Контрольна робота повинна бути оформлена таким чином: Титульний листок містить дані: про внз, в якому займається студент; про предмет, з якого виконується робота; про
Скачати 180.25 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір180.25 Kb.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання письмової контрольної роботи з безпеки життєдіяльності, основ охорони праці
Письмова контрольна робота повинна бути оформлена таким чином:

 1. Титульний листок містить дані: про ВНЗ, в якому займається студент; про предмет, з якого виконується робота; про виконавця і термін виконання.


приклад

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Контрольна робота з безпеки життєдіяльності, основ охорони праці

(варіант___)


виконана студентом І-го курсу ___ групи

заочного відділення фармацевтичного факультету

ПІП студента

Термін виконання – І семестр ______ н.р.


 1. На першому листку викладається план, тобто питання варіанту.

 2. Послідовність написання відповідей повинна відповідати плану. До виконання студент повинен ознайомитись з програмою і самостійно систематично вивчати предмет, використовуючи рекомендовану літературу. Відповіді на питання повинні бути конкретними і чіткими.

 3. Об'єм роботи – 20-24 сторінки учнівського зошита.

 4. В кінці роботи вказують список використаної літератури.

 5. Виконану контрольну роботу відправляють в деканат фармацевтичного факультету (згідно графіка).


Не зарахована контрольна робота дає право не допускати студента до складання заліку.
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Варіант 1

 1. Предмет безпеки життєдіяльності, її зв'язок з іншими дисциплінами і значення в медицині.

 2. Правила накладання пов'язок на верхні кінцівки.

 3. Механізм шкідливого впливу на організм людини тютюну

 4. Поняття про валеологію, сутність і предмет вивчення.

 5. Класифікація рецепторів.

 6. Психологічні фактори, що визначають особисту безпеку людини.

 7. Рани, їх класифікація.Варіант 2

 1. Поняття про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек.

 2. Правила накладання пов'язок на ступню.

 3. Правила експлуатації та виробничої санітарії при роботі в аптеках.

 4. Вплив алкоголю на організм людини.

 5. Загальні відомості про ВІЛ-інфекцію та захворювання на СНІД у практиці лікаря.

 6. Психофізіологічні аспекти стану людей в вогнищах НС.

 7. Асфіксія: причини виникнення, перша медична допомога.


Варіант 3

 1. Поняття про ризики в осередках надзвичайних ситуацій та можливості керування ними.

 2. Правила накладання пов'язок на голову.

 3. Механізм шкідливого впливу на організм людини опіоїдних наркотиків.

 4. Техніка безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації.

 5. Поняття про виробничу аварію.

 6. Види поведінки в осередках надзвичайних ситуацій, їх характеристика.

 7. Серцево-легенева реанімація: основні поняття.


Варіант 4

 1. Принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

 2. Іммобілізація постраждалих з пошкодженням хребта.

 3. Охорона праці у патологоанатомічних, патогістологічних, судово-медичних установах.

 4. Профілактика інфікування при контакті лікаря з біологічними матеріалами хворого на вірусний гепатит.

 5. Класифікація техногенних небезпек.

 6. Стадії розвитку психічних розладів у вогнищах стихійних лих чи катастроф.

 7. Відкритий пневмоторакс: причини, перебіг, перша медична допомога.


Варіант 5

 1. Основи керування та системний аналіз безпеки життєдіяльності.

 2. Техніка безпеки персоналу кабінетів і відділень променевої діагностики і терапії.

 3. .Правове забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

 4. Фактори, які впливають на стан здоров'я людини.

 5. Панічні й інші розлади психіки в осередках НС.

 6. Небезпечні та шкідливі фактори пожежі.

 7. Класифікація ран.Варіант 6

 1. Людина як біоенергетична система. Фактори, що забезпечують здоров’я людини.

 2. Правила виробничої санітарії, протиепідемічного режиму та особистої гігієни працівників протиепідемічних установ.

 3. Перша допомога при відкритих черепно-мозкових травмах.

 4. Класифікація природних небезпек.

 5. Післятравматичні стресові розлади в дітей.

 6. Діагностика рівня здоров'я за медичними показниками.

 7. Види кровотеч, їхні ознаки, перша медична допомога.


Варіант 7

 1. Перелік професійних шкідливостей при виконанні професійних обов’язків медичних і фармацевтичних працівників.

 2. Захисні функції організму людини.

 3. Проблема туберкульозу в Україні.

 4. Методи і засоби захисту людини від негативних факторів навколишнього середовища.

 5. Періоди психогенних порушень їх характеристика.

 6. Оздоровче харчування.

 7. Ознаки переломів.


Варіант 8

 1. Роль рецепторів і аналізаторів організму людини в оцінці факторів системи „людина – середовище існування“. Закон Вебера-Фехнера..

 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 3. Особливості невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

 5. Різновиди голодування, їхні характеристики.

 6. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров'я.

 7. Іммобілізація при переломі плечової кістки.Варіант 9

 1. Раціональні режими праці й відпочинку.

 2. Перша медична допомога при хімічних опіках.

 3. Види поведінки, їх характеристика.

 4. Вплив негативних факторів на здоров'я людини в осередках надзвичайних ситуацій.

 5. Перелік професійних шкідливостей при роботі фармацевтичних працівників.

 6. Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

 7. Особливості транспортування постраждалих з ушкодженнями грудної клітки.


Варіант 10

 1. Класифікація і характеристика негативних факторів зовнішнього середовища людини.

 2. Інструктажі з питань охорони праці у лікувальних закладах.

 3. Стадії розвитку психічних розладів у осередках стихійних лих або катастроф.

 4. Медичне сортування постраждалих.

 5. ВІЛ-інфекція.

 6. Серцево-легенева реанімація на догоспітальному етапі.

 7. Термічні опіки та їх класифікація.


Варіант 11

 1. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві.

 2. . Методи і засоби захисту людини від дії негативних факторів зовнішнього середовища.

 3. Панічні й інші розлади психіки в осередках НС.

 4. Охорона праці в патологоанатомічних і судово-медичних установах.

 5. Епідемічна характеристика ВІЛ-інфекції.

 6. Перша медична допомога при шоку.

 7. Переохолодження: перебіг, перша медична допомога.


Варіант 12

 1. Харчування в умовах радіаційного забруднення.

 2. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці..

 3. Післятравматичні стресові розлади в дітей.

 4. Техніка безпеки для персоналу відділень променевої діагностики і терапії.

 5. Профілактика ВІЛ-інфекції.

 6. Ознаки артеріальної кровотечі. Перша медична допомога.

 7. Відмороження: перебіг, перша медична допомога.


Варіант 13

 1. Харчування в умовах хімічного забруднення.

 2. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. .

 3. Невідкладна допомога при отруєннях чадним газом.

 4. Післятравматичні стресові розлади в дітей..

 5. Правила техніки безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації, клінічних лабораторій, фізіотерапевтичних відділеннях.

 6. Перша медична допомога при зовнішній кровотечі.

 7. Утоплення: перебіг, перша медична допомога .


Варіант 14

 1. Поняття про здоров’я людини.

 2. Гігієна харчування.

 3. Рани, їх класифікація.

 4. Періоди психогенних порушень їх характеристика..

 5. Особливості праці і негативні чинники в роботі хірурга, терапевта, сімейного лікаря.

 6. Перша медична допомога при відкритих ушкодженнях черевної порожнини.

 7. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом.


Варіант 15

 1. Основні відомості про хворобу.

 2. Вплив харчових добавок у продуктах харчування на здоров'я людини.

 3. .Ознаки ран, перша медична допомога.

 4. .Особливості невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

 5. Особливості праці лікарів-інфекціоністів.

 6. Перша медична допомога при наявності стороннього тіла в рані.

 7. Ознаки внутрішньої кровотечі.


Варіант 16

 1. Індивіду­альне здоров’я людини, його показники.

 2. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для здоров’я людини.

 3. Сутність першої медичної допомоги.

 4. Значення антиретровірусної терапії в зменшенні ризику захворювання на ВІЛ.

 5. Особливості праці і техніка безпеки при роботі в кабінетах променевої діагностики.

 6. .Класифікація ран.

 7. Перша медична допомога при травматичному шоку.


Варіант 17

 1. Поняття про здоровий спосіб життя.

 2. Вплив хімічних речовини, що застосовуються в сільському господарстві на здоров’я людини.

 3. Перша допомога при закритих черепно-мозкових травмах.

 4. Особливості праці в стоматологічних кабінетах.

 5. Групи ризику захворювання ВІЛ.

 6. Септичний шок, характеристика і перша медична допомога.

 7. Принципи надання першої медичної допомоги при отруєнні метанолом.


Варіант 18

 1. Перша медична допомога при потраплянні стороннього тіла у дихальні шляхи.

 2. Вплив харчування на життєдіяльність людини.

 3. Гігієна та охорона праці при роботі з обладнанням для УЗД.

 4. Вірусні гепатити: шляхи інфікування і профілактика.

 5. Профілактика гепатиту В.

 6. Ознаки геморрагічного шоку, його характеристика і перша медична допомога

 7. Перша допомога при непритомності.


Варіант 19

 1. Організм як єдине ціле. Взаємозв'язок організму з навколишнім середовищем.

 2. Поняття про валеологію та санологію, ви­значення, сутність і предмет їх вивчення.

 3. Служба охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я України.

 4. Особливості впливу лазерного випромінювання, на організм людини в медичній практиці.

 5. Ознаки венозної кровотечі. Перша медична допомога.

 6. Особливості праці лікаря-фтизіатра.

 7. Транспортування постраждалих при переломах кісток тазу.


Варіант 20

 1. Оз­доровлення та загартування організму.

 2. Вимоги до якості і безпеки харчових продуктів та добавок.

 3. Ознаки капілярної кровотечі. Перша медична допомога

 4. Професійні шкідливості в роботі акушера-гінеколога.

 5. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я.

 6. Транспортування постраждалих при черепно-мозкових травмах.

 7. Правила накладання пов'язок на стегно.


Варіант 21

 1. Правила накладання пов'язок на променево-зап'ястний суглоб.

 2. Фактори ризику та захворювання на туберкульоз.

 3. Принципи нормування впливу негативних факторів на здоров’я людини

 4. Перша медична допомога при травматичній ампутації кінцівки.

 5. Методи зменшення кількості шкідливих речовин у харчових продуктах.

 6. Профілактика інфікування ВІЛ.

 7. Іммобілізація при переломі стегна.


Варіант 22

 1. Медико-психологічна допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях.

 2. Правила накладання пов'язок на променево-зап'ястнийий суглоб.

 3. Критерії зарахування постраждалого до “жовтої” групи під час медичного сортування

 4. Синдром тривалого стиснення: перша медична допомога.

 5. Національна програма боротьби з туберкульозом в Україні.

 6. Порядок дій у разі пожежі у лікувально-профілактичному закладі.

 7. Правила техніки безпеки в фізіотерапевтичних відділеннях.


Варіант 23

 1. Перша медична допомога постраждалим при пожежах.

 2. Правила техніки безпеки при роботі із стерилізаційними установками

 3. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом низької напруги.

 4. Критерії зарахування постраждалого до “зеленої” групи під час медичного сортування

 5. Ознаки біологічної смерті.

 6. Особливості праці і негативні чинники в роботі терапевта

 7. Правила накладання пов'язок на плечовий суглоб.


Варіант 24

 1. Значення безпеки життєдіяльності у професійній діяльності лікаря.

 2. Правила техніки безпеки при роботі з електрообладнанням.

 3. Профілактика кишкових інфекцій.

 4. Особливості праці і негативні чинники в роботі працівника бригади швидкої медичної допомоги.

 5. Правила накладання пов'язок при переломах нижньої щелепи.

 6. Правила техніки безпеки у клініко-діагностичних лабораторіях.

 7. Норми радіаційної безпеки.


Варіант 25

 1. Значення безпеки життєдіяльності в професійній діяльності фармацевта.

 2. Ризик як кількісна оцінка небезпеки.

 3. Правила поведінки під час лісової пожежі.

 4. Панічні прояви поведінки людей у умовах надзвичайних ситуацій.

 5. Зони радіаційного забруднення місцевості при аваріях на радіаційно небезпечних об'єктах.

 6. Правила накладання пов'язок на колінний суглоб.

 7. Транспортування поранених з пошкодженнями хребта в умовах військових дій.


Варіант 26

 1. Види ризиків в осередках надзвичайних ситуацій та їх характеристика.

 2. Правила поведінки під час пожежі в будівлі.

 3. Особливості праці і негативні чинники в роботі стоматолога.

 4. Дії при виникненні паніки у натовпі.

 5. Концепція прийнятного ризику.

 6. Законодавчі основи безпеки життєдіяльності в Україні.

 7. Транспортування поранених з пошкодженнями кісток тазу в умовах військових дій.


Варіант 27

 1. Особливості праці і негативні чинники в роботі анестезіолога-реаніматолога.

 2. Правила надання першої медичної допомоги при отруєнні невідомою речовиною.

 3. Вимоги до протипожежної безпеки лікувально-профілактичних закладів.

 4. Променева хвороба: основні відомості.

 5. Безпечна поведінка населення під час масових соціально-політичних подій.

 6. Запобігання ускладнень при наданні першої медичної допомоги особам без свідомості.

 7. Транспортування поранених з пошкодженнями грудної клітки в умовах військових дій.


Варіант 28

 1. Вплив наркотиків групи опіатів на здоров'я людини.

 2. Біологічні небезпеки.

 3. Особливості праці і негативні чинники в роботі фармацевта.

 4. Система пожежного захисту.

 5. Значення імунізації в профілактиці небезпечних інфекційних захворювань.

 6. Обсервація: загальні відомості.

 7. Транспортування поранених з пошкодженнями нижніх кінцівок в умовах військових дій.


Варіант 29

 1. Маркування потенційно небезпечних техногенних об'єктів.

 2. Вплив алкоголю на здоров'я людини.

 3. Засоби пожежогасіння: види та правила використання.

 4. Профілактика ВІЛ серед осіб групи ризику.

 5. Класифікація сильнодіючих отруйних речовин за токсичною дією на організм людини.

 6. Накладання шин при пошкодженні нижніх кінцівок.

 7. Транспортування поранених з черепно-мозковими травмами в умовах військових дій.


Варіант 30

 1. Вплив радіаційного опромінення на організм людини.

 2. Дезактивація після аварії на радіаційно небезпечному об'єкті.

 3. Класифікація надзвичайних ситуацій за масштабами проявів.

 4. Характерні симптоми отруєння важкими металами. Перша медична допомога.

 5. Транспортування поранених з пошкодженнями черевної порожнини в умовах військових дій.

 6. Накладання шин при пошкодженні верхніх кінцівок.

 7. Евакуація постраждалих з будівель.


Варіант 31

 1. Вплив амфетаміну на здоров'я людини.

 2. Роль аналізаторів у сприйнятті стану і змін навколишнього середовища

 3. Прогнозування наслідків небезпечних та екстремальних ситуацій

 4. Карантин: загальні відомості.

 5. Еректильна фаза психічного шоку.

 6. Накладання шин при пошкодженні шийного відділу хребта.

 7. Евакуація постраждалих з транспортних засобів.


Варіант 32

 1. Торпідна фаза психічного шоку.

 2. Вплив тютюнопаління на здоров'я людини.

 3. Кількісна оцінка небезпеки.

 4. Класифікація ризиків в осередках надзвичайних ситуацій.

 5. Стрес. Види стресових реакцій.

 6. Накладання пов'язки при відкритому переломі стегна.

 7. Евакуація постраждалих з підземних сховищ.


Варіант 33

 1. Загальні відомості про особливо небезпечні інфекційні захворювання..

 2. Компенсаторні функції аналізаторів.

 3. Негативні емоції під час надзвичайних ситуацій.

 4. Групи людей в екстремальних ситуаціях в залежності від психічного стану.

 5. Характер прояву природних загроз.

 6. Перша медична допомога при проникаючих пораненнях грудної клітки.

 7. Іммобілізація руки при переломах плечової кістки.


Варіант 34

 1. Характер прояву техногенних загроз.

 2. Стратегія управління ризиком.

 3. Бактеріальні інфекційні захворювання.

 4. Поведінка людей під час землетрусу.

 5. Фактори, що визначають небезпеку ураження електричним струмом.

 6. Перша медична допомога при проникаючих пораненнях черевної порожнини.

 7. Іммобілізація при відкритих переломах гомілки.


Варіант 35

 1. Надзвичайні ситуації на транспорті.

 2. Страхування від нещасного випадку.

 3. Види електричних травм.

 4. Поведінки людей під час повені.

 5. Порядок евакуації медперсоналу та хворих при надзвичайних ситуаціях.

 6. Використання підручних засобів для іммобілізації кінцівок.

 7. Штучна вентиляція легенів: основні відомості.Орієнтовний план виконання завдань контрольної роботи

з «Безпеки життєдіяльності. Основ охорони праці» для студентів І курсу спеціальності «Фармація» (заочна форма навчання)
ЗРАЗОК
Питання:

Пожежна безпека .

Відповідь (розгорнута, з визначеннями окремих термінів та понять, структурована відповідно до логіки викладу):

 • Основні поняття та значення пожежної безпеки. Основні нормативні документи

 • Визначення поняття “пожежа”. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами

 • Небезпечні та шкідливі фактори пожежі.

 • Основні причини пожеж

 • Класифікація горючих речовин.

 • Система попередження пожеж та її складові.

 • Система протипожежного захисту

 • Загальні принципи організації пожежної безпеки

 • Порядок дій у разі пожежі

 • Перша медична допомога при пожежах


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка