Мета проекту: Сприяти формуванню вмінь і знань з хімії
Скачати 182.81 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір182.81 Kb.


Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації

Ленінська загальноосвітня школа І - ІІІ ступеня0b1934e4dc884012e7d2b2ed6758dac0.jpg

Мета проекту:

 • Сприяти формуванню вмінь і знань з хімії;

 • Сприяти розвиткові вмінь шукати та аналізувати інформацію, систематизувати її та визначати головне;

 • Сприяти розвитку творчих навичок учнів;

Учасники проекту:

Мільчаковська Анна

Термін проекту:

Жовтень 2014 року

Етапи проекту:

 • Організаційний

 1. Визначити мету проекту.

 2. Визначити план дій.

 • Основний

 1. Пошук інформації в різних джерелах.

 2. Систематизація обраної інформації.

 3. Оформлення проекту.

 • Підсумковий

 1. Презентація проекту.

 2. Формулювання висновків. 1. Визначення оксидів.

 2. Склад. Будова оксидів.

 3. Класифікація.

 4. Фізичні властивості.

 5. Хімічні властивості.

 6. Добування оксидів.

 7. Застосування оксидів.

 8. Природні оксиди.

 9. Людина і оксиди.

 10. Цікаві факти про оксиди

 11. Висновок.

 12. Використаний матеріал.image-17867.jpg1396965052.jpg

0458117001189168136.jpg0150745001018812920.jpg

Е(відповідний елемент)

Оксид складається з двох елементів

О

Так як Оксиген має сталу валентність(ІІ),

то будова оксиду буде залежати

від валентності хімічного елементу,

що входить до сполуки.

Загальна формула оксиду:

ЕnОm

МеНе Ме


Всі оксиди можна поділити на групи. Кожна така група залежить від місця розташування хімічного елементу.

У даному випадку хімічний елемент буде позначатися літерою R.

Група

Формула

Приклади


І

R2O

H2O, Cu2O, Ag2O.

ІІ

RO

MgO,CaO,ZnO.

ІІІ

R2O3

B2O3,Al2O3, Sc2O3.

ІV

RO2

CO2,SiO2, TiO2.

V

R2O5

N2O5, P2O5, V2O5.

VI

RO3

SO3, WO3, CrO3.

VII

R2O7


Br2O7, Tc2O7, Cl2O7.

VIII

RO4

ArO4,XeO4 , RuO4 .


b2o3powder.jpgnewsimage.jpg400px-him8_17_1.jpg


Несолетворні

Оксиди, які солей не утворюють.

Основні

Солетворні

Оксиди, які в результаті хімічних реакцій утворюють солі.
Солетвірні

Оксиди, що в результаті хімічних реакцій утворюють солі.Амфотерні

Кислотні


 • Основніоксидицеоксиди, щовзаємодіють з кислотами з утвореннямсолі.

Гідратамиданихоксидів є основи.

До основнихоксидів належать лишеоксидиметалів,

щомаютьнизькувалентність: І, ІІ, рідше ІІІ.

Приклади: Na2O, MgO, MnO.


 • Кислотні оксидице оксиди, які взаємодіють з основами й утворюють сіль.

Гідратами даних оксидів є кислоти.

До кислотних оксидів належать більшість оксидів

неметалів,а також оксиди металів з високою валентністю:

ІV і вище.

Приклади: SO2, SO3, CrO3, Mn2O7.

 • Амфотерні оксиди-це оксиди, які взаємодіють як з кислотами, такі з основами, утворюючи сіль і воду.

Гідратами даних оксидів є амфотерні гідроксиди.

До амфотерних оксидів належать оксиди металів, але з

проміжним значенням валентності.

Приклади: Cr2O3, MnO2, ZnO, BeO.

Фізичні властивості оксидівдуже відрізняються.А деякі з них навіть є небезпечнимидля здоров`ялюдини і довкілля:baltimore county now

СОгаз без запаху і кольору.

Впливає на нервову і серцево-судинну систему, викликаєзадуху .

NO2- отруйний газ без запаху і кольору.нитриты и нитраты любителям аквариума

Подразнюєорганидихання.

SO2-безбарвний газ з різким запахом.все о машиностроении. описание машин, деталей, станков и много другого серы диоксид

В малихконцентраціяхвикликаєнеприємний смак у роті,

подразнюєслизовіоболонки очей і дихальнихшляхів.

Всі основні і амфотерні оксиди не мають запаху. Але вони можуть мати різне забарвлення:

ZnO, MgO, CaO– білий;

CuO – чорний; 

Cr2O3 –темно-зелений; 

Al2O3 – червоний або синій (рубін і сапфір).

За кімнатноїтемпературибільшістьоксидів є твердимиречовинами.

Твердими є деякі кислотні оксиди утворені неметалами: P2O5,SiO2,а також всі основні та амфотерні оксиди:SiO2(кварц),Al2O3(корунд), Fe2O3(гематит).
Деякі оксиди є рідинами, наприклад, H2O та Cl2O7(безбарвні рідини).
Газоподібними кислотними оксидами є CO2(без кольору) SO2, NO2(бурий газ).
Деякі оксиди маютьмолекулярну будову, а деякі йонну.

агат - темы духовного развитиячто такое минерал? как и почему!de-ashing


химия и химики 3 2012. кальций - фотографииприродные ресурсы география 10-11 классы географическая картина мира виды природных ресурсов :: учёба-легко.рф

сапфир природный 0,4сt 4.2x3мм негретый. (3739185429) - aukro.ua - больше чем аукцион

200px-iron(iii)-oxide-sample.jpg

him8_15_3.jpg

Амфотерні оксиди

Група оксидів, які не можна віднести ні до основних,

ні до кислотних.

 • Взаємодія з кислотами:

ZnO+H2SO4 ZnSO4+H2O


 • Взаємодія з основами:

Zn +2NaOHNa2ZnO2 +H2O
З водою амфотерні оксиди не взаємодіють.

Основніоксиди

 • Реакції з водою:

K2O + H2O 2KOH

 • Нейтралізаціякислот

CuO +H2SO4 CuSO4+ H2O

 • Реакції з кислотами

FeO+2HCl FeCl2+H2O


 • Взаємодія з основними та амфотерними оксидами:

CaO +CO2CaCO3

Na2O +ZnONa2ZnO2
Кислотніоксиди


 • Реакції з водою:

SO3 +H2O H2SO4

 • Нейтралізаціяоснов:

2NaOH + SiO2 Na2SiO3 + H2O

 • Взаємодія з основними та амфотерними оксидами:

P2O5 +3CaOCa3(PO4)2

SO3+ZnOZnSO4

 • Реакції з основами:

CO2 + 2NaOHNa2CO3+ H2O

0016-016-oksidy-i-gidroksidy.jpgal2o3-02.jpg
Хімічнівластивостіосновних і кислотнихоксидівможна подати у виглядізагальнихтаблиць:Основний оксид


+ вода луг

+ кислотний оксид сіль

+ кислота сіль + вода


Ки с лотний оксид


+ вода кислота

+ основа сіль + вода

+ основний оксид сіль

 • Сполучення металу або неметалу з киснем

2Zn +O2 2ZnO

4P + 5O2 2P2O5

 • Горіння складних речовин

H2S +3O2 2SO2 + 2H2O

CH4+ 2O2 CO2+ H2O

 • Розклад гідроксидів під час нагрівання

Ca(OH)2CaO + H2O

2Fe(OH)3Fe2O3+ 3H2O

 • Розклад солей при нагріванні

CaCO3CaO +CO2

Cu2(OH)2CO3CuO + CO2+ H2O

 • Розклад кислот

H2CO3 H2O + CO2

У природііснуєблизькотрьохсотоксидів.

Багато з них використовують на практиці.

Можнавиділитидекількагалузейвикористанняоксидів:магнітний залізняк видобуток

Сировиною для отриманняметалів у ційгалузі є руди.
Ось, наприклад, важливимизалізними рудами є:
магнітнийзалізняк –
Fe3O4
червонийзалізняк –
Fe2O3
бурийзалізняк –
Fe2O3*H2O, 2Fe2O3* 3H2O.
Одержаннямзаліза з руд займаєтьсячорнаметалургія.
молибден worldmetal

Сировиною ж для кольоровоїметалургії є

оксидимарганцю, молібдену, вольфраму, алюмінію,

якітакожмістятьсяувідповідних рудах.
У виробництвізвичайногоскланеабиякуроль відіграє

пісокSiO2. 553348136.jpg

Фактичнодоскладусклавходятьсилікатинатрію і кальцію,

а такожнадлишокSiO2.

Тому склад звичайноговіконногоскламожна подати формулою: Na2O*CaO* 6SiO2.

А якщовзяти поташ K2CО3, кремнезем SiO2кюветы кварцевые стеклянные - аналитическое оборудование

і оксид PbO, то утворитьсякришталь.
Особливий вид скла – кварцовескло.


Воноявляє собою склоподібну форму чистого кремнезему.

Склоіз чистого кварцу є дужеціннимматеріалом, оскількивонопропускає

ультрафіолетовевипромінювання (лампиу солярії) і зовсім не чутливе до різкихколиваньтемператури.


Багатооксидів є основою різнихфарб:

Fe2O3— коричнева (вохра),

Сr2O3— зелена,

TiO2, ZnO— білa (титановітацинковібілила).

Мінеральніабосилікатніфарби є різновидомфарб на основірідкогоскла.

ЙогоодержуютьсплавляннямSiO2 з карбонатами калію та натрію. Рідкимскломпропитуютьтканини, виготовляютьвогнетривкіфарби по дереву.
Вохроюназиваютьземлистіскупченнямінералів, переважнооксидів і гідроксидівзаліза та марганцю. Природнамінеральнафарбаскладається з глини та оксидівзаліза.


Колірїї – відблідо-жовтого до темно-бурого.
Застосовуютьтакожбілила. Білилацинкові – це порошок
ZnO, практично нерозчинний у воді.. Зплином часу вони не темніють. Їхщеназиваютьсрібнимиабокитайськимибілилами.

ZnOвикористовуютьпідназвоюцинковихбілил у живописів якостіпігменту.Цебілафарба. Вона порівняношвидковисихає,міцна та тривка.

Часто їївикористовують для підмальовкиіприскореннявисиханняіншихкольорів, змішаних з ними. Через вміств цихфарбахсвинцюїхвважаютьнебезпечнимипри потраплянні в організм.


Ювеліритакожмають справу з оксидами.скучные раухтопазы и веселый паскуаль saga bella - блог про ювелирные украшения

Коштовнікаменірубіни та сапфіри

являють собою Al2O3.

А їхколірзалежитьвідрізнихдомішків. rubicon tech, gt advanced seen exposed - barrons.com

МінералSiO2 маєбагаторізновидів:

фіолетовий кварц – це аметист,

чорний – моріон,

темно-сірий–топаз.

\

Опал, халцедон, цитрин та агатитакож є різновидами кварцу.

Кварц, опал та слюда входятьдо складу глини.

Червоніглиниіздомішкамигідроксидузаліза

застосовуютьпід час виробництва цементу, цегли, кахелю.

Для тонкоїкерамікизастосовуютьбіліглини.citrine quartz stone faceted with sterling silver band. - 8 января 2014 - blog - hutsoft


слюда - все предложения и цены партнера реал-1 в каталоге spravka.uaновости и статьи о камнях блог о драгоценных камнях - part 3http://aroma-beauty.com.ua/images/products/1135.jpg

астропроцессор zet :: просмотр темы - всему своё время. время разбрасывать камни и время собирать.

З-поміжіншихоксидівокремоможнавиділитиH2O.

Без використання здатності гідроген оксиду розчиняти інші речовини з утворенням розчинів не можна уявити побуту, харчової промисловості, виробництва ліків. Завдяки високій теплоємності воду використовують в опаленні приміщень, теплообмінниках на заводах з виробництва кислот, у виробництві добрив. Крім того вода є цінною сировиною, з якої виготовляють кислоти, спирти, водень, кисень, луги та багато інших речовин.

Оксиди належать до найпоширеніших речовин на планеті.

Багато з них входить до складу всіх оболонок Землі:

Атмосфера – CO2, H2O;

Літосфера – SiO2,Al2O3, FeO, Fe2O3;

Гідросфера -H2O;
Досить поширеним в природі є вуглекислий газ, адже близько 0,03% складу повітря припадає саме на СО2.

Надзвичайно поширеним є гідроген оксид.

Ним вкрито ¾ суходолу і близько 80% маси клітин живих організмів припадає саме на цей оксид.

Утворення скелястих гір і ґрунту неможливе без SiO2 та Al2O3. Загалом земна кора наполовину складається з силіцій (ІV) оксиду.

Вплив оксидів на організм людини

NO2

Діоксид азоту сильно дратуєслизовіоболонкидихальнихшляхів. Вдиханняотруйнихпарівдіоксиду азоту можепризвести до серйозногоотруєння. Навіть при малихконцентраціях, щостановлятьвсього 0,23 мг/м3, людинавідчуваєприсутністьцього газу. ОднакздатністьорганізмувиявлятиNO2пропадаєпісля 10 хвилинвдихання, таким чином, NO2послаблює нюх.

Але діоксид азоту впливає не тільки на нюх, а йпослаблюєздатністьочейадаптуватися до темряви. Цейефектспостерігається при концентрації 0,14 мг/м3.Патологічніефективиявляються в тому, щоNO2робитьлюдинубільшчутливою до патогенів і цимвикликаєхворобидихальнихшляхів. У людей, щозазналивпливувисокихконцентраційдіоксиду азоту, частішеспостерігаються катар верхніхдихальнихшляхів, бронхіти, круп і запаленнялегенів.

Деякі дослідники вважають, що в районах з високим вмістом в атмосфері діоксиду азоту спостерігається підвищена смертність від серцевих і ракових захворювань.

CO

Під час роботидвигунівавтомобілівв атмосферу разом з вихлопними газами виходить оксид вуглецю. Такожданий оксид потрапляє в атмосферу з викидами на металургійнихпідприємствах, ливарнихвиробництвах, підприємства з переробкинафти.Маленькідози газу отруєння не викликають. Негативнийвплив оксиду вуглецю на людинупроявляєтьсяспочатку легкими головними болями, задишкою, аритмією. Потім — сильними, пульсуючими болями в скронях, нападаминудоти, слабкістю в руках, блювотою, непритомністю, порушеннямкоординаціїруху. При сильному отруєннівикликаєгалюцинації, порушеннямислення й мови, загальнуслабкість, послаблення пульсу і як результат смерть.

Марс має червоний колір завдякизначномупоширенню в грунті оксиду заліза
Дорогоцінні камені – це різновиди оксидів.

Рубін – алюміній оксид,

Агат, аметист, гірський кришталь-

силіцій оксид.Для надання склу різних кольорів теж використовують оксиди.Одна з найпоширеніших речовин на Землі є також оксидом. Ця речовина – вода.Досить цікавою є дія на організм N2O.

У невеликихкількостяхоксид викликаєвідчуттясп'яніння (звідсиназва «звеселяючий газ»)Вис н овок

Оксиди досить поширені речовини.

В природі існує понад 300 оксидів.

Найпоширенішим оксидом є вода. Важко уявити життя людини і всього живого без цього оксиду.

Всі оксиди подібні за будовою, але різноманітні за фізичними і хімічними властивостями.

Застосовуються в багатьох галузях і сферах діяльності.

Через роботу деяких підприємств і викидів у повітря вихлопних газів в навколишньому середовищі утворюються і накопичуються оксиди, що негативно впливають на організм людини. Однак більшість оксидів ніякої шкоди організму не приносять.

Отже,оксиди- це невід’ємна частина життя на планеті і розвитку промисловості.Використаний матеріал

 • wikipedia.org

 • підручник з хімії 8 класу.

Автор –ЯрошенкоО.Г.

 • refs.co.ua

 • znayyak.org

 • ua-referat.com

 • school.xvatit.com


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка