Методична розробка практичного заняття
Сторінка1/4
Дата конвертації19.04.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено”


на методичній нараді кафедри

педіатрії та медичної генетики

“_____”____________ 2009р (Протокол № __)

Завідувач кафедри

д. мед.н., професор ___________Сорокман Т.В.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Методика клінічного обстеження дітей. Особливості об’єктивного клінічного обстеження функціональних систем та органів у дітей. Вікові особливості основних показників функціонального стану організму здорових дітей (число дихань, серцевих скорочень. Артеріальний тиск, показники периферичної крові та ін.). Критерії оцінки загального стану хворих дітей.

Навчальна дисципліна: Педіатрія

Курс 4

Факультет медичнийСпеціальність стоматологія

Кількість годин 2

Методичну розробку склала

ас. Боднар Г.Б.


ЧЕРНІВЦІ-2009
І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ:

Педіатрія (греч. Paid-дитина та iatria – лікування), це наука про відмінні особливості будови, функціонування та хвороб дитячого організму. Дитина постійно росте, її розвиток протікає в певних закономірних послідовностях. Виділення етапів та періодів розвитку дитини, які мають свої певні анатомо-фізіологічні особливості, дозволяє диференційовано підходити до дитини. На її розвиток впливають як генетичні, тератогенні, інфекційні чинники так і різноманітні чинники зовнішнього середовища. Для кожного періоду дитинства характерні певні анатомо-фізіологічні особливості, від яких залежить перебіг хвороб. Тому важливо визначити до якого періоду дитинства належить хвора дитина. Особливу увагу слід звернути на період новонародженості та грудного віку, бо саме діти 1 року життя мають найбільшу захворюваність та смертність. Якісна робота лікаря-педіатра, підвищення ефективності праці впливають на основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів і відображають стан здоров’я дитячого населення.


ІІ. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

2.1. Студент повинен знати:

 • визначення та предмет вивчення педіатрії;

 • методики клінічного обстеження дітей;

 • особливості схеми збирання анамнезу в залежності від віку дитини;

 • методики збирання анамнезу в залежності від віку дитини;

 • методи клінічного об'єктивного обстеження здорових дітей;

 • методи клінічного об'єктивного обстеження і хворих дітей;

 • критерії оцінки загального стану хворих дітей;

 • групи здоров'я дітей;

 • принципи комплексної оцінки стану здоров’я дітей;

 • роль лікаря стоматолога в диспансеризації дитячого населення.

2.2. Студент повинен вміти:

 • зібрати анамнез дитини (різних вікових груп);

 • оцінити стан дитини;

 • визначити групу здоров'я до якої відноситься дитина;

 • провести клінічне обстеження дітей різних вікових груп;

2.3. Студент повинен опанувати практичними навичками:

 • провести пальпацію;

 • провести перкусію;

 • аускультацію.


ІІІ. ВИХОВНА МЕТА:

 • сформувати у студентів основні уявлення про важливість дотримання принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворої дитини, проведенні діагностичних маніпуляцій (з урахуванням індивідуальних особливостей дитини ступеня інтелектуального розвитку, рівня культури, можливостей вербального спілкування, контакту з батьками хворої дитини та ін.

 • протягом усього заняття викладач зобов'язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими, батьками, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід'ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.


IV. Міжпредметна інтеграція:


Дисципліна

Знати

Вміти

1. Забезпечувальні дисципліни (нормальна анатомія, гістологія, фізіологія, патологічна анатомія та фізіологія, пропедевтика внутрішніх хвороб, рентгенологія, медична психологія)

Будову та функції різних систем та органів, патологічну анатомію та фізіологію

Вміти визначити період дитинства в якому знаходиться дитина

Зібрати анамнез хвороби та життя у дітей різного віку2. Наступні дисципліни (факультетська педіатрія, госпітальна педіатрія, дитячі інфекційні хвороби)

Анатомо-фізіологічні особливості різних систем органів у дітей, методику обстеження

Провести оцінку результатів анамнезу дітей різного віку

3. Внутрішньопредметна інтеграція (теми: “Особливості збирання анамнезу у дітей різного віку”, “Загальний огляд здорової дитини”, “Загальний огляд хворої дитини. Оцінка стану важкості”

Схему збирання анамнезу в залежності від віку дітей та загальну схему обстеження дитини

Збирати анамнез у дітей в залежності від віку, визначати період дитинства, проводити загальний огляд
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка