Методична розробка на тему : “ розміщення та викладка парфумерно – косметичних
Сторінка10/11
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Різновидність соціальних відхилень, яка зв’язана з відступленням від ці-

лей, принципів права, може бути об’єднана поняттям протиправної поведінки.

Протиправна поведінка як вид правової поведінки є антиподом правомір-


ної поведінки. Насамперед, слід зазначити, що протиправна поведінка здійсню-

ється у сфері права, але, на відміну від правомірної поведінки, вона є не фор-

мою свободи, а формою несвободи чи свавілля. Протиправна поведінка, оскіль-

ки вона має антиправову природу, входить до механізму правового регулюван- ня тільки як юридичний факт, тобто як конкретна обставина. Під протиправною

поведінкою розуміють поведінку людини, направлену проти інтересів суспіль- ства в цілому, окремих його груп, конкретних людей, контролюючих його сві-

домістю і волею.


Протиправною поведінкою вважають поведінку, що характеризується по-


рушенням норм права. Одним із видів такої поведінки і є правопорушення.

Кожне правопорушення – конкретне, оскільки його чинить конкретний індиві-

дуальний або колективний суб’єкт у певний час, у певному місці.

Правопорушення - посягання не на закон, а на ті умови, які породили цей закон, на ті класові інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті сус-

пільні відносини, які закріплюються і охороняються ним (правопорядок). Про-

типравність - юридичне вираження шкідливості правопорушень для інтересів пануючого класу чи всього народу.

Правопорушення - це соціально небезпечне або шкідливе, протиправне, винне діяння деліктоздатного суб’єкта (фізична чи юридична особа), яке перед-
бачене чинним законодавством і за нього встановлена юридична відповідаль-

ність.

Соціальна сутність правопорушення – нанесення шкоди тим особистим, груповим чи загальносуспільним інтересам, які юридично захищені державою.

Сутність – це головна, внутрішньо належна правопорушенню характерис- тика, яка дозволяє виділити його серед інших актів поведінки, вказує на його родові властивості і ознаки.

Вихідними і визначальними для розуміння суттєвого в правопорушенні являються представлення про те, що воно характеризується суспільною шкідли-

вістю і протиправністю.
Розділ 5.
Навчально-матеріальна база.

ПАСПОРТ

комплексного методичного забезпечення

навчального процесу з предмету ” Професійно – практична підготовка ”.

Професія: код 5220

назва продавець продовольчих товарів

Кількість годин - 425

Розробив (ла): Данкевич Т.В.

2010 - 2011

(навчальний рік)


РОЗДІЛ 1.

№ п/п

Назва

Рік затвердження

1

Навчальний план

2010

2

Навчальна програма

2010

3

Нормативи забезпечення кабінету
РОЗДІЛ 2.

Навчальна література для учнівНайменування предмету

Вид літератури

Назва

Фактично

Необхідно

Професійно -

Нормативні

Порядок заняття

15

15

практична

документи

торгівельноюпідготовка
діяльністю і правила

обслуговування

населення №108 від

08.02.1995р.


Нормативні

Бухгалтерська газета

1документи

№( 26 ) 451

спецвипуск 47

20.03.2000р.


Підручник

Інтегрований курс

1

15підготовки продавця

продовольчих товарів


Підручник

Інтегрований курс

1

15підготовки продавців

продовольчих товарів


Підручник

Організація обладнання

15

15і технологія продавців

продовольчих товарів


Підручник

Етика ділових відносин

1

15у торгівлі


Підручник

Робота на електронних

15

15контрольно-касових

апаратах різних типів
СПИСОК


обладнання кабінету


п/п

Назва

Кількість

Примітка

1

Електроно – контрольно касовий

1апарат МР – 500.2

Електроно – контрольно касовий

1апарат МР – 50.3

Електроно – контрольно касовий

1апарат МР – 500Т.4

Електроно – контрольно касовий

1апарат МР – 5000І.5

Електроно – контрольно касовий

1апарат МР – 50EU.6

Ваги електронні DIGI.

1
7

Ваги електронні DS - 708.

1
8

Ваги електронні ТДС - 700.

1
9

Мікрокалькулятори.

15
10

Ваги настільні циферблатні.

1
11

Шафа – вітрина для взуття.

1
12

Шафа – вітрина для трикотажу.

1
13

Шафа – вітрина для білизни.

1
14

Шафа – вітрина для текстилю.

1
15

Вітрина для посуду.

1
16

Комод – вітрина.

3
17

Гірка – вітрина.

2
18

Каркас для вішалок.

1
19

Робочі місця.

5
ПАСПОРТ

комплексного методичного забезпечення

навчального процесу з предмету ” Професійно – практична підготовка ”.

Професія: код 5220

назва продавець непродовольчих товарів

Кількість годин - 407

Розробив (ла): Данкевич Т.В.

2010 - 2011

(навчальний рік)


РОЗДІЛ 1.№ п/п

Назва

Рік затвердження

1

Навчальний план

2010

2

Навчальна програма

2010

3

Нормативи забезпечення кабінету1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка