Конкурсу «Учитель року»
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3

Основні поняття і терміни: характер, риса характеру, воля, почуття, вольовіякості.

Методи та методичні прийоми: бесіда, пояснення, розповідь, демонстрація, заповнення таблиць, схем.

Обладнання: саморобні таблиці, картки для тестування, пластилін.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.

Девіз уроку: “Пізнай самого себе.”(Сократ)
ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Шановні учні! Придивіться один до одного. Які ви всі різні! Кожен із вас відрізняється зростом, рисами обличчя, кольором шкіри, очей. Та є між вами ще одна відмінність – це настрій. Перш ніж розпочнемо урок, з’ясуймо, з яким настроєм ви прийшли на сьогоднішнє заняття.

У кожного з вас на робочому столі знаходиться картки, на яких зображено контури людського обличчя. Домалюйте, будь ласка, контур рота, який відповідає

теперішньому вашому настрою: хороший настрій, нормальний настрій; поганий настрій. А тепер покажіть ці обличчя мені. Як бачимо, хоча ви і знаходитеся в


однакових умовах, але кожен з вас має різний настрій. Чому один з вас байдужий, другий стривожений, а третій – спокійний? Відповідь на ці запитання ми знайдемо на сьогоднішньому уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

І.Закінчіть речення.

1.Творцем вчення про темперамент є … (Гіппократ).

2.Темперамент це - ….(характеристика людини щодо динамічних особливостей її психічної діяльності).

3.Виділяють такі типи темпераменту….. (сангвінічний, флегматичний, холеричний, меланхолічний).ІІ. За наведеною характеристикою визначте тип темпераменту людини:

а) Михайло говорить повільно, рідко виявляє емоції, його важко розгнівати чи засмутити, здається байдужим навіть тоді, коли в класі всі сміються. Працездатний, хоча рухи досить невиразні. Важко звикає до нових умов, нових друзів (флегматик);

б) Андрій дуже наполегливий. Мова швидка, але часом помиляється. Нестриманий, запальний і нетерплячий. Має добру, але короткочасну пам’ять. Голосно сміється, може розсердитись навіть через дрібниці (холерик).

Робота в групах.

Серед перерахованих нижче якостей учні визначають ті, які властиві сангвініку, холерику, флегматику, меланхоліку: товариський, агресивний, пасивний, відкритий, імпульсивний, песимісти, миролюбний, стриманий, ініціативний, запальний, спокійний, дратівливий.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Неосяжний світ, у якому живе людина, неосяжна його різноманітність. Нескінченний у своїх виявах, він ставить перед людиною безліч загадок. Найбільшу загадку сформулювали ще давні греки, написавши на одному зі своїх


храмів: “Пізнай самого себе”. І людина пізнає. Пізнає власну історію, мову, біологічну природу, психічне життя. Але цей автопортрет був би неповним без тих штрихів, які вносить у психічну діяльність людини ця особливість. Вона стосується абсолютно всіх людей без винятку, бо немає жодної особистості на світі, яка б нею не володіла. Я веду мову про характер. Тема нашого уроку: “ Поняття про характер. Риси характеру.” (Визначається основна мета уроку).

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.«Мозковий штурм» . Психологи стверджують: якщо учень уважно слухає пояснення вчителя на уроці, він засвоює лише 20 - 40% інформації, якщо робить записи під час пояснення – 40 - 60%, а якщо ще й самостійно опрацьовує матеріал, робить висновки – 90 - 100%.Отже, закликаю всіх до роботи!Осмислення суті

поняття “характер” почнемо з такої форми колективної роботи, як “мозковий штурм” (на дошці записується слово “характер”).2. Висловите власні думки вголос, не пояснюючи їх суті. Які асоціації викликає у вас слово “характер”?

Х – гармонія;

А – впевненість;

Р – поведінка;

А – потік енергії;

К – спілкування;

Т – духовність;

Е – досконалість;

Р – діяльність; вчинок; особливість; стійкість.

Це слово ми вживаємо тоді, коли хочемо оцінити звичну поведінку людини, у якій виражається її особистість. У перекладі з грецької воно означає “риса”, “прикмета”, “ознака”, “особливість”.Чи згадувалися в даному переліку слів риси характеру людини?Так, характер – це ставлення, закріплене у звичних формах поведінки. Наприклад, якщо ми говоримо, що чуйність – особливість характеру даної людини, то тим самим вказуємо на її ставлення до людей і одночасно на її поведінку в

певній ситуації, а отже, яких вчинків можна чекати від неї у відповідних умовах. Послухаємо повідомлення про історію становлення вчення про характер.

Повідомлення учня.
Вольові якості людини і почуття.

Основні позитивні і негативні риси характеру (лекція).
У наш час ні антропологія, ні анатомія, ні психологія не мають достовірних даних на підтвердження того, що характер людини залежить від будови тіла, форми черепа, конфігурації обличчя, волосся чи шкіри, довжини кінцівок.

Чи випливає звідси те, що характер взагалі не потрібно вивчати? Зовсім ні, його просто не слід пов’язувати з будовою тіла. Про характер людини потрібно говорити на основі вчинків, у яких найбільш повно відображається його суть.

Відома східна приказка стверджує: “Посій вчинок – пожнеш звичку, посієш характер – пожнеш долю.” Акцент у ній правильно поставлений на людських вчинках, які, повторюючись, стають звичними і закріплюються в рисах характеру, впливаючи на статус людини, її місце в суспільстві та на ставлення інших людей до неї. Система звичних дій і вчинків – фундамент характеру людини. Таким чином, характер має соціальну природу, тобто залежить від світогляду людини, змісту її діяльності, соціальної групи, у якій вона живе і діє, від активної взаємодії з іншими людьми. Характер, як і темперамент, зумовлений фізіологічними особливостями

людини, і перш за все типом нервової системи. Особливості темпераменту можуть протидіяти або сприяти розвитку певних сторін характеру. Флегматику важче, ніж холерику чи сангвініку, сформувати у себе ініціативність і енергійність. Для меланхоліка серйозною проблемою є подолання сором’язливості і тривожності. Одночасно вони створюють сприятливі умови для розвитку в холериків стриманості й самокритичності, у сангвініків – витриманості, у флегматиків – активності.


З характером пов’язані і здібності людини. Рівень здібностей, наприклад, певною мірою залежить від уміння наполегливо долати труднощі, не падати духом під впливом невдач, працювати організаційно, виявляти ініціативу.

Важливе значення для визначення характеру мають почуття людини, які виявляються у ставленні:до інших людей: щирість, товариськість або замкнутість, відвертість або потайність;до самої себе: власна гідність, скромність, самовпевненість, егоїзм;до роботи, справи: ініціативність, наполегливість, лінь, сумлінність.

Важливою складовою частиною характеру є воля. Людина без волі нагадує автомобіль без двигуна: усе начебто і виглядає солідно, а користі ніякої. Що ж таке воля?

Воля – здатність людини чинити дії, які вимагають подолання внутрішніх зовнішніх перешкод. Вольовим людям притаманні такі риси характеру, як цілеспрямованість, витримка, дисциплінованість, рішучість, надійність, завзятість. Характер може бути:

Визначеним(одна або кілька головних рис);Невизначеним(немає);Цілісним(єдність думок, почуттів);Нецілісним(немає)V. Узагальнення та систематизація знань.

1. “Творча терапія”. Уявіть собі істотою, яка першою з’явилася на планеті земля. Вона могла виникнути в морі, на болоті, під землею, у лісі. Вона могла бути зовсім не схожою на сучасні організми. Еволюція зробила з неї тих істот, яких ми бачимо сьогодні.

Ваше завдання : користуючись пластиліном, виліпити цю першу істоту і наділити її такими рисами характеру, які б ви хотіли бачити в ній.

2.Експеримент “Моя самооцінка”.

Уважно прочитайте слова, які характеризують якості особистості: охайність, безтурботність, вдумливість, гордість, чутливість, грубість, життєрадісність, турботливість, заздрість, сором’язливість, щирість, вишуканість, вередливість, легковірність, недовірливість, невитриманість, чарівність, вразливість, обережність, чуйність, педантичність, рухливість, розв’язність, розумність,


рішучість, стриманість, терплячість, боягузливість, захопленість, завзятість, поступливість, холодність, ентузіазм.

Складіть два стовпчики слів по 10-20 в кожному. У перший стовпчик “Мій ідеал” помістіть слова, що характеризують ваш ідеал, у другий – “Антиідеал”. – слова, які позначають риси, якими ідеал володіти не повинен. З обох стовпчиків виберіть ті риси, які притаманні вам.Число позитивних рис, які ви собі приписуєте, поділіть на число слів у стовпчику “мій ідеал”.

Інтерпретація одержаних даних:якщо результат близький до 1-ви себе переоцінили;якщо результат близький до 0-ви самокритичні до себе;результат близький до 0,5- нормальна самооцінка.

VI. Підсумки уроку.

Характер залежить від: типів нервових процесів; фізіологічних особливостей людини; темпераменту; домінантних півкуль великого мозку. Риси характеру вольової людини:цілеспрямованість, витримка, рішучість, дисциплінованість, завзятість.Розробка
виховного заходу
на тему:

Цілі: ознайомити з нетрадиційними методами оздоровлення та стимулювати учнів до застосування їх на практиці; поглибити знання про профілактику захворювань; формувати гігієнічні навички; виховувати бережливе ставлення до власного здоров'я, естетичні цінності; розвивати вміння нестандартно мислити.

Ведуча. Шановні гості! Ми запрошуємо вас на презентацію нашого фітобару під назвою «Планета здоров'я». Запрошуємо зайняти свої місця.

Звучить соната І. Геслера.

Ведуча. У нашому фітобарі можна відпочити, випити підбадьорливого коктейлю, спробувати фруктові мюслі, послухати лікувальну музику.

Ведучий. А також дізнатися про останні нетрадиційні методи оздоровлення чи просто знайти тут однодумців, друзів і цікавих співбесідників. У музичній залі фіто бару готують незвичайний коктейль «Ля-ля-фа». З яких інгредієнтів він складається?

Ведуча. Тут трохи класики, багато чудових музичних інструментів, добре виконання і гарний настрій. А найголовніше — цей коктейль треба слухати.

Лунає музика В. Ребікова «Осіннє листя».

0022

Ведучий. Про цілющий вплив музики на людину відомо давно. У працях Аристотеля, Платона і Піфагора цей вид мистецтва класифікується як ліки, що зцілюють не тільки тіло, але й душу.

Ведуча. Сучасні вчені достовірно встановили, що весь світ, включаючи людське тіло, перебуває у постійній музичній вібрації.

Ведучий. Якою б не була наша реакція, музика має розумовий і фізичний ефект. Вона дозволяє маскувати І неприємні звуки і відчуття, впливає на дихання, серцевий ритм, пульс, кров'яний тиск.

Ведуча. Може знизити м'язову напругу, підвищити рухомість і координацію тіла, активізувати імунну

систему. Та найголовніша якість музики - регулювання виділень гормонів, які знижують стрес!Звучить «Рондо» Д. Бортнянського.

В е д у ч и й. До речі, максимальний терапевтичний ефект мають твори Баха і Моцарта. У клініках Європи музикотерапію ефективно практикують у до операційний період.

Ведуча. Одним із найцікавіших людей XXI століття є лікар-музикант, професор ЮНЕСКО Рушель Блаво. Він пише лікувальну музику. Його музику можна придбати, вона записана на магніто - альбомах і компакт-дисках. Ця музика не має собі подібної у світі.

Ведучий. У Санкт-Петербурзькій медичній лабораторії НДІ фізкультури дослідним шляхом визначили, що звук саксофона добре впливає на сечостатеву систему, флейта — на печінку і жовчний міхур, а струнні інструменти упорядковують серцево-судинну систему. Ці дані повністю збігаються з інформацією, що міститься у стародавніх монастирських книгах із медицини.

Звучить мелодія І. Дунаєвського «Летіть, голуби».

Ведуча. Не слід забувати, що, як і всякі ліки, музика може приносити не тільки користь, але і шкоду. Експерименти показали, що, «прослуховуючи» важкий рок, рослини втрачали листя і засихали. їхні корені починали рости у бік, протилежний від джерела звуку.

Ведучий. Музика у 100 децибелів може призвести до втрати свідомості, збудження нервової системи. А регулярне прослуховування гучної музики неминуче веде до втрати слуху, психічних захворювань і загального послаблення організму.

Ведуча. Особливо небезпечне подібне прослуховування для школярів, психіка яких ще недостатньо сформувалася й окріпла.

Ведучий. Фахівці радять усім жінкам, які хочуть мати струнку фігуру, молоде обличчя з пружною шкірою і без другого підборіддя, якнайчастіше наспівувати. Словом, іти з піснею по життю.

Звучить пісня «Чорний кіт».

Ведуча. Пролунала пісня «Чорний кіт». Зараз ми перейдемо до іншого куточку фітобару. І запропонуємо новий незвичайний коктейль «Мурлика».

336017

Ведучий.У нашому барі зібралися любителі кішок. І мова піде про звіротерапію. Кожен, хто має можливість тісно спілкуватися з тваринами, готовий посперечатися, що під час спілкування з тваринами помітно поліпшується самопочуття.

Ведуча. Для вивчення феномену чотириногих цілителів навіть створена ціла наука. Ім'я їй - петтерапія. Домашня кішка — одне із найдосконаліших створінь природи.

Слово надається учениці 7 класу... (Називає прізвище (1-а учениця).)

--У мене в будинку мешкає кіт Зевс. Йому рік. Він — член нашої родини. Коли я підібрала іншого котика, якого хтось викинув на вулицю, і принесла додому, то Зевсу це не сподобалося. Ночами він влаштовував бійки, даючи зрозуміти, що він — хазяїн будинку. Довелося відвезти кошеня до бабусі. Зевс персидської породи. У нього великі карі очі, просто чарівні. У нашій сім'ї з великою повагою ставляться до кота.

У середні віки в Європі бідолашних тварин спалювали на вогнищах разом із жінками, звинуваченими в чаклунстві. Але полювання на вусатих чаклунів дорого обійшлося європейцям: страшні епідемії чуми XIV—XV століть забрали до ЗО % населення багатьох регіонів континенту. А винні в них були пацюки. Так що кішка — звір цілющий не тільки в сімейному; а й у світовому масштабі.Ведучий. А зараз хочу надати слово ще одному учневі 7 класу... (Називає прізвище учня (2-й учень).

2-й учень. Мого кота кличуть Фунтик, і йому теж близько року. Він увесь чорний, окрім грудей. Із трьох котиків, що були у бабусі, більше за всіх мені сподобався котик з білими грудками, тому його я і взяв додому. Я читав, що доктор медичних наук, професор Олександр Болдирєв вважає, що кішки добре впливають на людей із хворобами нервів. Я був свідком такого випадку. Одного разу моя мама захворіла. У неї була висока температура. Фунтик дуже часто підходив до неї, лягав поруч і голосно мурчав. Я думаю, що він допоміг мамі видужати.

Ведуча. А тепер ще одна розповідь про свого кота. (Представляє ученицю. (3-тя учениця).)

3-тя учениця. У мене мешкає кіт Кузя. Йому два роки. У нього великі зелені очі, рожевий ніс, довгі розкішні вуса, гладеньке хутро. Він ніжний і добрий. Завжди відчував, якщо хтось із членів родини захворів. Тоді підходить, лягає і мурчить. Учені-лікарі вважають, що кішок приваблює негативна, аномальна енергія, що виникає в запалених чи ушкоджених органах і тканинах. Вони ніби всмоктують її в себе. Люди-екстрасенси діють так само, як кішки: вирівнюють енергетичний баланс з допомогою власної енергії.

Ведучий. Я хочу передати слово своїй однокласниці... (Називає прізвище (4-та учениця).)

4-та учениця .У мене є кішка Ліза . Вона дуже грайлива. Мені з нею спокійно і радісно. Іноді навіть здається, що вона розуміє мене, коли я з нею розмовляю. Я читала, що якщо у когось запалення суглобів, то кішка безпомилково знаходить хворе місце і намагається пригорнутися до нього, зігріти. Учені вважають, що тепло вібрації тіла кішки, масаж лапками діє на запалене місце як анестезія, терапія і голковколювання.

Ведуча. Про свою кішку хоче розповісти моя подруга. {Представляє ученицю (5-та учениця).)

5 - та учениця. Мою кішку звуть Маркіза. їй сім місяців. У неї руда масть. Вона любить гратися і шкрябатися. Але подряпини швидко заживають. Відомі випадки, коли кішки знімали серцевий напад і допомагали знизити високий тиску людей. Вони не відходили від свого хазяїна по декілька годин, нічого не пили і не їли, весь час мурчали.

Ведучий. А от у ще однієї нашої учениці... (Називає прізвище (6-тої учениці).) ...дві кішки. Будь ласка, розкажи про них.

02kittens

6-та учениця. -У мене є кіт Мурзик і кішка Ліза. У Мурзика попелястий колір шерсті, а Ліза — триколірна з чудовими зеленими очима. її ще маленьким кошеням підібрав на вулиці тато і приніс додому У нашому дворі ще дві собаки, і, як не дивно, всі вони

дружно живуть. А от сусідка не любить наших кішок: вона страждає на алергію і вважає, що вони

можуть викликати загострення хвороби. І Американські вчені обстежили понад 470 дітей молодшого віку і дійшли висновку, що діти, в яких із самого народження вдома живуть кішки, рідше страждають від алергії.

Ведучий. А тепер послухаємо поради ветеринарів.

7-й учень. Якщо не дотримуватися особистої гігієни, то кішки можуть заразити людину стригучим лишаєм. При цьому виникають висипання на шкірі у вигляді червоних вузликів і пухирів. Кішки і собаки можуть бути джерелом зараження коростою.

У людини виникає сильна сверблячка шкіри, з'являються висипання на шкірі у вигляді червоних вузликів і пухирців.8-ма учениця. Коти можуть самі страждати і передавати людям гельмінтів — паразитичних черв'яків. У людини знижується апетит, спостерігається нудота, скрегіт

зубами під час сну, роздувається живіт. Юшки можуть заразити людину токсоплазмозом, при цьому відзначається висока температура, головний біль.7-й учень. Шановні любителі тварин, мийте руки кожного разу після того, як поспілкуєтеся з улюбленцем. Потурбуйтесь про те, щоб вчасно прищепити тварину. У цьому випадку ви будете здорові.

8-ма учениця. Шановні діти і гості! Зверніть увагу на наші стенди: на них — фото наших улюбленців, їжа, ліки для котів. Діти принесли речі, з якими граються кішки.

Ведучий. За статистикою, любителі й цінувальники з різних причин звертаються до лікарів на 18 % рідше, ніж ті, хто їх не любить. Дякуємо, діти, за цікаву інформацію.

До зали вбігає 9-та учениця.9-та учениця. Терміново дайте мені чаю з малиною!

Ведуча. Що трапилося? (Подає чай.)

9-таучениця. Друзі! Ваше здоров'я в небезпеці! Епідемія йде з Гонконгу. Це ж як треба чхнути в Гонконзі, щоб грип до другої школи долетів! Але існують інші симптоми хвороби: абсолютне небажання йти до школи, сонливість або бажання полежати на дивані, повна відсутність апетиту після обіду. Зараз я дам вам декілька порад, які вбережуть вас від грипу.

Перша: під час епідемії усіляко уникайте людних місць, сходіть до музею, у бібліотеку, податкову інспекцію, спортзал.

Друга: якщо збираєтесь у яке-небудь людне місце, припустімо, у банк, — одягніть що-небудь на зразок ватно-марлевої пов'язки. Наприклад, панчоху.

Третя: жінкам у період епідемії азіатського грипу рекомендується ходити в паранджах.

Четверта: допомагає часник і цибуля. Вони відлякують не тільки вірус, але й вірусоносіїв.

П'ята: вірус боїться здорового, загартованого організму. Тому, виходячи на вулицю, захопіть із собою пару здорових бугаїв.

Шоста: народний засіб. Якщо ви виявили в себе перші ознаки грипу, випийте 100 грамів... можна й більше... гарячого чаю. Якщо не знайшли — пошукайте гарненько!

Пам'ятайте! Грип бісексуальний: він однаково може укласти в ліжко як чоловіка, так і жінку.

Ведучий. Дякуємо Оксані за оригінальні поради. А зараз ми запрошуємо до зали здорової їжі.

Ведучий. Дякуємо Оксані за оригінальні поради. А зараз ми запрошуємо до зали здорової їжі.

Звучить реклама оздоровчого чаю під музику.

Шановні гості й учні!

Пропонуємо вам чай із м'ятою, суданською трояндою, мелісою, смородиною, липою. Цей стародавній засіб використовують не тільки для боротьби із застудою, але і з лікувально-профілактичною метою в разі гіповітамінозу, захворювань шлунково-кишкового тракту, порушень мінерального обміну, ревматизму та інших захворювань. Стрункість, бадьорість духу і гарний настрій забезпечені вам на цілий день!

Звучить музика. Чаювання.

Ведуча. А зараз ми в залі здорової їжі. Давайте поговоримо про очищення організму. Слово надається ученицям 8 класу. (Представляє учениць.)

10-та учениця. Міжнародна група лікарів, психологів і дієтологів розробила десять заповідей подовження молодості. І серед них важливе місце посідає раціональне харчування.

11-та учениця. Не секрет, що ми частенько переїдаємо, вживаємо овочі та фрукти з пестицидами. Щохвилини 300 млн клітин у нашому тілі зношуються і потребують заміни. От і виходить, що наш організм необхідно періодично очищати від токсинів.

10-та учениця. Основу найкращої очищувальної дієти становить свіжа сира їжа. Свіжі продукти, вирощені на здоровому ґрунті та з'їдені сирими, мають найвищу концентрацію вітамінів і мінералів у легкозасвоюваній формі.

11-та учениця. Сирі продукти є основою для омолоджування в найексклюзивніших лікувально-оздоровчих клініках і на курортах в усьому світі: від «Голден Діф» у Каліфорнії до клініки Бірчера-Беннера в Цюріху. У таких місцях люди витрачають кілька тисяч фунтів на те, щоб під кінець одного-двох тижнів почувати себе краще і виглядати на кілька років молодше, стрункіше та енергійніше, і все тому, що дієта із сирих фруктів і овочів має властивість цілком очищати тіло.

10-та учениця(читає зі стенда). Дієта із сирих фруктів і овочів допомагає:


 • зруйнувати і вивести з організму токсичні речовини;

 • очистити систему травлення;

 • відновити потрібний кислотно-лужний баланс у клітинах;

 • стимулювати правильне функціонування органів і тканин;

 • збільшити здатність тіла протидіяти стресу;

 • зміцнити загальний опір захворюванням.

Ведуча. А зараз ми надаємо слово іншим учням нашої школи... (Називає прізвища учня.) Вони готуватимуть оригінальну страву — мюслі.

12-й учень. Ми готуємо мюслі Бірчера - Беннера. Макс Бірчер - Беннер — лікар зі Швейцарії, відомий завдяки пропаганді фруктових мюслі. До речі, він відкрив, що сира їжа здатна запобігти надмірній імунній реакції.

13-й учень. Для мюслі ми беремо: 2 ст. ложки з верхом вівсяних пластівців, 1 ч. ложку родзинок, заливаємо на 2 години водою, а краще — на ніч. Потім беремо: 1 ст. ложку

горіхів, 1 ст. ложку насіння соняшника, 1 натерте яблуко, 2 ст. ложки йогурту, вижатий сік помаранча чи лимона, 1- 2 ч. ложки меду. Усе змішуємо. Будь ласка, їжте на здоров'я.Ведуча. Ми продовжуємо розмову про очищення організму.

14-та учениця. Чудовими очищувальними засобами є каші. На першому місці стоїть вівсянка. Вона витягає з організму 90 % усілякого «сміття». Відомий історичний факт: голландські мірошники з'їдали по шість-вісім мисок вівсянки на день і були надзвичайно здоровими.

Традиційний сніданок англійців складається з вівсянки та яєць із беконом ще з часів королеви Вікторії та до сьогоднішнього дня. Вівсянка не тільки очищає організм, але й знижує рівень холестерину в крові.

Топ-моделі вживають вівсянку, щоб поліпшити стан шкіри. Овес— визнаний лікар хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, стабілізує рівень цукру в крові.

Це чудова страва для «пишок» - можна їсти і не поправлятися. Продовжити розмову я запрошую учня 10 класу.15-й учень. Я хочу розповісти про позитивні якості кукурудзяної крупи. Вона добре діє на Хлор і Флуор, чудово взаємодіє і з органічною ртуттю, що входить до складу протрави і для зерна і неминуче потрапляє в уже готовий хліб.Мою розповідь продовжить учениця 10 класу. (Називає прізвище.)

15-та учениця. У мене в руках рис. Запитаєте, чому він прозорий. Я промивала його протягом семи днів. Таким чином, із нього вимився крохмаль, що заважає зустрічі токсинів і кислот, і тим самим прискорюється процес очищення. На такому рисі ви ще і схуднете. Про це знали ще на початку минулого століття, і лікарі рекомендували робітникам золотих копалень, де великий ризик отруєнь свинцем і миш'яком, лікуватися «рисом по-китайськи». Відмитий прозорий рис вони їли по одній столовій

ложці на день у сирому вигляді. Такий рис можна залити окропом — він миттєво стане розсипчастим.

Наступне місце серед очищувальних каш посідає гречка. Про неї розповість моя однокласниця. (Представляє ученицю.)

16-та учениця. Гречку краще не варити, а запарювати. Залити крутим окропом, закутати і поставити в теплому місці. Вона буде дуже смачною, розсипчастою і більш корисною у відношенні поглинання металів, зокрема шкідливих дія організму надлишків заліза. Будь-яка каша прекрасно сполучиться з молоком, нежирним сиром, бринзою, вершковою і рослинною олією, грибами і квашеною капустою, зеленню, горіхами, крім арахісу. Доповнюють курагою, ізюмом, яблуками, помідорами.

Їжте побільше каш - і будьте здоровими!

Ведучий. Настав час закривати наш фітобар. Ми сподіваємося, що інформація, яку ви почули, знадобиться вам з метою оздоровлення організму. Спасибі всім за увагу й участь у роботі фітобару!

Оформлення фітобару:

1. Музична зала:


 • піаніно;

 • квіти.

2. Куточок любителів кішок:

 • стенд «Наші улюбленці»;

 • стенд «Ласощі для кішок».;

 • стенд «Іграшки кішки»;

3. Зала здорової їжі:

 • шафа з посудом;

 • стіл із набором фруктів і овочів;

 • стіл із продуктами для приготування мюслі;

 • квіти, картини, рушники;

 • крупи: вівсяна, гречана, рисова, кукурудзяна.

4. Зала прийому гостей:

 • столи, стільці;

 • посуд, чай, мюслі, печиво, цукерки;


Список використаної літератури

 1. Журнал біологія №2 січень 2007 р.

 2. Журнал біологія №35 грудень 2008 р.

 3. Навчальні підручники : «Біологія 7кл.» автор Мусієнко М. М. ,

«Біологія 8 кл.» Серебряков В. В., «Біологія 9 кл.» Страшко С. В.,

 1. Посібник:«Відкриті та нестандартні уроки біології у 7 – 9

 2. Журнал біологія № 27 вересень 2006 р.

 3. «Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з біології 7 кл.»

Бондарчук О. Д.,

7.Науково-методичний журнал «Біологія» видавнича група «Основа».Зміст

1.Заява……………………………………………………3

2.Анкета………………………………………………….5

3.Фото матеріали………………………………………...7

4.Висновки про педагогічну діяльність……………......12

5.Опис досвіду роботи…………………………………..13

6.Розробки уроків біології у 7-9класах……………..….16

7.Виховний захід………………………………………...558.Список використаної літератури……………………..67


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка