Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
Сторінка3/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

78

Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав

“Лікарське свідоцтво про смерть” і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в

місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. Протягом якого часу з дня смерті це

потрібно зробити згідно із чинним законодавством України ?

A * не пізніше трьох днів

B не пізніше десяти днів

C не пізніше одного місяця

D не пізніше трьох місяців

E не пізніше одного року

79

Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років знаходився на

диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С.

Згідно із чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в

місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. На підставі якого документу це

можливо зробити в даному випадку ?A * Лікарське свідоцтво про смерть

B Медична карта амбулаторного пацієнта

C Фельдшерська довідка про смерть

D Виписка із журналу обліку померлих

E Карта обліку диспансерного спостереження

80

Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і

визначити наскільки він залежить від керованих причин, пов’язаних із недоліками в

організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Питома вага (частка) якого явища

в загальній кількості померлих дітей до 1 року найточніше це відображає ?

A * Частка неонатальної смертності

B Частка мертвонароджуваності

C Частка ранньої неонатальної смертності

D Частка постнеонатальної смертності

E Частка перинатальної смертності

81

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про

середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих

захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення

яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності ?

A * кількість захворювань до середньорічної кількості населення

B кількість лікарів до середньорічної кількості населення

C кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань

D середньорічна кількість населення до кількості лікарів

E кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

82

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про

середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих

захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення

яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності ?

A * кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань

B кількість лікарів до середньорічної кількості населення

C кількість захворювань до середньорічної кількості населення

D середньорічна кількість населення до кількості лікарів

E кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

83

Вміст пилу цукрової тростини в повітрі робочої зони при виготовленні цукру перевищує

ГДК в 4-6 разів. Робітники, які працюють в таких виробничих умовах скаржаться на

постійний сухий кашель зранку і вдень з незначною кількістю мокротиння з прожилками

крові, іноді кровохаркання, гострі напади задишки увечері, вранці і при фізичному

напруженні. У хворих відзначають підвищення температури тіла до 39 оС з лихоманкою

увечері або зранку, виражену астенію, анорексію, швидку втрату маси тіла, іноді –

дисфонію. Поліпшення настає (зі слів робітників) через тиждень після припинення

контакту з чинником хвороби. Вказані ознаки характерні для пилу, який володіє дією:

A * Алергенною.

B Фіброгенною.

C Гастронаправленою.

D Канцерогенною.

E Мутагенною.

84

Для водопостачання в населеному пункті використовується вода, яка у своєму складі

містить: хлоридів 250 мг/л, сульфатів 240 мг/л, заліза 0,3 мг/л, нітратів 45 мг/л, фтору 0,26

мг/л, залишкового вільного хлору 0,4 мг/л. При тривалому вживанні такої води у

населення може розвитись захворюваність на:

A *карієс зубів

B флюороз

C ендемічний зоб

D тиреотоксикоз

E метгемоглобінемія

85

Заплановано будівництво нової поліклініки в районі з близьким розташуванням

машинобудівного заводу (2-й клас небезпеки). Визначити необхідну ширину

санітарно-захисної зони між підприємством і поліклінікою:A * 500 м

B 300 м

C 100 м

D 50 м

E 1000 м

86

При визначенні взимку параметрів мікроклімату в кабінеті лікаря встановлено:

температура повітря 20 0С, відносна вологість 71%, швидкість руху повітря 0,1 м/с,

вертикальний перепад температури повітря 2,5 0С, горизонтальний – 2 0С. Який з

показників мікроклімату не відповідає гігієнічним нормативам?

A * Відносна вологість повітря

B температура повітря

C швидкість руху повітря

D вертикальний перепад температури повітря

E горизонтальний перепад температури повітря

87

В навчальній кімнаті за допомогою люксметру визначали рівень штучної освітленості, що

здійснюється люмінесцентними лампами. Мінімальна загальна освітленість

приміщення повинна складати:A * 300 лк

B 200 лк

C 400 лк

D 150 лк

E 100 лк

88

Які значення мікробіологічних показників безпеки питної води, що подається

централізовано, дають можливість використовувати воду без шкоди для здоров'я

населення?A * мікробне число не більше 100 в 1 мл, а колі-індекс не більше 3

B мікробне число 150 в 1 мл, а колі-індекс 4 в 1 л

C мікробне число 100 в 1 мл, а колі-індекс 5 в 1 л

D мікробне число 200 в 1 мл, а колі-індекс 6 в 1 л

E мікробне число 300 в 1 мл, а колі-індекс 10 в 1 л.

89

Питна вода, що використовується для приготування лікарських розчинів в аптеці містить:

нітратів – 200 мг/л, хлоридів – 250 мг/л, сульфатів – 200 мг/л, заліза – 0,2 мг/л. До яких

захворювань може призвести застосування такої води ?A * Водно-нітратна метгемоглобінемія

B Гемосидероз

C Ентероколіт

D Флюороз

E Подагра

90

На одному із майданчиків міста Луганська було завезено для продажу коров'яче молоко,

яке мало слідуючу жирність. Зазначте оптимальну жирність молока.

A * 3,2

B 2,8

C 4,5

D 3,0

E 6,0

91

Зазаначте експрес-метод оцінки свіжісті м'яса:A * Проба гарячого ножа

B Проба піджарювання м'яса

C Дослідження з допомогою овоскопа

D Дослідження з допомогою мікроскопа

E Бактеріологічне дослідження

92

В харчоблок лікарні доставлен знежирений кефір. На кришці фляги виставлена дата його

зберігання до моменту доставки. Зазаначте оптимальний термін (години) зберігання

кефіру:A * 36

B 40

C 20

D 50

E 60

93

Укажіть, яка найбільш оптимальна орієнтація вікон операційній по сторонах світу в

умовах середніх широт (45-55 0):

A *Північ

B Південь

C Південно-східна

D Південно-західна

E Західна

94

Дайте гігієнічну оцінку природного освітлення операційної за показником світлового

коефіцієнту

A * 1/2 – 1/3

B 1/4 – 1/5

C 1/6 – 1/8

D 1/8 – 1/10

E 1/10 – 1/12

95

Укажіть, які повинні бути мікрокліматичні умови в палаті для хворих із тяжкими опіками?A * температура 22-25 0С, відносна вологість повітря – 55%, швидкість руху повітря –

0,05 – 0,1 м/сB температура – 20 0С відносна вологість повітря – 40% швидкість руху повітря – 0,1

м/с


C температура – 18 0С відносна вологість повітря – 50% швидкість руху повітря – 1 м/с

D температура – 15 0С відносна вологість повітря – 60% швидкість руху повітря – 1 м/с

E температура – 28 0С відносна вологість повітря – 65 % швидкість руху повітря – 0,5

м/с


96

Найменший рівень освітленості (Лк) з використанням люмінесцентних ламп в

операційних становить:

A *400

B 300

C 200

D 100

E 75

97

Необхідна кратність повітряобміну за 1 годину у приміщеннях для санітарної обробки

хворих становить:

A * + 3 – 5

B + 1,5 – 2

C - 0 + 5

D - 5 + 0

E + 2 - 2

98

Укажіть, який мінімальний об'єм вентиляції на 1-го хворого в терапевтичному відділенні

лікарні повинен бути:

A * 40 – 50 м3

B 20 – 30 м3

C 10 – 15 м3

D 60 – 80 м3

E 80 – 100 м3

99

При обстеженні земельної ділянки лікарні встановлено, що ця ділянка міститься з

навітряного боку і на значній відстані від джерел, які забруднюють повітря. Рівень звуку в

денний час 50 дБ, у нічний – 30 дБ. На одне ліжко приходиться 150 м2 території. Який

показник не відповідає гігієнічним нормативам ?

A * рівень звуку в денний час

B рівень звуку в нічний час

C розміщення земельної ділянки з навітряного боку.

D розрахунок земельної території в залежності від кількості ліжок у лікарні.

E усі показники не відповідають

100

Дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика 10 років, якщо згідно з графічним

зображенням профілю фізичного розвитку довжина тіла дорівнює (+ 1,2 сигми), вага тіла

–( -0,5 сигми), коло грудної клітки – (+0,5 сигми)A * диспропорційний

B пропорційний

C різко диспропорційний

D гармонічний

E низький

101

Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 12 років за методом сигмальних відхилів, якщо

показник ваги тіла дорівнює +0,5 сигми:

A * середній

B вище середнього

C високий

D низький

E нижче середнього

102

При обстеженні класу загально-освітньої школи проведено дослідження

мікрокліматичних параметрів. Отримано слідуючі результати: температура повітря – 25

0С, відносна вологість – 40%, швидкість руху повітря – 0,15 м/с. Які показники, або

показник потребує корекції?

A * Температура повітря

B Відносна вологість повітря

C Швидкість руху повітря

D Температура та відносна вологість повітря

E Швидкість руху повітря та температура повітря

103

При визначенні показників природного освітлення робочого місця в класі

загальноосвітньої школи встановлено, що кут падіння сонячних променів складає 25 0,

кут отвору – 3 0, СК – 1 : 4, КПО – 0,5%, коефіцієнт заглиблення – 2. Який показник не

відповідає гігієнічним нормативам?

A * Коефіцієнт природної освітленості

B Кут отвару

C Світловий коефіцієнт

D Коефіцієнт заглиблення

E Кут падіння

104

При вивченні розкладу уроків учнів 8-го класу загально-освітньої школи встановлено:

кількість уроків протягом тижня – 30, у понеділок перший урок – математика, другий

– іноземна мова, 3- фізика, всього 6 уроків. Яке порушення має місце у розкладі уроків?A * Місце уроку математики у розкладі

B Кількість уроків протягом тижня

C Кількість уроків протягом доби

D Місце уроку іноземної мови у розкладі

E Місце уроку фізики у розкладі

105

Вказати, до якої групи здоров(я треба віднести дитину, у якої під час поглибленного

медичного огляду було виявлено хронічний гастрит у стані компенсації.

A * 3

B 2

C 1

D 4

E 5

106

У палаті терапевтичного відділення було проведено вимірювання, необхідне для оцінки

мікрокліматичних умов. Результати вимірювань: температура повітря становить 200С,

швидкість руху повітря – 0,02 м/с, відносна вологість повітря 58\%. Дати загальну гігієнічну

оцінку мікроклімату палати.

A * Мікроклімат комфортний

B Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю повітря

C Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу

D Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря

E Мікроклімат комфортний охолоджувального типу.

107

Яка необхідна бути площа боксу у інфекційному відділенні?A * 22 м2

B 20 м2

C 24 м2

D 18 м2

E 26 м2

108

В обласній лікарні рентгендіагностичного кабінету, для створення радіаційної безпеки

медичного персоналу використані захисні засоби типу екранів: просвинцюване скло на

екрані рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, нагрудний фартух з

просвинцюваного матеріалу. Які ще засоби екранування необхідні.

A * Захисні рукавиці з просвинцюваної гуми.

B Гумові чоботи з додатком свинцю

C Обмеження тривалості робочого дня

D Дистанційне управління рентгенапаратом

E Вказаних заходів досить

109

Який відсоток палат в секції лікарні повинен бути на чотири, два та одне ліжко ?A * 60%,20 %, 20%

B 50%, 30%, 20%

C 40%, 40%, 20%

D 30%, 60%, 10%

E 70%, 20%, 10%

110

В інфекційному відділенні міській лікарні було проведено бактеріологічне дослідження

повітря. Яким апаратом користувалися дослідники?

A * Апарат Кротова

B Люксметр

C Електроаспіратор

D Гігрограф

E Барометр-анероїд

111

Під час медичного огляду у хворого було виявлено затримку росту, гіпогонадизм, статевий

інфантилізм, відсутність вторинних статевих ознак, збільшення печінки та селезінки. Це

свідчить про недостатність у харчуванні:A * Цинку

B Кальцію

C Міді

D Йоду

E Вітаміну D

112

При обстеженні дитини у неї виявлено підвищену подразливість, рухове занепокоєння,

загальну слабкість, пітливість, затримку розвитку зубів, підвищену активність лужної

фосфатази. Дефіцит якого вітаміну є в організмі дитини?A * D

B А

C РР

D Е

E Групи В

113

Пекарі хлібопекарного виробництва працюють в умовах високої температури повітря та

інтенсивного теплового випромінювання. Для підвищення стійкості організму до

несприятливого впливу цих шкідливих чинників виробничого середовища використовують:A * Вітамінні препарати

B Молоко

C Пектин

D Лікувально-профілактичний раціон № 1

E Лікувально-профілактичний раціон № 3

114

Добовий раціон харчування дівчинки віком 10 років містить: вітамін В1 – 1,2 мг, вітамін

В2 – 0,6 мг, вітамін В6 – 1,4 мг, вітамін РР – 15 мг, вітамін С – 65 мг. При оцінці харчового

статусу у дівчинки виявлено хейлоз, глосит, ангулярний стоматит, кон’юктивіт. З

найбільшою вірогідністю у дівчинки має місце:

A * В2 – гіповітаміноз

B В1 – гіповітаміноз

C В6 – гіповітаміноз

D РР – гіповітаміноз

E С – гіповітаміноз

115

При розслідуванні випадку харчового отруєння у лікаря СЕС виникла підозра, що

отруєння викликано умовно патогенними мікроорганізмами. Які з перелічених збудників

могли викликати отруєння?A * Ентеропатогенні серотипи кишкової палички

B Гриби роду Aspergillus

C Гриби роду Fusarium

D Ентеротоксичні стафілококи

E Cl.botulinum

116

Хворий переніс гострий гепатит. Який з перелічених продуктів чи страв слід

рекомендувати у його раціон?

A * Мед

B М’ясні та рибні бульони

C Консерви рибні

D Смажені страви

E Жирне м’ясо

117

Громадянин Н. працює з неорганічними сполуками свинцю. Що з переліченого слід

рекомендувати йому у раціон харчування?

A * Печені яблука

B Свіжі черешні

C Виноград

D Цукор

E Тугоплавкі жири

118

В селищі, що знаходиться в зоні добровільного відселення проведено радіометричний

аналіз питної води з кирниці. В результаті проведеного дослідження встановлено, що

вміст радіонуклідів 90 Sr становить 3,7 Бк/л.Чи дозволяється використання даної питної

води ?

A *Дозволяється

B Заборонено.

C Дозволяється вживати протягом 1 місяця.

D Дозволяється вживати в обмеженій кількості.

E Дозволяється вживати лише дорослому населенню.

119

При обстеженні пацієнта виявлено симптоми: прогресуюча кволість, зниження

працездатності, швидка фізична та психічна втомлюваність, відчуття мерзлякуватості та

голоду, втрата маси тіла. Встановіть вид аліментарного захворювання.A * Білково-енергетична недостатність

B Вітамінна недостатність

C Мінеральна недостатність

D Недостатність ПНЖК

E Недостатність харчових волокон

120

Работница, 38 лет работает на высушивании льна.Обратилась в поликлиннику с

жалобами на затрудненное дыхание, чувство стеснения в груди и приступообразный

кашель.Эти симптомы возникают в первый день рабочей недели.В остальные дни

симптомы уменьшаются.Развитие какого заболевания органов дыхания возможно?

A * Биссиноз

B Силикоз

C Аллергический ринофарингит

D Бронхиальная астма

E Бронхит с астматическим компонентом

121

Мужчина, 37 лет рабочий железорудной шахты при периодическом медосмотре

предъявляет жалобы на боли в груди, сухой редкий кашель, умеренную одышку.Стаж

работы 6 лет.Содержание соединений железа в пыли рабочей зоны 50\%.

Рентгенологически: выявлено диффузное разростание соединительной ткани по всем

легочным полям.Развитие какого проффесионального заболевания возможно у

рабочего?

A * Сидероз

B Силикоз

C Талькоз

D Силикатоз

E Бронхит хронический

122

Мальчик 13 лет имеет отклонения в физическом развитии: масса тела ниже средней

возрастной нормы. В анамнезе тубинфицирование. При осмотре окулистом поставлен

диагноз миопия слабой степени. К какой группе здоровья следует отнести ребенка.A *Ко второй

B К третьей

C К первой

D К пятой

E К четвертой

123

Больной, длительно питающийся рафинированными продуктами, жалуется на головную

боль, утомляемость, депрессию, бессонницу, раздражительность. Объективно:

мышечная астения, боли и судороги в икроножных мышцах, в ходьбе наступает на пятку,

затем на наружный край стопы, со стороны ССС - тахикардия, гипоксия,

дистрофические изменения сердечной мышцы, отмечаются нарушения со стороны ЖКТ.

Какой диагноз можно поставить?

A *Гиповитаминоз В1

B Гиповитаминоз В2

C Гиповитаминоз В12

D Гиповитаминоз В6

E Гиповитаминоз В15

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка