Медичний коледж
Сторінка1/6
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

Професор ____________ Г.М. Ерстенюк

“____” __________________ 2012 p.
РОБОЧА ПРОГРАМА

ПЕДІАТРІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙ ТА ОСНОВАМИ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ

(назва навчальної дисципліни)


5.12010101 “Лікувальна справа”

(шифр, назва спеціальності)

Факультет –медичний коледж

Кафедра – дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії


Нормативні дані


Форма

навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий

контроль, семестр
Всьо-го

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні заняття

Лабора-

торні заняттяСемі-нар-ські

заняття


Денна

2-3

4-5-6

297

62

128

--

-

107

Іспит,

6 семестр-
Робочу програму склала:

доктор медичних наук, професор А.П. Юрцева.


Івано-Франківськ - 2012


Навчальну програму з дисципліни “Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 “Лікувальна справа” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.


Робочу програму обговорено і ухвалено на засіданні кафедри "­­­­_____" ___________2012 р.

Протокол № _____ .

Завідувач кафедри О.Д. Фофанов

доктор медичних наук, професор

Робочу програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії зі спеціальностей "Сестринська справа" та "Лікувальна справа" " ______" _________ 2012 р.

Протокол № _____ .

Голова циклової комісії, Ю.В. Боцюркокандидат медичних наук, доцент

ЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .
      1. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . .  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка