Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
Сторінка2/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

38

Хворому на атеросклероз лікар порекомендував вживати молоко коров’яче незбиране,

вершки, йогурти з високим вмістом жиру. Які негативні властивості молочного жиру не

враховані лікарем?A * Недостатній вміст ПНЖК для впливу на надлишок холестерину.

B Присутність насичених жирних кислот.

C Присутність ненасичених жирних кислот.

D Присутність фосфопротеідів, стерінів.

E Присутність жиророзчиних вітамінів.

39

Після вживання яєчні, приготовленої вдома з яєць качки, у хворих через 8 годин виникли

наступні симптоми захворювання: температура 39 0С, головний біль, блювання, біль у

животі, потім приєднався понос. Випорожнення часті із слизом, смердючі. Тривалість

захворювання 3 доби. Яка хвороба мікробної природи має місце?

A * Сальмонельоз.

B Харчовий ботулізм.

C Бруцельоз.

D Туляремія.

E Сибірка.

40

Шліфувальник механічного цеху працює ручною шліфувальною машиною. Рівень

переривчастої локальної вібрації, яка діє на робітника при цьому, перевищує допустиме

за санітарними нормами значення на 3 дБ. Який із названих заходів повинен виконати

роботодавець у першу чергу для профілактики вібраційної хвороби?

A * Розробити режим праці та відпочинку.

B Забезпечити віброзахисними рукавицями.

C Забезпечити оптимальні параметри мікроклімату.

D Зменшити вагу машини.

E Організувати теплові процедури для рук.

41

У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася

мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна

найточніше оцінити дану ситуацію?A * Перинатальна смертність

B Загальна смертність

C Народжуваність

D Смертність немовлят

E Природній приріст

42

Під наглядом жіночої консультації протягом року знаходилося 620 вагітних жінок, 310 з

них стали на облік у термін до 12 тижнів вагітності. Вкажіть назву показника за

допомогою якого найкраще оцінити діяльність жіночої консультації в даній ситуації?A * Своєчасність постановки на облік вагітних у жіночій консультації

B Повнота охоплення вагітних диспансерним спостереженням

C Регулярність спостереження за вагітними жінками

D Рівень якості диспансеризації вагітних жінок

E -

43

На розгляд до міської СЕС надійшов проект реконструкції заводу лако-фарбних виробів.

Технологічні стічні води, що матимуть утворюватися, містять в своєму складі 25 хімічних

сполук – елементів лаків і фарби. Передбачається після очищення стічних вод скидати їх

в річку нижче за течією території міста. Що перш за все треба враховувати лікарю СЕС

при визначенні переліку пріоритетних речовин для контролю якості води річки у зв’язку з

майбутнім функціонуванням заводу лако-фарбних виробів:

A * Клас небезпеки хімічних речовин, що містяться у стоках.

B Концентрації хімічних речовин у стоках.

C Можливість виникнення ефекту сумації токсичної дії між окремими речовинами.

D Аналітичні можливісті санітарно-гігієнічної лабораторії СЕС.

E Лімітуючи показники шкідливої дії окремих речовин.

44

В місті Д функціонує система централізованого господарчо-питного водопостачання.

Його джерелом є поверхнева водойма – річка К, яка за показниками якості води

відноситься до ІІ класу вододжерел. При здійсненні поточного лабораторного контролю

за якістю води в точці “перед надходженням води у зовнішню розподільчу мережу”

місцевою СЕС було зафіксовано два поспіль відхилення якості води за показниками

епідемічної безпеки. Що найвірогідніше є причиною погіршення якості води за

епідемічними показниками:A * Незадовільна робота очисних (головних) споруд водопроводу.

B Погіршення санітарного стану водойоми – річки К.

C Порушення правил відбру проб.

D Незадовільне транспортування проби до лабораторії.

E Застій води у розподільчий мережі.

45

В одному з хірургічних відділень проведений контроль якості стерилізації хірургічного

інструментарію. При дії на інструмент 1% розчину фенолфталеїну розчин дав рожеве

зафарбування. Це свідчить, що на інструменті є:A *Залишки синтетичних миючих засобів

B Залишки крові

C Залишки лікувальних речовин

D Залишки тканин

E Залишки дезинфікуючих засобів

46

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на

дифтерію. Який медичний документ повинен оформити лікар для реєстрації цього

захворювання?A * Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання … (ф. № 058/0)

B Звіт про медичну допомогу дітям (ф. №31)

C Виписка з Історії розвитку дитини (ф. № 112/0)

D Звіт про деякі інфекційні та паразитарні захворювання (ф. №1)

E Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. №025-2/0)

47

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на

дифтерію. Протягом якого часу лікар повинен проінформувати санепідстанцію про цей

випадок?A * 12 годин

B 24 годин

C 36 годин

D 48 годин

E 72 годин

48

При оценке питания мужчины 25 лет индекс массы тела (вес (кг): рост (м2)) составил

18,0. Хронические заболевания в анамнезе отсутствуют, жалоб на состояние здоровья

не предъявляет. Пищевой статус мужчины по индексу массы тела (индекс Кетле)

характеризуется как:

A *Гипотрофия I степени.

B Гипотрофия II степени.

C Нормальная масса тела.

D Избыточная масса тела.

E Ожирение I степени.

49

В инфекционное отделение поступила женщина 47 лет с жалобами на высокую

температуру, озноб, сильную слабость, головную боль, тошноту и рвоту. Стул частый,

жидкий. Заболевание началось через 12 часов после употребления в пищу омлета из

утиных яиц. Наиболее вероятный диагноз:

A *Сальмонеллез.

B Стафилококковое пищевое отравление.

C Ботулизм.

D Пищевое отравление, вызванное В. cereus.

E Пищевое отравление, вызванное V. parahaemolyticus.

50

Усредненная проба почвы, отобранной на территории детского сада характеризуется

как чистая по количеству личинок и куколок мух, слабо загрязненная по санитарному

числу Хлебникова и числу гельминтов, умеренно загрязненная по титру

санитарно-показательных микроорганизмов. Общую оценку санитарного состояния

почвы следует давать по:A *Титру санитарно-показательных микроорганизмов.

B Числу личинок и куколок мух.

C Санитарному числу Хлебникова.

D В центре жилой зоны населенного пункта.

E Количеству гельминтов.

51

Город частично канализирован. Очистка бытовых сточных вод канализованной части

города осуществляется на станции биологической очистки. Для обезвреживания

сточных вод из неканализованной части города могут быть применены:A *Поля фильтрации.

B Биотермические камеры.

C Поля запахивания.

D Двухслочный фильтр.

E Поля ассинизации.

52

В городе для очистки городских сточных вод планируется строительство очистных

сооружений, включающих песколовку, первичные радиальные отстойники, аэротенк,

метантенк, дегельминтизатор, контактный резервуар. Из приведенной схемы

обезвреживания сточных вод в состав биологической очистки входит:

A *Аэротенк.

B Песколовка.

C Радиальный отстойник.

D Метантенк.

E Дегельминтизатор.

53

Из контингента III группы здоровья трое детей, которые состояли на диспансерном учете

у участкового педиатра, выздоровели от хронических заболеваний. Какие дальнейшие

действия участкового врача являются правильными ?A * перевести во II группу здоровья

B перевести в І группу здоровья

C снять с диспансерного учета

D оставить в той же группе здоровья

E передать под наблюдение специалистам по профилю патологии

54

На участке педиатра К. к концу года уровень общей заболеваемости вырос на 75\%.

Какое мероприятие, требует первоочередного изучения для выяснения причин такого

роста?A * необходимо изучить структуру заболеваемости

B необходимо изучить жилищные условия детей

C необходимо изучить уровень культуры родителей

D необходимо изучить материальное положение семей

E необходимо изучить здоровье родителей

55

На рабочем месте врача кабинета УЗИ уровень контактного ультразвука превышает

ПДУ на 10 дБ. Продолжительность рабочего дня врача 6 часов с одним 30-минутным

перерывом для приема пищи. Средства индивидуальной защиты им не используются.

Развитие какой профессиональной патологии возможно у врача диагностического

центра?A *Ангионевроз.

B Вегетососудистая дисфункция.

C Астено-вегетативный синдром.

D Неврозы.

E Тендовагинит.

56

Рабочий день оператора ЭВМ составляет 8 часов с одним 30-минутным перерывов для

приема пищи и двумя 5-минутными перерывами для личных надобностей. Параметры

микроклимата, уровни шума, освещенности соответствуют санитарно-гигиеническим

требованиям. Оцените режим труда и, при необходимости, дайте рекомендации по его

оптимизации.A *Необходимо делать 15-минутные перерывы через каждые 2 часа работы.

B Режим труда соответствует гигиеническим требованиям.

C Необходимо продлить обеденный перерыв до 1 часа.

D Необходимо ввести дополнительно два 10-минутных перерыва.

E Необходимо делать 15-минутные перерывы через каждый час работы.

57

Выборщицы породы углеобогатительной фабрики в течение 12-ти часовой рабочей

смены выполняют работу стоя. Масса поднимаемого и перемещаемого груза составляет

1-10 кг. Работницы жалуются на отеки, боли в нижних конечностях, чаще появляющиеся

во второй половине смены. С каким заболеванием можно связать характер труда и

жалобы работницA *Варикозное расширение вен.

B Подагра.

C Бурсит.

D Артрит.

E Миозит.

58

Оценка учебника для 6-х классов произведена по следующим параметрам: гарнитуре,

размеру шрифта, печати, межстрочному расстоянию, качеству бумаги. Какой из основных

параметров не оценен?A *Плотность набора.

B Кегль.

C Апрош между словами.

D Апрош между буквами.

E Петит.

59

Школьница правша сидит за партой с уменьшенной дифференцией. Какое отклонение

может развиться у нее?

A *Левосторонний сколиоз.

B Кифотическая осанка.

C Лордотическая осанка.

D Поясничный лордоз.

E Правосторонний сколиоз.

60

У учащегося во время занятий за ученическим столом голова опущена, уменьшено

растояние от глаз до тетради, органы грудной и брюшной полостей сдавлены. У него

выявлен левосторонний сколиоз I-й степени. Что послужило причиной указанной

картины?

A *Заниженная дифференция.

B Завышенная дифференция.

C Отрицательная дистанция сиденья.

D Нулевая дистанция сиденья.

E Положительная дистанция сиденья.

61

Рабочая поза учащегося 1-го класса характеризуется следующими признаками:

дифференция мебели соответствует высоте свободно опущенной руки над сиденьем,

глубина сиденья соответствует 2/3 длины бедра, высота сиденья на 3 см больше длины

голени со стопой. Соответствуют ли параметры мебели антропометрическим

показателям ребенка?A *Занижена дифференция.

B Соответствует.

C Завышена дифференция.

D Увеличена глубина сиденья.

E Уменьшена глубина сиденья.

62

Работники ОТК осуществляют визуальный контроль качества часовых механических

изделий на конвейере с применением оптических приборов. Плотность рабочего дня

достигает 96\%. Условия труда и эргономическая обеспеченность рабочих мест

соответствуют гигиеническим требованиям. На медицинском осмотре работники

предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, сонливость. Регистрировалось

повышение АД, ухудшение способности концентрировать и распределять внимание,

удлинение латентного периода зрительно-моторной реакции. Эти изменения можно

связать с:

A *Монотонией.

B Личной ответственностью за выполняемую работу.

C Высокой плотностью рабочего времени.

D Нагрузкой на зрительный анализатор.

E Работой с оптическими приборами.

63

Работа водителей большегрузных машин связана с постоянным пребыванием в

рабочей позе сидя, нервно-эмоциональным напряжением. На водителей действует

неблагоприятный микроклимат (летом температура воздуха достигает 35-39 0 С, зимой

– около 2-7 0 С, скорость движения воздуха 0,1-0,8 м/с в разные периода года). Шум,

общая и локальная вибрация превышает ПДУ. Развитие какой профессиональной

патологии наиболее вероятно у водителей.

A *Радикулопатия.

B Перегрев.

C Ангионевроз.

D Сенсоневральная тугоухость.

E Вибрационная болезнь.

64

В боксе инфекционного отделения вытяжная вентиляция организована автономно на

естественной тяге с дефлектором, приток – механическим побуждением с подачей

воздуха в коридор отделения. Оцените правильность организации вентиляции в

отделении.

A *Вентиляция организована правильно.

B Необходимо оборудование механической вытяжной вентиляции.

C В боксе должно быть естественное проветривание.

D Чистый воздух должен подаваться непосредственно в бокс.

E Подача и вытяжка воздуха должны организовываться из коридора.

65

Районный центр не канализован, нечистоты собираются в выгребных ямах дворовых

уборных. Для обезвреживания нечистот районного центра следует применять

A *Поля ассинизации

B Поля орошения

C Поля фильтрации

D Биологические пруды

E Земледельческие поля орошения

66

У 4-х месячного ребенка, находящегося на искусственном вскармливании, во время

обследования выявлены признаки дистрофии, кожа сухая с участками пигментации. В

крови лейкоцитоз. Проба Сулковича резко положительна. Наиболее вероятным

причинным фактором заболевания является избыточное поступление в организм с

молочной смесью:A *Витамина D.

B Витамина А.

C Витамина С.

D Витаминов В1 и В2.

E Витамина РР.

67

В женскую консультацию обратилась беременная женщина 24-х лет с жалобами на

головокружение, одышку, слабость, повышенную утомляемость, сонливость, сухость во

рту, изменение вкуса (желание употреблять мел). При осмотре выявлена тахикардия,

сосочки языка сглажены, трещины в уголках рта, поперечная исчерченность ногтей. В

крови – анизоцитоз. Все вышеперечисленные симптомы характерны для

недостаточного поступления с пищей в организм:

A *Железа.

B Меди.

C Цинка.

D Селена.

E Магния.

68

В инфекционное отделение сельской больницы поступил больной 28 лет с диагнозом

ящур. Заболевание у данного пациента вероятнее всего, связано с употреблением в

пищу:


A *Молока.

B Творога.

C Сыра.

D Говядины.

E Субпродуктов (печени).

69

При об'єктивному обстеженні вагітної виявлені набряки нижніх кінцівок. В раціоні

харчування переважно м'ясо, сало, оселедці. Які продукти харчування необхідно

включити до раціонуA * Овочі

B Курагу, банани

C Фрукти

D Кефір

E Каши

70

При дослідженні свинини у 22 зрізах на компресоріумі зі збільшенням у 60 разів

виявлена 1 трихінела. М'ясо необхідно піддати

A *Технічній утилізації

B Реалізації через мережу громадського харчування

C Глибокому заморожуванню

D Переробці на ковбасні вироби

E Проварюванню дрібними шматками.

71

Під час огляду м'яса великої рогатої худоби на площі 50 см2 виявили 2 фіни. М'ясо

необхідно піддати

A *Проварюванню дрібними шматками.

B Реалізації через мережу громадського харчування

C Охолоджуванню.

D Переробці в м'ясний фарш.

E Технічній утилізації

72

Населення, яке користувалося водою з шахтного колодязя скаржилося, що вода має

підвищену мутність, кольоровість, неприємний в'яжучий присмак, опалесцює, псує смак

чаю, при пранні білизни надає їй жовтуватого відтінку і залишає іржаві плями. Такі

властивості вода придбала за рахунок:

A *Перевищення концентрації заліза більше 1 мг/л

B Концентрації заліза 0,1 – 0,3 мг/л

C Концентрації хлоридів 30 – 50 мг/л

D Концентрації хлоридів 500 мг/л

E Концентрації сульфатів 250 мг/л

73

Через 2 год. після вживання у їжу недовареної червоної квасолі у хворого виникли:

нудота, блювота, діарея. Який токсин пептидної природи зумовив виникнення даного

харчового отруєння?A * Фазин.

B Соланін.

C Мускарин.

D Мускаридин.

E Фалотоксин.

74

У регулювальника дорожнього руху появились скарги на головний біль, запаморочення,

порушення сну, зниження пам’яті та уваги, задишку, біль у ділянці серця. У крові під час

лабораторного обстеження виявлено підвищений вміст карбокенгемоглобіну. Який

чинник навколишнього середовища найімовірніше міг спричинити такі зміни в організмі?

A * Оксид вуглецю.

B Діоксид вуглецю.

C Оксид азоту.

D Діоксид азоту.

E 3,4-безпірен

75

Мешканці села Підлюте користються водою з шахтного колодязя, розташованого на

околиці. Колодязь має старе дерев’яне цямбриння, кришку, спільного відра немає.

Лабораторним аналізом води з цього колодязя виявлено підвищений вміст

термостабільних кишкових паличок. Про що це свідчить?

A * Фекальне забруднення.

B Забруднення води вірусами.

C Органічне забруднення.

D Попадання забруднених вод.

E Забруднення органічними речовинами тваринного походження

76

В с. Голинь зареєстрований спалах інфекційного гепатиту А. Усі хворі користувались

водою з центрального водогону. Водозабором є річка. Який мікробіологічний показник

якості води є індикаторним показником, що характеризує забруднення вірусами:A * Чило колі-фагів.

B Число патогенних мікроорганізмів.

C Число термостабільних кишкових паличок.

D Число бактерій групи кишкових паличок.

E Число бактерій в 1 см3 води

77

Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки

відділеного села, яка вдома без подання медичної допомоги народила дитину. Який

документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження

дитини?

A * Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

B Історія розвитку дитини

C Історія розвитку новонародженого

D Обмінна карта: відомості про новонародженого

E Медичне свідоцтво про народження

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка