Методична розробка
Скачати 98.48 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір98.48 Kb.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до практичного заняття

(для викладачів)


Тема 45. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на жіночих статевих органах. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи лікування у гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій

Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операцій на матці (консервативна міомектомія, дефундація матки, надпіхвова ампутація матки, екстирпація матки), шийці матки, придатках матки, випадінні і опущенні жіночих статевих органів. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи лікування у гінекології. Особливості підготовки та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Принципи та методи анестезіології та реанімації під час гінекологічних операцій.


I. Актуальність теми: Всі проблемні питання загальної хірургії (асептика, антисептика, знеболення, реанімація, кровотечі, переливанні крові та замінників) є не менш актуальними і в оперативній гінекології. Дуже важливим є вчасне встановлення показань та умов проведення оперативного втручання, що несе вагомі наслідки для хворої.
II. Навчальні цілі заняття:

А. Знати ( а=ІІ) • оперативні втручання, що застосовуються в гінекології

 • операції на матці (консервативна міомектомія, дефундація матки, надпіхвова ампутація матки, екстирпація матки)

 • операції на шийці матки: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 • операції на придатках матки: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 • операції при випадінні і опущенні жіночих статевих органів: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 • лікувально-діагностичні ендоскопічні операції.

 • правові аспекти при підготовці до оперативного втручання.

 • підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях

В. Оволодіти навичками (a=III):

Вміти (оволодіти вміннями) (a=III):

 • оцінити клінічну ситуацію;

 • встановити підготовку жінки до оперативного втручання;

 • встановити показання до оперативного лікування чи діагностики

 • визначити оптимальний вид знеболення;

 • визначити можливі ускладнення оперативного втручання для жінки при ургентних та планових операціях.


III. Цілі розвитку особистості: молодим спеціалістам необхідно усвідомити декілька аспектів: правовий - ознайомлення з правилами оформлення юридичного документу; професійної відповідальності та деонтологічний - спілкування з пацієнтом, персоналом, лікуючим лікарем, збереження лікарської таємниці.

IV. Міждисциплінарна інтеграція:

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі)дисципліни:

1.

Анатомія


Анатомія жіночих статевих органів.

Іннервація та кровопостачання жіночих статевих органів.


2.

Загальна хірургія


Асептика та антисептика.

Підготовка хворих до оперативних втручань.

Види знеболення.

Догляд за хворими в післяопераційному періоді.Підготувати жінку до оперативного втручання.

2. Внутрішньопредметна інтеграція:

1.

Методи дослідження

Проводити опитування і фізикальне обстеження хворої. Комплекс лабора­торно-інструментальних досліджень, які доцільно використати в діагностиці захворювань

Вміти оцінити значення даних об’єктивного об­стеження та результатів інструментально-лабо­раторних досліджень в діаг­ностиці патологічних станів. Виявляти основні симптоми і синдроми


V. Зміст теми заняття

Структурно-логічна схема теми

VI. План та організаційна структура заняття:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час хв.

Підготовчий етап

1.

2.
3.Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та їх мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:


 1. оперативні втручання, що застосовуються в гінекології

 2. операції на матці (консервативна міомектомія, дефундація матки, надпіхвова ампутація матки, екстирпація матки)

 3. операції на шийці матки: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 4. операції на придатках матки: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 5. операції при випадінні і опущенні жіночих статевих органів: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 6. лікувально-діагностичні ендоскопічні операції.

 7. правові аспекти при підготовці до оперативного втручання.

 8. підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях

α - ІІ


Індивідуальне усне опитування.


Опитування по матеріалу перевіреної викладачем студентської історії хвороби

Студентські навчальної історії хвороби, перевірені викладачем3

2


25

Основний етап

4.

Формування професійних навичок та вмінь.

 1. зібрати анамнез і скласти план обстеження

 2. дати оцінку лабораторних і інструментальних досліджень

 3. на підставі анамнезу, клініки, проведеної диференціальної діагностики поставити правильний діагноз.

 4. встановити підготовку жінки до оперативного втручання;

 5. встановити показання до оперативного лікування чи діагностики

 6. визначити оптимальний вид знеболення;

 7. визначити можливі ускладнення оперативного втручання для жінки при ургентних та планових оперативних втручаннях.

α - ІІІ


Практичний тренінгАлгоритми для формування практичних навичок та вмінь.45

Заключний етап

5.
6.
7.

Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання.


α - ІІІ


Індивідуальний контроль навичок або їх результатів.


Обладнання, фантом.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою15
VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу.

7.1.1. Питання для індивідуального усного опитування : 1. Які оперативні втручання застосовуються в гінекології?

 2. Консервативна міомектомія та дефундація матки. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості операції

 3. Надпіхвова ампутація матки. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості.

 4. Екстирпація матки. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості.

 5. Операції на шийці матки: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 6. Операції на придатках матки: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 7. Операції при випадінні і опущенні жіночих статевих органів: показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення;

 8. Лікувально-діагностичні ендоскопічні операції, особливості виконання, устаткування.

 9. Підготовка гінекологічних хворих до ургентних та планових оперативних втручаннях. Правові аспекти при підготовці до оперативного втручання.

 10. Післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях.


7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття:

 1. Робота з навчальною літературою при низькому вихідному рівні знань.

 2. Проведення обстеження хворої: а) збирання анамнезу; б) огляд хворої, постановка попереднього діагнозу.

 3. Скласти план обстеження за допомогою додаткових методів дослідження.

 4. Оцінити дані, отримані при обстеженні хворої лабораторними та іншими методами та скласти план ведення хворої.

 5. Встановити та обгрунтувати показання та умови для проведення оперативного втручання.

 6. Вибрати метод знеболення.

 7. Визначити тактику ведення післяопераційного періоду.


7.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

Задачі ІІІ рівня.
7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою:

Навчальні завдання

Вказівки

Вивчити:

1. Види операцій в гінекології

2. Показання, види, умови проведення, протипоказання, ускладнення при оперативних втручаннях.

3. Догляд в післяопераційному періоді.Скласти план підготовки жінки до оперативного втручання.


VІІІ. Література:

1. Навчальна:

Основна:


 1. Михайленко О.Т., Степанківська Г.К. Гінекологія.- К.: Здоров'я, 1999.- с.65-107.

 2. Тимошенко Л.В. Практична гінекологія: Лекції з теми.- К.: Здоров'я, 1990.

 3. Хміль С.В., Кучма С.В. Гінекологія. — Тернопіль, 1999.

Додаткова:

 1. Клинические лекции по акушерству и гинекологии /Под редакцией А.Н. Стрижанова, А.Й. Давыдова, Л.Д. Белоцерковцевой. — Москва, 2000.

2. Методична:

 1. Абрамченко В.В., Башмакова М.А., Корхов В.В. Антибиотики в акушерство и гинекологии. - Санкт-Петербург, СпецЛит, 2000.

 2. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Оперативная гинекология. - Санкт-Петер­бург, 2001.

 3. Краснопольский В.Й., Буянова С.Н., Щукина Н.А. Гнойная гинекология. -Москва, Медпресс, 2001.

 4. Актуальные вопроси гинекологии /Под редакцией Е.В. Коханевич — Киев, 1998.

Обговорено і затверджено на засіданні

кафедри акушерства та гінекології

«___» ______________ 20___ р.Завідувач кафедри акушерства та гінекології

кандидат медичних наук, доцент Н.І. Геник


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка