Курс фтизіатрії, стоматологічний факультет
Скачати 335.47 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір335.47 Kb.
Курс фтизіатрії, стоматологічний факультет 1. Хворий тривалий час спостерігається з приводу фіброзно-кавернозного туберкульозу легень. Протягом п'яти років у харкотинні виявляють МБТ. Лікувався протитуберкульозними препаратами без ефекту. Хірургічне лікування не показане. До якої категорії слід віднести хворого?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

ANSWER D

 1. При флюорографічному обстеженні хворого 25-ти років у II сегменті правої легені вперше виявлено малої інтенсивності вогнищеві тіні з нечіткими контурами. Скарг немає. Об'єктивно без патології. Аналіз крові у межах норми. До якої категорії слід віднести хворого?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

ANSWER C

 1. У хворого 36-ти років у II сегменті правої легені вперше виявлено одиничні малої інтенсивності вогнищеві тіні з нечіткими контурами, середніх розмірів. Бактеріоскопічно МБТ( ). Скарг немає. Об'єктивно без патології. Аналіз крові у межах норми. Встановлено діагноз туберкульозу легень. Як правильно сформулювати діагноз згідно з клінічною класифікацією?

  1. ВДТБ (дата виявлення) II сегмента правої легені (вогнищевий), Дестр-, МБТ-М-К0 Резист0, ГІСТ0, КатЗ. Ког (№ кварталу) (рік виявлення).

  2. ВДТБ (дата виявлення) (вогнищевий), Дестр-, МБТ-М-К0 Резист0, ГІСТ0, КатЗКог (№ кварталу) (рік виявлення).

  3. ВДТБ II сегмента правої легені (вогнищевий), Дестр-, МБТ-М-К0 Резист0, ГІСТ0, КатЗКог.

  4. ВДТБ (дата виявлення) II сегмента правої легені (вогнищевий), Дестр-, КатЗКог (№ кварталу) (рік виявлення).

  5. ВДТБ Дестр-, МБТ-М-К0 Резист0, ГІСТ0, КатЗКог (№ кварталу) (рік виявлення).

ANSWER A

 1. У хворого 25-ти років у 1 і 2-му сегментах виявлено вогнищеві тіні малої інтенсивності з розмитими контурами. Яка фаза процесу встановлена у хворого?

  1. Розпаду.

  2. Обсіювання.

  3. Інфільтрації.

  4. Рубцювання.

  5. Звапнення.

ANSWER C

 1. З яким шляхом розсіювання інфекції звичайно пов'язаний дисемінований туберкульоз?

  1. Нейро-лікворогенним.

  2. Контактним.

  3. Бронхогенним.

  4. Лімфо-гематогенним.

  5. Спутогенним

ANSWER D

 1. Яка звичайна локалізація вогнищ при дисемінованому туберкульозі легенів?

  1. На верхівках в кортикальних відділах.

  2. В прикореневих відділах.

  3. В середніх відділах, переважно кортикально.

  4. В нижньо-задних відділах.

  5. В нижньо-передних відділах.

ANSWER A

 1. За яким напрямком поширюється дисемінація при дисемінованому туберкульозі?

  1. Вентро-дорзальним.

  2. Дорзо-вентральним.

  3. Центрифугальнеим.

  4. Апіко-каудальним.

  5. Каудо-апікальнеим

ANSWER D

 1. В який період інфекції може виникати дисемінований туберкульоз?

  1. У первинний.

  2. У вторинний.

  3. У третинний.

  4. У первинний та вторинний.

  5. У вторинний та третинний.

ANSWER D

 1. Який чинник не є патогенетичною умовою розвитку дисемінованого туберкульозу?

  1. Бактеріемія.

  2. Гіперсенсибілізація.

  3. Підвищення проникності судин.

  4. Ураження бронхів.

  5. Наявність в організмі вогнища туберкульозної інфекції.

ANSWER D

 1. Яке захворювання не є чинником ризику розвитку дисемінованого туберкульозу легенів?

  1. Алкоголізм.

  2. Аліментарна дистрофія.

  3. ВІЛ-інфекція та СНІД.

  4. Ішемічна хвороба серця.

  5. Злоякісні новоутворення.

ANSWER D

 1. Який характер мають вогнища при підгострому дисемінованому туберкульозі?

  1. Дрібні, ексудативного характеру, без тенденції до злиття та розпаду.

  2. Крупні, ексудативного характеру, з тенденцією до злиття та розпаду.

  3. Дрібні, продуктивного характеру, ущільнені та кальциновані.

  4. Поліморфні.

  5. Крупні кальцинати.

ANSWER B

 1. Який характер мають вогнища при хронічному дисемінованому туберкульозі?

  1. Дрібні, ексудативного характеру, без тенденції до злиття та розпаду.

  2. Крупні, ексудативного характеру, з тенденцією до злиття та розпаду.

  3. Дрібні, продуктивного характеру, ущільнені та кальциновані.

  4. Поліморфні.

  5. Крупні кальцинати.

ANSWER D

 1. Який перебіг звичайно має підгострий дисемінований туберкульоз?

  1. Торпідний.

  2. Прогресуючий.

  3. Хвилеподібний.

  4. Безсимптомний.

  5. Блискавичний.

ANSWER B

 1. Який перебіг звичайно має хронічний дисемінований туберкульоз?

  1. Торпідний.

  2. Прогресуючий.

  3. Хвилеподібний.

  4. Безсимптомний.

  5. Блискавичний.

ANSWER C

 1. Яка форма порожнин розпаду характерна для дисемінованого туберкульозу легенів?

  1. Двосторонні симетричні тонкостінні каверни.

  2. Двосторонні асиметричні товстостінні каверни.

  3. Односторонні множинні каверни різної форми.

  4. Одна товстостінна каверна та множинні тонкостінні "дочірні" каверни.

  5. Каверни нехарактерні

ANSWER A

 1. Чим звичайно без лікування закінчується підгострий дисемінований туберкульоз?

  1. Спонтанним вилікуванням.

  2. Смертю через 4-5 тижнів.

  3. Смертю через 5-7 місяців.

  4. Переходом в інфільтративний туберкульоз.

  5. Переходом в хронічний туберкульоз.

ANSWER C

 1. Яка рентгенологічна картина найхарактерніша для підгострого дисемінованого туберкульозу?

  1. "Падаючого снігу".

  2. "Яєчної шкаралупи".

  3. "Плакучої верби".

  4. "Крил кажана".

  5. "Просоподібна" дисемінація.

ANSWER A

 1. Яка рентгенологічна картина найбільш характерна для хронічного дисемінованого туберкульозу?

  1. "Пластівців снігу".

  2. "Снігової бурі".

  3. "Плакучої верби".

  4. "Крил кажана".

  5. "Просоподібна" дисемінація".

ANSWER C

 1. При прогресуванні вогнищевий туберкульоз може перейти в інші клінічні форми туберкульозу. В яку клінічну форму вогнищевий туберкульоз звичайно не переходить безпосередньо?

  1. Інфільтративний туберкульоз легень.

  2. Дисемінований туберкульоз легень.

  3. Туберкульома легень.

  4. Казеозна пневмонія.

  5. Фіброзно-кавернозний туберкульоз.

ANSWER E

 1. Результатом зворотного розвитку якої форми туберкульозу не може бути вогнищевий туберкульоз?

  1. Інфільтративний туберкульоз.

  2. Туберкульома легенів.

  3. Міліарний туберкульоз.

  4. Не може бути результатом зворотного розвитку будь-якої іншої форми туберкульозу.

  5. Дисемінований туберкульоз легенів.

ANSWER C

 1. Яке найточніше визначення інфільтративного туберкульозу як клініко-рентгенологічної форми специфічного процесу?

  1. Інфільтративний туберкульоз - це зона специфічного запалення, переважно ексудативного характеру, розміром більше 1 см, зі схильністю до прогресування і розпаду, можливе бронхогенне обсіменіння.

  2. Інфільтративний туберкульоз - це фокус специфічного запалення, що обов'язково супроводжується розпадом легеневої тканини та її обсіменінням.

  3. Це така форма специфічного запалення, яка характеризується наявністю у легенях сформованої, стабільної за своїми розмірами каверни, з вираженими інфільтративними та іноді фіброзними змінами у навколишній легеневій тканині.

  4. Інфільтративний туберкульоз - це зона специфічного запалення з хронічним торпідним перебігом, розміром більше 1 см, зі схильністю до спонтанного одужання.

  5. Інфільтративний туберкульоз характеризується наявністю великої кількості специфічних вогнищ в легенях: на початку захворювання виникає переважно ексудативно-некротична реакція з подальшим розвитком продуктивного запалення.

ANSWER A

 1. Від чого не залежить початок і клінічний перебіг інфільтративного туберкульозу легень?

  1. Від особливостей морфологічної структури інфільтрату.

  2. Від поширеності перифокального запалення.

  3. Від розміру зони казеозного некрозу.

  4. Від наявності ускладнень з боку бронхолегеневої системи.

  5. Від наявності в анамнезі імунізації вакциною БЦЖ.

ANSWER E

 1. Що має вирішальне діагностичне значення при підозрі на інфільтративну форму туберкульозного процесу?

  1. Знаходження МБТ у харкотинні або промивних водах бронхів.

  2. Гіперергічна туберкулінова чутливість за пробою Манту з 2 ТО ППД-Л.

  3. Знаходження МБТ та наявність на рентгенограмі інфільтрату.

  4. Наявність на рентгенограмі тіні, локалізованої в 1,2 або 6 сегментах.

  5. Скарги на кашель із харкотинням, біль у грудній клітці, кровохаркання, підвищення температури тіла, загальну слабість, вказівки на перенесений у минулому туберкульоз.

ANSWER C

 1. До якої диспансерної категорії відносять хворого з наявністю вперше діагностованого інфільтративного туберкульозу легень у фазі розпаду та наявності бактеріовиділення?

  1. До першої.

  2. До третьої.

  3. До другої.

  4. До четвертої.

  5. До п'ятої.

ANSWER A

 1. Про яке захворювання першочергово треба подумати при наявності інфільтрату негомогенної структури у верхній частці правої легені з "доріжкою" до кореня та вогнищевими тінями навколо?

  1. Негоспітальна деструктивна пневмонія.

  2. Центральний рак легені.

  3. Інфільтративний туберкульоз.

  4. Еозинофільний інфільтрат.

  5. Інфаркт-пневмонія.

ANSWER C

 1. Які зміни у гемограмі характерні для інфільтративного туберкульозу?

  1. Лейкопенія, лімфоцитоз, прискорення ШОЕ, анемія.

  2. Невисокий лейкоцитоз, лімфопенія, збільшена ШОЕ, анемія, невелике збільшення паличкоядерних лейкоцитів, моноцитоз.

  3. Високий лейкоцитоз, значне прискорення ШОЕ, еозинофілія, лімфопенія.

  4. Високий лейкоцитоз із суттєвим збільшенням паличкоядерних лейкоцитів, лімфоцитоз, нормальна ШОЕ, моноцитопенія, відсутність еозинофілів.

  5. Формула "білої" крові не змінена, ШОЕ понад 50 мм/год, різко виражена анемія.

ANSWER B

 1. Який рентгенологічний синдром найхарактерніший для інфільтративної форми туберкульозного процесу ?

  1. Синдром тотального затемнення.

  2. Синдром округлої тіні. .

  3. Синдром патологічно зміненого кореня легені.

  4. Синдром обмеженого затемнення.

  5. Синдром вогнищевої тіні.

ANSWER D

 1. Яким клінічним синдромом найчастіше супроводжується інфільтративний туберкульоз?

  1. Інтоксикаційним.

  2. Дихальної недостатносі.

  3. Менінгеальним.

  4. Гіпертермічним.

  5. Больовим.

ANSWER A

 1. Який найвагоміший критерій ефективності лікування інфільтративного туберкульозу легень у фазі розпаду, МБТ(+)?

  1. Розсмоктування перифокальної запальної реакції у легеневій тканині.

  2. Загоєння порожнини розпаду.

  3. Зникнення явищ інтоксикації.

  4. Відновлення працездатності.

  5. Припинення бактеріовиділення.

ANSWER E

 1. Якою комбінацією протитуберкульозних препаратів найдоцільніше лікувати вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легені з деструкцією?

  1. Ізоніазид, стрептоміцин, рифампіцин, піразинамід.

  2. Канаміцин, етамбутол, ізоніазид, рифампіцин.

  3. Ізоніазид, піразинамід, амікацин, офлоксацин.

  4. ПАСК-натрій, етамбутол, ізоніазид, рифампіцин.

  5. Стрептоміцин, етамбутол, мікобутін, етіонамід.

ANSWER A

 1. Яка особливість гіперергічної тканинної реакції при інфільтративному туберкульозі?

  1. Обмеження поширення специфічного запалення, виражена схильність до його осумкування.

  2. Схильність до швидкого казеозного некрозу.

  3. Схильність до спонтанного розсмоктування інфільтрату.

  4. Інфільтрати швидко зникають, в інших ділянках легень можуть з'являтися нові, також короткочасно.

  5. Характерне дифузне розростання сполучної тканини, склеротичні зміни в лімфатичних судинах і вузлах, потовщення плеври.

ANSWER B

 1. Які найімовірніші шляхи утворення свіжих вогнищ дисемінації при інфільтративному туберкульозі?

  1. Бронхогенний.

  2. Лише гематогенний.

  3. Лише спутогенний.

  4. Гематогенно-лімфогенний.

  5. Лише лімфогенний.

ANSWER A

 1. Що не може бути наслідком інфільтративного туберкульозу?

  1. Його повне розсмоктування.

  2. Формування туберкульоми.

  3. Формування групи ущільнених вогнищ на фоні більш або менш виражених фіброзних змін.

  4. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.

  5. Фіброзно-кавернозний туберкульоз, цироз частки легені.

ANSWER D

 1. Яке із перелічених ускладнень практично завжди супроводжує інфільтративну форму туберкульозного процесу у фазі розпаду?

  1. Ателектаз відповідної частки легені.

  2. Легенева кровотеча.

  3. Амілоїдоз внутрішніх органів.

  4. Спонтанний пневмоторакс.

  5. Туберкульоз дренувального бронха.

ANSWER E

 1. Який із зазначених методів обстеження при підозрі на інфільтративний туберкульоз у дорослих не має вирішального діагностичного значення?

  1. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки.

  2. Проба Манту з 2 ТО ППД-Л.

  3. Бронхоскопія.

  4. Рентгенографія органів грудної клітки у боковій проекції.

  5. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження харкотиння на МБТ.

ANSWER B

 1. Хворий 48-ми років поступив у стаціонарне відділення протитуберкульозного диспансеру з діагнозом ВДТБ (22.03.04) верхньої частки правої легені (інфільтративний), Дестр+, МБТ+ М + К+ Резист-, Гіст 0, Кат 1 Ког1 (2004г). Який режим антимікобактеріальної терапії потрібно призначити в інтенсивну фазу лікування?

  1. Ізоніазид, рифампіцин, ПАСК, стрептоміцин.

  2. Ізоніазид, офлоксацин, піразинамід, стрептоміцин, рифампіцин.

  3. Ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин, піразинамід.

  4. Ізоніазид, рифампіцин.

  5. Ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин.

ANSWER C

 1. Хворий 40 років пред'являє скарги на кашель з невеликою кількістю харкотиння, періодичну нічну пітливість, субфебрильну температуру тіла під вечір. Аналіз крові: Л-10,7х109/л, ШОЕ - 30 мм/год. На оглядовій рентгенограмі у верхівковому і задньому сегментах правої легені виявлено ділянку затемнення з нечіткими контурами та проясненням в центрі. Встановлено попередній діагноз: інфільтративний туберкульоз. Яке дообстеження слід провести для підтвердження клінічного діагнозу?

  1. Дослідження харкотиння на МБТ, визначення чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів.

  2. Дослідження харкотиння на вторинну мікрофлору, цитологія харкотиння.

  3. Дослідження харкотиння на МБТ, визначення чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів, томографія верхньої частки право легені.

  4. Бронхіскопія, дослідження БАЗ на МБТ, томографія в/ч лівої легені

  5. Біохімічне дослідження крові, томографія верхньої частки правої легені, бронхоскопія.

ANSWER C

 1. Який з перелічених препаратів діє тільки на позаклітинні МБТ?

  1. Ізоніазид.

  2. Етамбутол.

  3. Піразинамід.

  4. Стрептоміцин.

  5. Рифампіцин.

ANSWER D

 1. Який з перелічених препаратів може викликати полінейропатію?

  1. Ізоніазид.

  2. Етамбутол.

  3. Піразинамід.

  4. Рифампіцин.

  5. Стрептоміцин.

ANSWER A

 1. Яке захворювання є протипоказанням для призначення ізоніазиду?

  1. Хронічний обструктивний бронхіт.

  2. Ревматоїдний артрит.

  3. Епілепсія.

  4. Хронічний панкреатит.

  5. Виразкова хвороба

ANSWER C

 1. Яке захворювання є протипоказанням до призначення стрептоміцину?

  1. Хронічний гепатит.

  2. Алкоголізм.

  3. Гострий синусит.

  4. Ішемічна хвороба серця.

  5. Псоріаз.

ANSWER D

 1. Яке захворювання є протипоказанням до призначення етамбутолу?

  1. Гострий кон'юнктивіт.

  2. Хронічний кератит.

  3. Халазіон.

  4. Дегенерація соска зорового нерву.

  5. Катаракта.

ANSWER D

 1. Яке захворювання значно погіршує переносимість піразинаміду?

  1. Хронічний бронхіт.

  2. Хронічний гепатит.

  3. Хронічний коліт.

  4. Хронічний холецистит.

  5. Ішемічна хвороба серця.

ANSWER B

 1. Яку комбінацію препаратів слід призначити хворому на вперше виявлений інфільтративний туберкульоз легені у фазі розпаду?

  1. Ізоніазид, стрептоміцин, канаміцин, етамбутол.

  2. Рифампіцин, стрептоміцин, амоксіцилін, піразинамід

  3. Ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, стрептоміцин.

  4. Ізоніазид, етіонамід, ПАСК, етамбутол.

  5. Стрептоміцин, віоміцин, флориміцин, канаміцин.

ANSWER C

 1. Яку комбінацію препаратів слід призначити хворому на вперше виявлений вогнищевий туберкульоз легень?

  1. Ізоніазид, стрептоміцин, канаміцин.

  2. Рифампіцин, стрептоміцин, амоксіцилін.

  3. Ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбутол.

  4. Ізоніазід, етіонамід, ПАСК.

  5. Стрептоміцин, віоміцин, флориміцин.

ANSWER C

 1. Яку комбінацію препаратів слід призначити хворому з виявленою реактивацією туберкульозу до одержання результатів дослідження чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів?

  1. Ізоніазид, стрептоміцин, канаміцин, етамбутол, етіонамід.

  2. Ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, стрептоміцин, етамбутол.

  3. Рифампіцин, ізоніазид, стрептоміцин, амоксіцилін, піразинамід.

  4. Ізоніазид, рифампіцин, етіонамід, ПАСК, етамбутол.

  5. Рифампіцин, стрептоміцин, віоміцин, флориміцин, канаміцин.

ANSWER B

 1. Який критерій визначає призначення певної схеми протитуберкульозної терапії хворому на хронічний туберкульоз легень?

  1. Тривалість терапії.

  2. Результати дослідження функції зовнішнього дихання.

  3. Результати дослідження чутливості збудника.

  4. Присутність або відсутність бактеріовиділення.

  5. Присутність або відсутність ураження бронхів

ANSWER C

 1. Яка рекомендується тривалість лікування хворого на вперше виявлений туберкульоз?

  1. 10 днів.

  2. 2 місяці.

  3. 6 місяців.

  4. 9 місяців.

  5. 2 роки.

ANSWER C

 1. Якої мети звичайно не досягає антимікобактеріальна терапія хронічного туберкульозу?

  1. Вилікування.

  2. Покращення самопочуття хворого.

  3. Припинення бактеріовиділення.

  4. Підготовки до операції.

  5. Розсмоктування вогнищ відсіву.

ANSWER A

 1. Що розуміють під первинною хіміопрофілактикою щодо туберкульозу?

  1. Призначення протитуберкульозних препаратів неінфікованим МБТ дітям та підліткам

  2. Призначення протитуберкульозних препаратів особам з "віражем" туберкулінових реакцій

  3. Призначення протитуберкульозних препаратів особам, які одужали від туберкульозу

  4. Призначення протитуберкульозних препаратів раніше інфікованим особам при наявності будь-яких факторів ризику щодо розвитку туберкульозу

  5. У всіх цих випадках призначають первинну хіміопрофілактику

ANSWER A

 1. Що розуміють під вторинною хіміопрофілактикою щодо туберкульозу?

  1. Призначення протитуберкульозних препаратів неінфікованим МБТ при контакті з хворим на туберкульоз.

  2. Призначення протитуберкульозних препаратів неінфікованим МБТ дітям та підліткам, якщо вони не отримали щеплення БЦЖ.

  3. Призначення протитуберкульозних препаратів інфікованим МБТ особам або тим, хто одужав від туберкульозу при наявності факторів ризику щодо захворювання.

  4. Призначення протитуберкульозних препаратів всім дітям, які народилися від хворих на туберкульоз матерів.

  5. Призначення протитуберкульозних препаратів особам з післявакцинною алергією за пробою Манту з 2 ТО ППД-Л.

ANSWER C

 1. Кому із перелічених контингентів дорослих хіміопрофілактика не показана?

  1. Особам, які знаходяться в контакті з хворим, що виділяє МБТ.

  2. Тваринникам з несприятливих щодо туберкульозу ферм і людям, у яких в особистому господарстві виявлено уражену туберкульозом худобу.

  3. Особам з низькою чутливістю до туберкуліну за пробою Манту з 2 ТО ППД-Л.

  4. Особам, які видужали від туберкульозу, при виникненні факторів, що знижують опірність організму.

  5. Людям із посттуберкульозними змінами (5.1 група обліку) і супровідними хворобами, а також при виникненні факторів, які можуть викликати загострення туберкульозу.

ANSWER C

 1. Кому із перелічених контингентів дітей хіміопрофілактика не показана?

  1. Дітям з гіперергічною чутливістю за пробою Манту з 2 ТО ППД-Л при наявності симптомів туберкульозної інтоксикації.

  2. Контактним із хворим на активний туберкульоз.

  3. Особам з "віражем" туберкулінових реакцій.

  4. Особам з гіперергічними реакціями на туберкулін або їх посиленням на 6 мм і більше порівняно з попереднім результатом.

  5. Раніше інфікованим дітям або тим, хто переніс туберкульоз, у випадку потреби призначення їм високих доз глюкокортикоїдів, виявленні цукрового діабету, при загостренні хронічної супутньої патології тощо.

ANSWER A

 1. Яка прищепна доза вакцини БЦЖ?

  1. 0,025 мг.

  2. 0,5мг.

  3. 0,25мг.

  4. 0,05мг.

  5. 0,005 мг.

ANSWER D

 1. Який інтервал між проведенням проби Манту і ревакцинацією проти туберкульозу?

  1. Не менше 3 днів і не більше 2 тижнів.

  2. Інтервал не має ніякого значення.

  3. Не менше 1 місяця.

  4. Не більше 1 місяця.

  5. Не менше 3 днів і не більше 1 місяця.

ANSWER A

 1. Яке тимчасове протипоказання до ревакцинації проти туберкульозу?

  1. Інфіковані туберкульозом або туберкульоз у минулому.

  2. Позитивна або сумнівна реакція на пробу Манту з 2 ТО ППД-Л.

  3. Ускладнення на попереднє введення вакцини БЦЖ.

  4. Злоякісні захворювання крові або новоутворення.

  5. Тимчасових протипоказань серед наведених немає.

ANSWER E

 1. Через який інтервал часу після ревакцинації БЦЖ можна проводити інші профілактичні щеплення?

  1. Через 2 місяці.

  2. Через 1 місяць.

  3. Через 6 місяців.

  4. Через 3-4 тижні.

  5. Через 2 тижні.

ANSWER A

 1. Які заходи є складовою частиною соціальної профілактики туберкульозу?

  1. Оздоровлення осередків туберкульозної інфекції.

  2. Можливість отримання листка непрацездатності терміном до 10 місяців.

  3. Ізоляція та лікування хворих на туберкульоз.

  4. Робота щодо організації раннього виявлення туберкульозу серед дітей, підлітків і дорослих.

  5. Ніякі із перелічених заходів не належать до соціальної профілактики.

ANSWER B

 1. Які заходи не є складовою частиною санітарної профілактики туберкульозу?

  1. Робота в осередках туберкульозної інфекції.

  2. Санітарно-освітня робота.

  3. Попередження зараження людини від хворих тварин.

  4. Контроль за своєчасністю, повнотою та якістю проведення протитуберкульозних заходів в області.

  5. Всі заходи складова частина санітарної профілактики туберкульозу.

ANSWER E

 1. Через який термін після вакцинації БЦЖ розвивається специфічний протитуберкульозний імунітет?

  1. Через б місяців.

  2. Через 6-8 тижнів.

  3. Через 1 рік.

  4. Через 3-4 тижні.

  5. Через 2-4 місяці.

ANSWER B

 1. Від чого, як правило, залежить кількість призначених протитуберкульозних препаратів для вторинної хіміопрофілактики у дітей та підлітків?

  1. Від віку пацієнта.

  2. Від давності інфікування.

  3. Від ступеня ризику розвитку туберкульозу.

  4. Від маси тіла.

  5. Від тривалості хіміопрофілактики.

ANSWER E

 1. Що доцільно враховувати при призначенні хіміопрофілактики дитині з осередку туберкульозної інфекції, в якому проживає хворий на хронічну форму туберкульозу?

  1. Давність контакту.

  2. Чутливість МВТ хворого до протитуберкульозних препаратів.

  3. Клінічну форму туберкульозу хворого.

  4. Давність захворювання бактеріовиділювача.

  5. Кількість проведених хіміопрофілактичних курсів в осередку.

ANSWER B

 1. Яка категорія хворих не виділяється в клінічній класифікації туберкульозу?

  1. Хворі на вперше діагностований туберкульоз без бактеріовиділення.

  2. Хворі на вперше діагностований туберкульоз із бактеріовиділенням.

  3. Хворі на вперше діагностований туберкульоз без бактеріовиділення на тлі супутньої патології.

  4. Хворі з рецидивом туберкульозу.

  5. Хворі на хронічний туберкульоз.

ANSWER C

 1. Який метод вивчення бактеріовиділення не застосовується при формулюванні діагнозу згідно із сучасною класифікацією?

  1. Мікроскопічний.

  2. Культуральний.

  3. Дослідження резистентності до препаратів І ряду.

  4. Дослідження резистентності до препаратів II ряду.

  5. Біологічний.

ANSWER E

 1. Які відомості не повинна вміщувати класифікація будь-якої хвороби згідно МКБ-10?

  1. Клінічну форму захворювання,

  2. Локалізацію ураження.

  3. Прогноз щодо вилікування

  4. Супровідні захворювання.

  5. Ускладнення.

ANSWER C

 1. У хворого 31-го року вперше виявлено туберкульоз (інфільтрат у 2-му сегменті правої легені, МБТ(-). До якої категорії слід віднести хворого?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5

ANSWER C

 1. Який фактор відіграє певну роль для злоякісного перебігу казеозної пневмонії?

  1. Нашарування вторинної неспецифічної інфекції.

  2. Суперінфекція масивними дозами високовірулентних мікобактерій туберкульозу.

  3. Похилий вік.

  4. Цукровий діабет.

  5. Всі вищеперелічені.

ANSWER E

 1. З яким захворюванням, найперше за все, потрібно проводити диференціальний діагноз лобарної казеозної пневмонії?

  1. З плевропневмонією.

  2. З інфарктом легені.

  3. З абсцедуючою пневмонією.

  4. З ексудативним плевритом.

  5. З центральним раком.

ANSWER A

 1. При якій ситуації доцільне оперативне втручання при туберкульомі?

  1. Стаціонарний перебіг.

  2. Розмір туберкульоми > 2см

  3. Розміри туберкульоми > 3 см.

  4. Регресуючий перебіг туберкульоми.

  5. Похилий вік.

ANSWER C

 1. Яка морфологічна різновидність туберкульоми може стати результатом вогнищевого туберкульозу?

  1. Інфільтративно-пневмонічна.

  2. Гомогенна.

  3. Псевдотуберкульома.

  4. Конгломератна.

  5. Шарувата.

ANSWER D

 1. Яка причина формування фіброзно-кавернозного туберкульозу?

  1. Стійкість до антимікобактеріальних препаратів.

  2. Несвоєчасне виявлення процесу.

  3. Помилки лікування.

  4. Несприятливий перебіг вихідного процесу.

  5. Все зазначене може бути причиною формування фіброзно кавернозного туберкульозу

ANSWER E

 1. Що є найважливішим показником поганої якості роботи щодо раннього виявлення туберкульозу?

  1. Наявність серед вперше виявлених осіб хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз.

  2. Збільшення показника хворобливості.

  3. Збільшення показника захворюваності.

  4. Зменшення ефективності лікування деструктивних форм туберкульозу

  5. Збільшення осіб із вторинною резистентністю до протитуберкульозних препаратів.

ANSWER A

 1. Яка форма туберкульозу найчастіше ускладнюється амілоїдозом внутрішніх органів?

  1. Туберкульоз невстановленої локалізації

  2. Міліарний туберкульоз

  3. Фіброзно-кавернозний туберкульоз

  4. Коніотуберкульоз

  5. Інфільтративний туберкульоз у фазі розпаду.

ANSWER C

 1. Яка форма порожнин розпаду характерна для міліарного туберкульозу легень?

  1. Двосторонні симетричні тонкостінні каверни.

  2. Двосторонні асиметричні товстостінні каверни.

  3. Односторонні множинні каверни різної форми.

  4. Одна товстостінна каверна та множинні тонкостінні "дочірні" каверни.

  5. Каверни нехарактерні.

ANSWER E

 1. Який перебіг характерний для казеозної пневмонії?

  1. Бурхливий, гостро прогресуючий.

  2. Первинно хронічний.

  3. Підгострий.

  4. Безсимптомний.

  5. Поступовий, малосимптомний.

ANSWER A

 1. На основі якого інфільтрату найчастіше розвивається лобарна казеозна пневмонія?

  1. Округлого.

  2. Лобулярного.

  3. Перисцисуриту.

  4. Хмароподібного.

  5. Лобіту.

ANSWER E

 1. Який патогенетичний варіант для розвитку лобулярної казеозної пневмонії не є характерним?

  1. Наслідок аспіраційної пневмонії після кровотеч і кровохаркань.

  2. Злоякісний варіант перебігу підгострого дисемінованого туберкульозу легень.

  3. Ускладнення термінальних стадій хронічних форм туберкульозу.

  4. Поширення казеозних мас у бронхи та легені через фістулу з лімфатичних вузлів.

  5. У термінальній стадії міліарного туберкульозу.

ANSWER E

 1. Яка найтиповіша комбінація скарг хворих на казеозну пневмонію?

  1. Висока неправильна температура тіла, профузний піт, біль у грудях, задишка, кашель із зеленуватим харкотинням, швидке наростання симптомів інтоксикації.

  2. Погіршення апетиту, пітливість, субфебрильна температура, дратівливість, послаблення пам'яті.

  3. Сухий кашель, загальна слабість, періодичне кровохаркання, непостійний субфебрилітет.

  4. Висока температура, головний біль, блювання, діарея, озноб.

  5. Періодичний біль у боці, субфебрильна температура змінюється на фебрильну, рідко кашель, біль у грудній клітці поступово зменшується, з'являється задишка.

ANSWER A

 1. Який результат проби Манту з 2 ТО ППД-Л найхарактерніший при розгорнутій клінічній картині казеозної пневмонії?

  1. Папула діаметром 21 мм і більше.

  2. Негативна реакція.

  3. Папула діаметром 10-15 мм. ,

  4. Папула діаметром 16-21 мм.

  5. Папула діаметром 5-10 мм.

ANSWER B

 1. Яка рентгенологічна ознака не є характерною для казеозної пневмонії?

  1. Гомогенна малоінтенсивна тінь, обмежена часткою.

  2. Тінь неоднорідна, може виходити за межі частки.

  3. Поява прояснень за рахунок порожнин розпаду.

  4. Вогнища бронхогенної дисемінації в інших відділах цієї ж або другої легені.

  5. Масивне нерівномірне затемнення всієї частки легені, на фоні якого можуть спостерігатись окремі більш щільні вогнища.

ANSWER A

 1. Як змінюється гемограма при казеозній пневмонії?

  1. Гіпохромна анемія, лейкоцитоз 12,0-20,0х109/л, еозинопенія, лімфопенія, паличкоядерний зсув до 15-20% , прискорення ШОЕ до 50-70 мм/год.

  2. Червона кров у нормі, лейкоцитоз 20,0- 40,0х109/л, прискорення ШОЕ до 35-55 мм/год, лімфопенія.

  3. Моноцитоз, лімфоцитоз, нормальна ШОЕ, лейкопенія, гіпохромна анемія.

  4. Гіпохромна анемія, лейкоцитоз 10,0-12,0х109/л, еозинопенія, паличкоядерний зсув до 8-15%, прискорення ШОЕ до 20- 25 мм/год.

  5. Виражена гіпохромна анемія, нормальна формула "білої" крові, прискорення ШОЕ до 50-70 мм/год.

ANSWER A

 1. Призначення яких препаратів, крім стандартного лікування, може зупинити прогресування казеозної пневмонії?

  1. Дезінтоксикаційних.

  2. Вітамінних.

  3. Нестероїдних протизапальних.

  4. Фторхінолонів.

  5. Імуномодуляторів.

ANSWER D

 1. Який результат потрібно очікувати при позитивній динаміці казеозної пневмонії?

  1. Трансформація в масивний пневмоцироз

  2. Повне розсмоктування інфільтрату

  3. Обмежений пневмофіброз

  4. Формування туберкульоми

  5. Хронічний дисемінований туберкульоз

ANSWER A

 1. Яке визначення казеозної пневмонії є найточнішим?

  1. Казеозна пневмонія - клінічна форма туберкульозу, яка характеризується наявністю великої кількості специфічних вогнищ у легенях переважно з ексудативно-некротичною реакцією з подальшим розвитком продуктивного запалення.

  2. Казеозна пневмонія - це зона специфічного запалення, переважно ексудативного характеру, розміром більше 1 см, що обов'язково супроводжується розпадом легеневої тканини та її обсіменінням.

  3. Казеозна пневмонія - клінічна форма вторинного туберкульозу із значними казеозними змінами в легенях і тяжким, гостро прогресуючим клінічним перебігом.

  4. Під казеозною пневмонією розуміють поступовий розвиток вираженого перифокального запалення навколо свіжих туберкульозних вогнищ.

  5. Казеозна пневмонія - це клінічна форма первинного туберкульозу, яка характеризується важким станом хворого, значними симптомами інтоксикації, рясними катаральними проявами в легенях, масивним бактеріовиділенням.

ANSWER C

 1. До якої категорії відносять хворих на казеозну пневмонію?

  1. До першої.

  2. До третьої.

  3. До другої.

  4. До четвертої.

  5. До п'ятої.

ANSWER A

 1. Яку кількість препаратів із протитуберкульозною дією потрібно призначати хворим на казеозну пневмонію в інтенсивній фазі лікування?

  1. 2-3.

  2. 6-7.

  3. 3-4.

  4. 4-5.

  5. 5-6.

ANSWER E

 1. Який критерій є вирішальним при проведенні диференційної діагностики між інфільтративним туберкульозом та казеозною пневмонією?

  1. Ступінь бактеріовиділення.

  2. Локалізація процесу.

  3. Наявність порожнини розпаду у легеневій тканині.

  4. Наявність ускладнень.

  5. Бурхливий, прогресуючий перебіг захворювання.

ANSWER E

 1. Які патоморфологічні зміни переважають при вогнищевому туберкульозі легень?

  1. Альтеративне запалення.

  2. Продуктивне запалення

  3. Некроз.

  4. Ексудативне запалення.

  5. Пневмофіброз.

ANSWER B

 1. Яким чином частіше за все виявляється вогнищевий туберкульоз?

  1. При клінічному обстеженні.

  2. При профілактичному флюорографічному огляді.

  3. При бактеріоскопічному аналізі харкотиння.

  4. При бронхоскопічному обстеженні.

  5. При імунологічному обстеженні.

ANSWER B

 1. Яка найхарактерніша локалізація вогнищ при вогнищевому туберкульозі легень?

  1. 1-2 сегменти.

  2. 3-4 сегменти.

  3. 7-8 сегменти.

  4. 9-10-сегменти.

  5. Корінь легені.

ANSWER A

 1. Яка комбінація протитуберкульозних препаратів є найдоцільнішою при невеликій вперше виявленій туберкульомі?

  1. Ізоніазид, рифампіцин, піразинамід, етамбутол

  2. Ізоніазид, рифампіцин, стрептоміцин.

  3. Рифампіцин, етамбутол, стрептоміцин.

  4. Амікацин, канаміцин, піразинамід.

  5. Рифампіцин, офлоксацин, піразинамід.

ANSWER A

 1. Яка найважливіша ознака фіброзно-кавернозного туберкульозу?

  1. Схильність до формування ацинозних, ацинозно-нодозних та лобулярних вогнищ.

  2. Схильність до утворення "дочірніх" інфільтратів та каверн.

  3. Наявність старої фіброзної каверни та фіброзу у прилеглій легеневій тканині.

  4. Поліхіміорезистентність.

  5. Періодичне або постійне бактеріовиділення.

ANSWER C

 1. До якої диспансерної категорії відносять хворого на фіброзно- кавернозний туберкульоз великої давності?

  1. До четвертої.

  2. До першої.

  3. До другої.

  4. До третьої.

  5. До п'ятої.

ANSWER A

 1. Які специфічні ускладнення найчастіше супроводжують фіброзно-кавернозний туберкульоз?

  1. Туберкульоз бронха.

  2. Бронхогенна дисемінація.

  3. Туберкульоз гортані.

  4. Туберкульоз кишок.

  5. Все вище перелічене.

ANSWER E

 1. Що, передусім, потрібно враховувати, призначаючи специфічне лікування хворому на фіброзно-кавернозний туберкульоз?

  1. Вираженість симптомів інтоксикації.

  2. Наявність супутньої патології.

  3. Чутливість до протитуберкульозних препаратів.

  4. Вираженість бронхо-легеневого синдрому.

  5. Кількість та розмір каверн.

ANSWER C

 1. Який перебіг найхарактерніший для фіброзно-кавернозного туберкульозу?

  1. Хвилеподібний, із періодами ремісій та загострень

  2. Гостро прогресуючий

  3. Під гострий

  4. Безсимптомний або малосимптомний

  5. Швидкий зворотний розвиток

ANSWER A

 1. Які найчастіші скарги у хворих на вогнищевий туберкульоз легень?

  1. Слабість, пітливість, швидка втомлюваність, незначне підвищення температури.

  2. Лихоманка.

  3. Кашель з великою кількістю гнійного харкотиння.

  4. Легенева кровотеча.

  5. Задишка.

ANSWER A

 1. Яка найбільш характерна аускультативна картина при вогнищевому туберкульозі легень?

  1. Розсіяні сухі хрипи.

  2. Сухі хрипи на верхівках.

  3. Немає змін.

  4. Сухі та вологі хрипи на верхівках.

  5. Розсіяні вологі хрипи.

ANSWER C

 1. На яку тривалість захворювання частіше вказують хворі на свіжий вогнищевий туберкульоз легень при збиранні анамнезу?

  1. 3-5 дні.

  2. 1-2 тижні.

  3. До 1 року.

  4. 1-2 місяці.

  5. 4-5 років та більше.

ANSWER D

 1. Яка найбільш характерна перкуторна картина при вогнищевому туберкульозі легень?

  1. Притуплення перкуторного звуку на верхівках.

  2. Притуплення перкуторного звуку в прикореневій зоні.

  3. Притуплення перкуторного звуку в базальних відділах.

  4. Тимпанічний перкуторний звук.

  5. Немає змін.

ANSWER E


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка