Крок М. Сестринська справа 2000-2010 рік Основи медсетринства 1
Сторінка6/9
Дата конвертації18.04.2016
Розмір2.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

261

Пацієнтка Л., 65, років лікується у кардіологічному відділенні. АТ 200/120 мм рт. ст. Як

називається такий стан?

A * Гіпертензія

B Атонія

C Дистонія

D Гіпотензія

E Колапс

262

Пацієнт 50-ти років лікується в хірургічному відділенні з приводу шлунково-кишкової

кровотечі. У пацієнта діагностована гостра судинна недостатність. Як називається

такий стан?A * Колапс

B Запаморочення

C Серцева астма

D Набряк легенів

E Гіпотензія

263

Пацієнт 36 років знаходиться у хірургічному відділенні в ранньому післяопераційному

періоді (операція – лапаротомія). Не може здійснити акт сечовиділення протягом 12

год. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Вкажіть першочергову найдоцільнішу

допомогу пацієнту.

A *Здійснити катетеризацію сечового міхура

B Промити сечовий міхур

C Ввести постійний катетер

D Покласти грілку на низ живота

E Дати тепле пиття

264

Пацієнт К. 20 років, знаходиться на лікуванні в протитуберкульозному диспансері. Яку

дієту йому необхідно порекомендувати?

A *11

B 13

C 15

D 10

E 9

265

При внутришньовенному введенні 10\% розчину кальцію хлориду в маніпуляційному

кабінеті у пацієнтки М. 40 років, виник пекучий біль в місці ін’єкції, навколо вени

з’явилось випинання. Назвіть ускладнення, яке може виникнути у цій ситуації.A *Некроз тканини

B Повітряна емболія

C Жирова емболія

D Алергічна реакція

E Сепсис

266

Хворому призначена олійна клізма. Ефект після олійної клізми наступає через :A *10-12 годин

B 5-10 хвилин

C 1-2 години

D 20-30 хвилин

E 6-8 годин

267

Хворому А. , призначена гіпертонічна клізма. Для гіпертонічної клізми треба взяти

підігрітий:

A *10\% розчин натрію хлориду

B 0.9\% розчин натрію хлориду

C 2\% розчин натрію гідрокарбонату

D 5\% розчин магнію сульфату

E Розчин калію перманганату 1: 5000

268

Хворому 40 років, лікар призначив обстеження сечі на діастазу. Як треба зібрати сечу

для цього дослідження?

A *50 мл. сечі щойно випущеної, теплої в будь який час

B Ранком збирається 100-150 мл сечі

C Беруть середню порцію сечі у будь-який час

D Сечу збирають за 3 години

E Сечу збирають за 24 години

269

Хворому призначено дослідження калу на приховану кров. Вкажіть особливості

підготовки хворого за 2-3 дні до процедури

A Призначається дієта, що не містить заліза та вісмуту

B Призначається раціон з відомим хімічним складом

C Очисні клізми напередодні вверечі

D Прийом карболену 3 рази на день

E Призначається безшлакова дієта

270

Хворому призначена плевральна пункція. Медична сестра повинна підготувати:A Голку з гумовою трубкою і затискачем

B Голку Касирського

C Голку Дюфо

D Троакар

E Голку Біра

271

Пацієнту А., лікар призначив іригоскопію.Що це за дослідження?A Рентгенологічне дослідження товстої кишки

B Рентгенологічне дослідження шлунку

C Ендоскопічне дослідження стравоходу

D Ендоскопічне дослідження товстої кишки

E Ендоскопічне дослідження сечового міхура

272

Хворому призначено дослідження функціонального стану нирок за Зимницьким. В

нормі денний діурез має становити:

A 2\3 від добового діурезу

B 2\5 від добового діурезу

C 1\2 від добового діурезу

D 1\3 від добового діурезу

E 1\4 від добового діурезу

273

Хворому призначено 36 ОД інсуліну. Інсулінового шприца у вас не має. Який об’єм

інсуліну треба набрати в шприц ?

A 0.9 мл

B 0.2 мл

C 0.8 мл

D 10 мл

E 5 мл

274

При якому захворюванні призначають висококалорійну їжу, посилене харчування,

збачачене білком

A туберкульоз

B Ішемічна хвороба серця

C Виразкова хвороба шлунка

D Гастроентерит

E Пієлонефрит

275

К субъективному методу сестринського процесса относится:A * Распросс пациента

B Определение отеков

C Измерение АД

D Определение Ps

E Знайомство с даннями медкарты

276

Автор положення, что “цель цестринского дела – помочь человеку в удовлетворении

его личных птребностей” которые были описаны им как 14 видов повседневной

деятельностиA * Вирджиния Хендерсон

B Миколай Пирогов

C Флоренс Найитингейл

D Абрахам Маслоу

E

277

Режим стерилизации медицинского инструментария многоразового использования в

автоклаве

A * 1320 2 атм. 20 мин.

B 1200 1,1 атм 20 мин.

C 1800 2 атм. 60 мин.

D 1400 1 атм. 45 мин.

E 2200 1 атм. 30 мин.

278

Экспозиция при замачивании медицинских инструментов в мою щем рас творе (+ 50

С) при предстерилационной очистки ( в минутах)...

A * 15

B 45

C 30

D 10

E 60

279

Режим дезинфекции предметов ухода из резины (грелки, пузыри для льда)A * Двухкратное протирание 3\% р-ром хлорамина с интервалом - 15 мин.

B Протиране 1\% р-ром хлорной извести

C Кипячение

D Погружение в 3\% р-р хлорамина на 60 мин.

E Погружение в 1\% р-р хлорной извести на 30 мин.

280

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и виру сов называется:A * стерилизацией

B дезинфекцией

C дезинсекцией

D дератизацией

E обезараживание

281

У больного К., 18 лет после взятия крови на исследование, развился обморок. Каное

положение не обходимо придать больному

A * Горизонтальное, с приподнятым ножным концом

B Горизонтальное с приподнятым головным концом

C На левом боку

D На правом боку

E На спине

282

У больного М., 32 лет развился приступ бронхиальной астмы. Каное вынужденое

положение он займет для облегчения состояния?

A * Сидя, опираясь о колени

B Горизонтальное

C Горизонтальное с приподнятыми ногами

D Лежа на боку

E Сидя, обхватив руками живот

283

В медпункте нет 3\% раствора хлорамина. Для приготовления 3 литров 3\% раствора

хлорамина медсестра должна взять

A * 90 г. хлорамина и 2910 мл. воды

B 3 г. хлорамина и 3000 мл. воды

C 30 г. хлорамина и 2970 мл. воды

D 100 г. хлорамина и 2900 мл. воды

E 300 г. хлорамина и 2700 мл. воды

284

Медсестра процедурного кабинета сделала внутривенную инъекцию шприцем

одноразового использования. После этого она должна...

A * Промыть шприц в дезинфицирующем растворе

B Замочить шприц в дезинфицирующем растворе

C Промыть шприц проточной водой

D Замочить шприц в 0,5\% моющем растворе

E Прокипятить шприц в 2\% содовом растворе

285

Медсестре ЦСО необходимо провести стерилизацию перевязочного материала.

Каким должно быть время стерилизации в автоклаве при давлении 2 атм. и t0 132 С

A * 20 минут

B 30 минут

C 45 минут

D 60 минут

E 90 минут

286

Медсестре ЦСО необходимо провести контроль качества предстерилизационной

обработки на наличие остатков моющих средств. Для этого она должна взять

A * 1\% спиртовый раствор фенолфталеина

B 1\% раствор бензидина

C 3\% перекись водорода

D 4\% раствор ортотолуидина

E 5\% спиртовый раствор амидопирина

287

Пациенту назначен внутримышечно пенициллин по 500000 ЕД х 4 раза в сутки. Во

флакон с 1000000 ЕД пенициллина медсестра ввела 5 мл 0,9\% хлористого натрия.

Сколько мл раствора пенициллина она должна набрать в шприц для инъекции?A * 2,5 мл

B 1 мл

C 2 мл

D 5 мл

E Все содержимое флакона

288

Пациенту с высоким риском развития пролежней необходимо положение Симса.

Медсестра должна уложить его

A * В положение промежуточное между лежа на животе и лежа на боку

B с приподнятым головным концом

C на спину

D на живот

E на бок

289

Врач назначил пациентке сбор мочи по Зимницкому. Медсестра должна объяснить

ей, что это делается с целью

A * исследования выделительной и концентрационной функциий почек

B определения сахара в суточной моче

C определения количества форменных элементов в осадке мочи

D определения диастазы мочи

E определения водного баланса

290

В инфекционную больницу поступил пациент с положительными менингеальными

симптомами. С диагностической целью ему необходима пункция. К какой пункции

медсестра должна приготовить все необходимое?A * Люмбальной

B Плевральной

C Стернальной

D Абдоминальной

E Придаточных пазух

291

Пациенту во время фиброэзофагогастродуоденоскопии проводилась биопсия.

Медсестра должна предупредить пациента, что после этого он не должен

A * принимать горячую пищу в течение 24 часов

B пить воду в течение суток

C есть в течение суток

D принимать лекарства

E вставать с кровати

292

Пациенту 52-лет хирургического отделения назначена колоноскопия. Медицинская

сестра должна сказать ему, что это

A * эндоскопическое исследование толстой кишки

B рентгеноконтрастный метод исследования толстого кишечника

C ультразвуковой метод исследования

D рентгенологическое исслледование желудочно-кишечного тракта

E исследование прямой и сигмовидной кишки

293

По назначению врача медсестра взяла пациенту мазки из носа и зева на BL [бациллы

Лефлера]. В какую лабораторию необходимо направить мазки на анализ?

A * В бактериологическую

B В биохимическую

C В клиническую

D В гистологическую

E В иммунологическую

294

Медсестра объясняет пациенту, что холецистография - этоA * рентгеноконтрастный метод исследования желчного пузыря

B исследование мочевого пузыря

C ультразвуковое исследование печени

D исследование почек с помощью контрастного вещества

E эндоскопическое исследованиеелчного пузыря

295

У пациентки первый период лихорадки. В плане сестринских вмешательств должно

быть

A * соблюдение пациентом постельного режима, согревание пациента, наблюдение

за пациентомB введение жаропонижающих, измерение температуры

C пузырь со льдом, прохладное питье, измерение температуры тела

D введение кофеина, наблюдение за артериальным давлением

E наблюдение за пациентом, сообщение врачу о состоянии пациента

296

Пациенту 25-лет с отравлением под контролем врача нужно сделать сифонную

клизму. На какую глубину медсестра должна ввести резиновый зонд?

A * 20-30 см

B 31-40 см

C 15-19 см

D 10-14 см

E 5-8 см

297

Медсестре нефрологического отделения, получившей согласие на обследование,

необходимо подготовить его к внутривенной урографии. Подготовка начинается с

A * внутривенной пробы на индивидуальную чувствительность к йодосодержащим

препаратамB двух очистительных клизм

C назначения бесшлаковой диеты

D дачи пациенту карболена

E назначения рентгенологом дня проведения обследования

298

Медсестра во время беседы с пациентом спрашивает у него: “Как Вы себя

чувствуете?” К какому типу относится этот вопрос?

A * Общий

B Конкретный

C Наводящий

D Пробный

E Множественный

299

Пациенту пульмонологического отделения необходима оксигенотерапия. На какое

расстояние медсестра должна ввести носовой катетер?

A * Равное расстоянию от мочки уха до кончика носа

B 3 см

C 5 см

D 7 см

E До бифуркации трахеи

300

У хворого Н., 60 років, недостатність кровообігу з набряками. Які рекомендації щодо

дієти може дати йому медсестра?

A Зменшити кількість вживання солі і рідини

B Зменшити калорійність їжі

C Зменшити кількість вживання їжі

D Їжу перед вживанням подрібнювати

E Не вживати смаженого

301

У терапевтичному відділенні лікується пацієнт з приводу пневмоцистної пневмонії.

Пацієнт ВІЛ-інфікований. За яким наказом МОЗ України повинна діяти медична

сестра при виконанні призначень лікаря та догляду за хворим.A № 120

B № 408

C № 720

D № 228

E № 159

302

У відділенні знаходиться пацієнт з асцитом.Йому призначена абдомінальна пункція.

На що слід звернути увагу медичній сестрі безпосередньо перед проведенням

пункції?A На звільнення сечового міхура паціента від сечі

B Зробити очисну клізму

C Ввести знеболюючі за призначенням лікаря

D Дати легкий сніданок

E Провести окигенотерапію

303

Для дослідження сечі за методом Нечипоренка слід пояснити пацієнту, що сечу треба

збирати:

A В будь-який час доби в кількості 3-5 мл із “середньої порції”, після ретельного

туалету статевих органівB За 10 годин, о 8 годині ранку виділити всю сечу в чисту ємність, після ретельного

туалету статевих органівC За 3 години після виділення нічної сечі, зібрати сечу у чисту ємність після

ретельного туалету статевих органівD 10 мл сечі зібрати в стерильну ємність з ватно-марлевим корком після ретельного

туалету статевих органівE 150-200 мл сечі “середньої порції” з першого сечовипускання після ночі, після

ретельного туалету статевих органів304

Який документ заповнює медична сестра приймального відділення обов’язково, якщо

у пацієнта відсутні покази до госпіталізації?

A “Журнал реєстрації консультацій і відмов у госпіталізації”

B “Журнал алфавіт”

C “Журнал реєстрації поступаючих хворих” (ф. 001-у)

D “Медична карта стаціонарного хворого”

E “Карта вибулого зі стаціонару”

305

При виконанні внутрішньовенної ін’єкції медична сестра забруднила кров’ю гумові

рукавички. За яким наказом повинна діяти медична сестра з метою попередження

інфікування вірусним гепатитом В?A Наказ 408

B Наказ 120

C Наказ 420

D Наказ 720

E Наказ 228

306

У пацієнта 22 років другий період гарячки. Він збуджений, на щоках рум’янець,

марить, температура тіла 400С, губи вкриті кірочками. Про що в першу чергу повинна

подбати медична сестра при догляді за пацієнтом?A Створити індивідуальний пост

B Подати грілку

C Подати міхур з льодом

D Провітрити палату

E Надати горизонтальне положення

307

Пацієнт 69 років, після інсульту, стан тяжкий, положення в ліжку вимушене, в стані

ступору, нетримання сечі та калу. Дайте оцінку ризику розвитку пролежнів за шкалою

Нортон?A 5 балів

B 10 балів

C 12 балів

D 15 балів

E 20 балів

308

При проведенні дуоденального зондування медична сестра звертає увагу на колір

виділеної рідини, її кількість, та час виділення. Які нормальні показники характерні для

порції А ?A Рідина світло-жовтого кольору, 15-40 мл, до 30 хв

B Густа та в’язка жовч маслинового кольору, 50-60 мл, протягом 20-30 хв

C Світло, золотисто-жовтого кольору 15-20 мл, за 20-30 хв

D Мутна рідина, в кількості 50 мл при відсмоктуванні натще

E Мутна рідина в кількості 10 мл з домішками ентерального подразника

309

В центральному стерилізаційному відділенні медична сестра виконала

передстерилізаційну очистку медичного інструментарію. Для контролю якості

передстерилізаційної очистки виконала азапірамову пробу на залишки прихованої

крові. Протягом якого часу враховується результат?

A 1 хв

B 30 сек

C 2 хв

D 3 хв

E 15 сек

310

У терапевтичному відділенні знаходиться пацієнт А. 45 років з хронічною

недостатністю кровообігу. Визначивши кількісь виділеної сечі за добу (добовий діурез)

та порівнявши її із кількістю випитої рідини та введеної парентерально медична

сестра визначила, що пацієнт виділив більше сечі ніж отримав рідини. Як називається

цей діурез?A Позитивний

B Від’ємний

C Нормальний

D Негативний

E Незбалансований

311

Медична сестра виконала внутрішньовенну ін’єкцію шприцом одноразового

використання. Яка подальша тактика медичної сестри?

A Промити та занурити в 3\% розчин хлораміну на 1 годину

B Зламала голку та помісти в контейнер для відпрацьованого матеріалу

C Промила під проточною водою і помістила в контейнер для відпрацьованого

матеріалуD Продезінфікувала в 1\% розчині хлораміну протягом 1 години

E Відправила в ЦСВ для проведення перед стерилізаційної очистки

312

Операційна сестра підготувала бікс до стерилізації в який помістила операційну

білизну. Який режим стерилізації слід застосувати для стерилізації операційної

білизни?A То – 132оС, тиск 2 атм, 20 хв

B То - 120оС, тиск 2 атм, 20 хв

C То - 132оС, тиск 1,5 атм, 45 хв

D То - 120оС, тиск 1,5 атм, 45 хв

E То - 180оС, 60 хв.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка