Кваліфікація – перукар Видання офіційне
Сторінка1/5
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Міністерства освіти і науки України

від „____”___________ 2010 р. № ______Типовий навчальний план і програми

з професійно-технічного навчання

для закладів системи загальної середньої освіти
Професія – перукар (перукар-модельєр)
Код – 5141.2
Кваліфікація – перукар


Видання офіційне

Київ

2010

Загальні положення
Типові навчальні план і програми з професійно-технічного навчання на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, в подальшому «МНВК» та загальноосвітнього навчального закладу, в подальшому «ЗНЗ» для підготовки робітників з професії «Перукар (перукар-модельєр)», рівень кваліфікації – перукар, розроблено на основі ДС ПТО 5141.2. «Перукар (перукар-модельєр)» і є обов’язкові для виконання всіма МНВК і загальноосвітніми навчальними закладами, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з числа учнів 10-11 класів.

Типові навчальний план і програми професійно-технічної освіти містять: • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

В МНВК та ЗНЗ тривалість професійної підготовки з професії «Перукар (перукар-модельєр)», кваліфікація– перукар, складає 645 годин.

Передбачена в ДС ПТО загально-професійна підготовка вивчається учнями МНВК та ЗНЗ при здобутті загальної середньої освіти (основи галузевої економіки і підприємництва – економіка, основи правових знань – правознавство, інформаційні технології – інформатика)

Тому типові навчальні плани для МНВК та ЗНЗ мають 3 розділи:


 • професійно-теоретична підготовка

 • професійно-практична підготовка

 • державна кваліфікаційна атестація

Зменшення годин на професійно-теоретичну підготовку можливе за рахунок вивчення аналогічних тем із загальноосвітніх предметів: основи професійної етики та культура спілкування (7 год.) – психологія; спец малювання (4 год.) – образотворче мистецтво (теми "Натюрморт", "Малювання геометричних тіл"); основи санітарії та гігієни (11 год.) – захист Вітчизни (модуль "Санітарно медична допомога"); матеріалознавство (5 год.): тема "Вихідні матеріали для виготовлення парфумерно-косметичних товарів") – хімія, тема: "Дезінфікуючі та кровоспинні засоби" - захист Вітчизни (модуль "Санітарно медична допомога"); перукарська справа (10 год.) - ітегрується з співзвучними темами програми з професійно-технічного навчання предметів "Охорона праці" та виробниче навчання.

Термін навчання для учнів, які здобувають професійно-технічне навчання та повну середню освіту – 2 роки.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП Випуск 1, Розділ 1 “Професій керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, Краматорськ, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

МНВК та ЗНЗ мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів не більше 6 годин теоретичного навчання або 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів до 36 годин на тиждень.

Після завершення вивчення програмного матеріалу предметів в 11 класі організовується виробнича практика в обсязі 238 годин.

Виробниче навчання проводиться у відповідності до програми професійно-практичної підготовки. Перелік навчально-виробничих робіт з професії розробляється майстром виробничого навчання і визначає завдання, що виконують учні на заняттях виробничого навчання.

Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на професійно-практичу підготовку. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідної категорії можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в МНВК і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.

Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника

закладу системи загальної середньої освіти


 1. Професія: 5141.2 “перукар” (“перукар-модельєр”)

 2. Кваліфікація: перукар

 3. Кваліфікаційні вимоги:


Повинен знати: будову та властивості шкіри, волосся людини; основи санітарії та гігієни; склад та властивості матеріалів та парфумерно-косметичних засобів для виконання різних видів перукарських робіт; основи професійної етики; технологічну послідовність виконання основних видів перукарських робіт, замалювати їх схеми; правила протипожежного захисту, охорони праці; інформаційні технології; основи галузевої економіки та правових знань.
Повинен уміти: виконувати послуги з миття голови; прості, класичні чоловічі, жіночі та дитячі стрижки. Виконувати укладання волосся феном за класичною технологією, гарячу завивку волосся горизонтальними локонами, прості зачіски із застосуванням бігуді. Виконувати послуги з хімічної завивки волосся із застосуванням звичайних коклюшок за класичною технологією. Фарбувати волосся тон у тон барвниками різних груп, зафарбовувати сивину, знебарвлювати волосся.


 1. Загальнопрофесійні вимоги:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо.)


 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться:

Повна загальна середня освіта після закінчення терміну навчання. Без вимог до стажу роботи.


 1. Сфера професійного використання випускника:

Побутове обслуговування населення. Перукарська справа.


 1. Специфічні вимоги:

  1. Вік: по закінченню терміну навчання не менше 18 років.

  2. Стать: жіноча, чоловіча.

  3. Медичні обмеження.


Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників на базі МНВК та ЗНЗ

Професія - 5141.2 перукар (перукар - модельєр)

Кваліфікація - перукар

Загальний фонд навчального часу - 645 годинз/п

Навчальні предмети

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Професійно-теоретична підготовка

214

38

1.1.

Перукарська справа

92

12

1.2.

Матеріалознавство

46

4

1.3.

Основи санітарії та гігієни

26

3

1.4.

Спец малювання

30

20

1.5.

Охорона праці

10
1.6.

Основи професійної етики та культура спілкування

10
2.

Професійно-практична підготовка

424
2.1.

Виробниче навчання

186
2.2

Виробнича практика

238
3.

Консультації

34
4.

Державна кваліфікаційна атестація

7
5.

Загальний обсяг навчального часу без п. 3

645

39
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка