Методична вказівка для студентів та викладачів до практичного заняття №2 з сімейної медицини
Скачати 126.38 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір126.38 Kb.
Методична вказівка для студентів та викладачів до практичного заняття №2 з сімейної медицини

ТемаСтруктура медичного страхування, діяльність сімейного лікаря в умовах страхової медицини. Ведення амбулаторних хворих при найбільш поширених захворюваннях опорно-рухового апарату (ревматична лихоманка, остеоартроз, подагра, ревматоїдний артрит (5,0 академічних годин)

І. Актуальність теми: Значна розповсюдженість захворювань суглобів, особливо серед людей працездатного віку, та висока інвалідизація пацієнтів з захворюваннями суглобів характеризують актуальність вивчення цієї теми лікарем загальної практики – сімейної медицини.

ІІ. Кінцеві цілі заняття:

 1. Студент повинен знати порядок медичного страхування та структуру страхового поліса

 2. Студент повинен вміти зібрати страховий анамнез та вміти розробити план ведення хворого в умовах страхової медицини

 3. Студент повинен вміти проводити ранню діагностику, диференціальну діагностику, обґрунтувати і сформулювати попередній діагноз при гострій ревматичній лихоманці, ревматоїдному артриті, остеоартриті, подагрі

 4. Студент повинен вміти скласти план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу гострої ревматичної лихоманки, ревматоїдного артриту, остеоартриту, подагри

 5. Студент повинен вміти визначити тактику ведення хворих на гостру ревматичну лихоманку, ревматоїдний артрит, остеоартрит, подагру в амбулаторних умовах (режим, дієта, лікування, реабілітація), розробляти плани поетапних профілактичних заходів

 6. Студент повинен вміти оцінювати прогноз життя та працездатності хворих на гостру ревматичну лихоманку, ревматоїдний артрит, остеоартрит, подагру

 7. Студент повинен вміти виявляти фактори ризику розвитку гострої ревматичної лихоманки, ревматоїдного артриту, остеоартриту, подагриІІІ. Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні (забезпечуючи) дисципліни

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Фактори ризику та скарги хворих при гострій ревматичній лихоманці, набутих вадах серця, ревматоїдному артриті, остеоартриті, подагрі

Провести опитування пацієнта


Проаналізувати скарги пацієнта та дані анамнезу його хвороби та анамнезу життя

Внутрішньої медицини №1

Етіологію, патогенез, клініку гострої ревматичної лихоманки, ревматоїдного артриту, остеоартроз, подагри

Провести клінічне обстеження хворого на розповсюджені ревматологічні та артрологічні хвороби

Призначити додаткове обстеження хворого

Інтерпретувати дані додаткових методів обстеження (лабораторних, інструментальних)
Рентгенологія та променева діагностика

Рентгенологічні прояви основних артрологічних захворювань

Інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження суглобів та хребта

Фармакологія

Класифікацію, механізм дії основних нестероїдних протизапальних препаратів, структурно-модифікуючих препаратів для відновлення суглобового хряща

Виписати необхідні ліки в рецептах.

Кафедра внутрішньої медицини №3

Покази до направлення хворих в ревматологічну (терапевтичну) клініку

Визначити критерії для направлення хворих в ревматологічний (терапевтичний) стаціонар

Внутрішньопредметна інтеграція

Клінічна фармакологія

Дози, режим призначення НПЗП, β-лактамних антибіотиків, структурно-модифікуючих засобів


Основні побічні ефекти

Проводити клінічний контроль за дією препаратівIV. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів та характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.

Термін

Визначення

 1. Медичне страхування

 1. Страховий поліс
 1. Ревматизм (гостра ревматична лихоманка, хвороба Сокольського – Буйо)

Системне запальне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням серця. Розвиток при ревматизмі ураження серця та клапанних вад серця називають ревматичними (1,2 – 2,0% населення країн, що розвиваються)

 1. Ревматоїдний артрит (РА)

Хронічне запальне захворювання невідомої етіології з характерним симетричним ураженням суглобів та поза суглобовими проявами. У крові хворих часто визначають ревматоїдний фактор. Розповсюдженість РА серед дорослих досягає 1%

 1. Остеоартрит

Широко розповсюджене дегенеративне ураження суглобового хряща та прилягаючої кісткової тканини. У вітчизняній літературі термін «остеоартрит» витісняє розповсюджені терміни «остеоартроз» та «деформуючий остеоартроз», що обумовлено частим виявленням ознак запалення та кісткових ерозій

6. Подагра

Порушення пуринового обміну; спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові (гіперурикемія) та відкладення уратів у суглобових та навколосуглобових тканинах

4.2. Теоретичні питання до заняття:


 1. Порядок медичного страхування

 2. Структура страхового поліса ПМСД

 3. Економічна сутність страхової медицини

 4. Джерела фінансування страхової медицини

 5. Права пацієнта на вільний вибір лікаря в умовах медичного страхування

 6. Організація роботи лікаря в державних і недержавних закладах охорони здоров’я

 7. Проблеми впровадження страхової медицини в Україні

 8. Організація контролю якості при різних видах страхування

 9. Основні клініко-лабораторно-інструментальні критерії діагностики серцево-судинних захворювань запального генезу в амбулаторних умовах.

 10. Критерії ранньої їхньої діагностики.

 11. Скринінг-діагностика.

 12. Синдроми, нозології і критерії диференціальної діагностики при ревматологічних захворюваннях.

 13. Оптимальна лікарська тактика при цих захворюваннях.

 14. Експертиза працездатності, раціональне працевлаштування хворих при ревматологічних захворюваннях.

 15. Амбулаторне лікування хворих на ревматологічні захворювання (режим, лікувальне харчування, індивідуальна фармако- і фізіотерапія, фітотерапія і т.д.)

 16. План реабілітації (диспансеризація, вторинна профілактика, санаторно-курортне лікування) хворих на ревматологічні захворювання і патологію суглобів.

 17. Фактори ризику і заходи первинної профілактики ревматологічних захворювань і хвороб суглобів.


4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті:


 1. провести огляд хворих на ревматизм, хворих з набутими вадами серця, а також хворих з патологією суглобів в амбулаторних умовах;

 2. сформулювати діагноз захворювань згідно з загальноуживаними класифікаціями;

 3. обгрунтувати перелік необхідних методів дослідження хворого;

 4. скласти план його амбулаторного лікування;

 5. виписати необхідні рецепти, призначити інші методи лікування;

 6. скласти план диспансерного нагляду та оздоровлення хворого.V. План та організаційна структура заняття


п/п


Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Цілі навчання в рів-нях засвоєння (α =...)

Методи навчання, контролю

Матеріали, методичне забезпечення контролю, наочності

Час у хв.

1.Підготовчий етап


1.1

Організаційні заходи


3

1.2

Постановка навчальних цілей


5

1.3

Контроль вихідного рівня знань

І, ІІ

Фронтальне опитування, вирішення тестових завдань
47

2.Основний етап: формування професійних навичок і вмінь


2.1

Вміти провести клінічне обстеження хворого з суглобовим синдромом та набутими вадами серця

ІІІ

Клінічний розбір хворого з суглобовим синдромом разом з викладачем

Хворі, амбулаторні карти,

Журнали самостійної роботи студентів ,

орієнтовні карти, робота з історією хвороби хворого денного стаціонару


40

2.2

Вміти скласти план додаткового обстеження хворого з суглобовим синдромом

ІІІ

Клінічний розбір хворого з суглобовим синдромом разом з викладачем

40

2.3

2.4.


Вміти інтерпретувати результати інструментальних методів дослідження у хворих з суглобовим синдромом та набутими вадами серця

Вміти інтерпретувати результати лабораторних досліджень у хворих з суглобовим синдромом та набутими вадами серця
ІІІ

ІІІ


Самостійна робота студентів на амбулаторному прийомі дільничних терапевтів, ревматолога, в денному стаціонарі

30

2.5

Вміти дати рекомендації щодо модифікації стилю життя


ІІІ

2.6

Вміти призначити лікування НПЗП хворим на суглобовий синдром, антибіотикотерапію при гострій ревматичній лихоманці, структурно-модифікуючі препарати при ДОА


ІІІ

2.7

Вміти скласти план реабілітаційних заходів

ІІІ

3.Заключний етап


3.1

Перевірка самостійної роботи з хворими
ІІІ

Індивідуаль-ний контроль (Аналіз журналів сам. роботи)


Журнали самостійної роботи студентів

55

3.2

Розв’язання ситуаційних задач 3 рівня

ІІІ

Письмова робота


Задачі ІІІ рівня

15

3.3

Перевірка викладачем розв’язаних ситуаційних задач та проведення підсумків заняття

ІІІ

Індивідуаль-ний контроль практичних дій
55

5


3.4

Домашнє завдання на наступне заняттясписок літератури

5


VІ. Матеріали методичного забезпечення

VІ. 1 Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Контрольні питання на перевірку початкового рівня знань і умінь студентів. 1. Перелічіть скарги хворого на гостру ревматичну лихоманку, набуті вади серця, ревматоїдний артрит, деформуючий остеоартроз, подагру.

 2. Охарактеризуйте об'єктивні дані хворих на ревматичну недостатність мітрального клапана, ревматоїдний артрит, остеоартрит, подагру.

 3. Назвіть характерні зміни ЕКГ при запальних захворюваннях серцево-судинної системи.

 4. Охарактеризуйте гострофазові показники запалення.

 5. Назвіть фактори ризику ревматизму, ревматоїдного артриту, остеоартроз, подагри.

 6. Клінічна фармакологія протизапальних засобів.

 7. Сформулюйте діагноз та проведіть медико-соціальну експертизу хворих на:

 • ревматизм з ураженням серця й інших органів (пацієнтка 21 рік, без професії, виробничого стажу немає).

 • ревматизм з набутою мітральною вадою серця і миготливою аритмією (пацієнт 32 років, слюсар автопідприємства, виробничий стаж 13 років).

 • ревматизм без вади серця з хронічною недостатністю кровообігу і порушенням провідності серця (пацієнтка 47 років, головний бухгалтер підприємства, виробничий стаж 27 років).

 • ревматизм з атріовентрикулярною блокадою (пацієнт 15 років, учень школи).

 • ревматизм з декомпенсованою аортальною вадою серця (пацієнт 32 років, токар, виробничий стаж 15 років).

 • ревматоїдний артрит з кістковим анкілозом суглобів (пацієнтка 48 років, секретар-друкарка, виробничий стаж 28 років).

 • ревматоїдний артрит з ураженням серця і нирок (пацієнт 37 років, будівельник, виробничий стаж 18 років).

 • деформуючий остеоартроз з коксартрозом (пацієнт 74 років, пенсіонер, інвалід війни).

 • деформуючого остеоартрозу з вираженим звуженням суглобної щілини (пацієнт 56 років, вантажник м'ясокомбінату, виробничий стаж 35 років).

 • подагра класичного перебігу (пацієнт 47 років, директор заводу).VІ. 2 Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

Робота з амбулаторними хворими на прийомі та в денному стаціонарі (збір анамнезу, об’єктивне обстеження, призначення та трактовка додаткових методів обстеження, призначення та контроль лікування. Заповнення медичної документації. Аналіз рентгенограм ОГП та суглобів, електрокардіографія, даних УЗД, результатів лабораторних та біохімічних досліджень. Аналіз виписок з амбулаторних карт


VІ. 3 Матеріали контролю для заключного етапу заняття:

Контрольні задачі:


Задача 1

Хвора А., 53 року, кухар, скаржиться на болі в гомілковостопних і колінних суглобах, Болі виникають до кінця робочого дня чи після значних фізичних навантажень.


На диспансерному обліку не знаходиться. З анамнезу - менопауза протягом 20 років після оперативного лікування позаматкової вагітності.

Об'єктивно: підвищеного харчування. Пульс - 64 у 1 хв. АТ - 160/95 мм рт.ст. Зміщена вліво (на 1,5 см) ліва границя відносної тупості серця. На верхівці I тон серця ослаблений, вислухується акцент II тону над аортою. Над легенями вислухується везикулярний подих. Органи черевної порожнини без відхилень від норми. Колінні суглоби не змінені. При рухах у них чутний хрускіт. Гомілковостопні суглоби мають згладжену конфігурацію. Пальпація навколосуглобових м'яких тканин хвороблива.


Сформулюйте діагноз, визначте тактику дільничного терапевта.

Складіть план обстеження і лікування хворого, диспансерного спостереження за ним, проведіть медико-соціальну експертизу працездатності.
Задача 2


Хворий К., 53 року, звернувся до дільничного лікаря зі скаргами на задишку, кашель, що виникають у нічний час, а зменшуються в сидячому положенні. Турбують набряки стіп і гомілок. Вважає себе хворим біля трьох тижнів. На початку захворювання були застуда, болі в горлі, підвищення температури тіла до 38 С протягом 2-3 днів. У минулому нічим не хворів. Працював теслею на будівництві.

Об'єктивно: помірний ціаноз губ, зів чистий, периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Пульс - 96 у 1 хв., аритмічний. Дефіцит пульсу 18 у 1 хв. Границі відносної тупості серця зміщені вліво і нагору. I тон на верхівці посилений, пресистолічний шум над верхівкою серця, систолічний шум над аортою, акцент II тону над легеневою артерією. Над легенями - твердий подих. Живіт м'який. Печінка збільшена, край її середньої щільності, хворобливий; поверхня без змін. Набряки стіп і гомілок.


Сформулюйте діагноз, визначте тактику дільничного терапевта.

Складіть план обстеження і лікування хворого, диспансерного спостереження за ним, проведіть медико-соціальну експертизу працездатності.VІІ. Література:

VІІ. 1 Основна:


 1. Гиріна О.М. Сімейна медицина: Підручник; У 3 кн.- Кн. 1 Організаційні основи сімейної медицини / О.М. Гиріна, П.В. Грішило, Т.Г. Лемзякова та ін.; За ред. чл.-кор АМН України, проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.М. Гиріної – К. : Медицина, 2007.- 392 с.

 2. Сімейна медицина / За ред. проф. В.Б. Гощинського, проф. Є.М. Стародуба.- Тернопіль : ТДМУ, 2005.- 810 с.

 3. Швець Н.І., Підаєв А.В., Бенца Т.Н., Миронець В.І., Федорова, Маланчук Т.О. Еталони практичних навиків з терапії. науково-методичний посібник.- К. : Главмеддрук, 2006.- 540 с.Додаткова


 1. Дуда И.В. Руководство по семейной медицине / И.В. Дуда, Дуда В.Л., Дуда В.И.- М. : ООО «Медицинское информационное агенство», 2009.- 584 с.

 2. Обрезан А.Г. Семейная медицина: учебное пособие / А.Г. Обрезан, А.А. Стрельников, О.Б. Крысюк, Л.В. Когорова. - СПб. : Спейлит, 2010.- 463 с.

Склала: доц. Півторак Н.А.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка