Крок Загальна лікарська підготовка Гігієна, ооз 1
Сторінка5/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

166

Проведено дослідження води, які відібрана із шахтної криниці. Установлено: прозорість

– 18 см, колір – 15°, запах – 3 бала, окислюваність – 8 мг/л, вміст азоту амонійного – 0,4

мг/л, азоту нітратів – 0,1 мг/л, , колі-титр – 80, колі–індекс – 12. Обгрунтуйте гігієнічний

висновок щодо якості питної води.

A *Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідно провести санацїю колодязя.

B Вода відповідає гігієнічним вимогам

C Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її очистки

D Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її знешкодження

E Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її дезактивація

167

Чоловік 40 років, який працює сталеваром на металургійному комбінаті, звернувся до

лікаря зі скаргами на погіршення зору. Дані об’єктивного дослідження: прозорість

кришталика зменшена, гострота зору становить 0,6, спостерігається гіперемія склери.

Поставте діагноз та визначить етіологічний фактор, що викликав захворювання.

A *Катаракта, вплив інфрачервоного випромінювання

B Катаракта, вплив ультрафіолетового випромінювання

C Катаракта, вплив видимого спектру випромінювання

D Фотоофтальмія, вплив ультрафіолетового випромінювання.

E Фотоофтальмія, вплив видимого спектру випромінювання.

168

Дівчинка 10 років має середній гармонійний фізичний розвиток; за минулий рік хворіла 2

рази. Поглиблений медичний огляд виявив наявність карієсу середньої активності та

міопії 4,5D. До якої групи здоров?я слід віднести цю дівчинку?A * 3 група.

B 1 група.

C 2 група.

D 4 група.

E 5 група.

169

У виробничих умовах реєструються високі рівні шуму та забруднення повітря робочої

зони ангідридом сірки. Який вид шкідливої дії на організм можуть справляти ці чинники з

даних умов?A * Поєднану.

B Роздільну.

C Комбіновану.

D Комплексну.

E Специфічну.

170

При проведеннї дослідження вмісту радіонуклідів цезію-137, стронцію-90 у молоці та

картоплі місцевого виробництва було виявлено перевищення тимчасово допустимого

рівнів активності цезію-137 у молоці. Який із технологічних прийомів з метою зменшення

вмісту радіонуклідів в молоці є найбільш ефективним?

A * Переробка молока на топлене масло.

B Пастеризація молока.

C Переробка молока на м?який сир.

D Переробка молока на твердий сир.

E Переробка молока на сметану.

171

На автотранспортному підприємстві за останні п'ять років захворюваність на

попереково-крижовий радикуліт зросла з 5,3 до 6,8 випадків на кожні 100 робітників.

Одночасно на 1,2 дні зросла й середня тривалість випадку захворювання. Яка група

факторів у даному разі найбільш ймовірно зумовила ці негативні тенденції?

A * Умови праці.

B Рівень побуту.

C Рівень матеріальної забезпеченості.

D Спадковість.

E Умови та характер відпочинку.

172

Для захисту персоналу радіолокаційних станцій від короткохвильового випромінювання у

приміщенні передбачені: екранування робочих місць екранами з просвинцьованого

скла, використання комбінезону та окулярів, скорочений робочих день операторів. Які

заходи ще треба впровадити?

A * Необхідне екранування робочих місць металевими сітками.

B Необхідності в захисті від короткохвильового випромінювання немає.

C Всі засоби захисту відповідають гігієнічним вимогам.

D Необхідне використання ізолюючого костюму.

E Необхідне використання протигазу та рукавичок.

173

Для створення радіаційної безпеки медичного персоналу рентгендіагностичного кабінету

використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані

рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, запона та захисні рукавиці з

просвинцьованої гуми. Які ще засоби екранування необхідні?

A * Нагрудний фартух з просвинцьованого матеріалу.

B Гумові чоботи з додатком свинцю.

C Обмеження тривалості робочого дня.

D Дистанційне управління рентгенапаратом.

E Вказаних заходів досить.

174

В гальванічному цеху машинобудівного заводу, де працюють жінки, має місце ручне

періодичне (до 2 раз за годину) переміщення оброблених деталей. Яку граничну норму

підіймання і переміщення вантажу жінками слід рекомендувати адміністрації згідно

нормативів, затверджених МОЗ України?

A * 10 кг

B 20 кг

C 15 кг

D 7 кг

E 5 кг

175

У радіологічному відділенні для внутрішньопорожнинної терапії використовується

гама-установки типа “Агат”, джерелом ізотоп кобальту, який знаходиться в стальній

ампулі. Який з перелічених способів захисту персоналу від впливу іонізуючого

випромінювання необхідно використовувати в першу чергу з урахуванням типу джерела?

A * Екранування джерела та робочого місця.

B Герметизація установки.

C Заходи планувального характеру (зонування приміщення).

D Устаткування приміщень ефективною вентиляцією.

E Використання засобів індивідуального захисту та санітарна обробка персоналу.

176

При поступлении в детское дошкольное учреждение врач установил у 20 \% детей

затянувшуюся адаптацию. Какой из показателей у этих детей нормализуется в первую

очередь?A * Аппетит

B Сон

C Эмоциональное состояние

D Секреция иммуноглобулина

E Речевая активность

177

Случай пищевого бактериального отравления имел место 20 июля в семье одного

служащего после употребления жареных котлет из телятины. Теленок неделю болел и

был вынужденно забит без ведома ветеринарного надзора. Основные симптомы

заболевания: инкубационный период 12-16 часов, высокая температура, сильные боли

в области живота, рвота, частый жидкий стул, общая слабость, головная боль. Наиболее

вероятный возбудитель данного отравления:

A * Сальмонеллы

B Энтеротоксигенные стафилококки

C Патогенные серотипы E. coli

D Cl. botulinum

E Бактерии рода Proteus

178

В воздухе рабочей зоны литейщика присутствует аэрозоль конденсации с размером

пылевых частиц 2 нм (90 \%), 2-5 нм (2 \%), свыше 5 нм (6 \%), до 2 нм (около 2 \%).

Охарактеризуйте дисперсность пыли.A * Мелкодисперсная

B Среднедисперсная

C Крупнодисперсная

D Ультрамелкодисперсная

E Туман

179

Содержание пыли в воздухе рабочей зоны при бурении скважины в гранитном карьере

превышает ПДК в 6-10 раз. Бурильщик (стаж работы 10 лет) жалуется на одышку при

нагрузке, боль и чувство стеснения груди, кашель; рентгенологически – усиление

диффузного процесса в паренхиме легких. Указанные признаки характерны для пыли,

обладающей действием:A * Фиброгенным

B Аллергенным

C Раздражающим

D Остронаправленным

E Канцерогенным

180

Рабочий N занят литьем цветных металлов и сплавов на протяжении 12 лет. В воздухе

рабочей зоны регистрируется повышенное содержание тяжелых металлов, оксидов

углерода и азота. При проведении периодического медицинского осмотра у него

отмечен астено-вегетативный синдром, резкие боли в животе, запоры, боль в области

печени. В моче – аминолевулиновая кислота и копропорфирин. Со стороны крови –

ретикулоцитоз, снижение уровня гемоглобина. Причиной этой интоксикации является

A * Свинец и его соли

B Олово

C Оксид углерода

D Оксид азота

E Цинк

181

В приемное отделение местной больницы в мае месяце поступило 2-е детей из одной

семьи в возрасте 4-х и 6-и лет с жалобами на тошноту, першение в горле, рвоту, частый

жидкий стул. Заболевание началось вскоре после употребления картофеля, сваренного

в кожуре. При осмотре картофеля, употребляемого в пищу семьей, обнаружено много

проросших и позеленевших клубней. Наиболее вероятный причинный фактор

отравления:

A * Соланин

B Фазин

C Амигдалин

D Фагин

E Синильная кислота

182

При дослідженні свинини у 24 зрізах на компресоріумі виявлені 2 трихінели. М'ясо

необхідно піддати

A *Технічній утилізації

B Проварюванню дрібними шматками

C Глибокому заморожуванню

D Переробці на ковбасні вироби

E Реалізації через мережу громадського харчування

183

При огляді цеховим лікарем робітників доменного цеху, що мають тривалий стаж,

відзначені випадки захворювання первинною катарактою. Що з'явилося причиною її

виникнення?A * Інфрачервоне випромінювання

B Високий рівень шуму

C Високий рівень вібрації

D Ультрафіолетове випромінювання

E Електромагнітне випромінювання видимого спектра

184

В одному з виробничих приміщень параметри мїкроклїмату не вїдповїдають гїгїєнїчним

вимогам :найбїльш ефективним засобом його нормалїзацїї є:

A *Оснащення кондиціонерами

B Оснащення приміщення потужною витяжною вентиляцією

C Оснащення ефективною припливною вентиляцією

D Оснащення ефективною припливно-витяжною вентиляцією

E Оснащення вхідних дверей приміщення повітряно-тепловою завісою

185

У одного з учнїв восьмого класу ї лікар встановив наявність гіпертрофії міндалін ІІІ

ступеню, хронічний рініт та вегетосудинну дістонію. . За станом здоров’я цей учень

відноситься до наступної групи здоров я:A *ІV

B І

C ІІ

D ІІІ

E V

186

Дівчинка 10 років має середні показники довжини тіла та окружність грудної клітки вище

середніх величин ,показник ваги тіла збїльшений за рахунок жировідкладення.

Функціональні ознаки фізичного розвитку нижче середнього. Фізичний розвиток цієї

дитини можна комплексно оцінити як:

A *Дісгармонічний

B Середній

C Нижче середнього

D Гармонічний

E Різко дісгармонічний

187

У промисловому центрі з розвинутою металургійною промисловістю у атмосферне

повітря потрапляють пильові частинки оксидів металів, які входять до складу димових

викидьок від плавильних печей. Такі пильові частинки відносяться до:A *Аерозолів конденсації

B Аерозолів дезінтеграції

C Рідких аерозолів

D Аерозолів возгонки

E Аерозолів суміші

188

Робітники гранітного кар'єру працюють в умовах високих рівнів пилу, що сприяє

виникненню силікозу, причиною якого є наявнїсть в пилу:

A * Дїоксиду кремнію

B Оксиду алюмінію

C Оксиду вуглецю

D Оксидів азоту

E Диоксиду сірки

189

У мальчика 11 лет, длина тела 148 см (М+1,5(), масса тела- 42 (+ 1,9) кг, окружность

грудной клетки 70 см (+1). Болеет ОРВИ 4-5 раз в год. Хронической патологии не

выявлено. К какой группе здоровья можно отнести ребенка ?A *2

B 4

C 3

D 5

E 1

190

При изучении расписания уроков 6- го класса общеобразовательной школы

установлено: количество уроков в течене недели- 34, продолжительность перемен по 10

мин., после 2- го урока- 20 мин. Во Вторник 1-й урок- история, 2-й - русский язык, 3-й-

физкультура, 4-й- литература, 5-й- биология, 6-й- рисование. Какой основной недостаток

в организации учебного процесса имеет место ?A * Количество уроков в расписании занятий

B Продолжительность перемен

C Место урока физкультуры в расписании

D Место урока истории в расписании

E Место урока биологии в расписании

191

Рабочий литейного цеха электромеханического завода обратился с жалобами на боли в

грудной клетке постоянного характера, одышку при физической нагрузке, кашель.

Рентгенологически обнаруживаются узловые образования в легких, четкие, но с

неровными контурами, периодически отмечается гипертермия . Какой диагноз

наиболее вероятен ?A * Силикоз

B Двухсторонний хронический бронхит

C Доброкачественные новообразования

D Злокачественные новообразования

E Литейная лихорадка

192

Из собранных в лесу грибов приготовлено блюдо ,после потребления которого ночью у

пациента отмечается рвота, понос, жажда, судороги в икроножных мышцах,

присоединилась боль в области печени, желтуха, сонливость. При явлении сердечной

недостаточноси наступила смерть. Определите гриб,явившийся наиболее вероятной

причиной летального исхода.A *Бледная поганка

B Шампиньон

C Мухомор

D Ложные опята

E Сморчки

193

В строящемся хирургическом отделении на 60 коек планируются две операционных

площадью 10 и 20 м2. Окна их ориентированы на северные румбы. Световой

коэффициент 1:2, КЕО 2,5%. Какие параметры не соответствуют гигиеническим нормамA * Площадь операционных

B Количество операционных

C Ориентация окон

D Световой коэффициент

E КЕО

194

Площадь четырехкоечной палаты в терапевтическом отделении больницы составляет

28 м2. Соответствует ли это гигиеническим требованиям?

A * Соответствует

B Не соотвтетствует

C Соответствует только для городских больниц

D Соотвтетствует только для сельских больниц

E Соотвтетствует только для больниц с централизованной системой застройки

195

У зв’язку з нерегулярним харчуванням, пацієнт скаржиться на зниження працездатності,

різке відчуття голоду та втоми, періодичні головні болі. Який інтервал між прийомами їжі

йому повинен порекомендувати лікар?A * 4-5 год.

B 5-6 год.

C 6-7 год.

D 7-8 год.

E 8-9 год.

196

У місті К. виник спалах харчового отруєння з клінічною картиною харчової

токсикоінфекції. На наявність якого чинника необхідно провести лабораторний аналіз

відібраних продуктів харчування для підтвердження діагнозу?A * Мікробна контамінація.

B Екзотоксин.

C Афлатоксин.

D Соланін.

E Мускарин.

197

На підприємстві громадського харчування не реалізовану під час вечері продукцію

охолоджено до 4 0С і вона зберігалась у холодильній камері протягом 12 год. Зранку

була проведена вторинна теплова обробка. Протягом якого часу повинна бути

реалізована дана їжа?

A * 1 год.

B -3 год.

C -5 год.

D -8 год.

E 12 год.

198

Для отримання інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис

населення. Який це вид та метод дослідження?

A * суцільне одномоментне

B вибіркове одномоментне

C суцільне поточне

D вибіркове поточне

E основного масиву

199

Концентрація альбуміну (г/л) в сироватці крові 10 жінок, що були включені в одне

обстеження, склала: 42, 41, 44, 47, 38, 40, 35, 38, 43, 41. Які із статистичних величин або

показників узагальнюють ці дані?A * середні

B екстенсивний

C інтенсивний

D наочності

E динамічного ряду

200

В результаті впровадження нової методики середня тривалість лікування в

експериментальній групі хворих склала 12,3 ± 0,2 дні порівняно із 15,4 ± 0,4 дні в

контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчисленням якого

коефіцієнта (критерія) можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?

A * коефіцієнт вірогідності (t – критерій Стьюдента)

B критерій знаків (z – критерій)

C критерій відповідності (хи-квадрат)

D Т - критерій Вілкоксона

E критерій Колмогорова-Смирнова

201

Працівникові, який знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу виразкової

хвороби 12-палої кишки, на підприємстві виділили пільгову путівку для

санаторно-курортного лікування на 24 дні. Тривалість щорічної основної відпустки

працівника складає 24 календарних дні, на проїзд до санаторію і назад необхідно

витратити 4 дні. Який порядок оформлення тимчасової непрацездатності в цьому

випадку?

A * через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні

B через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів

C лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні

D лікуючий лікар видає довідку і “Санаторно-курортну карту” на 28 днів

E через ЛКК видається довідка на 4 дні

202

Гр. Н. по дорозі на роботу посковзнувся і підвернув ногу. При звертанні за медичною

допомогою було діагностовано розрив зв’язок правого гомілково-ступеневого суглобу.

Лікувався амбулаторно 18 днів. Як оформити непрацездатність в цьому випадку?A * видається листок непрацездатності з першого дня на весь період

B видається на 5 днів довідка, з 6-го дня – листок непрацездатності

C видається на 10 днів довідка, з 11 дня – листок непрацездатності

D видається листок непрацездатності на 6 днів

E видається листок непрацездатності на 14 днів

203

У працівниці захворіла на вітряну віспу 5-річна дитина. Хвороба тривала 17 днів.

Лікування здійснювалось амбулаторно під доглядом матері дитини. Як оформити

непрацездатність працівниці в даному випадку?A * видається листок непрацездатності максимально на 14 днів, на решту 3 дні - довідка

B видається листок непрацездатності на весь час хвороби дитини

C видається на 5 днів довідка, з 6-го дня – листок непрацездатності

D видається довідка на весь час хвороби дитини

E видається листок непрацездатності максимально на 7 днів, на решту 10 днів - довідка

204

На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на обов'язкову

консультацію до інших лікарів. До кого було скеровано жінку?

A *Терапевта, стоматолога.

B Терапевта, хірурга

C Стоматолога, хірурга

D Хірурга, окуліста.

E Терапевта, окуліста

205

В терапевтичному відділенні стаціонару знаходилось на лікуванні 500 хворих, 400 із них

працюють. Перед випискою із стаціонару працюючим видавались листки

непрацездатності. Хто має право підписувати листки непрацездатності?A *Лікуючий лікар, завідувач відділення

B Завідувач віділення, заступник головного лікаря по медичній частині

C Головний лікар, лікуючий лікар

D Головний лікар, завідувач віділення

E Завідувач відділення, заступник головного лікаря по медичній частині

206

Одним із чинників, що впливають на організацію лікувально-профілактичної допомоги

сільському населенню є низька щільність розселення його по території. Яку особливість

її організації він обумовлює?A *Етапність.

B Відсутність дільничності.

C Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці.

D Відсутність долікарської допомоги.

E Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка