Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
Сторінка4/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

124

В Японии при употреблении в пищу рыбы и ракообразных возникает болезнь Минамата.

С какими химическими соединениями связана эта болезнь?

A *Соединения кадмия

B Соединения ртути

C Соединения селена

D Соединения свинца

E Соединения меди

125

В населенном пункте К., после аварии на Чернобыльской АЭС и по настоящее время

регистрируется уровень радиации 16-20 мР\ч. Какие рекомендации вы можете

предложить для рационализации питания и профилактики действия ионизуирующего

излучения на людей, проживающих в данном населенном пункте.

A *Увеличение в рационе количества белка, продуктов, богатых клетчаткой, пектиновые

вещества, кальцием, калием, селеном, витаминами.B Уменьшение в рационе количества белков и жиров. Увеличение количества

минеральных веществ и витаминов.C Увеличение количества бобовых и злаковых культур в рационе.

D Увеличение в рационе количества белка, жи-ров, крахмала, железа, цинка, йода,

фосфо-ра, витаминовE Увеличение в рационе количества белков, жиров и витаминов, ограничение

поступле-ния минеральных солей126

Девушка15 лет, 2 группа здоровья, в ноябре начала закаливаться, принимая холодный

душ по утрам ( температура воды 10 0 С).Проживает в неотапливаемой квартире(

температура воздуха 12 0 С). Дайте рекомендации по осуществлению закаливания.A *Закаливание прекратить до начала отопления квартиры и повышения температуры

воздуха до 20 0 СB Закаливание проводить ежедневно снижая температуру воды на 20 С

C Закаливание проводить ежедневно, вечером перед сном снижая температуру воды

на 0,50 СD Закаливание проводить ежедневно снижая температуру воды на 10 С

E Закаливание проводить ежедневно, утром снижая температуру воды на 10 С

127

15 летние девушки на уроках труда переносят металлоконструкции весом 8 кг. Уроки

труда сдвоенные, продолжительность их по 45 минут. Стоят на 4-5 уроке в среду. Какие

факторы в данном случае нарушены?A *Масса тела металлоконструкции больше допустимой.

B Уроки труда сдвоенные.

C Продолжительность уроков труда.

D Проведение уроков труда на 4-5 уроке

E Проведение уроков труда в среду.

128

В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті К. установлено, що в

неонатальному періоді помирає 54\% дітей від загальної кількості померлих на першому

році життя. Визначте тип дитячої смертності в даному населеному пункті?A *Тип "А"

B Тип "В"

C Тип "С"

D -

E -

129

В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними

захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації.

Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в

реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Вкажіть який метод

формування вибіркової сукупності використовували дослідники?A *Механічний добір

B Випадковий добір

C Типологічний добір

D Спрямований добір

E Серійний добір

130

В зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС у працюючої жінки захворіла

дитина на обструктивний бронхіт. Лікування дитина одержувала амбулаторно. В зв’язку з

необхідністю догляду за хворою дитиною, мати була непрацездатна 19 днів. На який

максимальний термін необхідно оформити листок непрацездатності матері по догляду

за хворою дитиною в цьому випадку?A *На всі 19 днів хвороби дитини.

B На 14 днів, а на решту - довідку встановленої форми

C На 14 днів, а на решту - довідку довільної форми

D На 7 днів, а на решту - довідку встановленої форми

E На 7 днів, а на решту - довідку довільної форми

131

У хлопчика 8 років під час профілактичного медичного огляду визначені зміни кривизни

хребта у фронтальній площині: праве плече опущене і стає як би плоским, кути лопаток

знаходяться на різних рівнях за рахунок опущення правої лопатки, трикутники талії

виражені по обидва боки, подовжні м'язи спини ліворуч утворять м'язовий валик. Який

вид постави виявлений у дитини?A *Сколіотична

B Кіфотична

C Лордотична

D Сутулувата

E Виправлена

132

Хворому на інфаркт міокарду протягом 4-х місяців у встановленому порядку відкритий і

продовжується листок непрацездатності. Хвороба прогресує. Вирішується питання про

необхідність направлення його на МСЕК. Хто має право в лікувально-профілактичному

закладі це зробити?

A *Лікарсько-консультативна комісія

B Лікуючий лікар

C Завідувач відділення

D Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

E Головний лікар

133

У атмосферному повітрі на відстані 700 м від промислового підприємства були присутні

підвищені концентрації окису вуглецю та сірчаного газу. Яку дію мають ці речовини на

організм населення?A *Комбіновану

B Комплексну

C Незалежну

D Канцерогенну

E Сполучену

134

При плановому обстеженні школярів у дівчинки 15 років виявлено порушення осанки у

виді кіфозу. Який із перелічених факторів має етіологічне значення для розвитку цієї

патології?A *Неправильне розсажування дітей

B Порушення режиму харчування

C Неправильна орієнтація вікон у класі

D Велика відстань робочого місця від дошки

E Підвищена температура повітря

135

Швидка допомога в ночі доставила до інфекційної лікарні хворого, який з ранку з’їв гриби.

Захворювання почалось раптово – різкий біль у животі, частий пронос, неспинне

блювання, нестерпна спрага, головний біль, запаморочення. На третій день хвороба

закінчилась смертю. Отруєння якими грибами мало місце?

A *Бліда поганка

B Сморчки

C Мухомори

D Несправжні опеньки

E Сироїжки

136

Захворюваність карієсом серед мешканців населеного пункту N складає 89%.

Встановлено, що вода містить 0,1 мг/л фтору. Які профілактичні заходи варто здійснити?

A *фторування води

B чистити зуби

C робити інгаляції фтору

D застосовувати герметики

E їсти більше овочів

137

З метою оцінки епідеміологічної небезпеки повітряного середовища у виставочному

центрі проводиться оцінка бактеріальної обсіяності повітря. Який мікроорганізм є

санітарно-показовим для повітря закритих помешкань?A *Str. haemoliticus

B St. aureus

C Pseudomonas aeruginosae

D Escherichia coli

E Clostridia

138

У воді шахтного колодязя, розташованого на околиці села в 60 м нижче ферми великої

рогатої худоби виявлені азотисті з'єднання, у таких концентраціях: аміак - 0,9 мг/л, нітрити

-0,3 мг/л, нітрати - 52 мг/л. Для якого забруднення характерний такий аналіз води?A *постійне

B свіже

C недавнє

D давнє

E латентне

139

Хлопчик 8 років знаходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного бронхиту. До

якої групи фізичного виховання належить дитина?

A *спеціальної

B основної

C додаткової

D підготовчої

E лікувальної

140

У аспірантки М. занедужала 1,5 річна дитина і хворіла 18 днів. У родині є непрацююча

бабуся. Дитина виховується в повній родині. Провести експертизу працездатності по

догляду за хворою дитиною.A * матері видається листок непрацездатності на весь період хвороби дитини

B матері видається довідка по догляду за хворою дитиною на весь період хвороби

дитини.C матері видається листок непрацездатності максимально на 7 днів, на решту - довідка.

D матері видається листок непрацездатності максимально на 14 днів, на решту - довідка.

E -

141

Участковым врачом поликлиники установлен у прибывшего на прием пациента диагноз

дизентерии. Какой учетный документ отражает данный вид заболеваемости?

A * Экстренное извещение

B Статистический талон

C Извещение о важнейшем неэпидемическом заболевании

D Листок нетрудоспособности

E Контрольная карта диспансерного больного

142

У 13-летнего мальчика получены следующие данные: длина тела - 147 см (+2), масса

тела - 38 кг (+1,5), окружность грудной клетки - 72 см (+0,2). Оцените гармоничность

физического развития ребенка:A *Дисгармоничное

B Гармоничное

C Выше среднего

D Резко дисгармоничное

E Чрезмерное

143

Лікар-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на

дільниці обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу?

A *Демографічні, захворюваності, інвалідності

B Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку

C Захворюваності, інвалідності, смертності

D Народжуваності,захворюваності, інвалідності

E Захворюваності, смертності, фізичного розвитку

144

В радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень

використовують гама-установки променевої терапії типу “Агат” та інші закриті джерела

іонізуючих випромінювань. Які із перелічених заходів треба використовувати для захисту

персоналу при роботі з радіоактивними джерелами такого типу?

A * Скорочення часу роботи та екранування джерела

B Герметизація установок та організація вентиляції приміщення

C Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів

диханняD Збільшення відстані до джерела та виконання правил індивідуальної гігієни

E Систематична очистка поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу

роботи145

В школі після проведення поглибленого медичного огляду в п’ятому класі діти

розподілені за групами здоров’я. До якої групи здоров’я слід віднести дітей, які мають

функціональні, морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених

захворювань, та тих, що часто хворіють?

A * 2

B 1

C 3

D 4

E 5

146

Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий панкреатит. З метою

максимального щадіння підшлункової залози лікар призначив йому повне голодування

на 1-3 дні. У період покращення стану здоров’я після скасування режиму голоду хворому

дозволяється:

A * Картопляно-морквяне пюре

B Бульйон

C М’ясо відварене

D Молоко

E Виноградний сік

147

В лабораторії СЕС при бактеріологічному дослідженні кремових кондитерських виробів,

взятих на кондитерській фабриці, виявлено наявність коагулозопозитивного стафілококу

в 0,01 г готового продукту. Яке головне джерело забруднення кремових кондитерських

виробів патогенними стафілококами?

A * Робітники підприємства

B Згущене молоко

C Яєчна маса

D Цукор або цукрова пудра

E Вершкове масло

148

Воздух палат хирургического отделения, в которых пребывают больные с нагноившимися

ранами, загрязнен гнойной микрофлорой в количествах, превышающих допустимые

уровни. Для предупреждения загрязнения воздуха операционной этого хирургического

отделения в операционной должна быть предусмотрена вентиляция:

A * Приточно-вытяжная с преобладанием притока

B Только приточная

C Только вытяжная

D Приточно-вытяжная, равная по объему притока и вытяжки

E Приточно-вытяжная с преобладанием вытяжки

149

Атмосферный воздух промышленного города интенсивно загрязняется выбросами

нескольких промышленных предприятий. Анализ заболеваемости городского

населения показал, что наиболее частое заболевание – хроническая пневмония,

особенно у детей. Эта картина заболеваемости вероятнее всего может быть связана с

промышленным выбросом в атмосферу:A * Оксидов серы

B Соединений кадмия

C Метилртути

D Соединений свинца

E Соединений мышьяка

150

Больной госпитализирован в лечебно-профилактическое учреждение с диагнозом

трихинеллез. Употребление в пищу какого продукта с недостаточной кулинарной

обработкой является причиной данного заболевания?A * Свинины

B Рыбы

C Баранины

D Говядины

E Мяса птицы

151

Выполнение ремонтных работ в закрытом автомобильном боксе проводилось при

работающем двигателе. Через 30-40 мин. у слесарей-ремонтников появилась сильная

головная боль в области висков, шум в ушах, тошнота, рвота. Эти признаки характерны

для острого отравления:

A * Оксидом углерода

B Парами бензина

C Тетраэтилсвинцом

D Оксидом азота

E Масляным аэрозолем

152

У учащегося 4 класса выявлено резко дисгармоничное физическое развитие. Мальчик

страдает хроническим бронхитом в стадии компенсации. В течение года острыми

заболеваниями он не болел. К какой группе здоровья относится мальчик?A * III-я

B I-я

C II-я

D IV-я

E V-я

153

При осуществлении медицинского контроля за детским дошкольным учреждением

педиатром установлено: группа проветривается до прихода детей, перед занятиями и во

время прогулок (сквозное проветривание). Спальня проветривается (угловое

проветривание) перед сном и после сна, во время сна осуществляется аэрация.

Правильно ли организован воздушный режим?A * Правильно

B Неправильно организовано проветривание группы

C Неправильно организовано проветривание перед сном

D Неправильно организовано проветривание в спальне после сна

E Неправильно организована аэрация

154

Жінка 55 років скаржиться на багаторазовий пронос, лущення та пігментацію відкритих

ділянок тіла (шиї, кистей та ступней), роздратованість та занепокоєння. Про яку вітамінну

недостатність йде мова?A * Нікотинової кислоти

B Ретинолу

C Тіаміну

D Рибофлавіну

E Пантотенової кислоти

155

При обстеженні групи осіб, що мешкають на одній території, виявлені загальні симптоми

захворювання: темно-жовта пігментація емалі зубів, дифузний остеопороз кісткового

апарату, осифікація зв'язок, закостеніння суглобів, функціональні порушення діяльності

ЦНС. Надлишок якого мікроелементу у продуктах або питній воді може бути причиною

цього стану?A *Фтор

B Мідь

C Нікель

D Йод

E Цезій

156

Тепло, що продукується організмом робітника гарячого цеху в умовах високих температур

і зниженої вологості, втрачається переважно випаровуванням, що може призвести до

судомної хвороби. Який вид обміну є визначальним при цьому ?A * Водно-сольовий.

B Вуглеводний

C Жировий

D Білковий

E Вітамінний

157

У дитячій дошкільній установі до меню входять наступні страви: каша гречана молочна,

макарони з м'ясним фаршем, салат з огірків, кисіль, хліб житній. Яку з перелічених страв

необхідно вилучити з меню?A * Макарони з м'ясним фаршем

B Кашу гречану молочну

C Кисіль

D Хліб житній

E Салат з огірків

158

Внаслідок багаторічного забруднення навколишнього середовища викидами

металургійного заводу на прилеглій житловій території міста сформувалася біогеохімічна

провінція. За якою ведучою ознакою можна надати їй гігієнічну оцінку?A *Накопичення в грунті специфічних хімічних речовин

B Обмеження умов санітарно-побутового водокористування

C Забруднення атмосферного повітря

D Погіршення якості продуктів рослинного походження

E Підвищений рівень захворюваності населення

159

Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних

пилових захворювань мають значення хімічні (вміст діоксиду кремнію) та фізичні

властивості аерозолей пилу. Яка головна фізична властивість аерозолей пилу?A *Дисперсність

B Намагнічування

C Електрозарядженість

D Розчинність

E Іонізація

160

Умови праці робітника будівельного підприємства характеризуються дією

охолоджуючого мікроклімату, пилу з вмістом діоксиду кремнію, їдкого лугу (негашене

вапно), шуму. Який лікар-спеціаліст повинен бути головним в комісії, що проводить

періодичний медичний огляд робітників вказаної категорії?

A *Терапевт

B Офтальмолог

C Невропатолог

D Дерматолог

E Отоларинголог

161

На території міста відмічено підвищений рівень марганцю в атмосферному повітрі,

питній воді та продуктах харчування сільсько-господарського походження. Яка дія даних

чинників на здоров'я населення?A Комплексна

B Комбінована

C Поєднана

D Синергічна

E Роздільна

162

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничому лікарю визначити патологічну

ураженість населення N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначаєтьcя

патологічна ураженіcть наcелення на хвороби на лікарcькій дільниці?A За журналом профоглядів

B За cтатиcтичними талонами “+”

C За cтатиcтичними талонами “-”

D За cтатиcтичними талонами “+” і “-”

E За талонами на прийом до лікаря

163

В класній кімнаті розмірами 6 х 10 м2 встановлено 6 світлоточок, обладнаних лампами

розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у

межах 70-80 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучному освітленню класу.A *Штучне освітлення класу нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях

низька.B Штучне освітлення класу рівномірне: освітленість на робочих місцях низька.

C Штучне освітлення класу нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях

достатня.D Штучне освітлення класу рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях

достатня.E Штучне освітлення класу рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях

низька.164

В лікарняній палаті розміром 5 х 3,5 м2 є два вікна. Провітрювання палати здійснюється

шляхом 4-х разового відкривання кватирок протягом дня. Визначення вмісту

вуглекислоти проводили шляхом пропускання балончиків з повітрям через склянки

Дрекселя з лужним розчином. Назвіть допустимий вміст вуглекислоти в повітрі палати.

A *0,1%

B 0,04%

C 0,01%

D 0,15%

E 0,20%

165

За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання, які необхідні для оцінки

мікрокліматичних умов палати терапевтичного відділення. Результати вимірювань:

середня температура повітря становить 20°С, швидкість руху повітря – 0,2 м/с, відносна

вологість повітря – 58\%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

A *Мікроклімат комфортний

B Мікроклімат дискомфортний охолоджувального типу

C Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу

D Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря

E Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю повітря

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка