Крок-1 (1-й семестр)
Сторінка3/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3

?
При розтині померлого хворого 43 років, що страждав ІХС з розвитком інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легенів. Які патологічні зміни могли зумовити набряк легенів?
+ Гостра лівошлуночкова недостатність
- Гостре загальне недокрів'я
- Гостра правошлуночкова недостатність
- Ішемія малого кола кровообігу
- Стаз крові
?
Хворий 59 років з трансмуральним інфарктом міокарда лівого шлуночка помер від істинного розриву серця - тампонади серця. Який процес у зоні інфаркту міг сприяти розриву серця ? Виберіть правильну відповідь.
+ Аутолітичні процеси розплавлення тканини міокарда (міомаляція)
- Заміщення сполучною тканиною зони інфаркту (організація)
- Підвищення тиску у малому колі кровообігу
- Формування рубця з витонченням стінки лівого шлуночка
?
У хворого, який страждав малярією, при розтині: виражена жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. Селезінка збільшена в розмір , аспидно -сірого кольору. Аспидно - сіре забарвлення селезінки обумовлена ​​наявністю:
+ Гемомеланіну
- Гемосидерину
- Ліпофусцину
- Меланіну
- Гемопорфіріну
?
Хворий 55 років протягом 12 років страждає гіпертензією, клінічно у нього розвинулося гостре порушення мозкового кровообігу. На початку відзначалося порушення руху в правих кінцівках, головний біль, а потім розвинулася правобічна геміплегія і хворий помер. На розтині виявлено системний гіаліноз дрібних артерій, тромбоз лівої середньої мозкової артерії, а в лівій тім'яно-склоневій ділянці виявлено осередок, який називається:
+ Ішемічний інфаркт
- Крововилив
- Абсцес мозку
- Геморагічний інфаркт
- Набряк мозку
?
При дослідженні біоптату з шлунка виявлено ознаки тканинного і клітинного атипізму, що дозволило встановити діагноз злоякісної пухлини - раку. Які з перелічених ознак виявилися вирішальними у постановці діагнозу?
+ Залози вистелені поліморфними клітинами з великими гіперхромними ядрами, зі збільшеним числом ядерець, вузьким обідком цитоплазми
- Залози в шлунку мають різні розміри і форму, різну ширину просвітів
- Багато залоз розташовані тісно «пліч -о- пліч»
- Залози розташовані безладно
- Місцями відмічається багаторядне розташування клітин в залозі
?
При гістологічному дослідженні вузла у видаленій молочній залозі серед вираженої строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі комплексів. Клітини з великими ядрами, зі збільшеним числом ядерець і ядерцевих органел, наявністю атипових мітозів. Поставте вирогідний діагноз.
+ Аденокарцинома .
- Фіброаденома молочної залози
- Солідний рак
- Плоскоклітинний незроговілий рак
- Недиференційований поліморфноклітинний рак
?
При розтині трупа чоловіка 63 років, померлого від раку легені виявлені множинні метастази. Які з них можна розцінити як імплантаційні (контактні) за механізмом розвитку?
+ Дрібні множинні пухлинні вузлики по плеврі
- Метастази в перібронхіальні, біфуркаційні, паратрахеальні лімфатичні вузли
- Метастази в головний мозок
- Метастази в наднирники
- Проростання пухлини з бронха в стравохід.
?
У хворого, померлого від легенево -серцевої недостатності, на розтині виявлена ​​різко збільшена недокрівна печінка, тістоподібної консистенції , жовтого кольору. При фарбуванні гематоксиліном і еозином виявлені різних розмірів вакуолі в цитоплазмі гепатоцитів. Яка це дистрофія ?
+ Паренхіматозна жирова
- Вуглеводна паренхіматозна
- Гіаліново-крапельна
- Мезенхімальна жирова
- Гідропічна
?
На розтині хворого, що страждав частими гемороїдальними кровотечами і помер від гострого інфаркту міокарда, виявили, що кістковий мозок діафізу стегна соковитий червоного кольору. Який процес розвинувся в кістковому мозку ?
+ Компенсаторна гіперплазія
- Вікарна гіпертрофія
- Гіпертрофічні розростання
- Гормональна гіперплазія
- Робоча гіпертрофія

?
Хворий, з гострим трансмуральним інфарктом міокарда лівого шлуночка помер від розриву серця і тампонади. Який процес у зоні інфаркту міг сприяти розриву?


+ Аутолітичні процеси з розплавленням тканини міокарда (міомаляція)
- Заміщення сполучною тканиною зі зниженням еластичності міокарда
- Формування рубця з витонченням стінки лівого шлуночка серця.
- Стоншування рубцевозміненної стінки шлунка з формуванням аневризми
- Підвищення тиску в малому колі кровообігу.
?
На розтині в потиличній частці головного мозку виявлена ​​порожнина 2,5 х1 , 5 см, заповнена прозорою рідиною, стінка її гладка бурого кольору. Який процес розвинувся в головному мозку?
+ Кіста на місці крововиливу
- Сіре розм'якшення мозку
- Абсцес мозку
- Вада розвитку мозку
- Кіста на місці сірого розм'якшення
?
При дослідженні біоптату виявлена ​​гранульома , що складається з лімфоцитів, плазматичних клітин, макрофагів з пінистою цитоплазмою (клітинами Микулича), багато гіалінових шарів. Про яке захворювання можна думати?
+ Риносклерому
- Лепру
- Сифіліс
- Туберкульоз
- Актиномікоз
?
У жінки 22 років через 5 годин після вживання страви із морепродуктів на шкірі тулуба , дистальних відділів кінцівок з'явилися маленькі сверблячі папули, частиною вони зливалися між собою. Через добу висипання мимовільно зникли. Назвіть механізм гіперчутливості , що лежить в основі даних змін .
+ Атопія ( місцева анафілаксія )
- Системна анафілаксія
- Клітинна цитотоксичність
- Імунокомплексна гіперчутливість
- Антітілоопосредованний клітинний цитоліз .
?
У хворого , що довгий час зловживав тютюнопалінням , розвинувся рак легені. Які з перерахованих канцерогенних речовин містяться в тютюновому димі і відносяться до ПАУ ?
+ Бензпирен
- Диметиламіноазобензол
- Бета - нафтиламін
- Діетілнітрозамін
- Ортоаміноазотолуол
 ?
У поліклініку звернулася жінка зі скаргами на підвищену дратівливість, пітливість, слабкість, схуднення, тремтіння кінцівок, серцебиття, відзначається витрішкуватість, субфебрильна температура. Які метаболічні порушення в організмі відображають патогенез цього захворювання?
+ Збільшення основного обміну
- Збільшення синтезу АТФ
- Зниження енергетичного обміну
- Ослаблення активування фосфоліпази
- Зниження розпаду холестерину
?
У хворого внаслідок хронічного захворювання органів дихання на фоні задишки, тахікардії і ціанозу при дослідженні газового складу крові виявлено розвиток гіпоксемії і гіперкапнії. Внаслідок якого з порушень зовнішнього дихання
виникли ці зміни ?
+ гіповентиляції
- гіпервентиляції
- гіперперфузії
- гипоперфузії
- гіпердиффузії
?
У немовляти відзначається блювота і пронос , загальна дистрофія , гепато-і спленомегалія. При припиненні вигодовування молоком - симптоми зменшуються. Спадковий дефект якої речовини лежить в основі цієї патології?
+ галактози
- триптофану
- тирозину
- фенілаланіну
- глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
?
У хворої , яка страждає розладами менструального циклу , що супроводжуються тривалими кровотечами , виявлена ​​гіпохромія, зниження числа ретикулоцитів , мікроцитоз , гіпосідеремія. До якої групи за патогенезом відноситься описана анемія?
+ Залізодефіцитної
- В 12- фолієеводефіцитної
- Гіпопластичної
- Гемолітичної
- Метапластичної
?
У 1910 р. Раус в експерименті отримав саркому у курей шляхом введення їм безклітинного фільтрату , отриманого з саркоми курки. Який метод експериментального моделювання використовував автор?
+ Індукування
- Експлантації
- Ізотрансплантаціі
- Гомотрансплантації
- гетеротрансплантації
?
Через 8 днів після опромінення у ліквідатора ЧАЕС розвинулися виразково - некротичні зміни в порожнині рота. В аналізі крові : Ер -3 , 2.1012 / л , ретикулоцитів 0,01 \ % , Hb - 60г / л , лейкоцитів 2,3.109 / л , тромбоцитів 50 тис / л Для якого періоду променевої хвороби характерні описані зміни ?
+ Періоду розгорнутих клінічних ознак
- Періоду первинних реакцій
- Прихованого періоду
- Періоду уявного благополуччя
- Виходу із хвороби
?
У хворого , який переніс травму і подальший геморагічний бурсит лівого колінного суглоба , при огляді через 3 місяці відзначається обмеження обсягу рухів у даному суглобі внаслідок утворення рубця. Який компонент запалення є основою розвитку цього ускладнення?
+ Проліферація
- Альтерація первинна
- Альтерація вторинна
- Ексудація
- Порушення мікроциркуляції
?
Внаслідок дії на організм електричного струму міської електромережі протягом 0,1сек. у напрямку " права рука - голова" у потерпілого спостерігалася зупинка дихання . Вкажіть найбільш ймовірний механізм цього ускладнення.
+ Тотальний параліч дихального центру
- Рефлекторна зупинка дихання [ больовий шок ]
- Параліч дихальних м'язів
- Емоційний стрес
- Параліч центрів вдиху
?
Епідеміологічне дослідження поширення пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легенів з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найбільш ймовірно виникнення даного виду патології?
+ 3,4- бензпірена
- Ортоаміноазотолуола
- Афлатоксина
- Метилхолантрена
- Діетілнітрозаміна

?
Хворий В. 67 років , страждає на атеросклероз судин серця і головного мозку. При обстеженні виявлена ​​гіперліпідемія. Який клас ліпопротеїдів плазми крові має найбільше значення в патогенезі атеросклерозу?


+ Ліпопротеїди низької щільності
- Хіломікрони
- Альфа- ліпопротеїди
- Ліпопротеїди високої щільності
?
Хворий М. страждає хронічною серцевою недостатністю. Який з перерахованих показників гемодинаміки є провідною ознакою розвитку декомпенсації серця?
+ Зменшення ударного об'єму
- Розвиток тахікардії
- Тоногенна дилятація
- Збільшення периферичного опору судин
- Підвищення центрального венозного тиску
?
У хворого Ш. з гіпертонічною хворобою при ультразвуковому дослідженні виявлена ​​дилятація порожнин серця. Яка з нижчеперелічених ознак свідчать про розвиток тоногенної дилятації?
+ Розширення порожнин серця із збільшенням ударного об'єму .
- Розширення порожнин без зміни ударного об'єму .
- Розширення порожнин із зменшенням ударного об'єму .
- Рівномірне розширення меж серця
- Нерівномірне розширення меж серця
?
У 48 річного пацієнта після сильної психоемоційного навантаження раптово з'явилася гостра біль в ділянці серця з іррадіацією в ліву руку. Нітрогліцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цього процесу?
+ Спазм коронарних судин
- Розширення периферичних судин
- Закупорка коронарних судин
- Здавлення коронарних судин
- Підвищення потреб міокарда в кисні
?
У хворого І., 45 років з діагнозом "цироз печінки , асцит" було зроблено вилучення із черевної порожнини 5 літрів рідини , що викликало розвиток непритомного стану , як прояв недостатнього кровопостачання головного мозку. Яке порушення кровообігу у черевній порожнині має місце в даному випадку?
+ Артеріальна гіперемія
- Ішемія
- Венозна гіперемія
- Тромбоз
- Емболія
?
У хворого Н. , 50 років , зі скаргами на втрату маси тіла , слабкість, в крові виявлена ​​гіпоглікемія і гіперінсулінемія. При додатковому обстеженні виявлена ​​пухлина острівців Лангерганса. Посилення синтезу інсуліну в даному
випадку розцінюється як наслідок атипизма клітин:
+ функціонального
- морфологічного
- біохімічного
- фізико -хімічного
- імунологічного
?
У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлено збільшення в'язкості крові , при капіляроскопії виявлено пошкодження стінок судин мікроциркуляторного русла. Яке з перерахованих порушень можливо в даному випадку?
+ Сладж - феномен
- Тромбоз
- Емболія
- Артеріальна гіперемія
- Венозна гіперемія
?
У хворої 43-х років, на тлі септичного шоку відзначається тромбоцитопенія, зменшення фібриногену , поява в крові продуктів деградації фібрину, поява петехіальних крововиливів. Вкажіть причину виникнення даних змін:
+ ДВЗ-синдром
- Аутоімунна тромбоцитопенія
- Геморагічний діатез
- Порушення вироблення тромбоцитів
- Екзогенна інтоксикація
?
У дитини , народженої в пізньому шлюбі, спостерігаються малий зріст, відставання у розумовому розвитку, товстий " географічний" язик, вузькі очні щілини, плоске обличчя з широкими вилицями . Що, найімовірніше, зумовило розвиток описаного синдрому ?
+ Спадкова хромосомна патологія
- Пологова травма
- Внутрішньоутробна інтоксикація
- Внутрішньоутробна інфекція
- Внутрішньоутробний імунний конфлікт
?
 Хвора 27 років з діагнозом: «Хвороба Іценка – Кушинга» пред'являє скаржиться на  м'язову слабкість , диспептичні розлади. Об'єктивно: шкіра суха,  стоншена, мармурового відтінку, стрії, артеріальний тиск підвищений. Гіперпродукція  яких гормонів зумовлює дану патологію ?
+ АКТГ
- Альдостерону
- Катехоламінів
- Інсуліну
- Тироксину
?
 У хворого 60 років , розвинувся великовогнищевий інфаркт міокарда, який ускладнився  набряком легенів. Які кардіогемодинамічні порушення сприяли розвитку  набряку легенів?
+ Гостра лівошлуночкова недостатність
- Гостра правошлуночкова недостатність
- Кардіогенний шок
- Колапс
?
 Дитина 10 років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена в  поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою  попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили по
 Безредке . Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації  організму?
+ Зв'язування фіксованих на тучних клітинах IgE
- Блокування синтезу медіаторів клітин
- Стимуляція імунологічної толерантності до антигену
- Стимуляція синтезу антиген -специфічних IgG2
- Зв'язування рецепторів до IgE на тучних клітинах
?
 У хворого А. , 38 років , на 3- му році захворювання на системний червоний вовчак  виявилося дифузне ураження нирок , що супроводжується масивними набряками,  вираженою протеїнурією, гіперліпідемією, диспротеїнемією. Який найбільш  ймовірний механізм розвитку протеїнурії у даній клінічній ситуації?
+ аутоімунне пошкодження нефронів
- запальне пошкодження нефронів
- ішемічне пошкодження канальців
- збільшення рівня протеїнів у крові
- ураження сечовивідних шляхів
?
Хлопчик 16- ти років при зверненні в клініку скаржиться на слабкість , нудоту , біль у правому підребер'ї . При огляді виявлена ​​жовтушність склер і шкіри. У крові в великій кількості прямий білірубін , в калі стеркобілін в невеликій кількості, в сечі - уробіліноген і білірубін . Для якого типу жовтяниці це характерно?
+ паренхіматозній
- Механічній
- обтураційній
- Гемолітичній
- підпечінковій
?
У хворого 38- ми років , на 3- му році захворювання на системний червоний вовчак виявилося дифузне ураження нирок , що супроводжується масивними набряками і вираженою протеїнурією . Що є найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта?
+ Аутоімунне пошкодження нирок
- Асептичне ураження нирок
- Ішемічне пошкодження нирок
- Запальне ураження сечового міхура
- Запальне ураження сечовивідних шляхів
?
Пацієнта на дачі вжалила бджола. При огляді: кисть лівої руки гаряча, рожева, набрякла, у місці укусу бджоли великий червоний пухир. Який з механізмів є провідним у розвитку набряку ?
+ Підвищення проникності судин
- Зниження кровонаповнення судин
- Пошкодження судин при ужаленні
- Зниження онкотичного тиску в тканині
- Зниження осмотичного тиску в тканині
?
Хворий з феохромоцитомою , скаржиться на спрагу , сухість у роті , відчуття голоду. Аналіз крові на цукор виявив наявність гіперглікемії. Який її характер?
+ Адреналова
- Гіперкортикоїдна
- Аліментарна
- Соматотропна
- Гіпоінсулінемічна

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка