби для своєчасної профілактики психологічного і фізіологічного стану учнів.

 5. Спрямування системи гурткової, позакласної і позашкільної роботи на формування здорового способу життя учнів.

 6. Сприяння створенню єдиного інформаційного простору, спрямованого на формування в дітей свідомого ставлення до зовнішнього середовища, до свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої цінності.

 7. Формування мотивації педагогів до реалізації оздоровчої функції освіти через соціальну позицію особистості.

В основу роботи школи покладена гіпотеза: “Діяльність навчального закладу набуває здоров’язберігаючого характеру за умови взаємодії педагогічного колективу, учнів, батьків, громади мікрорайону”.

У школі працює 26 вчителів. З них:13 – вищої категорії, 5 - І категорії, 6 – ІІ категорії, 2 – молоді спеціалісти. 2 вчителі – мають звання «Учитель-методист»; 5 – «Старший учитель». Це творчі цілеспрямовані педагоги, які успішно впроваджують новітні здоров’язберігаючі технології не тільки в процесі навчання, а й в реалізації регіональної програми «Школа сприяння здоров’ю».

З метою збереження і зміцнення здоров’я школярів і вчителів покращення соціального середовища та розширення валеологічної свідомості, творчою групою розроблена і затверджена рішенням педради №4 від 05.01.2009р. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя і концептуальна Модель сучасної школи – школи здоров’я, яка сприяє формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя і створенню комфортного середовища.

МОДЕЛЬ «ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВЮ»

Ключова концептуальна ідея

Створення здоров’язберігаючого виховного простору в навчальному закладі й мікрорайоні. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у учнів, вчителів, батьків, мешканців мікрорайону.Мета

Формування й розвиток цілісної гуманної особистості мотивованої на здоровий спосіб життя розвиток її творчих здібностей, усвідомлення пріоритетності фізичного і духовного вдосконалення, забезпечення оптимальних умов для інтелектуального, духовного, соціально-культурного і творчого розвитку кожного учня.Задача

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, та життєвих компетентностей шляхом забезпечення власної активності учня, стимулювання його пізнавальної діяльності, встановлення причинно-наслідкових зв’язків та формування адекватної оцінки та самооцінки в процесі реалізації програми «Школа сприяння здоров’ю».Завдання

 1. Відстеження санітарно-гігієнічного стандарту школи.

 2. Створення безпечного комфортного середовища на уроці і в позаурочний час.

 3. Освоєння педагогами нових методів діяльності використання технологій уроку, що зберігають здоров’я учнів.

 4. Планомірна організація повноцінного збалансованого харчування учнів з урахуванням особливостей стану здоров’я .

 5. Розвиток психолого-медико-педагогічної служби для своєчасної профілактики психологічного і фізіологічного стану учнів.

 6. Спрямування системи гурткової, позакласної і позашкільної роботи на формування здорового способу життя учнів.

 7. Сприяння створенню єдиного інформаційного простору, спрямованого на формування у дітей свідомого ставлення до зовнішнього середовища, до свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої цінності.

 8. Формування мотивації педагогів до реалізації оздоровчої функції освіти через соціальну позицію особистості.

Загальні положення

Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль здоров’язберігаючих технологій. Щоб мати змогу знайти своє місце в житті, учні мають навчитися володіти певними якостями, вміннями, життєвими компетентностями, здоров’язберігаючими технологіями : • адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити;

 • вміти використовувати отримані знання щодо прийняття оптимальних рішень;

 • бережливо ставитися до свого здоров’я і здоров’я інших людей як найвищої цінності;

 • цілеспрямовано використовувати свій потенціал, вміти планувати стратегію свого життя;

 • вміти запобігати будь-яким конфліктним ситуаціям і виходити з них;

усвідомлювати сучасні проблеми довкілля, їх актуальність для всього людства, своєї країни, рідного міста, особисто для себе.

Принципи

 1. Принцип формування ціннісних установок школярів на здоровий спосіб життя.

 2. Принцип єдності фізичного і психологічного розвитку.

 3. Принципи цілісносності людини, її психосоматичної, соціокультурної єдності. При цьому приоритетними компонентами діяльності повинні виступати самореалізація і творчість, що знаходяться в гармонії з руховою активністю людини.

 4. Принцип здоров’ятворчої активності.

 5. Принцип інтеграції виховного впливу на фізичне, психічне й духовне здоров’я.

Форми та методи

 • Моніторингові дослідження здоров’я учнів.

Формування мотивації на здоровий спосіб життя, виховання фізично і психічно здорової особистості під час уроку:

 • Використання новітніх здоров’язберігаючих педагогічних технологій, профілактика стану перевтомлення на уроках, дозовані домашні завдання.

 • Впровадження гігієнічних критеріїв раціональної організації уроку.

 • Організація малих спортивних занять (фізхвилинки, жваві перерви).

Формування навичок здорового способу життя, виховання фізично і психічно здорової особистості:

 • Шкільні спартакіади;

 • Дні здоров’я (походи у природу з елементами спортивних ігор);

 • Акція „День без куріння!”;

 • Години спілкування «Що таке здоров’я?»;

 • Усний журнал „ СНІД, реальність і міф”;

 • Виступ шкільної агітбригади „Подорож до острова “СНІД”;

 • Зустрічі, бесіди з лікарями наркологом, психіатром, працівниками міського Центру здоров’я;

 • Урок-конференція „Здоров’я й шкідливі звички”;

 • Анкетування, тестування учнів „Виконання режиму дня”, „Ставлення до шкідливих звичок” і т.д.

Формування рис толерантної особистості:

 • Робота факультативу «Школа проти СНІДу»

 • Година спілкування „Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?”;

 • Рольові ігри „Конфліктна ситуація, шляхи толерантного вирішення;

 • Інформ-година „ Вчимося жити у світі з ВІЛ-інфікованими людьми”.

Розвиток творчих здібностей:

 • Виконання учнями науково-дослідницьких робіт з екологічної та здоров’язберігаючої тематики, та захист їх в МАН.

Формування екологічної свідомості:

 • Активний „Еко-марафон”;

 • Акція „Ми не байдужі”;

 • Година спілкування „Збережемо красу Землі для наших нащадків”;

 • Презентація проектів „Будуємо місто Екоград”;

 • Фото вернісаж „Природа очима дитини”;

 • Конкурс літературних творів „Краса і біль України” (вірші, оповідання, публіцистика і т.д.);

 • Краєзнавчо-екологічна подорож „Пам’ятки природи Донбасу”;

 • Екологічна конференція „Земля наш дім, ми всі на одному кораблі”;

 • „Чорнобиль – наша біль”;

 • Літературно-музичний фестиваль „Слухаємо душу природи, як душу людини!”;

 • Випуск учнівської шкільної газети „Еко-плюс”.

Практична діяльність:

 • Збір пластикових пляшок для вторинної переробки;

 • Участь в республіканському конкурсі „Макулатуринг” під девізом „Листок за листок”. Збір макулатури (осінь, весна);

 • Акція „Похід за чисте селище”;

 • Конкурс „Зелений клас”;

 • Випуск газети “Еко-плюс”.

Родинне виховання:

 • Відверта розмова “Сім’я як носій духовних цінностей”;

 • Година спілкування „Сімейні традиції і свята”;

Батьківські збори «Здорове довкілля – здорові діти».

Організаційно-педагогічні умови ефективного функціонування

 • Визнання педколективом школи пріоритетним та важливим напрямком своєї діяльності здоров’язберігаючу організацію освітнього процесу;

 • Створення у школі цілісної системи виховання культури здоров’я, в якій всі її компоненти (когнітивна, емоційночуттєва і діяльнісна) спрямовані на виховання цінностей, серед яких здоров’я займає особливе місце;

 • Оптимальне поєднання методів позитивної та негативної мотивації на здоровий спосіб життя;

 • Створення у навчальному закладі здоров’язберігаючого просторово-предметного середовища;

 • Організація системного моніторингу здоров’я вихованців та здоров’язберігаючої роботи у школі.

 • Організація роботи спортивного залу в позашкільний час, надання здоров’язберігаючих послуг учням і мешканцям мікрорайону;

Організація роботи кабінету релаксації й психологічного розвантаження для вчителів.

Критерії ефективності

 • Позитивна динаміка фізичного та психічного здоров’я учнів та вчителів.

 • Позитивна мотивація на здоровий спосіб життя в учнів і використання ними здоров’язберігаючих технологій.

Високий рівень сформованості свідомого ставлення до свого здоров’я.

Для реалізації даної моделі перед вчителями школи поставлена стратегічна мета: «Навчити дітей жити у світі, який постійно змінюється». А також виділені пріоритетні напрямки роботи: • гуманізація навчально-виховного процесу та створення сприятливого психологічного мікроклімату для навчання, оздоровлення і розвитку кожного учня й учителя;

 • індивідуально - особистісний підхід до дитини в умовах роботи школи;

 • розвиток і формування обдарованої, творчої особистості

 • використання традиційних, нестандартних та інноваційних методик навчання та новітніх педагогічних технологій;

 • удосконалення системи роботи школи щодо збереження та зміцнення здоров'я учнів;

 • прищеплення дітям навичок і потреб здорового способу життя.

Реалізувати поставлену задачу педагогічному колективу допомагають розроблені і скориговані до умов школи програма «Школа сприяння здоров’ю», «Здорова дитина-здорова країна» і програми-супутники: “Наш шлях до здоров’я”, “Дозвілля”, Родина”, “Екологія”, “Самоврядування”. На їх основі розроблюється щорічно план роботи школи.

За результатами профілактичних медичних обстежень учнів нашої школи встановлено, що за останні 5 років спостерігається ріст кількості здорових дітей, хоча загальний відсоток хворих дітей у школі залишається високим. З 2011 року відповідно наказу Міністерства охорони здоров’я всі учні (з 1по 9 клас) проходять обов’язків медичний огляд в умов поліклініки з травня по серпень. Діти з батьками відвідують лікарів-спеціалістів (ЛОР, хірурга, травматолога, невропатолога,педіатра) згідно вікової категорії. На 1вересня 2011 року пройшли медогляд 237 учнів, що складає 100%. В результаті вперше виявлено 57 дітей з відхиленнями у здоров’ї, в порівнянні з минулим роком – 43. Всіх дітей з відхиленнями у стані здоровя на початок 2011-2012н.р. зареєстровано 117 (у 2008-2009 н.р.- 230, 2009-2010 – 224, 2010-2011 - 206). Майже всі учні, в яких виявлено патологію мають по декілька захворювань.

Кількість здорових дітей на початок 2011-2012 н.р. – 100 учнів, що складає 42,2% ( 2008-2009 н.р. - 48 учнів, 2009 – 2010 н.р. – 69, а у 2010 – 2011 – 77) (Діаграма 1).
Діаграма 1.Співвідношення здорових учнів до загальної кількості за 4 роки

Дані результати наявно показують ріст кількості здорових дітей. Відзначається позитивна динаміка,незважаючи на те, що в цьому році кількість вперше виявлених дітей з відхиленням у стані здоров’я в порівняні з минулим роком підвищилась. За останні три роки ми помітили, що кількість простудно-респіраторних захворювань практично не росте, а в цьому році, навіть, простежується незначний спад.

Є позитивна динаміка зниження захворювань дихальної системи, знизилась кількість простудних захворювань, органів травлення і зору.

Всі захворювання ми обєднали по групах і встановили, що на початок 2011-2012 н.р. :

 • 1 місце – посідають хвороби кістково-мязової системи – 62

(на 1000 – 261,6);

 • 2 місце – хвороби органів дихання 29 (122,4)

 • 3 місце – хвороби кровообігу – 19 (80,2)

З порівняльного аналізу за останні 4 роки видно, що захворювання кістково-мязового апарату (порушення постави, сколіоз, плоскостопість) продовжують займати перше місце (Діаграма 2).

- 2008-2009н.р. 61+23+8=92;

-2009-2010н.р. 69+20+9=98;

-2010-2011н.р. 62+19+8=89;

-2011-2012н.р. 34+22+6=62
Діаграма 2.Співвідношення захворювань кістково-м’язового апарату за 4 роки.

Друге місце займають захворювання органів дихання (хронічний вазомоторний реніт, хронічні хвороби мигдаликів та аденоїдів, бронхіальна астма, ЧТХ) (Діаграма 3). В порівнянні з минулим роком також видно незначне зменшення цих захворювань:

- 2008-2009н.р. – 41;

- 2009-2010н.р. – 34;

- 2010-2011н.р. – 30;

- 2011-2012н.р. - 29.

Діаграма 3.Співвідношення захворювань органів дихання за 4 роки.


Ми вважаємо, що це в першу чергу пов’язано з використанням новітніх здоров’язберігаючих педагогічних технологій (організація малих спортивних занять: фізхвилинки, жваві перерви) і покращенням теплового режиму в школі.

На третьому місці в цьому році знаходяться хвороби системи кровообігу (Діаграма 4), що викликає занепокоєння педагогічного колективу, хоча ми вважаємо, що це пов’язано з різким ростом у підлітковому віці.- 2008-2009н.р. – 7;

- 2009-2010н.р. – 12;

- 2010-2011н.р. – 15;

- 2011-2012н.р. – 19.
Діаграма 4. Співвідношення захворювань системи кровообігу за 4 роки.

Щоб знизити ці показники в школі організована спеціальна група з фізичної культури, де впроваджуються спеціальні тренування для даної категорії дітей.В порівнянні з минулим роком кількість хвороб органів зору хоча і не суттєво, але знизилась. (Діаграма 5). Треба відмітити, що ця категорія захворювань приблизно постійно тримається на одному рівні. І цьому сприяє цілеспрямована робота всього педагогічного колективу і медичної сестри. Під час навчально-виховного процесу здійснюється постійний контроль за правильною поставою учня і організацією його робочого місця. Учні з порушеннями зору мають постійні місця на перших партах. З метою попередження близкозорості виконується світловий режим у навчальних кабінетах і учні у класах міняються рядами раз у три місяці.

- 2008-2009н.р. – 23;

- 2009-2010н.р. – 19;

- 2010-2011н.р. – 19;

- 2011-2012н.р. – 14.
Діаграма 5.Співвідношення захворювань органів зору 4 роки.
В порівнянні з минулими роками захворювання органів травлення знились (гастрит, пупкова грижа) (Діаграма 6)

- 2008-2009н.р. – 21;

- 2009-2010н.р. – 22;

- 2010-2011н.р. – 13;

- 2011-2012н.р. – 14.
Діаграма 6. Співвідношення захворювань органів травлення за 4 роки.
Це пов’язано з покращенням шкільного харчування та охопленням гарячим харчуванням всіх учнів.

З метою вивчення реального стану здоров’я школярів, в школі оформлені паспорти здоров’я учнів і по класах.

Одним з головних напрямків формування здорового способу життя учнів, ми вважаємо, оформлення «Паспорту здоров’я» кожного учня в початковій школі, й «Паспорту здоров’я» класу в старших класах. «Паспорт здоров’я» учні заповнюють разом з батьками, класними керівниками та вчителем фізичної культури. На початку року, на батьківських зборах, ми проводимо з батьками навчання: «Як оформлювати «Паспорт здоров’я» дитини»?», а впродовж року надаємо консультації. Також батькам пропонуються вікові норми, відповідно до яких вони самостійно зможуть простежити за рівнем фізичного розвитку своєї дитини, своєчасно помітити різні відхилення й прийняти відповідні міри.

«Паспорту здоров’я» - це реальна допомога батькам у період навчання в початковій школі для визначення функціональних можливостей їх дитини. Він складається з показників, які реально в домашніх умовах вимірюють батьки. Вони щомісяця відображують стан та зміни параметрів фізичного розвитку, рухової активності, функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем, постави дитини. Характерно, що при місячному вимірюванні цих показників за умови систематичного виконання дитиною вдома тестів, можна не тільки запобігти перевтому та розвиток неврозу, погіршення постави дитини, а і своєчасно виявити відхилення від норми здоров’я.

Впровадження «Паспортів здоров’я» в систему навчання і виховання учнів нашої школи дало змогу об’єктивно оцінити динаміку навчально-виховної та оздоровчої роботи в системі «школа – сім’я», вплив інтегрованих технологій навчання з широким спектром спрямованих реактивних заходів безпосередньо на уроках у відповідності зі змістом і специфікою навчального матеріалу з різних загальноосвітніх предметів, рівень оздоровчо-виховної майстерності вчителя-класовода, вчителя фізичної культури, співу, ритміки; всього процесу школи за ефективністю впровадження здорового способу життя в побут учнів їх батьків і вчителів.

«Паспорти здоров’я» в нашій школі діючі. Вони допомагають учителям і класному керівнику вирішувати такі завдання, як: • Виховати особисту зацікавленість кожної дитини до перевірки та оцінювання свого фізичного і психічного стану, а також стимулювати до самовдосконалення засобами фізичної культури.

 • Залучити дітей та їхніх батьків до здорового способу життя.

 • Задовольнити природну потребу кожного у фізичній активності.

 • Отримати комплексну оцінку фізичної готовності учня до навчання у відповідному класі.

 • Коригувати за допомогою розроблених комплексів фізичних вправ порушення постави, та загальний рівень фізичної підготовленості.

Завдяки планомірній, цілеспрямованій роботі в цьому напрямку в школі практично в усіх класах простежується ріст рівня валеологічних знань, ріст рівня фізичних кондицій. Індекс здоров’я по класах більше ніж 52%. Гармонійний фізичний розвиток учнів у школі становить 91,4%, дисгармонійний - 8,6%

В школі реалізується шкільна програма «Шлях до здоров’я», яка розроблена в рамках регіональної програми «Школи сприяння здоров’ю». Ця програма охоплює різні сфери діяльності з укріплення і збереження здоров’я учнів:здоровя у побуті, медичне обслуговування, харчування і санітарно-гігієнічний режим, організація фізкультурно-оздоровчих заходів і відпочинку, профілактика захворювань.

Згідно проби Руфє учні розподілені на наступні групи: основна, підготовча і спеціальна. На всіх учнів заведені листки здоров’я, які знаходяться в класних журналах

Та стан здоров’я дітей все рівно викликає особливу увагу у робітників школи

Результати медичного огляду учнів школи регулярно розглядаються на педрадах, батьківських зборах. Стали традиційними виступи лікаря-педіатра з аналізом стану здоров’я учнів, психолога з результатами тестувань.

З метою вивчення реального стану здоров’я школярів, в школі проводиться моніторинг стану фізичного, психічного й морального здоров’я учнів за методикою раздробленною ДІППО.

Моніторинг передбачає проведення анкетування серед різних вікових груп школярів. Пілотним класом в 2010-2011 н.р. був 7 клас.

В класі навчається 31 учнів (20 хлопців і 11 дівчат).

В ході моніторингового дослідження, яке проводилось в жовтні 2011р і квітні 2012р., був виявлений рівень валеологічних знань учнів, рівень їх фізичного розвитку, рівень фізичних кондицій, встановлений стан здоров’я. За отриманими результатами був визначений індекс здоров’я класу й розроблені корекційні заходи (валеологічні, фізичні й клінічні).

Валеологічні корекційні заходи:

Фізкультхвилини (протягом навчального дня);

На уроках валеології: корекція постави; релаксація; складання особистого денного розкладу; профілактика шкідливих звичок, тощо.

Клінічні корекційні заходи:

зниження навантаження спец. групи на уроках фізкультури або звільнення від занять;

звільнення від фізичних навантажень на уроках праці.

Фізичні корекційні заходи:

здача нормативів (тестування – визначення рухових якостей);

слідкування за фізичним розвитком учнів (окремо хлопців та дівчат);

щоденні години спорту

вправи на розвиток фізичних якостей (зміцнення та гнучкість м’язів) тощо.

Динаміка фізичного розвитку та фізичної підготовленості в учнів 7 класу за 2010 – 2011

ДОВЖИНА ТІЛА МАСА ТІЛА


ОКРУЖНІСТЬ ГРУДНОЇ КЛІТИНИ РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КОНДИЦІЇДинаміка рівня валеологічних знань у учнів 7 класу за 2010 – 2011 н.р.

З отриманих даних видно , що корекційна робота ефективна.

Спостерігається ріст рівня валеологічних знань, особливо у хлопців ( низький рівень на початок навчального року 20%, на кінець 13,3%).

Високий рівень фізичних кондицій на кінець року мають 33,3% хлопців і 6,7% дівчат , відповідно на початок року 16,7% - хлопці, 6,7% - дівчата. А показник низького рівня фізичних кондицій зменшився у хлопців з 6,7% до 3,3% , а у дівчат залишився без змін 6,7%. На рівень фізичних кондицій впливають регулярні спортивні заняття. А в цьому класі більшість хлопців займається у секції «легкої атлетики», а дівчата ні. І велике значення мають щоденні години спорту, які проводить класний керівник.

Індекс здоров’я класу на початок року був 53%, а на кінець року становить 57%, що говорить про якісну корекційну роботу.Аналіз отриманих даних моніторингу за 2011-2012 н.р. свідчить, що близько у 50% учнів 7 класу показники фізичного розвитку відповідають регіональним віковим нормативам і протягом року спостерігається незначний їх ріст. Також визначена позитивна динаміка в рівні їх фізичної підготовленості: 40% із них проявляють високий рівень фізичних кондицій, що на 17,6% більше порівняно з результатами, отриманими на початку навчального року. Отже, майже всі семикласники, що беруть участь у реалізації регіональної програми, фізично підготовлені до нових соціальних здобутків у їх житті і легко адаптуються до зміни умов навколишньої дійсності.

Школа сприяння здоров’я у соціум

У співдружності вчителів і учнів систематично проводяться експериментальні дослідження деяких параметрів психологічного розвитку учнів і екологічної ситуації в школі і нашому місті. Роботи представлені на обласні і регіональні конкурси науково-дослідницьких робіт МАН. Кращі роботи учнів були представлені на Всеукраїнському форумі учнівської молоді і студентів «Дотик природи» (2010, 2011 р.)

Школа співпрацює зі Слов’янським державним педагогічним університетом, (кафедра “Психології”), з КЕГІ, Донбаською державною машинобудівною академією, Європейським університетом, Донецьким Молодіжним дебатним центром.
Це сприяє впровадженню новітніх технологій формування здорового способу життя дітей у навчально-виховному процесі.

Здоров’язберігаючі технології «ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю»

Наприклад: рекреаційна технологія О.Д. Дубогай, технологія В.Н. Зайцева, яка орієнтована на досягнення оптимальних результатів в оволодінні молодшими школярами загальноосвітніми вміннями, технології з охорони здоров’я (досвід інших шкіл). Учителями проводиться профілактика стану перевтомлення на уроках, впроваджуються гігієнічні критерії раціональної організації уроку, організовуються малі спортивні заняття (фізхвилинки, жваві перерви).

В межах міжнародної програми «Школа проти СНІДУ» за тренінговою методикою для учнів 8 класу працює факультатив «Формування адекватної поведінки в підлітків».

Реалізації програми сприяє постійно діючий семінар для учителів «Реалізація оздоровчої функції освіти» і лекторій для батьків.Тематика семінарів для учителів

1. Формування позитивної мотивації в учнів та вчителів на здоровий спосіб життя та здоров’язберігаючої компетентності.

2. Розробка пам’ятки для учнів щодо здорового способу життя.3. Створення безпечного комфортного середовища, організація навчально – виховного процесу на підставі моніторингу здоров’я учнів.

4. Психологічний тренінг з формування здорового способу життя вчителів та учнів.5. Ознайомлення вчителів з основними гігієнічними критеріями раціональної організації уроку.

6. Інтеграція питань здоров’я в зміст всіх предметів шкільного курсу.7.Здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі освітні технології.

8.Класним керівникам. Гігієнічне виховання в процесі навчання і позакласної роботи. Роль класного керівника в охороні здоров’я учня

9.Роль школи в виконанні національних і регіональних програм з охорони здоров’я (СНІД, нарко-токсикоманія, куріння, туберкульоз, репродуктивне здоров’я, тощо)

10.Забезпечення соціально – психологічних умов, підвищення рівня педагогічної компетентності, комунікативної, здоров’язберігаючої

11.Шкільний урок і його вплив на здоров’я учнів. Приорітетні напрямки реалізації здоров’язберігаючих технологій на уроці

Лекторій для батьків: « Здорова дитина– щаслива родина»

 1. Що таке здоровий спосіб життя? Його складові.

 2. Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості – необхідна умова успішного виховання дитини в сім’ї. Статеве виховання.

 3. Режим дня школяра. Виховання культурно-гігієнічних навичок.

 4. Фізичне виховання, гартування, їх значення для здоров’я дітей, Формування правильної постави.

 5. Раціональне харчування дітей. Вітаміни й мікроелементи та їх значення для здоров’я дітей.

 6. Профілактика інфекційних захворювань: ВІЛ-інфекції, туберкульозу. Попередження шкідливих звичок.

 7. Профілактика дитячого травматизму.

 8. Подолання психологічного бар’єру у спілкуванні батьків з дітьми. Створення психологічного комфорту в сім’ї.

 9. Духовність людини як основа здоров’я.

Творчою групою оформлений матеріал з досвіду роботи школи над реалізацією регіональної програми «Оздоровча функція освіти», розроблено збірки «Уроки здоров’я», «Олімпійський урок».

«Уроки здоров’я» (Збірка методичних розробок уроків здоров’я )

 1. Особиста гігієна першокласника. 1кл. Борягіна І.А.

 2. Таємниці здоров’я. 2кл. Лагутчева Г.В.

 3. Я здоров’я збережу, сам собі допоможу. 3кл. Болотова В.Г.

 4. Здоров’я найдорожчий скарб.4 кл. Отнякіна С.В.

 5. Харчування і здоров’я. 5 кл. Купріянова Є.В.

 6. Вплив комп’ютера на організм дитини. 6 кл. Пугачова Л.Р.

 7. Здорова дитина – здорова Україна. 7кл. Сейкель О.П.

 8. Конфліктні ситуації. Шляхи їх розв’язання. 8 кл. Данильченко А.В.

 9. Підлітковий алкоголізм – дорога в нікуди. 9 кл. Мальченко Т.В.

 10. Здоровим бути престижно. 10 кл. Тетеро В.Г.

 11. Вікові особливості режиму дня. Профілактика перевтоми старшокласників. 11кл. Касноруцька Н.В.

 12. Молодь обирає здоров’я 10-11 кл. Данильченко А.В.

 13. Урок-тренінг «Куріння і здоров’я» 7-8 кл. Данильченко А.В.

 14. Година відкритих думок «Чому шкідливе куріння?» 9-10 кл. Данильченко А.В.

 15. Цінність і неповторність людського життя. Пізнай себе. 10-11 кл.

 16. Стосунки міх людьми 8-9кл

 17. Особа і особистість. Хочу, можу і мушу. Вплив бажань і вчинків на здоров’я. 7-8 кл.

Олімпійські уроки

 1. «П’ять кілець Олімпіади» 1-4 кл.

 2. «Діти – олімпійська надія України» 5 кл.

 3. Урок-гра «Міфи і легенди про виникнення Олімпійських ігор» 6кл.

 4. «Олімпійська символіка» 7 кл.

 5. Олімпійські Чемпіони – гордість України. 8кл.

 6. «Спорт, творчість, краса» 9 кл.

 7. Спортивно-театралізована вистава «Давньогрецькі олімпійські ігри»10кл.

 8. «Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя та зміцнення миру» 11 кл.

 9. «Спортсмени – ветерани Великої Вітчизняної війни» 8-9кл.

 10. Шкільні змагання «Веселі козачата»

На уроках «Основ здоров’я», «Фізичної культури», «ОМЗ» учителі формують в учнів відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Формуванню і розвитку мотивації на здоровий спосіб життя у школярів сприяє активне залучення їх до занять фізичною культурою та спортом. Фізкультурно-оздоровча робота проводиться як на уроках фізкультури (3 рази на тиждень в 1 – 4, 8 і 9 класах; 2 рази в 5,6,7,10 і 11), так і в позакласній та позаурочній діяльності. Школярі займаються в секціях: легкої атлетики, баскетболу, футболу, «Хе-доді», спортивні танці, греко-римська боротьба. З учнів, переможців міських, обласних та Всеукраїнських змагань, створена «Група Стаса», члени якої оздоровлюються влітку в дитячому таборі «Юний моряк» у м.Урзуф. „Група Стаса” працює не тільки на базі школи, а й на базі ДЮСШ. У результаті цього збільшилась кількість учнів, які стали переможцями та призерами обласних та республіканських змагань. Дев’ять з них занесені до міського банку даних обдарованих дітей і чотири до обласного у номінації психомоторна обдарованість

Статті про роботу “Школи сприяння здоров’ю” були опубліковані в міській газеті “Знамя индустрии”, розробки позакласних заходів в журналі “Позакласний час” . Учителі й учні школи приймають активну участь у Всеукраїнських («Здорова планета – здоровий ти!», «Модель школи-МАН) і обласних («І обласна науково-практична конференція учнів і вчителів «Екологія і здоров’я» конкурсах. Учнівські роботи увійшли до збірок Науковці майбутнього (2010 і 2011р) і Збірки тез Європейського університету(2012р). Постери, що демонструють роботу «Школи сприяння здоров’ю» були представлені на Всеукраїнських читаннях «Василь Сухомлинський

Ми розглядаємо здоров’я в широкому розумінні цього слова: здоров’я фізичне, психологічне, соціальне, духовне. Тому питанням здоров’я учнів переймаються всі шкільні служби: педагогічний колектив, учнівська рада, батьківський комітет, рада мікрорайону, психологічна та медична служби.

Розвиток цих складових здійснюється поступово, відповідно до плану на всіх освітніх ступенях школи. Психологом ЦПП проводиться робота по забезпеченню умов психологічного комфорту: психологічна реабілітація, корекція і розвиток деяких психічних якостей особистості, спрямовані на формування адекватної самооцінки, яка сприяє самореалізації учнів і зорієнтована на позитивну “Я – Концепцію” .
У школі працює кабінет релаксації.

Для розвитку і збереження фізичного здоров’я в учнів у школі проводиться

вранішня зарядка (аеробіка, рухливі ігри), щоденні години спорту (футбол, волейбол, спортивні танці). Екологічні акції сприяють взаємодії школярів з довкіллям під час відпочинку на природі, походів у ліс, подорожі по своєму краю. Дні Здоров’я, шкільні спартакіади, що проводяться на базі ДЮСШ, пропагують не тільки спорт, а й здоровий спосіб життя.

Особливе місце в розвитку фізичного здоров’я старшокласників займає стартін (спортивна дискотека у вигляді каламбуру танців різних часів).Дуже важливим є те, що школа надає оздоровчі послуги мешканцям мікрорайону, в спортивному залі у вихідні дні та вечірні години працюють спортивні секції (баскетбол, пінг-понг).

У школі працює учнівський комітет «Екологія та здоров’я», який активно впроваджує заходи з популяризації здорового способу життя та культури здоров’я. Протягом навчального року працює шкільна агітбригада.

Розвитку духовної сфери учнів сприяє організація роботи клубів: театрального, літературного, екологічного; проводяться проблемні інтерактивні години: “Відкрита трибуна” за тематикою “Ти людина”, “Молодь і масова культура”, “Життєвий шлях” “Ми за здоровий спосіб життя”. Щорічно випускається шкільна газета «Еко-плюс», в якій друкуються кращі учнівські роботи.

Однією з ефективних форм роботи школи в сфері валео-екологічного виховання є організація «Активного Еко-марафону», акцій „Ми не байдужі”, традиційні предметні тижні. Систематично учні нашої школи беруть активну участь в акціях Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта»: у конкурсах малюнків, плакатів, розповсюджують листівки «Збережемо ялинку», «Збережемо первоцвіти», «Ми, чистимо світ!». Учні розробляють проекти: «Молодь тестує якість», «Місто, в якому я живу», «Психологія старшокласника», «Екологічна безпека Донецької області», «Альтернативні види енергії» . У 2011році (березень-травень) шкільна команда у складі 25 учнів 7-8 класів приймала участь у реалізації обласного проекту «Зелена школа – зелена країна».

Школа приймає активну участь в обласних конкурсах проектів. Так були представлені до розгляду міні-проекти місцевого розвитку «Благоустрій спортивного майданчику» (2011р.), «Ремонт і благоустрій спортивного залу – об'єкту соціально-культурної сфери» (2012р.).Діяльність школи з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя і розвитку фізично, духовно, емоційно і психічно здорової особистості ефективна тільки за умови взаємодії педагогічного колективу, учнів, батьків, громади мікрорайону.

Наша школа це: школа здоров’я і радості для учнів, школа спокою для батьків, школа творчості для педагогів.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка