Конспектів з патріотичного виховання дітей дошкільного віку Упорядник: Ямніцька Г. Ф
Сторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4   5
c:\users\user\desktop\шаблони призинтацій\mova.jpg

Виховуємо патріотів

Збірка методичних рекомендацій,планів,

конспектів з патріотичного виховання дітей дошкільного віку

d:\фото\фото шевченко\dscf2508.jpg


Упорядник: Ямніцька Г.Ф. -

завідувач Селятинського дитячого дошкільного навчального закладу2015 р.

Посіяти в маленькому серці зерно любові до Батьківщини та рідного краю, навчити дитину шанувати й берегти духовну спадщину свого народу – ось про що ми, дорослі, маємо подбати, виховуючи нове покоління громадян України, наше майбутнє.У даній збірці розкриваються програмові вимоги, зміст роботи з використання форм, методів і прийомів педагогічного впливу з питань патріотичного виховання дошкільників. Запропоновані конкретні практичні підходи у вигляді планів, конспектів занять, ігор, розваг для їх подальшого застосування у освітньому просторі.


ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Концепція дошкільного виховання в Україні (1993), сповідуючи історичний підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, українознавчі напрями. На це орієнтують і сучасні програми дошкільного виховання. Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий компонент дошкільної освіти. Його мета - забезпечення життєвої компетентності дитини, до змісту якої входить і поняття «бути громадянином своєї країни, патріотом свого народу.


Завдання патріотичного виховання дошкільників відповідно до змісту нової редакції Базового компонента дошкільної освіти


Освітня

лінія

«Особистість

дитини»

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Освітня

лінія

«Гра

дитини»
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»
Освітня

лінія

«Мовлення

дитини»


Формувати

елементарні уявлення дитини

про себе

як носія


свідомості

та само


свідомості,

сприйняття

себе

в контекстівідносин з іншими
Формувати

уявлення


дитини про

країну, на

роди, нації,

суспільство,

людство.

Виховувати

готовність

сприймати

соціальний

досвід, робити добрі

вчинки

Формувати

моральні


норми гуманної взаємодії

з природним довкіллям.

Виховувати

любов


до природи рідного

краю

Залучати

до над


бань національної

культури,

формувати

ціннісне


ставлення

до українських мистецьких

традицій та творів

українських митців. Виховувати інтерес до українського декоративно - прикладного мистецтва


Ознайомлювати

з українськими народними

іграшками

та місцями

їх виготовлення.

Вчити відповідально ставитися до

обов'язків, пов'язаних із роллю в грі

Формувати

інтерес


до довкіл

ля та самої

себе. Стимулювати

активне


сприймання людей

та подій,

що відбуваються в соціумі

Формувати

уявлення


дітей

про українську мову

як держав

ну. Вчити

вести діалог, використовуючи

етикетну українську

лексику
Система роботи в дошкільному навчальному закладі

РОБОТА ВИХОВАТЕЛЯ

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ САМООСВІТИ

ВИГОТОВЛЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТЬ, СВЯТ, РОЗВАГ ТА ІН. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ПЕДРАДАХ

РОЗВЯЗУВАННЯ СИТУАЦІЙ

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ, АНКЕТ

БЕСІДИ, РОЗПОВІДІ

РОБОТА З ДІТЬМИПРОВЕДЕННЯ БЕСІД, КОНСУЛЬТАЦІЙ

ВИГОТОВЛЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ

ТЕМАТИЧНІ ВЕЧОРИ, РОЗВАГИ, СВЯТА, ВИСТАВКИ

ПРАКТИЧНИЙ ПОКАЗ

СПІЛЬНО З СІМ`ЄЮКОНСУЛЬТАЦІЇ

БЕСІДИ

ЗАГАЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРАКТИЧНИЙ ПОКАЗ РОБОТИ ЗДІТЬМИ

АНКЕТУВАННЯ, ТЕСТУВАННЯ

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

СЕМІНАРИ

ДІЛОВІ ІГРИ

з патріотичного виховання

Патріотичне виховання як цілісна система ґрунтується на фундаментальних принципах. Кожен з принципів патріотичного виховання більшою чи меншою мірою стосується всіх напрямів виховання. Ці принципи є методологічною основою організації патріотичного виховання.
Принципи патріотичного вихованняі


гг


іПриродовідповідності
Культуровідповідності
Етнізації
Гуманізму
Демократизму
Єдності сім'ї

і дошкільного закладу
Наступності і спадкоємності поколінь
Цілісності

Різні форми та методи виховання дітей дошкільного віку забезпечують засвоєння ними знань про рідний народ, Батьківщину і на цій основі дають змогу розвивати національні риси і якості підростаючого покоління.
Форми та методи організації роботи з патріотичного виховання
гі
\1

г
'


ггг
1
Заняття, бесіди, розповіді
Екскурсії вулицями рідного міста до історичних пам'яток
Читання та інсценування творів художньої літератури
Дидактичні, сюжетно-рольові ігри
Розв'язування проблемних ситуацій
Заняття з циклу « Історичні цікавинки»
Розглядання ілюстративних матеріалів
Відвідування музеїв
Тематичні вечори, розваги, свята, виставки

Патріотичне почуття за своєю природою інтегральне, воно об'єднує всі якості особистості: моральні, трудові, розумові, естетичні тощо. Тож його формування передбачає всебічний вплив на особистість для отримання очікуваного результату.
Патріотичне виховання як інтегрована система

Розумове виховання
Фізичне

виховання


Громадянське виховання
Правове виховання
Екологічне виховання
Трудове виховання
Естетичне виховання

Сутність кожного напряму у системі патріотичного виховання.Розумове виховання

Виховання у дитини свідомого патріотизму неможливе без розумового виховання. Адже, діяльність вихователя, спрямована на розвиток інтелектуальних сил і мислення дітей, відбувається у процесі засвоєння знань, але не зводиться до їх нагромадження. Процес здобуття знань і якісне їх поглиблення є чинником розумового виховання лише тоді, коли знання стають особистими переконаннями, духовним багатством людини.Комплекс відповідних знань, особистісних якостей та рис характеру, які мотивують особистість поводитися як свідомий громадянин та патріот:

 • патріотична свідомість, громадянська відповідальність, ініціативність та активність

 • повага до Конституції, законів Української держави, висока правосвідомість

 • досконале знання державної мови, турбота про піднесення її престижу

 • повага до батьків та свого народу, його традицій

 • усвідомлення своєї національної належності

 • дисциплінованість, працьовитість, творчість, турбота про екологію та природу

 • фізична досконалість

 • висока національна культура та культура міжнаціонального спілкування

 • толерантність, шанобливе ставлення до культури, традицій та звичаїв народів України.

Найважливіша складова потенціалу нації — здоров'я і фізична підготовка дітей. Основи здоров'я закладаються в період раннього та дошкільного дитинства. Збереження та зміцнення здоров'я кожного малюка, формування відповідального ставлення до здоров'я як найвищої індивідуальної та суспільної цінності є пріоритетним завданням суспільства, родини та дошкільного навчального закладу.

Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільному закладі включає різні види діяльності. Найбільш актуальними для патріотичного виховання є заняття - ознайомлення з козацькою педагогікою. Козацька педагогіка — феноменальне явище і складова української етнопедагогіки, яка зберегла, передаючи з покоління в покоління, найкращі духовні цінності народу:

 • досвід виховання, формування і навчання особистості;

 • любов до батьків, рідної мови, вірність у коханні, дружбі, побратимстві, ціннісне ставлення до Батьківщини — України;

 • шляхетне ставлення до дівчини, жінки, бабусі;

 • непохитну відданість ідеям, принципам народної моралі, духовності — правдивість і справедливість, скромність і працьовитість тощо;

 • турботу про розвиток національних традицій, звичаїв і обрядів, бережливе ставлення до рідної природи, рідного краю;

 • цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, можливостей свого організму.

Громадянське виховання

Громадянська особистість є одним із критеріїв і результатів патріотичного виховання .

Патріотизм постає як глибоке громадянське почуття, змістом якого є любов до свого народу, Батьківщини, усвідомлення своєї причетності до її історії, традицій, культури, вболівання за її майбутнє.

Важливим напрямом громадянського виховання є прилучення до народознавства — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Старших дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, пояснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя, прищеплюють інтерес до родинних і народних традицій.

Формування патріотичних почуттів дітей дошкільного віку має поєднуватися з вихованням їх у дусі миру. У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти зазначено, що кожна країна має свою територію, на якій проживають люди з різним кольором шкіри, волосся, розрізом очей тощо. Вони мають свою культуру, звичаї, мову. Діти мають усвідомлювати, що всі народи світу прагнуть миру і щасливого життя, процвітання рідної країни і всієї планети, турбуються про майбутнє дітей.Правове виховання

Важливим напрямом патріотичного виховання є правове виховання дітей, яке полягає у прищепленні їм елементарних правових знань, формуванні найпростіших навичок правової поведінки. Правове виховання передбачає ознайомлення дітей старшого дошкільного віку зі змістом їхніх прав, розвиток критичного ставлення до спроб їх порушити (використання авторитарного стилю спілкування, приниження гідності тощо).

Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму. Саме в цей період становлення особистості, коли формуються основи характеру, ставлення до навколишнього світу, людей, до себе, засвоюються моральні норми поведінки й моральні якості особистості, зокрема:


 • почуття власної гідності — дитина відчуває гордість за добре виконану роботу, гідний вчинок, свою поведінку загалом;

 • почуття сорому — виявляється у ніяковості, яку дитина відчуває від невдалого вчинку, власної провини — спочатку під впливом зауважень дорослого на кшталт «Як тобі не соромно!», а в старшому дошкільному віці почуття сорому поєднується з почуттям власної гідності і стає стійким — «Погано чинити не слід не тому, що покарають, а тому, що соромно»);

 • почуття обов'язку — виявляється у формі емоційних станів, розвиваючись у діапазоні від задоволення, яке дитина отримує від виконаного завдання.

Екологічне виховання

Формування реалістичних уявлень про явища природи, практичних умінь, дбайливого ставлення до її компонентів — важливий напрям у вихованні патріотичної особистості. При ознайомленні з природою рідної країни слід акцентувати увагу дітей на її красі, розмаїтті, багатстві, на її особливостях. Діти отримують уявлення про те, які тварини живуть в наших лісах, які ростуть дерева, за яким деревом можна одразу визначити Україну — «Без верби і калини нема України», які квіти квітнуть на українських полях і луках. Необхідно виховувати у дітей бажання не лише помічати красу рідної природи, а й зберігати та примножувати її, адже це — найголовніше завдання екологічної освіти.Трудове виховання

Перш, ніж людина навчиться працювати на благо Вітчизни, необхідно навчити її добросовісно виконувати трудові доручення, прищеплювати любов до праці. Трудове виховання — цілеспрямований процес формування у дітей трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової діяльності. Його завдання полягає у формуванні в дітей стійких переконань, що праця є життєвою необхідністю. Трудове виховання дітей дошкільного віку передбачає привчання їх: • до самообслуговування, елементарних трудових дій, ручної і господарської праці. Старші дошкільники здатні до усвідомлення соціальної значущості праці. Це сприяє вихованню відповідальності, почуття обов'язку.

Естетичне виховання

Одним із засобів патріотичного виховання є ознайомлення старших дошкільників із творами образотворчого мистецтва та видатними українськими художниками. При ознайомленні дітей з творами побутового й історичного жанру, в яких відтворені події та сцени з повсякденного життя, казок, легенд, потрібно звертати увагу на час, коли відбувається подія, місце, де вона розгортається, взаємини між дійовими особами. Картини дають змогу показати дітям традиції, побут, спосіб життя наших предків, знайомлять дітей з історичними подіями та національними героями.

 • Естетичне виховання — педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. Саме у складному вимірі цілісності, єдності прекрасного, у багатоманітності його національних вимірів особистість знаходить місце для реалізації свого художнього потенціалу. Велике значення має створення можливостей для прилучення дітей до різноманітних видів художньої діяльності.

 • Ще одним важливим напрямом роботи з виховання любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни. Насамперед, слід ознайомлювати дітей з тими людьми, які прославили нашу країну (на вибір вихователя).

 • Діти мають знати, що український народ — один з най пісенніших народів світу. У скарбниці його культурних надбань чільне місце посідає пісня, яка відображає визначні історичні події, героїчну боротьбу проти соціального і національного гноблення, розкриває глибину української душі, передає впевненість і надію на майбутнє. Тож варто з дитинства прищеплювати любов до української народної пісні, адже виховання у дітей естетичних почуттів має велику гуманістичну мету — виховання щирості душі, доброти та доброзичливості. Людина, яка вміє бачити та розуміти прекрасне, не зможе спотворити красу.

Необхідно нам, дорослим, пам'ятати, що якщо ми серйозно і якісно не займаємося вихованням майбутньої особистості з раннього віку, ми не отримаємо нового покоління людей, гідних громадян України. Так, на думку В.О. Сухомлинського, «тільки людина, особисто зацікавлена у долі Батьківщини, по-справжньому розкривається як особистість найголовніше - відкривати очі на дороге і рідне»...


ПЛАН РОБОТИ

СЕЛЯТИНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

п/п

Заходи

Термін

Відповідальний

І Робота з персоналом

1.1

Проблемно - аналітична бесіда «Актуальність патріотичного виховання»

Вересень

Завідувач ДНЗ

1.2

Консультація «Завдання та принципи патріотичного виховання

Вересень

Завідувач ДНЗ

1.3

Педагогічна година «Патріотичне виховання: шляхи та методи реалізації»

Жовтень

Завідувач ДНЗ

1.4

Випуск стінгазети «Я – патріот України!»

Листопад

Вихователь

1.5

Консультація для педагогів «Виховання патріотичних почуттів засобами краєзнавства»

Грудень

Завідувач ДНЗ

1.6

Конкурс «Вмію,як навчила бабуся» (народні промисли)

Грудень

Голова профкомітету

1.7

Анкетування для вихователів «Чи знаєш ти рідний край?»

Лютий

Завідувач ДНЗ

1.8

Складання плану - схеми спільного туристичного походу «Стежками рідного краю»

Березень

Вихователі віх груп

1.9

Виготовлення фотоколажів із життя групи «Наше щасливе дитинство»

Квітень

Вихователі віх груп

1.10

Участь у сільських акціях «Чисте село», «Толока – 2015»

Квітень-травень

Завідувач господарством

ІІ Робота з дітьми

2.1

Виставка дитячих малюнків «Ми щасливі українці»

Вересень

Вихователі всіх груп

2.2

Творчий проект «Люблю тебе мій рідний Селятин»

Жовтень

Вихователі всіх груп

2.3

Літературний вечір «О слово рідне, що без тебе я!» із нагоди Дня української писемності та мови

Листопад

Вихователі старших груп

2.4

Зустріч «Діалоги з народними  майстрами»

Грудень

Вихователі всіх груп

2.5

Літературно-музична композиція присвячена творчості Т.Г.Шевченка

Лютий

Вихователі старших груп

2.6

Зустріч з воїнами – учасниками АТО

Березень

Вихователі старших груп

2.7

Конкурс малюнків для воїнів АТО


Березень

Вихователі всіх груп

2.8

Екскурсія на прикордонну заставу

Квітень

Вихователі старших груп

2.9

Родинне свято «Мама – слово найрідніше»

Травень

Вихователі підготовчої групи

2.10

День української вишиванки

травень

Вихователі всіх груп

2.11

Святкування Дня прикордонника «Дуже швидко підросту,в прикордонники піду».

Травень

Вихователі старших груп

2.12

Провести спільне свято із учнями 1-го класу  Селятинської ЗОШ , випускників ДНЗ

«Україна – наш рідний дім»Травень

Вихователі підготовчої групи

ІІІ Робота з батьками

3.1

Бесіда «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу та сім’ї з питань патріотичного виховання»

Вересень

Завідувач ДНЗ

3.2

Інтерв'ювання дітей і батьків «Що таке Батьківщина». Обговорення за круглим столом.

Жовтень

Завідувач ДНЗ

3.3

Інформаційний стенд «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку»

Жовтень

Вихователі всіх груп

3.4

День відкритих дверей«Українські ми малята – Україна наша мати» (перегляд занять з патріотичного виховання)

Листопад

Вихователі всіх груп

3.5

Родинний творчий вечір «Як тебе не любити, Україно моя!»

Листопад

Вихователі всіх груп

3.6

Спільний похід у музей краєзнавства

Грудень

Вихователі старших груп, батьківський комітет

3.7

Книжкова виставка «Наша країна – єдина Україна»  до Дня Соборності України

Січень

Вихователі всіх груп

3.8

Благодійний ярмарок «Мир у державі – запорука щасливого дитинства»

Лютий

Батьківський комітет

3.9

«Моя сім'я» конкурс сімейного малюнка

Березень

Вихователі всіх груп

3.10

Родинне свято  «Роде наш красний, роде наш прекрасний»

Квітень

Вихователі всіх груп

3.11


Спільний туристичний похід «Стежками рідного краю»


Квітень


Вихователі старших груп, батьківський комітет

3.12

Фотовиставка «Мій дім-природа» «Відпочиваємо всією сім'єю на природі»

Квітень-травень

Вихователі старших груп, батьківський комітет

3.13

Конкурс «Дари природи» вироби з природного матеріалу

Травень

Вихователі всіх груп

3.14

Родинна спортивна розвага «Гуцульські забави»

Червень

Вихователі старших груп, батьківський комітет
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка