Крок 2 Лабораторна діагностика Клінічна оцінка лабораторних досліджень 1
Скачати 282.91 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір282.91 Kb.
Крок 2 Лабораторна діагностика

Клінічна оцінка лабораторних досліджень

1

У хворого визначено рівень глюкози плазми крові. Про цукровий діабет 2 типу свідчить:A *Рівень глюкози натще більше 7 ммоль/л

B Рівень глюкози 7,8 ммоль/л через 2 год після проведення глюкозотолерантного тесту

C Рівень глюкози натще 6,2 ммоль/л

D Глікозильований гемоглобін 6%

E Випадковий рівень глюкози 8,2 ммоль/л

2

Пацієнта турбує нервозність, схуднення, серцебиття. Лікар підозрює наявність дифузного

токсичного зобу. Назвіть характерні лабораторні зміни при біохімічному аналізі крові.

A *Збільшення вільного Т4

B Визначення антитіл до рецепторів до ТТГ

C Підвищення С-реактивного протеїну

D Зниження холестерину крові

E Збільшення тиреотропного гормону

3

Хвора 40 років звернулася до лікаря з ядухою, яка виникла повільно. При обстеженні

виявлені зміни на ЕКГ, запідозрена серцева недостатність. Який лабораторний тест

підтвердить цю думку?A *Натрійуретичні пептиди

B Збільшення загального холестерину

C МВ КФК

D Калій, натрій крові

E Гематокрит

4

У хворого 55 років з нападом болю за грудниною тривалістю понад 20 хвилин

запідозрений гострий коронарний синдром. Який маркер некрозу міокарду належить до

стандарту діагностики інфаркту міокарда?A *Тропініни І,Т

B Міоглобін

C ЛДГ1

D АСТ

E МВ КФК

5

У хворої 40 років симптоми артриту суглобів кистей, променевозап’ясних, колінних

суглобів. Лікар запідозрив ревматоїдний артрит. Яке лабораторне дослідження має

найбільше діагностичне значення?A *АЦЦП (антитіла до циклічного цитрулинірованого пептиду)

B СРБ

C Серомукоїди

D АНФ (антинуклеарний фактор)

E ШОЕ

6

Хворий 19 років, доставлений у лікарню зі значними набряками, які з’явилися через 2

тижня після перенесеної ангіни. Виявлено підвищення АТ до 170/110 мм рт.ст. Раніше не

хворів. Лікар підозрює гострий гломерулонефрит. Які зміни у загальному аналізі сечі

можуть бути виявлені?

A *Значна протеїнурія, гематурія

B Помірна протеїнурія, гіалінова циліндрурія

C Протеїнурія, лейкоцитурія

D Мікрогематурія, кристалурія

E Макрогематурія, лейкоцитурія

7

У пацієнта 36 років добова кількість сечі становить 1200 мл, реакція сечі кисла, густина

1,015, білок 2 г/л. В сечовому осаді виявлено епітелій канальців, лейкоцити 25-30 у полі

зору, еритроцити поодинокі у препараті. Циліндри зернисті, гіалінові і воскоподібні, 5-6 у

полі зору. Який ймовірний діагноз?

A *Загострення пієлонефриту

B Цистит

C Загострення хронічного гломерулонефриту

D Туберкульоз нирок

E Хронічна ниркова недостатність

8

У хворої 23 років на внутрішній поверхні малих статевих губ є множинні хворобливі,

неправильної форми виразки розміром від декількох міліметрів до 1 см. Дно виразок

рівне, покрито серозно-гнійним виділенням. Температура тіла 38,3оС, озноб. Пахові

лімфовузли в нормі. Для уточнення діагнозу сифілісу потрібні дослідження:

A *Виділень на бліду трепонему

B Клінічний аналіз крові

C Клінічний аналіз сечі

D Виділень на наявність лептоспір

E -

9

При мікроскопії нативного мокротиння виявлена велика кількість зруйнованих лейкоцитів,

детрит, пробки Дитріху, еластичні волокна, кристали холестерину. Для якого

захворювання характерне таке мокротиння?A *Бронхоектатична хвороба

B Бронхіальна астма

C Пневмонія

D Гострий брохіт

E Хронічний бронхіт

10

Пацієнтка 35 років, захворіла гостро з підвищення температури тіла, через 2 дні помітила

потемніння сечі, поступила в клініку з жовтушністю шкіри та склер, виявлено збільшення

печінки. При лабораторному обстеженні знайдено: загальний білірубін – 99,5 мкмоль/л,

вільний білірубін – 60,4 мкмоль/л, АлАТ – 3,6 ммоль/(год•л), тимолова проба – 20 од. У

сечі виявлено жовчні пігменти. Який діагноз можна припустити?A *Інфекційний гепатит

B Цироз печінки

C Гострий холецистопанкреатит

D Гемолітична жовтяниця

E Сепсис

11

Для якого лабораторного синдрому характерні такі зміни біохімічних показників:

підвищення активності екскреторних ферментів: гамаглутамілтранспептидази, лужної

фосфатази; гіперхолестеролемія, підвищення ліпопротеїдів низької щільності;

гіпербілірубінемія за рахунок зв’язаної фракції білірубіну; зменшення концентрації

альбуміну та помірне збільшення вмісту глобулінів у сироватці крові?A *Синдром холестазу

B Синдром цитолізу

C Синдром печінково-клітинної недостатності

D Синдром гіпокоагуляції

E Синдром системної запальної відповіді

12

У хворої із встановленим діагнозом раку молочної залози до початку лікування оцінили

рівень усіх пухлинних маркерів, інформативних для цієї патології. Через 3 тижні після

операції видалення молочної залози знову оцінили рівень маркерів, які мали підвищені

показники до початку лікування. Про що свідчить збереження ступеню підвищення

концентрації цих маркерів?A *Про нерадикальність проведеної операції

B Про несвоєчасну діагностику пухлини

C Про неправильне визначення типу онкопатології

D Про наявність патології у другій молочній залозі

E Про рецидив пухлини

13

Пациент 50 лет страдает гипертонической болезнью в течение 15 лет, виявлена

гипетрофия левого желудочка, изменения со стороны глазного дня и заподозрена

патология почек. Укажите самый ранний лабораторный признак поражения почек при

артериальной гипертонии.

A *Протеинурия

B Лейкоцитурия

C Гематурия

D Гипостенурия

E Оксалатурия

14

В клиническом анализе крови пациента выявлено: гемоглобин 100 г/л, ЦП 0,7,

эритроциты 2,9*1012, ретикулоциты снижены. В мазке: микроциты, анизоцитоз. О

каком состоянии следует думать?A *Гипохромная анемия

B Гиперхромная анемия

C Гемоглобинопатия

D Гемолитическая анемия

E -

15

В клиническом анализе крови пациента выявлено: гемоглобин 108 г/л, ЦП 0,8,

эритроциты 2,9*1012, ретикулоциты повышены. При биохимическом анализе

обнаружена гипербилирубинемия. В мазке: микроциты, разрушенные эритроциты. О

каком состоянии следует думать?

A * Гемолитическая анемия

B Гипохромная анемия

C Мегалобластная анемия

D Гипопластическая анемия

E -

16

При проведении лабораторного исследования мокроты обнаружено, что она бесцветная,

тягучая и стекловидная для какого заболевания это характерно:

A *Бронхиальная астма

B Пневмоторакс

C Крупозная пневмония

D Отек легких

E Острый бронхит

17

У больной 52 лет обнаружены признаки гемолитической анемии. Назовите наиболее

информативный признак аутоиммунного генеза анемии.A *Проба Кумбса

B Еритроцитометрические исследования

C Определение осмотической резистентности эритроцитов

D Определение цветового показателя

E -

18

У больного 64 лет в общем анализе крови выявлено: гемоглобин 100 г/л, ЦП 1,2,

эритроциты 2,9*1012, ретикулоциты снижены. В мазке: макроциты, тельца Жолли,

кольца Кебота. О каком состоянии следует думать?A *Мегалобластная анемия

B Еритроцитопатии

C Иммунной гемолитической анемии

D Гипопластическая анемия

E Железодефицитная анемия

19

У больной М. 30 лет выявлены следующие изменения в общем анализе крови:

гемоглобин 40 г/л, ЦП 0,8, эритроциты 1,9*1012, ретикулоциты отсутствуют,

обнаружена лейкопения и тромбоцитопения. О каком состоянии следует думать?A *Гипопластическая анемия

B Железодефицитной анемии

C Пароксизмальной ночной гемоглобинурии

D Интоксикации свинцом

E Мегалобластная анемия

20

У больного К. 45 лет в клиническом анализе крови выявлено: гемоглобин 100 г/л, ЦП 0,7,

эритроциты 2,9*1012, ретикулоциты снижены. При биохимическом анализе

обнаружено повышение уровня железа сыворотки крови. О каком состоянии следует думать?A *Сидеробластная анемия

B Гипопластическая анемия

C Гемолитическая анемия

D Мегалобластная анемия

E -

21

У ребенка 10 лет имеются жалобы на появление пузырей, незаживающие язвы кожи

после инсоляции, травматические рубцы носа, ушей, красная окраска зубов. В

клиническом анализе мочи выявлено повышенное количество уропорфиринов. О каком

состоянии следует думать?

A *Порфирия

B Микросфероцитоз

C Талассемия

D Серповидно-клеточная анемия

E -

22

Больной Н. обратился с жалобами на повышение температуры до 39оС , выделение

гнойной мокроты, В клиническом анализе крови отмечается лейкоцитоз, увеличение

СОЭ. Для какого состояния это характерноA * Абсцесс легкого

B Бронхиальная астма

C Эхинококкоз

D Инфаркт легкого

E Тромбоэмболия легочной артерии

23

Больной С. 10 лет поступил с жалобами на увеличение лимфоузлов, повышение

температуры тела, общую слабость. В клиническом анализе крови выявлено: лейкоциты

40*109, лейкемический провал, масса лимфобластов. О каком состоянии следует думать?A *Острый лимфобластный лейкоз

B Хронический лимфолейкоз

C Лимфогранулематоз

D Лимфома

E Инфекционный мононуклеоз

24

Больной Б. 65 лет поступил с жалобами на увеличение лимфоузлов, частые

инфекционные заболевания, общую слабость, бледность. В клиническом анализе крови

выявлено: лейкоциты 33*109, в формуле значительный лимфоцитоз, величение СОЭ;

в мазке - тени Гумпрехта. О каком состоянии следует думать?

A *Хронический лимфолейкоз

B Инфекционный мононуклероз

C Острый лимфолейкоз

D Острый миелобластный лейкоз

E Лимфогранулематоз

25

Пациент Л, 57 лет, длительно страдающий аутоиммунным гастритом, жалуется на

общую слабость, бледность кожных покровов, сердцебиение. В общем анализе крови

выявлена анемия. Укажите наиболее характерные признаки дефицита фолиевой кислоты?A *Макроцитоз, гиперхромия эритроцитов

B Микроцитоз, гипохромия эритроцитов

C Микросфероцитоз

D Анизоцитоз

E Пойкилоцитоз

26

Больной Ж. 45 лет поступил с жалобами на повышение температуры тела, общую

слабость. В клиническом анализе крови выявлено: лейкоциты 1*109, сдвиг формулы

вправо, палочкоядерные и юные нейтрофилы отсутствуют. О каком состоянии следует

думать?

A *Агранулоцитоз

B Хронический миелолейкоз

C Лучева болезнь

D Инфеционный мононуклеоз

E -

27

Больной Л., 15 лет, поступил в приемное отделение с жалобами на боли в животе, при

обследовании обнаружен положительный симптом Щеткина-Блюмберга. При

лабораторном исследовании крови выявлен гиперлейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной

формулы влево, СОЭ- 50 мм/час.

A *Перитонит

B Гепатит

C Гастрит

D Пищевая токсико-инфекция

E -

28

У больного диагностирована алейкемическая форма острого лейкоза. Какой метод

исследования используется для подтверджения этого диагноза?

A *Трепанобиопсия подвздошной кости

B Мазок периферической крови

C Пунктат лимфатического узла

D Цитохимическое исследование

E -

29

У пациентки выявлена железодефицитная анемия, назначены препараты железа. Какой

показатель используется для оценки эффективности проводимой терапии?

A *Количество ретикулоцитов

B Количество лейкоцитов

C Количество эритробластов

D Количество мегакариоцитов

E -

30

Больной 55 лет обратился с жалобами на опоясывающие боли в животе, повышение

температуры тела, рвоту. В анализе кала: макроскопически - пенистый, зловонный с

жирной пленкой; при микроскопи - масса непереваренной клетчатки и углеводов. О

каком заболевании следует думать?

A *Хронический панкреатит

B Язвенная болезнь

C Хронический холецистит

D Хронический гастрит

E -

31

Больной 55 лет обратился с жалобами на боли в животе, общую слабость,

головокружение. Кал черный, дегтеобразный. О каком состоянии следует думать?

A *Желудочно-кишечное кровотечение

B Хронический гастрит

C Хронический панкреатит

D Хронический холецистит

E Хронический энтероколит

32

Больной 37 лет предъявляет жалобы на субфебрилитет, общую слабость, длительный

кашель с отхождением гнойной мокроты, периодически с прожилками крови. При

микроскопии мокроты: множество лейкоцитов, эритроцитов, обнаружены

кислотоустойчивые бактерии. О каком заболевании следует думать?

A *Туберкулез легких

B Превмония

C Пневмокониоз

D Бронхиальная астма

E Хронический бронхит

33

Больной поступил с жалобами на резкие боли в поясничной области с иррадиацией в

пах. В клиническом анализе мочи: удельный вес 1,020, множество эритроцитроцитов,

лейкоциты местами, оксалаты - много. О каком состоянии можно думать?A *Почечная колика

B Пиелонефрит

C Цистит

D Гломерулонефрит

E -

34

Больная 58 лет жалуется на боли в верхней части живота после приема жирной,

жареной пищи. В общем анализе крови: лейкоцитоз, повышение СОЭ. В копрограмме:

при микроскопи - большое количество непереваренного жира и мыл. О каком

заболевании можно думать?

A *Хронический холецистит

B Хронический гастрит

C Хронический энтероколит

D Язвенная болезнь

E -

35

Пациентка обратилась к эндокринологу с жалобами на жажду, зуд кожи, обильное

мочеиспускание. Заподозрен сахарный диабет. Какие методы исследования являются

наиболее информативными?A *Ферментативные методы

B Редуктометрические методы

C Комплексные методы

D Метод с использованием цветных реакции

E Методы замены

36

У хворого вологий кашель з виділенням незначної кількості мокротиння. При

мікроскопічному вивченні мазка мокротиння, взятого для клінічного дослідження,

виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена, велика кількість еозинофілів. Для

якого захворювання подібні зміни характерні?

A *Бронхіальна астма

B Бронхіт

C Абсцес легені

D Туберкульоз легенів

E ехінококоз легенів

37

Пацієнт 40 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль за грудиною стискаючого

характеру. Маса тіла пацієнта в межах норми, артеріальний тиск 150/90 мм рт.ст., рівень

холестерину – 7,21 ммоль/л, глюкоза крові – 4,8 ммоль/л. Який лабораторний тест

необхідний для виключення гострого коронарного синдрому?

A *Тропоніни

B Ліпідограма

C Коагулограма

D Печінкові проби

E -

38

У жінки 30 років після пологів, ускладнених масивною крововтратою, в клінічному аналізі

крові показник еритроцитів становить 3,0*1012 /л, колірний показник – 0,9, рівень

гемоглобіну – 90 г/л. Який вид анемії розвився у даної хворої?A *Гостра постгеморагічна анемія

B В12-дефіцитна анемія

C Хронічна постгеморагічна анемія

D Залізодефіцитна анемія

E Гіпопластична анемія

39

Хворий 72 років звернувся до лікаря-уролога зі скаргами на ускладнене сечовиділення та

болі під час сечовиділення. При цитологічному дослідженні біоптату тканини

передміхурової залози виявлені залозисті структури (протоки) різної форми та величини.

Протоковий епітелій розміщується на базальній мембрані, зберігає полярність та

комплексність. Строма представлена великою кількістю сполучної тканини, яка значно

переважає над залозистою паренхимою. Про яку пухлину слід думати?

A *Аденома

B Папілома

C Фіброаденома

D Ліпома

E Саркома

40

У хворої з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила

смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим

шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід, відсутність ядер епітелію

звивистих канальців, тубулорексис, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та

прямих канальців збережені. Про яку патологію слід думати?A *Некронефроз

B Пієлонефрит

C Інфаркт нирки

D Гломерулонефрит

E Нефроз

41

У пацієнта при аналізі плевральної рідини виявлено: еритроцити - багато, білок - 40 г/л.

Про яке захворювання слід подумати?

A *Метастази злоякісних пухлин у плевру

B Ревматизм

C Гнійний плеврит

D Абсцес легені

E Сифіліс

42

У хворої М. виявлено новоутворення матки. Який морфологічний критерій є основним

для доброякісності пухлини?

A *Структурна подібність з нормальною тканиною

B Проліферація

C Відсутність диференціювання

D Поліморфізм

E -

43

Хворий К. скаржиться на тривалий кашель, зниження маси тіла, загальну слабкість. При

рентгенографі органів грудної клітки виявлений плеврит. Проведена плевральна пункція, в

якій знайдено переважання лімоцитів. Для якого захворювання характерні ці зміни?A *Туберкулез

B Інфаркт легені

C Пневмонія

D Бронхіальна астма

E Хронічний бронхіт

44

Хвора П., скаржиться на тремтіння кінцівок, витрішкуватість, порушення менструального

циклу. Лікар припускає наявність дифузного токсичного зобу. Які зміни лабораторних

показників притаманні для цього захворювання?

A *Підвищення рівня Т3, Т4 і зниження ТТГ в сиворотці крові

B Підвищення рівня Т3, Т4 і ТТГ в сиворотці крові

C Зниження рівня Т3 і Т4 і, підвищення ТТГ в сиворотці крові

D Зниження рівня Т3 і Т4, а так само ТТГ в сиворотці крові

E Зниження рівня Т3, Т4 і FT 4 в сиворотці крові

45

Хвора скаржиться на ранкову скутість, болі та набряклість суглобів кісті. Лікар припускає

ревматоїдний артрит. Який клініко-лабораторний критерій не застосовується для

визначення ступеню активності процесу при ревматоїдному артриті?A *Холестерин

B Симетричний артрит

C Ранкова скутость

D Ревматоїдний фактор

E ШОЕ більше 25 мм/год

46

Хворий М., 50 років, поступив у відділення зі скаргами на гострий біль за грудиною. Які

лабораторні тести необхідно зробити цьому хворому для ранньої діагностики можливого

інфаркту міокарда?A *Тропоніни

B ЛДГ-5

C Лужна фосфатаза

D Холінестераза

E Альдолаза

47

У хворого підозрюється ревматизм. Які лабораторні тести необхідні для підтвердження

стрептококового генезу захворювання?

A *Анти-О-стрептолізин

B Аглютиніни

C Преципітини

D Гемолізини

E Бактеріоцини

48

Для яких груп захворювань буде притаманний високий рівень загального IgE?A *Гельмінтози, алергії

B Алергії, аутоімунні захворювання

C Гельмінтози, імунодефіцити

D Імунодефіціти, алергія

E Гельмінтози, вірусні інфекції

49

Якій клінічній ситуації відповідає зниження фагоцитарної активності нейтрофілів?A *Частим ГРВІ

B Бронхіальній астмі

C Атеросклерозу

D Вітиліго

E Полінозу

50

Хворий скаржиться на болі в епігастрії, відрижку, проноси. При аналізі шлункового вмісту

виявлена гістамінрефрактерна ахлоргія. Про яке захворювання слід думати?

A *Хронічний гастриті з поширеною атрофією слизової оболонки

B Хронічни поверхневий гастрит

C Рак шлунку

D Функціональне захворювання шлунку

E Рубцево-виразкове звуження привратнику

51

У хворої в клінічному аналізі сечі виявлено: відносна густина - 1018, реакція сечі - різко

лужна, осад - слизова, тягучий, ерітроцітов - небагато, лейкоцитів - багато і велика

кількість аморфних фосфатів та трипельфосфатів. Вкажіть патологію, для якої

характерні такі зміни.

A *Цистит

B Гемолітична нирка

C Нефротичний синдром

D Гострий гломерулонефрит

E Застійна нирка

52

У хворого в гостому періоді інфаркту міокарда різко знизився артеріальний тиск,

приєдналася ядуха з виділенням великої кількості серозної рідини. Для якого

патологічного стану це притаманно?A *Для набряку легенів

B Для гострого бронхіту

C Для бронхіальної астми

D Для пневмонії

E Для хронічного бронхіту


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка