Конкурсу «Учитель року»
Сторінка2/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3
Тема: Будова і різноманітність плодів.

Мета: Ознайомитися з різноманітністю плодів і їх будовою, навчитися розрізняти типи плодів.

Об'єкти і обладнання. Колекції сухих плодів (розкривних і не розкривних), муляжі соковитих плодів, фіксовані соковиті плоди, препарувальний набір, таблиці, робочий зошит, підручник.

Теоретичний матеріал: Плід — це видозмінена у процесі запліднення квітка. Основна роль в утворенні плодів належить зав'язі (див.лаб. роботу № 14). Стінка плоду - оплодень - складається з трьох шарів: зовнішнього, середнього і внутрішнього. Будова оплодня зумовлює всю різноманітність плодів, серед яких розрізняють сухі (розкривні і не розкривні) та соковиті.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Ознайомитися з будовою соковитих плодів. 1. Розгляньте кістянку. За допомогою пінцета або препарувальної голки зніміть шкірку (це зовнішній шар оплодня), відділіть м'ясисту частину оплодня (середній шар) від кісточки. Дослідіть кісточку (внутрішній шар оплодня), під нею знаходиться насінина.

2. Замалюйте будову кістянки в розрізі і вкажіть шари оплодня.Завдання 2. Ознайомитися з різноманітністю соковитих плодів.

 1. Розгляньте запропоновані плоди і відберіть соковиті. Результати дослідження занесіть до таблиці.

c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image3.jpeg

2. Під керівництвом учителя, користуючись підручником, таблицями, муляжами, колекціями, визначте типи плодів. Результати дослідження занесіть до таблиці.c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image2.jpeg

http://ua.textreferat.com/images/referats/12610/image002.jpg

Завдання 3.Ознайомитися з різноманітністю сухих плодів.

1. Розгляньте сухі плоди і розділіть їх на розкривні і не розкривні. Результати дослідження занесіть до таблиці.

2. Під керівництвом учителя, користуючись підручником, таблицями, колекціями, визначте типи плодів. Одержані результати занесіть до табл. 3.

Висновок: Плоди дуже різноманітні. Головна частина плоду — оплодень. Він складається з трьох шарів: зовнішнього, середнього і внутрішнього. Оплодень має різну будову, тому розрізняють соковиті та сухі плоди — розкривні і не розкривні. Плоди містять насіння, за допомогою якого рослини розмножуються.

III. Узагальнення, систематизація і застосування знань.

І.1. Які процеси життєдіяльності рослини передують утворенню плодів і насіння?

2.В який період життя у рослини утворюються плоди і насіння?

3. Що спільного в будові плодів різних рослин?

4.Яке значення для рослин має плід?

5.Яке значення плодів у природі?

II. Виберіть найповнішу правильну відповідь: Плід — це .

а) розросла зав 'язь маточки;

б) видозмінена у процесі запліднення квітка;

в) орган розмноження насінних рослин.IV. Підведення підсумків уроку, оголошення завдань додому.

Урок узагальнення знань учнів

по темі:

«Водорості. Вищі спорові рослини»

Мета: закріпити, узагальнити та систематизувати здобуті знання, визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: різнорівневі картки-завдання.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

 2. Перевірка знань

Перевірка знань виконується за різнорівневими картками з використанням тестових завдань.

Оцінювання:

  1. рівень: за кожну вірну відповідь-бал (загальна сума — 3 бали);

  2. рівень: за кожну вірну відповідь-1 бал (загальна сума — 3 бали);

  3. рівень: за повну відповідь — 3 бали;

  4. рівень: за повну відповідь — 3 бали.


c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image9.jpeg

Варіант І

І рівень

1.До одноклітинних водоростей належить:

а)ламінарія;

б)улотрикс;

в)хламідомонада.2.Мохоподібні мають такі органи:

а)корінь;

б)пагін;

в)квітку.3.Торф утворюється із пере гнилих спресованих решток:

а)чоловічої папороті;

б)хвоща польового;

в)сфагнуму.

ІІ рівень

1.Вставте пропущені слова.

1.У життєвому циклі папороті переважаєПОКОЛІННЯ.

2.Хвощі є... рослинами.

3.Спори у вищих спорових рослин утворюються на...

ІІІ рівень

Чому водорості не живуть на глибинах понад 250 метрів?

IVрівень

Дорослі рослини сфагнуму не мають ризоїдів. Яким чином вони утримуються у вертикальному положенні та з допомогою чого всисають воду?c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image10.jpeg

Варіант II

І рівень

1.До вищих спорових рослин належать:

а)водорості;

б)папороті;

в)гриби.


2.Органоїд клітини водоростей, що містить у собі хлорофіл, — це:

а)хлоропласт;

б)вакуоля;

в)ядро.


3.У папоротей корені та пагони мають особини:

а)статевого покоління;

б)нестатевого покоління.

ІІ рівень

Вставте пропущені слова.

1.Тіло хвоща поділене на.... і ...

2.Спори у папоротей знаходяться в ...

3.Тіло водорості називається ...

ІІрівень

Яке значення у природі й житті людини мають вищі спорові рослини ?

ІVрівень

Мохи можуть залишатися живими під снігом, розвиватися за незначної кількості світла, а от без води їхня життєдіяльність практично припиняється. Чому?c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image11.jpeg

Варіант III

І рівень

1.Статеве Покоління переважає у життєвому циклі:

а)мохоподібних;

б)папоротеподібних;

в)хвощеподібних.2.Вічко у клітині водоростей:

а)виконує функцію накопичення поживних речовин;

б)бере участь у сприйнятті світла.


3.Іод отримують:

а)із водоростей;

б)із плаунів;

в)із хвощів.ІІ рівень

Вставте пропущені слова.

1.Запліднення у вищих спорових рослин можливе тільки за наявності ...

2.Статеві органи і статеві клітини розвиваються на ...

3.Колір бурих водоростей залежить від ...

ІІІ рівень

У чому полягає практичне значення вимерлих вищих спорових рослин?ІV рівень

Відомо, що під час першої і другої світових воєн як перев'язочний матеріал

широко використовували сухий сфагнум. Поясніть чому.

c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image12.jpeg

Варіант IV

І рівень

1.Зі спори папороті виростає покоління:

а)статеве

б)нестатеве.

2.Хламідомонада належить до групи:

а)одноклітинні;

б)багатоклітинні;

в)колоніальні.3.Морська капуста — це:

а)ламінарія;

б)хлорела;

в)спірогира.ІІ рівень

Вставте пропущені слова.

1.Відділи рослин, які належать до вищих спорових,— це...

2.Водорості, які мешкають на найбільших глибинах, — це...ІІІ рівень

За яких умов водорості можуть існувати в ґрунті?ІVрівень

Якщо один кінець пучка сухого сфагнуму опустити у посудину з водою,

а інший - у порожню, то в порожній посудині невдовзі з'явиться вода. Чому?

c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image15.jpeg

Варіант V

І рівень

1.Мохоподібні мають:

а)корені;

б)ризоїди;

в)кореневище.2.Вищі спорові рослини розмножуються з допомогою:

а)насіння;

б)спор;

в)насіння і спор.3.Кількість води в клітині хламідомонади регулюють:

а)травні вакуолі;

б)скоротливі вакуолі;

в)вічко.


ІІ рівень

Вставте пропущені слова.

1.Сучасні папоротеподібні є... рослинами.
2.До нитчастих водоростей належить...

3.Розміри ламінарії досягають... метрів.ІІІ рівень

У сухих степах та напівпустелях на поверхні ґрунту ростуть особливі види мохів. В який час і за яких умов можливе їхнє статеве розмноження?IVрівень

Відомо,що під час першої і другої світових воєн, як перев’язочний матеріал широко використовували сухий сфагнум. Поясніть чому.c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image13.jpeg

Варіант IV

І рівень

1.Зі спори папороті виростає покоління:

а)статеве;

б)нестатеве.

2.Хламідомонада належить до групи:

а)одноклітинні;

б)багатоклітинні;

в)колоніальні.3.Морська капуста — це:

а)ламінарія;

б)хлорела;

в)спірогира.ІІ рівень

Вставте пропущені слова.

1.Відділи рослин, які належать до вищих спорових,— це...

2.Водорості, які мешкають на найбільших глибинах, — це...ІІІ рівень

За яких умов водорості можуть існувати в ґрунті?ІVрівень

Якщо один кінець пучка сухого сфагнуму опустити у посудину з водою, а інший — у порожню, то в порожній посудині невдовзі з'явиться вода. Чому?c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image14.jpeg

Варіант V

І рівень

1.Мохоподібні мають:

а)корені;

б)ризоїди;

в)кореневище.2.Вищі спорові рослини розмножуються з допомогою:

а)насіння;

б)спор;

в)насіння і спор.3.Кількість води в клітині хламідомонади регулюють:

а)травні вакуолі;

б)скоротливі вакуолі;

в)вічко.


ІІ рівень

Вставте пропущені слова.

1.Сучасні папоротеподібні є... рослинами.

2.До нитчастих водоростей належить...

3.Розміри ламінарії досягають... метрів.
ІІІ рівень

У сухих степах та напівпустелях на поверхні ґрунту ростуть особливі види мохів. В який час і за яких умов можливе їхнє статеве розмноження?ІVрівень

Що спільного та відмінного між водоростями та вищими споровими рослинами?c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image11.jpeg

Варіант VI

І рівень

1.Листки у плауноподібних є виростами:

а)стебла;

б)кореня;

в)кореневища.2.«Цвітіння води» спричиняють водорості:

а)одноклітинні;

б)бурі;

в)червоні.3.Покоління, на якому утворюються спори:

а)статеве;

б)нестатеве.

ІІ рівень

Вставте пропущені слова.

1.До світла хламідомонада орієнтується з допомогою...

2.Колір червоних водоростей залежить від...

3.У коробочці зозулиного льону знаходяться...

ІІІ рівень

У чому особливості будови листка сфагнуму? Як будова пов'язана з функціями?ІVрівень

Водорості, як і всім рослинам, для живлення потрібне сонячне світло, через що більшість із них живе в морях і океанах поблизу поверхні. Проте бурі й червоні водорості можуть жити на значних глибинах, куди світло майже не проникає. Поясніть це явище.9 клас

Урок на тему:

«Робота серця»

Мета уроку: Дати поняття про автоматію серцевого м'яза, про серцевий цикл та фази серцевого циклу, про нервову і гуморальну регуляцію роботи серця; з'ясувати причини невтомної роботи серця; використати між предметні зв'язки для мотивації навчальної діяльності, осмисленого засвоєння нового матеріалу, виховання гуманних почуттів.

c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image4.jpeg

Хід уроку .

І.Оголошення теми уроку і ознайомлення із його завданнями.

Звертається увага учнів на завчасно записані на дошці основні поняття теми. На уроці розглядаються питання: як працює серце людини, чи завжди воно працює однаково, чому воно може працювати без помітної втоми протягом життя? Епіграфом уроку можна взяти слова С.Маршака:Пусть каждый день и каждый час

Вам новое добудет.

Пустьбудет добрым ум у вас,

А серце умным будет.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

Коротка фронтальна бесіда з учнями за питаннями:

1)Що таке кровообіг?

2)Які ви знаєте органи кровообігу?

3)Який орган забезпечує рух крові в організмі, проштовхує кров у кола кровообігу?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image8.jpeg

Серце порівнюють з насосом, що проштовхує кров у кола кровообігу. Серце людини в стані відносного спокою робить близько 70— 75 скорочень за хвилину. На один серцевий цикл, таким чином, потрібно 0,8 секунди. Як ви гадаєте, що є причиною таких скорочень? Учні висловлюють думку про можливість впливу. Але чи тільки в нервовій системі справа? Учні одержують завдання прочитати статтю: «Серце работает после смерти» в книзі Зверева «Книга для чтения по анатомии и физиологии человека» і поміркувати над тим, що є основною думкою в цій статті, а також знайти відповідь на запитання вчителя. Вчитель з учнями обговорює зміст статті. В параграфі 21 підручника учні знаходять визначення автоматії серцевого м'яза.Автоматія— це здатність серця ритмічно скорочуватись під впливом імпульсів, що виникають у ньому самому. Автоматія серця зумовлена періодичним виникненням збудження в особливих клітинах серця (нетипова м'язова тканина). Групи цих клітин утворюють так звану провідникову систему серця. Центр автомати серця розташований у стінці правого передсердя. Спочатку збудження

під впливом змін в обміні речовин виникає саме там, потім передається по всій провідниковій системі, охоплюючи спочатку передсердя, а потім — шлуночки. Серце виконує титанічну роботу. За добу воно скорочується сто тисяч разів, за 70 років — 2,5 млрд., разів. За одне скорочення серце виштовхує в коло кровообігу 150 мл крові, за 70 років життя — 183 млн. літрів крові.Відносно невеликий м'язовий орган — серце, вага якого 300 г (1 /200 частина маси тіла), потребує для своєї роботи 1/20 частину енергії. Щоб усвідомити колосальний масштаб роботи, яку виконує серце в організмі, учні попередньо одержали домашнє завдання розв'язати фізичні задачі на тему :

«Енергетика серцевої діяльності» (із змістом задач можна ознайомитись в додатку). Не вдаючись в деталі розв'язків, на уроці перевіряються основні результати.

З метою знайти відповідь на питання «В чому полягає невтомна робота серця?» проводиться вивчення циклу діяльності серця. Учні пригадують терміни для позначення скорочення серця (систола) та розслаблення серця (діастола). При нормальній частоті скорочень серця (73—75 уд/хв.) повний цикл серцевої діяльності продовжується 0,8 секунди. Цикл діяльності серця складається з трьох фаз :

c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image5.jpeg

c:\users\golova\appdata\local\temp\finereader10\media\image6.jpeg

1фаза — систола передсердь (0,1 сек.);

2фаза — систола шлуночків (0,3 сек.);

3фаза — загальна пауза (0,4 сек,).

Учні розкреслюють в зошиті таблицю. Вчитель більш детально розповідає про кожну фазу серцевого циклу, звертаючи увагу на стан камер серця та клапанів.

При цьому користуються динамічною таблицею з зображеннями серця.

Таблиця 1. Фази серцевого циклу та їх тривалість Що відбувається в серці

1. Систола передсердь, 0,1 сек.

2. Систола шлуночка, 0,3 сек.

3. Загальна пауза, 0,4 сек.

Учні одержують завдання підрахувати, скільки відпочивають та скільки працюють протягом одного циклу шлуночки, передсердя і серце в цілому.

Учні, які встигли заповнити таблицю під час розповіді вчителя, працюють індивідуально над розв'язанням задачі.Задача. Уявіть ритмічну роботу серця 80-річної людини і, виходячи з тривалості фаз серцевого циклу, визначте, скільки років з 80 у нього спочивали:

а) м'язи передсердь; б) м'язи шлуночків. Після заповнення таблиці всіма учнями оголошуються результати задачі.Зробити висновки: Чому ж серце працює невтомно протягом всього життя? Причина невтомної роботи серця — в ритмічному чергуванні скорочень та розслаблень, тобто в періодичності зміни роботи та відпочинку. Вчитель показує модель серця і періодичну таблицю хімічних елементів Менделєєва і просить знайти спільне між цими двома об'єктами. Періодична зміна фаз роботи та відпочинку серця. Періодична зміна властивостей хімічних елементів в залежності від порядкового номера або заряду ядра атома. Періодичність в природі представлена дуже широко. В живій природі можна знайти скільки завгодно прикладів повторюваності, періодичності, ритмічності. Тому що повторюваність, ритм є формою існування всього живого. Найяскравішим прикладом ритмічної роботи в організмі є серце. Періодичність діяльності серця відображає його електрокардіограма. Цей метод має надзвичайно велике значення для визначення правильної роботи серця та встановлення діагнозу. Учні розглядають приклади електрокардіограм, а вчитель в цей час звертає їх увагу на те, що ритм та амплітуда цих коливань можуть бути різними. Можна згадати слова великого Геракліта: «Цей світовий порядок не створений ніким з богів і ніким з людей, але він був, є і буде вічно живим вогнем, мірами згасаючий і мірами спалахуючий». А тепер робимо невеличку ліричну паузу, щоб відпочити і перейти до наступного етапу уроку. В усі часи серце було у пошані у поетів, мислителів, лікарів. Скільки віршів, пісень, поем написано про серце, скільки прислів'їв та приказок можна почути. Як багато епітетів характеризують серце!

Вчитель звертається до творчого завдання учнів. Учні називають назви художніх творів, у яких би згадувалось серце. Серце з його різноманітними почуттями дуже часто згадується в народних піснях. Учні наводять приклади декількох пісень, які вони завчасно розшукали. Як же можна пояснити з біологічної точки зору, чому серце наділяють такими різноманітними епітетами і почуттями? Чи завжди серце працює однаково? Саме . Тепер логічно перейти до вивчення питання про

регуляцію роботи серця. Збільшення чи зменшення хвилинного об'єму крові, що перекачується серцем, може змінюватись за рахунок зміни ритму та сили скорочень серця. Серце дуже чуйно реагує на зміни в навколишньому середовищі. IV.Закріплення вивченого матеріа

Вчитель задає учням такі питання:

1.Які види регуляції функцій організму ви знаєте?

2.Що таке нервова регуляція?

3.Що таке гуморальна регуляція?

Після одержаних відповідей вчитель звертається до опорної схеми та пояснює її. Питання нервової регуляції роботи серця висвітлив у своїх роботах Л.Павлов ще на початку своєї багатогранної наукової діяльності. Збудження, що приходить від рецепторів різних органів по доцентрових нервах у центральну нервову систему, переходить відцентрові нерви, які змінюють роботу серця. Подразнення рецепторів шкіри, носової порожнини, вуха, ока може рефлекторно впливати на частоту і силу серцевих скорочень (наприклад, зануренні холодну воду сповільнює на декілька секунд роботу серця і воно немовби «завмирає»). Емоційний стан людини (піднесений або пригнічений) такі рефлекторно впливає на роботу серця. Біль, страх, небезпека, фізична робота приводять до змін у роботі серця. Поряд з нервовою системою на роботу серця впливають і різні; речовини (див. опорну схему).

Висновок: Нервова та гуморальна регуляція — дві сторони єдині нейрогуморальної регуляції, які пов'язані одна з одною і разом забезпечують точне пристосування роботи серця до потреб організму і умов навколишнього середовища. Останні 5 хвилин уроку використовуються для закріплення матеріалу за допомогою завдання-тесту (див. додаток).

V.Підводяться підсумки уроку.

Вчитель ще раз звертається до п тань уроку і з'ясовує, чи всі поняття, які записані на дошці, були засвоєні.Додаток: Задачі (енергетика серцевої життєдіяльності)

ЗАДАЧА 1. Визначити роботу, яку виконує серце дорослої люд ни за день, якщо вона еквівалентна підійманню вантажу масою 1 т на висоту 14м.

ЗАДАЧА 2. Чи можна вивести на земну орбіту вантаж масою ' якщо скористатись енергією, яку використовує серце за 70 років життя людини?

ЗАДАЧА 3. Відомо, що серце дорослої людини перекачує кров приблизно за 1 хвилину. Вважаючи її об'єм рівним 5 л, обчисліть загальний об'єм, перекачаний серцем за 1 рік.9 клас

Урок на тему:

«Поняття про характер. Риси характеру»

Мета:Сформувати поняття про характер, розкрити його природну основу;

конкретизувати знання про риси характеру людини та вплив суспільного оточення на їх формування. Розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати; удосконалювати вміння і навички застосувати отриманні результати для саморозвитку пізнавальних процесів та самовиховання особистих якостей; продовжити формувати вміння працювати з тестовими

методиками, малюнками, текстом підручника.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка