Крок. Медичний ф. Патологічна анатомія. Модуль 2
Сторінка1/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

6

КРОК. Медичний ф. Патологічна анатомія. Модуль 2

Опис:

Спеціальна патологічна анатомія

Перелік питань:

1.

?При мікроскопічному дослідженні нирок виявлений некроз епітелія звивистих канальців, тубулорексис, набряк строми, ішемія коркового шару і повнокров'я мозкового. Назвіть цей патологічний процес.


A. *

Некротичний нефроз


B.

Гломерулонефрит


C.

Пієлонефрит


D.

Полікістоз


E.

Сечокам’яна хвороба


2.

Мікроскопійне дослідження коронарної артерії у померлого 53 років виявило звуження прозору судини за рахунок фіброзної бляшки з домішками ліпідів. Найвірогідніша форма атеросклерозу:


A. *

ліпосклероз


B.

ліпоїдоз


C.

доліпідна


D.

атероматоз


E.

виразкування


3.

Хворий на протязі 8 років скаржився на кашель з гнійним мокротинням, задуху. Пальці рук нагадували барабанні палички. Він помер з явищами легенево-серцевої недостатності. На розтині бронхи деформовані, з мішковидними вип’ячуваннями стінки та гнійним запаленням в них. Найбільш вірогідний діагноз:


A. *

бронхоектатична хвороба


B.

туберкульоз


C.

хронічний бронхіт


D.

Абсцес


E.

Гострий бронхіт


4.

При розтині померлого хворого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?


A. *

Хронічний мієлолейкоз


B.

Хронічний лімфолейкоз


C.

Мієломна хвороба


D.

Справжня поліцитемія


E.

Лімфогрануломатоз


5.

У хворого, померлого через 3 тижні від початку пневмонії, нижня доля правої легені різко збільшена, щільна, безповітряна, сіра, з накладеннями фібрину на плеврі. При мікроскопії у усіх альвеолах цієї долі виявлено фібрин та сегментоядерні лейкоцити. Ваш діагноз:


A. *

Крупозна пневмонія


B.

Вогнищева бронхопневмонія


C.

Грипозна пневмонія


D.

Фібринозний плеврит


E.

Інтерстициальна пневмонія


6.

У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубній області, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, заповненої кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішкою лейкоцитів. Ваш діагноз:

A. *

Трубна вагітність


B.

Гострий гнійний сальпінгіт


C.

Крововилив в маткову трубу


D.

Геморагічний сальпінгіт


E.

Гнійний сальпінгіт


7.

Дитина у 3-х річному віці померла при явищах глибокої церебральної коми. На розтині виявлено гнійні нашарування на поверхні м’якої мозкової оболонки в передніх відділах головного мозку, набряк мозку. Мікроскопічно – повнокрів’я і нейтрофільна інфільтрація м’яких мозкових оболонок. Вкажіть ймовірне захворювання?


A. *

Менінгококовий менінгіт


B.

Менінгіт при сибіркі


C.

Грипозний менінгіт


D.

Туберкульозний менінігіт


E.

Абсцес мозку


8.

При дослідженні некропсії чоловіка 57 років в II-ому сегменті правої легені виявлено туберкульозний панбронхіт, з вогнищем казеозної бронхопневмонії, навколо якого спостерігається вал епітеліоїдних клітин з домішком лімфоїдних та гігантських клітин Пірогова-Лангханса. Яка форма туберкульозу легень у даному випадку?


A. *

Гострий вогнищевий туберкульоз легень


B.

Первинний туберкульозний комплекс


C.

Ріст первинного афекту


D.

Гострий міліарний туберкульоз легень


E.

Інфільтративний туберкульоз


9.

При гістологічному дослідженні стулки мітрального клапана серця виявлено: мукоїдний набряк, пошкодження ендотелію, утворення по замикаючому краю фібринових тромбів. Яка форма ревматичного ендокардиту спостерігається?


A. *

Гострий бородавчастий ендокардит


B.

Дифузний ендокардит


C.

Фібропластичний ендокардит


D.

Поворотньо-бородавчастий ендокардит


E.

Поліпозно-виразковий ендокардит


10.

Під час розтину в міокарді макроскопічно виявлено крупновогнищеву щільну ділянку сірого кольору, що гістологічно складається із грубоволокнистої сполучної тканини, оточену гіпертрофованими м’язевими волокнами. Які зміни виникли у серці?


A. *

Постінфарктний крупновогнищевий кардіосклероз


B.

Ішемічна стадія інфаркту міокарду


C.

Некротична стадія інфаркту міокарда


D.

Дрібновогнищевий дифузний кардіосклероз


E.

Міокардит


11.

У хворого знайдено асцит, в два рази збільшена селезінка, варикозне розширення вен стравоходу і прямої кишки. При гістологічному дослідженні біоптата печінки виявлений мікронодулярний цироз. Який процес ускладнив цироз печінки?


A. *

Синдром портальної гіпертензії


B.

Серцева недостатність


C.

Гепато-лієнальний синдром


D.

Печінково-клітинна недостатність


E.

Ниркова недостатність

12.

Чоловік, 70 років, зі скаргами на біль у дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані, болючі. Виявлений підвищений рівень солей сечової кислоти в крові та сечі. Про порушений обмін яких речовин йде мова?


A. *

Нуклеопротеїдів.


B.

Кальція.


C.

Хромопротеідів.


D.

Ліпопротеїдів.


E.

Калію.


13.

Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання.


A. *

Грип


B.

Парагрип


C.

Аденовірусна інфекція


D.

Респіраторно-синцитіальна інфекція


E.

Стафілококова бронхопневмонія


14.

У хворого, померлого від серцевої недостатності, при патоморфологічному дослідженні виявлено: стулки мітрального клапана деформовані, потовщені, зрослися по краях; у сполучній тканині міокарда - дифузно розкидані вузлики, які складаються з ділянок фібриноїдного некрозу, навколо яких скупчуються макрофагоцити, що нагадують гігантські багатоядерні клітини. Подібні вогнища оточені лімфоцитами та поодинокими плазматичними клітинами. Яка з перерахованих гранульом має місце у даного хворого?


A. *

Ревматична.


B.

Туберкульозна.


C.

Актиномікотична.


D.

Сифілітична.


E.

Лепрозна.


15.

На розтині хворої 25-ти років, яка померла від уремії: нирки збільшені, пістряві, з осередками крововиливів. Патогістологічно виявляються гематоксилінові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби та осередки фібриноїдного некрозу, у судинах селезінки – “цибулинний” склероз. Який найбільш вірогідний діагноз?


A. *

Системний червоний вовчак.


B.

Системна склеродермія.


C.

Ревматоїдний артрит.


D.

Ревматичний артрит.


E.

Вузликовий періартеріїт.


16.

У тканині печінки виявлено округле утворення діаметром 0.5 см. Мікроскопічно воно має наступну будову: у центрі – некротичні маси, їх оточує грануляційна тканина з наявністю у її складі плазматичних, лімфоїдних клітин і кровоносних судин з явищами васкуліту. Який діагноз необхідно поставити на підставі даних мікроскопії?


A. *

Солітарна гума печінки.


B.

Солітарна аденома печінки.


C.

Солітарна лепрома печінки.


D.

Хронічний абсцес печінки.


E.

Рак печінки.

17.

У хворого 50 років на протязі багатьох років була ревматична вада серця. При загостренні захворювання розвинулась геміплегія і наступила смерть. Гістологічно в мітральному клапані виявлено виражений склероз, вогнищеві клітинні інфільтрати, фібринозні накладання. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни?


A. *

Зворотньо-бородавчастого


B.

Гострого бородавчастого


C.

Дифузного


D.

Фібропластичного


E.

Виразково-поліпозного


18.

При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного вузла відмічено, що загальний рисунок вузла нечіткий за рахунок розростання атипових гістіоцитарних клітин, з наявністю гігантських клітин Березовського-Штернберга, маються ділянки некрозу, склерозу, гіалінозу. Для якого захворювання характерні виявлені морфологічні зміни в лімфатичному вузлі?


A. *

Лімфогранулематозу


B.

Гострого мієлолейкозу


C.

Хронічного мієлолейкозу


D.

Грибовидного мікозу


E.

Туберкульозу


19.

На вскрытии больного 42-х лет, страдавшего хроническим диффузным бронхитом и умершего от легочно-сердечной недостаточности, обнаружены большие, повышенной воздушности легкие, которые своими краями прикрывают средостение, не спадаются, бледно-серого цвета, режутся с хрустом, при надавливании пальцем на поверхности легких остается ямка. Из просвета бронхов выделяется слизисто-гнойный эксудат. Установите диагноз.


A. *

Хроническая диффузная обструктивная эмфизема легких


B.

Хроническая очаговая эмфизема


C.

Интерстициальная, межуточная эмфизема


D.

Первичная идиопатическая эмфизема


E.

Викарная компенсаторная эмфизема


20.

При вскрытии ребенка 5 лет мягкие мозговые оболочки резко полнокровные, мутные, в виде желтовато-зеленоватого “чепчика”. Микроскопически: мягкая мозговая оболочка резко утолщена, полнокровна, пропитана гнойным эксудатом с наличием фибрина. О каком заболевании следует думать?


A. *

Менингококковая инфекция


B.

Туберкулез


C.

Сибирская язва


D.

Вирусный грипп


E.

Корь


21.

Гістологічно в апендиксі в усіх шарах знайдені в значній кількості поліморфноядерні лейкоцити, повнокрів’я, стази. Така картина є характерною для:


A. *

Флегмонозного апендициту


B.

Гангренозного апендициту


C.

Поверхневого апендициту


D.

Простого апендициту


E.

Хронічного апендициту


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка