Крок Стоматологія 0 Нормальна анатомія
Сторінка2/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3

56

У хворого при висуванні язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова

інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?

A *N.hypoglossus dexter.

B N.glossopharyngeus dexter.

C N. vagus dexter.

D N. trigeminus sinister.

E N.facialis sinister

57

У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад

сприймання смаку в передній частині язика. Який з нервів постраждав?

A * n.facialis.

B n.trigeminus.

C n.vestibulo-cochlearis.

D n.vagus.

E n.glossopharyngeus.

58

До травматологічного відділення доставлено чоловіка з закритою травмою живота

праворуч та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід

чекати скопичення крові?A * В прямокишково-міхуровій заглибині

B В верхньому клубово-сліпокишковому закутку.

C В міжсигмовидному закутку.

D В сальниковій сумці.

E В лівій приободовій борозні.

59

Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у

постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя.

Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?A * N.ulnaris.

B N. musculocutaneus.

C N. dorsalis scapularis.

D N. subscapularis.

E N.radialis.

60

До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної

раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати таку кліничну картину?

A *N. auricularis magnus.

B n. transversus colli.

C n. occipitalis minor.

D n. supraclaviculares.

E n. vagus.

61

При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону в V міжреберному просторі

по середньоключичній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Двостулкового

B Тристулкового

C Клапана аорти

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

62

При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону на основі мечоподібного

відростка грудини. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Тристулкового

B Двостулкового

C Клапана аорти

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

63

При аускультації серця був визначений діастолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по

правій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Клапана аорти

B Двостулкового

C Тристулкового

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

64

При аускультації серця був визначений систолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по

лівій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Клапана легеневого стовбура

B Двостулкового

C Тристулкового

D Клапана аорти

E Клапана верхньої порожнистої вени

65

У чоловіка 40 років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперив не

втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?

A * Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка

B М’ясисту оболонку

C Внутрішню сім’яну фасцію

D М’яз підіймач яєчка

E Зовнішню сі’яну фасцію

66

У хворої жінки 52-років після травми при огляді лікар констатував зниження пульсації,

блідність шкіри і зниження температури в області великого пальця правої руки.

Ушкодження якої з артерій верхньої кінцівки найімовірніше приводить до таких

наслідків?

A * a. princeps pollicis

B a. ulnaris

C a. radialis

D a. digitalis communis

E a. digitalis propria

67

У лікарню поступила хвора на гіпертонічну хворобу 61 року, у якої виявлено аневрізму a.

communicans posterior артеріального кола великого мозку. Які судини цього кола вона

з’єднує в нормі?A * A. carotis interna et a. cerebri posterior

B A. carotis interna et a. cerebri media

C A. carotis externa et a. cerebri anterior

D A. cerebri anterior et a. cerebri media

E A. cerebri media et a. cerebri posterior

68

У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При

обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие

желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?A *Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

B Ductus hepaticus dexter et sinister

C Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

69

У больной с опухолью поджелудочной железы развилась механическая желтуха

вследствие сдавления желчевыводящего протока. Какой проток подвергся сдавлению?

A *Ductus choledochus

B Ductus cysticus

C Ductus hepaticus communis

D Ductus hepaticus dexter

E Ductus hepaticus sinister

70

В кардиологическое отделение поступила больная с нарушением кровоснабжения

левого предсердия. Изменение кровотока какой артерии привело к данному состоянию

A *R. Circumflexus

B R. interventricularis anterior

C A. coronaria dextra

D R. interventricularis posterior

E R. r. ventricularеs

71

У больного при обследовании в кардиологическом отделении установлено нарушение

венозного оттока от задних стенок обоих желудочков. Нарушение кровотока в какой вене

оно вызвано?A *V. cordis media

B V. cordis magna

C V. v. cordis minimae

D V. cordis parva

E V. obliqua atrii sinistri

72

У хворого наявна гіперестезія шкіри присередньої поверхні плеча. З паталогією якого

нерва це пов’язано?

A *Присереднього шкірного нерва плеча.

B Серединного.

C Ліктьового.

D Променевого.

E Пахвового.

73

У медико-генетичній консультації було проведено обстеження вагітної жінки (20-тижнева вагітність). На УЗО плід розвинутий нормально, у серцево-судинній системі відхилень від норми немає, артеріальна протока функціонує. Які судини плода вона з'єднує?A *Легеневий стовбур з аортою

B Легеневий стовбур з легеневими венами

C Легеневий стовбур з нижньою порожнистою веною

D Аорту з нижньою порожнистою веною

E Аорту з верхньою порожнистою веною

74

У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом маткової

труби. У який простір очеревини можливе попадання крові?

A * Прямокишково - матковий

B Міхурово - матковий

C Правий брижовий синус

D Лівий брижовий синус

E Міжсигмовидний синус

75

У військкоматі , на УЗО-діагностиці у хлопчика 19 років було виявлено опущення нирки.

На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?

A * 11 грудного та 3 поперекового

B 9-10 грудних

C 4-5 поперекових

D 12 грудного та 1 поперекового

E 9-12 грудних

76

У дитини 2 років після перенесеного грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив

зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до

середнього вуха?A * через слухову трубу

B через foramen jugularis

C через canalis caroticus

D через atrium mastoideum

E через canalis nasolacrimalis

77

У дитини 1-го року життя виявлена одна з вад розвитку серцево-судинної системи –

незарощення боталової протоки. Вкажіть місце її локалізації.

A *Судина, що з(єднує легеневу артерію і аорту

B Міжпредсердна перегородка

C Міжшлуночкова перегородка

D Судина, що з'єднує пупочну і ніжню порожнисту вену

E Судина, що з'єднує воротну і ніжню порожнисту вені

78

У ребенка 1-го года жизни выявлен один из недостатков развития сердечно-сосудистой

системы – незаращение боталового протока. Укажите место его локализации.A *Сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту

B Межпредсердная перегородка

C Межжелудочковая перегородка

D Сосуд, соединяющий пупочную и нижнюю полую вену

E Сосуд, соединяющий воротную и нижнюю полую вену

79

У хворого запалення під'язикового сосочка. Із яких слинних залоз буде затруднено

виділення слини?

A *Під'язикова і піднижньощелепна

B Під'язикова і привушна

C Привушна і піднижньощелепна

D Привушна і піднебінна

E Під'язикова і щічна

80

При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх

кутніх зубів. Який вік дитини?

A *6-7 років

B 4-5 років

C 8-9 років

D 10-11 років

E 12-13 років

81

В микропрепарате спинного мозга необходимо проанализировать состояние ядра, нейроны которого образуют моторные окончания в скелетной мускулатуре. Укажите данное ядро.A *Собственное ядро переднего рога.

B Грудное ядра.

C Промежуточное латеральное ядро.

D Собственное ядро заднего рога.

E Собственное ядро серого вещества

82

До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш відповідні?A *Щитовидної залози

B Прищитовидної залози

C Підшлункової залози

D Яєчників

E Наднирків

83

До лікаря звернувся чоловік 27 років. При огляді було виявлено збільшення кистей, стоп

та нижньої щелепи. Крім того спостерігалась деформація суглобів (kiphosis), гормональні порушення (імпотенція, атрофія яєчок). Функції якої залози порушені?

A * Передньої частини гіпофізу

B Надниркових залоз

C Шишкоподібного тіла

D Щитовидної залози

E Прищитовидних залоз

84

На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малого тазу були знайдені численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід шукати ембол?

A *Легеневі артерії

B Портальна вена

C Лівий шлуночок серця

D Головний мозок

E Вени нижніх кінцівок

85

У ребенка установлена врожденная расщелина верхней губы (“заячья губа”) и переднего отдела неба (“волчья пасть”). Несращением каких отростков вызван этот дефект?A * Носового, небного

B Верхнечелюстного, лобного

C Небного, нижнечелюстного

D Нижнечелюстного, носового

E Носового, лобного

86

В ендокрінологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок пов’язані з крихкістю кісток. Функція якої ендокрінної залози порушена?A *паращитовидна залоза

B щитовидна залоза

C вилочкова залоза

D надниркові залози

E епіфіз

87

Во время драки 20-летний мужчина получил ножевое ранение шеи с повреждением

наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным

методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку

6 шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие

сонной артерии для остановки кровотечения?A * Сонном

B Поднижнечелюстном

C Пирогова

D Лопаточно-трахеальном

E Лопаточно-ключичном

88

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?A *Біпрогнатія

B Ортогнатія

C Прямий прикус

D Закритий прикус

E Прогенія

89

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми

та нижніми різцями.Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне

дане розміщення зубів?A *Відкритий прикус

B Ортогнатія

C Прямий прикус

D Закритий прикус

E Прогенія

90

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається повне перекриття нижніх різців верхніми (верхні різці закривають нижні). Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?A *Закритий прикус

B Прямий прикус

C Відкритий прикус

D Прогенія

E Ортогнатія

91

При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається правильне змикання передніх

зубів, а щічні жувальні горбики нижніх кутних зубів розміщені не досередини, а до зовні

від верхніх. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?A *Перехресний прикус

B Прямий прикус

C Відкритий прикус

D Прогенія

E Закритий прикус

92

Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність каріозної

плями в ділянці язиково-дистальної борозни на жувальній поверхні правого першого

верхнього моляра. Ця борозна відмежовує:A *Гіпоконус.

B Параконус.

C Метаконус

D Мезоконус.

E Протоконус.

93

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * LIII -LIV

B LII -LIII

C LI –LII

D TXII-LI

E LV-SI

94

Небезпечно витискувати гноячки на лиці, особливо вище ротової щілини. Через які

венозні анастомози може поширитися інфекція у порожнину черепа?

A * Анастомози вен лиця з очними венами.

B Анастомози вен лиця з криловидним сплетенням.

C Анастомози вен лиця з передніми вушними венами.

D Анастомози з потиличною веною.

E Анастомози вен лиця з середньою і глибокими висковими венами.

95

Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового

простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?

A * Задню.

B Передню.

C Бічну праву.

D Бічну ліву.

E Будь-яку.

96

Хворому 67 років для виготовлення функціонально повноцінного протеза необхідно

видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з’явилась

гематома в передній ділянці лиця, яка швидко збільшувалась. Було встановлено, що

травмовано артерію, яка є гілкою:

A *a. maxillaris

B a. facialis

C a. temporalis superficialis

D a. ophthalmica

E a. labialis superior

97

Мати привела на консультацію до стоматолога дитину з недорозвинутим язиком. Лікар

встановив аплазію м’язів язика, які є похідними:

A *Потиличних міотомів

B Мезодерми верхньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

C Мезодерми нижньощелепних відростків І-ої зябрової дуги

D Мезодерми ІІІ, IV зябрових дуг

E Мезодерми ІІ-ої зябрової дуги

98

Стоматолог при обстеженні 23-річного хворого встановив, що хворий не може нижню губу

висовувати вперед. Який нерв вражений?

A *R. Marginalis mandibulae

B N. mentalis

C N. buccalis

D N. infraorbitalis

E N. sublingualis

99

Дитина 5 років поступила в лор- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне

запалення середнього вуха . Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через

який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?A * М’язовотрубний канал.

B Барабанний каналець.

C Сонний канал.

D Каналець барабанної струни.

E Сонно-барабанні канальці.

100

У хворого після перенесеного простудного захворювання виникло порушення міміки. Він

не може закривати очі, наморщувати брови, вискалювати зуби. Який нерв пошкоджено?

A *Лицевий

B Блукаючий

C Трійчастий

D Язикоглотковий

E Інфраорбітальний

101

Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз –

фронтіт (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа

можуть спостерігатись гнійні виділення?A *Середньому

B Верхньому

C Нижньому

D Загальному

E Над верхньою носовою раковиною

102

Хворий втратив смак в передній частині двох-третіх язика. Порушення функції якого

нерва можна припустити?

A *Барабанної струни

B Язикиглоткового нерва

C Блукаючого нерва

D Під'язикового нерва

E Додаткового нерва

103

У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов'язано?A *Під'язикового

B Блукаючого

C Язикоглоткового

D Лицевого

E Додаткового

104

При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в

дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка з перешкода (пухлина)?

A *В воротарному

B В кардіальному

C В ділянці дна

D В ділянці тіла

E У ділянці малої кривизни

105

У хворого після простудної захворювання виникло порушення виділення сльози. Який

вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?

A *Крилопіднебінний

B Війчастий

C Вушний

D Піднижиьощепепний

E Під'язиковий

106

У хворого після простудного захворювання з'явилося порушення больової і

температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?

A *Трійчастий

B Під'язиковий

C Діафрагмальний

D Блукаючий

E Барабанна струна

107

Після перенесеного простудного захворювання у хворого з'явилось оніміння в ділянці

правої половини обличчя. При обстеженні виявлено порушення больової і

температурної чутливості правої половини обличчя. Який нерв ушкоджено?A *Трійчастий

B Лицевий

C Язикоглотковий

D Блукаючий

E Під'язиковий
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка