Методична розробка на тему : “ розміщення та викладка парфумерно – косметичних
Сторінка7/11
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Мукачівський професійний ліцей сфери послугТема : Міжнародна співпраця професійних

навчальних закладів.

Доповідь майстра

виробничого навчання:

ДАНКЕВИЧ Т.В.


Мукачево – 2007 – 2008р.


В останні роки співробітництво у галузі освіти і навчання в Європі стало відігравати вирішальну роль у формуванні європейського суспільства. Кожна європейська країна має свої шляхи організації професійно – технічної освіти і звертає увагу насамперед на посилення практичної орієнтації професійної освіти; розвиток освіти згідно з потребами ринку праці; розвиток дуальної системи професійної освіти; проходження виробничої практики. На нашу думку, спостерігаються вони в останнє десятиліття і в системі професійної освіти Польщі. Провідною лінією реформування у цій галузі є удосконалення підготовки робітничих кадрів відповідно до вимог і стандартів Європейського Союзу.

Подібних позицій в освітній політиці дотримується й Україна, метою якої також є вступ до Європейського Союзу. Останнім часом питання європейської інтеграції стало одним із основних політичних та економічних пріоритетів України.

Незважаючи на те, що Україна поки не є членом Європейського Союзу, ми все ж таки орієнтуємося на цілі та показники країн – членів Європейського Союзу і, зокрема, Польщі, та здійснюємо пошук нових підходів до систематичної діяльності із соціальними партнерами.

Необхідність їх вивчення визначило мету даної статті: проаналізувати участь Польщі у міжєропейських проектах, їх вплив на ефективність та показати співпрацю професійної гастрономічної школи м. Радома із навчальними закладами різних країн, в тому числі й ВПУ № 1 м. Тернополя ( Україна ). Предметом аналізу стали матеріали конференції у м. Замосць, програма “Леонардо да Вінчі “, результати зустрічей із педагогічними працівниками м. Радома та методологічні джерела з питань підготовки робітничих кадрів у цій країні.

На наше переконання, реалізація в Україні міжнародних проектів з метою модернізації системи професійно – технічної освіти, яка б відповідала сучасним і майбутнім потребам у високопрофесійних і кваліфікованих робітничих кадрах та виведення її на світовий рівень, має відбуватися на основі широкої інтеграції з міжнародною освітньою системою. Навчальні заклади самі повинні проявляти ініціативу і шукати шляхи до взаємовигідного співробітництва.

Ми погоджуємося із думкою Юр гена Вайса, що “ успіх усіх зусиль України, спрямованих на Європу, не в останню чергу залежить від погодженості цілей і результатів освіти в Україні з країнами, які входять до європейського освітнього простору. Цей факт не можна не враховувати під час планування та здійснення освітньої політики в Україні “.

Відомо, що розвиток освіти у Європі – одне із найголовніших завдань Європейського Союзу. Тому на Лісабонському саміті ( 2000р. ) задекларовано, що Європейський Союз має стати найбільш динамічним і конкурентоспроможним економічним простором у світі, а через два роки учасниками Європейської Ради у Барселоні стверджено, що Європа до 2010р. має бути світовим лідером в освіті і навчанні. Здійсненню даної стратегії повинні сприяти три освітні програми Європейського Союзу “ Леонардо да Вінчі “, “Сократе “ і “ Молодіж “.

Кожна з програм має свій підхід до освітньої діяльності, зокрема, програма “ Леонардо да Вінчі “ забезпечує професійне навчання працівників, які хочуть здобути нову професію, а також підготовку і перепідготовку незайнятого населення. Програмою передбачено і набуття додаткової кваліфікації особами у первинній професійній освіті в іншій державі для поліпшення доступу до ринку праці. Вона є основною у Європейському Союзі щодо професійної підготовки кваліфікованих робітників, застосування інноваційних і європейських систем. Нині в цій програмі бере участь 31 країна, з них 25 – є членами Європейського Союзу. Вона перетворилася на потужний інструмент для досягнення мети Барселонської програми і Копенгагенської декларації.

Програма складається з п’яти проектів :

пілотні ;

мовні ;

дослідження і аналізу ;

обміну і стажування ;

міжнародних інституцій.

Її реалізація здійснюється на щорічній конкурсній основі за проектами, організованими Європейською Комісією і Крайовою Радою Програми відповідної країни.

Матеріали вивчення дозволяють стверджувати, що Польща є учасником програми “ Леонардо да Вінчі “ у проекті “ обміну і стажування “ із 1998р.

Завданням стажування є набуття додаткових професійних навичок у прцесі роботи в іншій державі і поділяється воно на три групи :

Pla – стажування для осіб первинної професійної підготовки ( від 3 тижнів до 9 місяців ) ;

Plb – стажування для студентів ( від 3 місяців до 12 місяців ) ;

Plc – стажування для молодих працівників, студентів і безробітних ( від 2 до 18 місяців ).

Експериментальний обмін ( Ex ) організовується для певних груп працівників :

Exd – викладачі, педагогічні працівники, консультанти, керівники відділу кадрів, керівники шкіл ( від 1 до 6 тижнів ) ;

Exe – викладачі і лектори загальноосвітніх предметів ( від 1 до 6 тижнів ).

У 2003р., наприклад, у реалізації проекту брали участь 44 польських партнери, серед яких були викладачі та учні гастрономічної школи м. Радома. Так, протягом 12 місяців 27 учнів удосконалювати кухарську майстерність у

проекті Pla – стажування для молоді первинної професійної підготовки в Італії, Франції та Фінляндії.

Запропонований проект сприяє удосконаленню і доповненню знань учнів із первинної професійної підготовки кухарської справи відповідно до стандартів європейської кухні приготування і подавання популярної групи страв – десертів, характерних для даної народної кухні.

Професійне вдосконалення, яке здійснюється у співпраці з партнерами із Європейського Союзу, веде до отримання учнями сертифікатів, що підтверджують отримані кваліфікації у сфері приготування, оформлення і подавання десертів. Інноваційним елементом у запропонованому проекті навчання є здобуття учнями нових професійних компетенцій у приготуванні холодних десертів із застосуванням новітніх технік і технологій продукції з використанням компонентів харчової промисловості. Реалізація проекту обумовлена потребою пристосування професійного навчання до вимог Європейського Союзу і створює можливості для працевлаштування випускників не тільки у Польщі, а й у закладах гастрономічно – готельної галузі у Західній Європі.

У 2005р., учні із Радома по три тижні стажувалися у Великобританії, Німеччині, Фінляндії, Франції, Італії. Праця в реальних умовах дала змогу здобути знання і навички в галузі європейської кухні відповідної країни – партера, їх звичаїв харчування і культури обслуговування. Набуті додаткові професійні знання в іншій країні сприятимуть поліпшенню доступу до ринку праці.

Заслуговує на увагу й те, що учні професійної школи м. Радома щорічно беруть участь у міжнародних професійних конкурсах із кондитерської справи, особливістю цих конкурсів є те, що учасники тестової теоретичні завдання виконують на комп’ютерах, до оцінки знань учнів залучається незалежне журі. Конкурс проводиться прозоро і об’єктивно. На конкурсі, що проводився у 2005р. в Австрії, польські учасники гастрономічної школи зайняли призові місця у двох видах і повернулися з кубками, грамотами та призами.

Коло друзів, з якими співпрацює колектив гастрономічної школи, щорічно розширюється. Це засвідчує стенд училища “ Наші друзі і ми “ :Фінляндія

Великобританія Данія

Німеччина ЛатвіяФранція Радом Україна

Угорщина ІталіяПортугалія Швеція

Норвегія
Наш інтерес до програми “ Леонардо да Вінчі “ розпочався із міжнародної

конференції у м. Замосць ( Польща ), учасниками якої ми були у 2000р., і

повернулися зі значними враженнями, спостереженнями, планами. Творчі зустрічі, обмін досвідом із польськими і німецькими колегами сприяли виявленню інтересу до програми “ Леонардо да Вінчі “, її вивченню та ознайомленню із досвідом училищ Польщі, що працюють у даному напрямі. Пошук партнерів увінчався успіхом. У 2004р., розпочалася співпраця із гастрономічною професійною школою м. Радома.

Із дружнім візитом до нас завітали делегації із професійних шкіл м. Радома. Цей візит поклав початок безпосередньому контакту. Перш за все члени делегації були ознайомлені з усіма структурними підрозділами училища, побачили стан матеріального оснащення, вивчили організацію теоретичного та виробничого навчання, харчування, проживання в гуртожитку тощо. Під час зустрічі відбувся обмін думками та укладено угоду, в якій передбачено співпрацю у сфері підготовки і вдосконалення учнів та вчителів з професій : готельний бізнес, громадське харчування, харчова промисловість і туризм.Угода також стосується взаємодії у галузях :

підготовки молоді до життя в громадському суспільстві;

навчання і підготовки молоді до ринку праці;

поваги народної та культурної самоцінності й подолання бар’єрів, стереотипів і упереджень, обумовлених ментальністю й культурою;

збільшення доступу молодих людей до інформації та формування молодіжної інформаційної мережі;

навчання іноземних мов у комунікативному і реалієзнавчому напрямі;

участі в міжнародних програмах і проектах.
Двостороння співпраця розпочалася з моменту підписання цього документа у сферах :

модульного навчання;

громадянського навчання;

навчання для потреб ринку праці у галузі підприємництва, інформатики і навчання іноземних мов;

програмної шкільної та міжнародної документації;

методичних матеріалів і підручників;

удосконалення вчителів;

краєзнавчого, екологічного, громадського та інтелектуального навчання учнів;

навчання в галузі активних форм боротьби з безробіттям;

взаємного знайомства учнів і вчителів обох шкіл.
Цього року педагоги нашого училища побували в гостях у польських колег у чудовому містечку Радом. Програма поїздки була насиченою. Перше, що вразило нас, - це гостинність і доброзичлива щирість. Першого дня ми побачили

= 5 =

стан матеріально – технічного оснащення закладу, познайомилися з адміністрацією та педагогічним колективом, вивчили організацію теоретичного і виробничого навчання, харчування та прийом учнів на навчання в училище.

Наступного дня ми побували на державному кваліфікаційному екзамені у кондитерів. Під час екзамену у навчальній майстерні виконувалась кваліфікаційна пробна робота, передбачена кваліфікаційною характеристикою та технологічними вимогами відповідно до завдання, вказаного у білеті. Робота вважалася зарахованою за умови, що завдання виконано відповідно до технічних і технологічних вимог і у заданий час. Заслуговує на увагу те, що екзамен приймала незалежна комісія, призначена міністерством освіти. Правильність учнівських відповідей оцінювалась з допомогою комп’ютера.

Корисною та насиченою була зустріч трьох делегацій: гастрономічної школи м. Радома ( Польща ), професійного училища м.Даугавпілс ( Латвія ) та ВПУ № 1 м. Тернополя ( Україна ). На цій зустрічі відбувся обмін досвідом роботи, намічено заходи щодо подальшої співпраці.

Предметом дискусії і обговорення були проблеми впровадження інноваційних методик навчання спеціальних дисциплін, теоретичні засади методики професійно спрямованого викладання загальноосвітніх предметів.

Зокрема, у виступах польські педагоги звернули увагу на те, що навчальний заклад складається із дирекції, учителів, учнів та їхніх батьків, тобто із середовища, яке повинно постійно спілкуватися і вчитися. Здатність до учіння пов’язана із гнучкістю організаційної структури, існуванням систем ефективної комунікації всередині закладу і з її оточенням, а також із взаємно доповненням умінь співпраці та індивідуальних компетенцій. Як вважають польські колеги, потрібна передусім поглиблена рефлексія над удосконаленням якості роботи професійного закладу. Саме цьому сприяє участь у програмі “ Леонардо

да Вінчі “.

Представники делегації із Латвії наголошували, що майстер виробничого навчання і викладач спеціальної технології систематично повинні накопичувати і узагальнювати відомості про досягнення науки і практики в галузі нової техніки, технології і досвіду новаторів виробництва з метою передачі їх учням. Він повинен вміти виконувати нові прийоми роботи, застосовувати нові пристосування, інструменти і використовувати прогресивні методи організації праці, які дозволяють домагатися високої продуктивності при відмінній якості продукції.

Не менш важливу увагу необхідно приділяти викладачам використанню практичного досвіду учнів при вивченні матеріалу теоретичних дисциплін, що має значення не тільки під час пояснення нового матеріалу, а й під час його закріплення і повторення. Тому зміст праці учнів і її організація повинні розглядатися як одне ціле, щоб праця була джерелом різносторонніх знань, чинником накопичення виробничого досвіду, засобом розвитку у майбутніх робітників потреби в отриманні і застосуванні нових знань. У цьому випадку має місце зворотний зв’язок: від практики, продуктивної праці до вивчення теоретичних положень. Все це передбачає забезпечення систематичного ділового контакту між викладачами і майстрами, між працівниками училища і виробництва.

Заплановано провести наступну зустріч трьох училищ у Тернополі. Перебування у Польщі, ознайомлення із досвідом роботи училищ м. Радома

( Польща ) та м. Даугавпілса ( Латвія ) сформувалися у нас вагомий багаж, враження від спілкування перевершили наші очікування. Маємо сподівання, що взаємне знайомство і співробітництво слугуватиме і надалі взаємному збагаченню та вдосконаленню. Адже, щоб бути європейською державою, необхідно розробити відповідну стратегію з урахуванням особливостей і досягнень власної системи освіти та віднаходити реальні можливості зближення із європейською освітньою системою.

Тож сподіваємось, що взаємне знайомство і надалі сприятиме взаємному збагаченню і вдосконаленню.image041
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Мукачівський професійний ліцей сфери послуг


ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

у визначеннях, таблицях і схемах.

2010 Мукачево
З М І С Т.
Тема 1 : Предмет, цілі і завдання товарознавства. 1

  1. Завдання товарознавства. 2

  2. Поняття про споживчі властивості та їх класифікація. 3


Тема 2: Стандартизація і сертифікація. Кодування товарів. Товарознавча

класифікація товарів. 6

2.1. Загальні поняття про стандартизацію і сертифікацію. 7

2.2. Мета і завдання, принципи і методи стандартизації. 8

2.3. Нормативні документи зі стандартизації. 9

2.4. Класифікація та кодування товарів. 10

2.4.1. Штрихове кодування. 12

2.5. Товарознавча класифікація товарів. 14
Тема 3: Управління якістю і асортиментом товарів. Якість, номенклатура

споживчих властивостей і показників. 17

3.1. Якість товарів та її показники. 18

3.2. Фактори формування та збереження якості товарів. 21

3.3. Оцінювання якості товарів. Ґатунок ( сорт). 22

3.4. Контроль якості товарів. 23

3.5. Основні поняття та класифікація асортименту товарів. 24

3.6. Властивості і показники асортименту. 26

3.6.1. Управління асортиментом. 28


3.7. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості товарів. 29
Тема 4 : Оцінка якості, її градація. Кількісна характеристика товарів.

Технологічний цикл товарів. 34

  1. Градація якості товарів. Взаємозв’язок оцінки з градаціями якості і класами

товарів за призначенням. 35

4.2. Класифікація дефектів. 38

4.3. Кількісна характеристика товарів. 40

4.3.1. Фізичні властивості товарів. 41

4.4. Технологічний цикл товарів. Стадії технологічного циклу. 42
Тема 5: Забезпечення якості і кількості товарів. 44

5.1. Формуючі фактори. 45

5.2. Зберігаючі фактори. 46

5.3. Зберігання товарів. 49

5.4. Товарне оброблення. 52

5.5. Реалізація товарів. 53

5.6. Післяпродажне обслуговування. 54

5.7. Товарні втрати. 55


Тема 6 : Засоби товарної інформації . 58

6.1. Види і форми товарної інформації. 59

6.2. Маркування виробниче і торгове. 60
6.3. Структура маркування. 63

6.4. Технічні документи. 64


Тема 7: Матеріали для виготовлення одягу, готовий одяг і взуття. 66

7.1. Текстильні товари. 67

7.2. Швейні і трикотажні вироби. 76

7.2.1. Асортимент. 78

7.2.2. Вимоги до виготовлення одягу. 83

7.2.3. Маркування. 84

7.3. Взуття. 85

7.3.1. Шкіряне взуття. 86

7.3.2. Гумове взуття. 89

7.3.3. Валяне взуття. 91

7.4. Пушно – хутряні та овчинно – шубні товари. 93
Тема 8 : Товарознавча характеристика предметів особистого використання : галантерейні та гігієнічні ( парфуми та косметичні товари ). 96

8.1. Загальні поняття про галантерейні товари. 97

8.2. Класифікація галантерейних виробів. 98

8.2.1. Текстильна галантерея. 99

8.2.2. Нитки . 100

8.2.3. Гардинно – тюлеві та мереживні вироби. 101

8.2.4. Швейна галантерея та парасолі. 102
8.2.5.Шкіряна галантерея. Асортимент шкіряної галантереї. 103

8.2.6. Металева галантерея. 104

8.2.7. Галантерейні товари із пластичних мас. 105

8.2.8. Галантерейні щітки, дзеркала. 106

8.3.1. Споживчі властивості парфумерних товарів і фактори, що їх формують. 107

8.3.2. Класифікація і характеристика асортименту парфумерних товарів. 108

8.3.3. Контроль якості, маркування, упакування, та зберігання парфумерних товарів. 109

8.4. Косметичні товари. 110


Тема 9 : Товарознавча характеристика культурно – побутових товарів . 113

  1. Класифікація товарів культурно-побутового призначення. 114

9.1.1. Годинники. 115

9.1.2. Канцелярські товари. 116

9.1.3. Транспортні засоби. 117

9.1.4. Спортивні товари. 118

9.1.5. Музичні інструменти. 120

9.1.6. Фото – і кіно товари. 122

9.1.7. Друкована продукція. 123

9.1.8. Товари для відпочинку. 125


Тема 10 : Товарознавча характеристика господарських товарів. 127

10.1. Класифікація товарів господарського призначення. 128

10.2. Споживчі властивості товарів господарського призначення. 129

10.2.1. Меблеві товари. 130

10.2.2. Посуд. 133

10.2.3. Побутова техніка. 136

10.2.4. Будівельні матеріали. 137
Тема 11 : Товарознавча характеристика неметалевих мінеральних виробів. 142

11.1. Визначення, основні властивості, класифікація виробів із скла. 143

11.2. Керамічні вироби не для будівництва. 145

11.2.1. Порцеляна, напівпорцеляна, фаянс, майоліка. 146

11.3. Керамічні будівельні матеріали і вироби. 147
Тема 12 : Побутові хімічні товари. 149

12.1. Товари побутової хімії. 149

12.1.1. Лакофарбувальні товари. 150


   1. Клеї. 151

   2. Миючі засоби. 152


Тема 13 : Товарознавча характеристика виробів з кольорових металів. 157

13.1. Благородні метали та їх сплави. 158

13.2. Кольорові метали та їх сплави. 159

13.3. Ювелірне каміння. 160

13.4. Ювелірне виробництво . 161

13.5. Клеймування та маркування ювелірних виробів. 163

13.6. Асортимент ювелірних виробів. 165

Тема 14 : Товарознавча характеристика біотоварів. 171


  1. Призначення біотоварів, їх класифікація. 172

14.2. Квіти. 173

14.3. Зоотовари. 176

14.3.1. Птахи співучі. 177

14.3.2. Риби акваріумні. 178

14.4. Предмети догляду. 179
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 181


Тема 1 : Предмет, цілі і завдання товарознавства.


Гранична корисність товаруЕтапи товарознавства
Споживча вартість


Ключові слова.Корисність товару
Продукція.ТоварТоварознавство - це сукупність знань про товар як предмет торгівлі ,про його властивості, сорти, споживче значення.


Вимоги до товарознавства як навчальної дисципліни – формування у студентів міцних знань з питань класифікації , асортименту, стандартизації непродовольчих товарів, їх корисних властивостей, якості оптимальних умов, способів і режимів збереження (тара, пакувальні матеріали ), вироблення уміння і навичок з оцінки якості товарів.

1.1. Завдання товарознавства.

Основні завдання товарознавства


Розроблювати наукові принципи і правила класифікації і кодування товарів, які сприяють упро-вадженню комп’ютеризації в процеси управління асортиментом і якістю товарів і удосконалення інформаційного забезпе-

чення

Створювати нові прилади і сучасні ме-тоди контролю якос-ті товарів, що за без-печують об’єктивність резуль-татів, мінімальні вит-рати ресурсів і часу

Розвивати теоретичні положення про товар як споживчу вартість і виявлення закономірностей, пов’язаних із просуванням товару на ринку і задоволенням потреб населення на сучасному етапі

Участь у розробленні вимог до якості товарів, що закладаються в норма-

тивно-технічні документи на продукцію
Досліджувати властивості нових товарів, насамперед властивості безпеки, розробляти номенклатуру показників якості цих товарів, необхідних і достатніх для комплексної оцінки якостіРозробляти рекомендації щодо нагляду за товарами в процесі збереження і транспортування

Розробляти системи якості на товари в підприємствах торгівлі на основі між народ- них стандартів


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Алексєєв Н.С. Теоретичні основи товарознавства непродовольчих товарів. – М.; 1992р.

 2. Артюр Т.М. Товарознавство ювелірних товарів та годинників: Опорний конспект лекцій. – К.: Видавничий центр КНТЕУ, 2002р. – 176 с.

 3. Болотников А.А. Товароведение. Ч.1: Курс лекций. – МАУП, 2001р.

 4. Болотников А.А. Товароведение. Ч.2: Курс лекций. – МАУП, 2002р.

 5. Васильєв Г.А., Нагапетьянц. Коммерческое товароведение и експертиза: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997р. – 135 с.

 6. Ещенков А. Товарознавство господарських товарів. – М., 1984р.

 7. Козюлина Н.С. Товароведение непродовольственных товаров. – М.: Издательсько – торговая палата

«Дашков и К», 2002р.

 1. Марцин Т.А. та ін. Економіка споживчої кооперації. – К., 1996р.

 2. Месяченко Т.О. Товарознавство текстильних товарів, М. 1987р.

 3. Михайлов В.І. Товарознавство електропобутових товарів: Підручник. – К.: ВЦ КДТЕУ, 1999р.

 4. Мельниченко Т.А. Товароведение ювелирных товаров и товаров народного художественного промысла: Учеб. пособие. Серия « Учебники, учебные пособия ». – Ростов н/Д: Феникс, 2002р. – 352 с.

 5. Николаев М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы: Учеб. для вузов. – М.: НОРМА, 2000р. – 283 с.

 6. Поливанова М.С. Трикотажні, галантерейні і парфумо – косметичні товари. – М., 1986р.

 7. Тихонова Н.П. Товарознавство килимових та галантерейних товарів. Ч.2. Опорний конспект лекцій. – К.: ВЦ КНТЕУ, 2001р. – 103 с.

 8. Федько В.П., Альбеков А.У. Маркировка и сертификация товаров и услуг: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 1998р. – 640 с.

 9. Шепеляв А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение експертиза пушно – меховых товаров: Учеб. пособие. – Издательский центр « МарТ », 2001р. – 112 с.

 10. Шепеляв А.Ф., Туров А.С. Товароведение експертиза древесно - мебельных товаров: Учеб. пособие. – Издательский центр « МарТ », 2001р. – 160 с.

 11. Шепеляв А.Ф., Галанджян В.А., Туров А.С. Товароведение и експертиза силикатных и строительных товаров: Учеб. пособие. - Издательский центр « МарТ », 2002р. – 176 с.

РЕЦЕНЗІЯ.
Навчальний посібник « Основи товарознавства непродовольчих товарів » у визначеннях, таблицях і схемах складено по всіх розділах, темах, групах і підгрупах теоретичних основ, основ стандартизації, сертифікації і управління якістю продукції та вивчаємих товарних групах згідно до навчальної програми курсу « Товарознавство непродовольчих товарів ».

Матеріал посібника викладено послідовно, наглядно, чітко. Визначення в посібнику відповідають стандартним вимогам. Визначення посібника сприяють поглибити вивчення теоретичного курсу

« Товарознавство непродовольчих товарів ».

Таблиці і схеми складені змістовно, узагальнено, в розрізі класифікаційних ознак. З допомогою таблиць і схем висвітлені технологічні питання, які впливають на споживні властивості товарів.

В посібнику викладений матеріал чітко зведений до вивчення споживних властивостей товарів, асортименту товарів та їх призначення.

Такий викладу матеріалу в посібнику буде сприяти поглибленому засвоєнню матеріалу з дисципліни « Товарознавства », вивченню основних термінологічних визначень, стандартних назв товарів, споживчому призначенню окремих товарів.

Після кожної теми в посібнику приведено перелік питань для самоконтролю. Посібник рекомендується для кращого засвоєння матеріалу з « Товарознавства » для учнів професійно – технічних закладів І – ІІ рівнів акредитації.
Викладач – методист

Мукачівського кооперативного

торговельно – економічного

коледжу. / ГАЛЯНИЧ М.В. /
Розділ 4.
ПОЗАНАВЧАЛЬНА МЕТОДИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

_________ М.М.ПРИЙМАПлан

виховної роботи з учнями

групи № 21

Мукачівського професійного

ліцею сфери послуг

на 2010 – 2011 н. р.

Майстер в/н : Данкевич Т.В. 1. Україна – незалежна Держава. Символи України. Гімн. Прапор. Герб.
 1. Забезпечувати опанування учнями цілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку.
 1. Здійснювати правове виховання учнів, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
 1. Я живу в Україні – мій основний Закон. Державні символи України.
 1. Ознайомитись з правами та обов’язками учнів, чітко дотримуватись та виконувати їх.
 1. Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, традиції, народних ремесел.
 1. Україна ХХ століття: рік 33 – одна з найтрагічніших сторінок історії України – голодом 1932 – 1933 років.


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка