Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
Сторінка4/7
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження інтернатури за спеціальністю «внутрішні хвороби»

лікаря-інтерна Сидоренка Миколи Івановича

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

01.08.2014 – 30.06.2016

_____________________________________

(Дата початку – дата закінчення інтернатури)

Запоріжжя

2014 р.

І рік навчання

№ з/п

Курс навчальної програми та місце роботи

Строк виконання

Відмітка про виконання

Заочний період навчання

1.

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8Робота у відділеннях

Організація терапевтичної допомоги населенню: • оргметодвідділ (кабінет)

Хвороби органів дихання та професійні хвороби:

Хвороби серцево-судинної системи:

 • кардіологічне відділення

 • терапевтичне відділення

 • кардіолог поліклініки

Хвороби органів травлення:

 • гастроентерологічне відділення

 • терапевтичне відділення

 • гастроентеролог поліклініки

Хвороби нирок:

 • нефрологічне відділення

 • терапевтичне відділення

 • нефролог поліклініки

Хвороби ендокринної системи та обміну речовин:

 • ендокринологічне відділення

 • терапевтичне відділення

 • ендокринолог поліклініки

Ревматичні захворювання:

 • ревматологічне відділення

 • кардіологічне відділення

 • терапевтичне відділення

 • ревматолог поліклініки

Онкологічні хвороби: • онкодиспансер

 • онколог поліклініки

01.03 – 05.03


06.03 – 21.03

22.03 – 27.03

06.04 – 26.05
27.04 – 04.05

11.05 – 01.061.9

1.10


Інтенсивна терапія, невідкладні стани:

Інфекційні хвороби :

 • інфекційна лікарня2

Робота у діагностичних кабінетах та відділеннях:

 • дослідження серцево-судинної системи

 • дослідження органів дихання

 • дослідження органів травлення

 • дослідження нирок

 • дослідження ендокринної системи

22.03 – 04.05

06.03 – 21.03

11.05 – 01.063

Участь у засіданнях ЛКК

Участь у засіданнях МСЕК
4

Чергування в стаціонарі (2 рази на місяць)

Згідно з графіком
5

Участь

у тематичних клінічних розборах

в клініко-анатомічних конференціях

у засіданнях лікарських товариств

Реферати виступу на лікарських конференціях

Теми:


Згідно з графіком

6

Реферування:

журнальних статей

монографій


7

Санітарно-просвітня робота

Щоденно
8

Складання заліків:

проміжний

Примітка. Місце проходження курсу навчальної програми залежить від бази стажування. Строк проходження вказати проти відділення, в якому проходить стажування.

Час проходження інтернатури за окремими курсами навчальної програми на базі поліклінічних закладів повинен становити не менше третини часу.Лікар-інтерн _________________

підпис, ПІБ


Базовий керівник _________________

підпис, ПІБ


Керівник очного навчання _________________

підпис, ПІБ
№ з/п

Курс навчальної програми та місце роботи

Строк виконання

Відмітка про виконання

Очний період

1
2
3


4
5
6

7
8
9Внутрішні хвороби

Хвороби органів дихання та професійні хвороби (3 тижні): • терапевтичне відділення

Клінічна алергологія (1 тиждень):

 • терапевтичне відділення

Хвороби серцево-судинної системи (4 тижні):

 • кардіологічне відділення

Хвороби органів травлення (3 тижні):

Ревматичні захворювання (3 тижня):

 • терапевтичне відділення

Інтенсивна терапія, невідкладні стани (4 тижні), Крок 3

Клінічна неврологія (2 дні) • неврологічне відділення

Захворювання ендокринної системи та обміну речовин (6 днів):

 • обласний ендокринологічний диспансер

Основи первинної профілактики (3 дні)

Згідно розкладу занять на кафедрі1

2


3

4

56

7

89

10

11Суміжні дисципліни

Інфекційні хвороби (1 тиждень)

ОНІ (2 дні):


СНІД та вірусні гепатити (1 день)

Медицина надзвичайних ситуацій (1 тиждень)

Променева діагностика (5 днів)

Радіаційна медицина (1 день)

Ендоскопічна діагностика (3 дні)

Імунопрофілактика (1 день)

Протидія насильству в сімї (1 день)

Основи трансплантології (2 дні)

Основи експертизи Т і СН (5 днів)Чергування в стаціонарі (2 рази на місяць)

Згідно з графікомУчасть

у тематичних клінічних розборах

в клініко-анатомічних конференціях

у засіданнях лікарських товариствЗгідно з графікомРеферування:

журнальних статей

монографій

Участь у науково-дослідній роботі

Тема:

Робота з комп’ютерними програмами

Згідно з графікомСкладання заліків:

базовий


проміжний

Лікар-інтерн _________________

підпис, ПІБ


Керівник очного навчання _________________

підпис, ПІБ


Додаток № 2
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА
Титульний лист:
Міністерство охорони здоров’я України

Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації

Запорізький державний медичний університет

Кафедра сімейної медицини та терапії ФПО

_________________________________________

Назва базового закладу


ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний лікар Завідувач кафедри

__________________________ сімейної медицини

ПІБ головного лікаря і терапії ЗДМУ

базового закладу професор

__________ В.І. Кривенко

_____ ________________ 200_

_____ ____________ 200_

( кругла печатка закладу стажування)

ЩОДЕННИК
лікаря-інтерна _________________________________________зі спеціальності «внутрішні хвороби»

________________________________________________

(Дата початку – дата закінчення навчання в інтернатурі)


Запоріжжя

200__


Пояснення до заповнення щоденника
Заповнюючи щоденник необхідно враховувати наступне:

 1. Чітко вказувати місце та термін роботи за відповідним курсом. В залежності від структури базового закладу робота за курсом навчальної програми здійснюється в спеціалізованому відділенні (при наявності), терапевтичному відділенні та певна частина в поліклініці. Курс навчальної програми “Інтенсивна терапія, невідкладні стани” в період заочного навчання відпрацьовується на станції швидкої допомоги та відділенні реанімації та інтенсивної терапії (при наявності). Робота за курсами “Онкологія”, “Фтизіатрія”, “Інфекційні хвороби”, «Ендоскопія», “Клінічна неврологія”, «Інтенсивна терапія та невідкладна допомога» здійснюється у відповідних закладах та відділеннях.

 2. В графі “кількість захворювань” клітину поділяти на дві частини, де у верхній її частині заповнювати результат першого року, а в нижній – другого року навчання.

 3. В графу “захворювання” включати хворих, в огляді яких особисто брав участь лікар-інтерн.

 4. Оволодіння практичними навичками визначати за трьома ступенями: ознайомлений (+), засвоїв - вміти виконувати практичні навички(++), оволодів – володіти практичними навичками та самостійно їх застосовувати(+++).

 5. Оцінка оволодіння курсом враховує якість курації хворих, ступінь оволодіння практичними навичками та рівень засвоєння теоретичного матеріалу (семінарські заняття).

 6. Після кожного курсу навчання на очному та заочному періодах виставляється оцінка. Оцінка оволодіння курсом враховує якість курації хворих, ступінь оволодіння практичними навичками та рівень засвоєння теоретичного матеріалу (семінарські заняття). Якщо керівник на базі стажування є адміністративною особою, то підпис та особисту печатку завідувача відділення необхідно підтвердити його підписом та особистою печаткою.

 7. По закінченню навчання в інтернатурі лікарем-інтерном складається загальна чисельна характеристика оволодіння практичними навичками та вміннями на основі їх підрахування та підтверджується підписом керівника та печаткою лікувального закладу.

В кінці щоденника та в заліковій книжці за результатами заочного, очного періодів навчання виставляється оцінка “відмінно”, “добре”, “задовільно” за рівень практичної, теоретичної підготовки та загальна оцінка за весь період навчання, котра підтверджується підписом керівника та печаткою лікувального закладу.

Зразок 1. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Тривалість курсу в період очного навчання: 1-й рік – 1 тиждень, 2-й рік – 1 тиждень

Місце роботи в період очного навчання

Тривалість курсу в період заочного навчання: 1-й рік – 1 тиждень, 2-й рік – 1 тиждень Дата

Місце роботи в період заочного навчання -методичний кабінет


Вид роботи

Кількість хворих, оформлених документів (щомісячно)

Всього

1р.
2р.

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Оформлення історії хвороби10

12

14

15

16

12

15

17


13
14

12

Ведення амбулаторної карти
50

60Оформлення лікарняних листів
15

20Оформлення посильних листів на МСЕК


2
3

3Проведення статзвітності
1
1
Оформлення довідок
15

20Оформлення сан-кур. карти
2

4Оформлення довідки про смерть

1

Участь у диспансеризації
+

+Профілактичні огляди
30

50Робота в денному стаціонарі


+
Санітарно-просвітня робота:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=
бесіди

10

12

15

12

13

15

14

12

10

16

12

10
лекції

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Семінари (заочний період навчання)

1-й рік навчання

Тема

Оцінка

Бали

ПІБ лікаря

Підпис

1.Методики розрахунку показників здоров’я населення, демографічних показників, показників захворюваності населення та їх аналіз. Розподіл населення на групи здоров’я.

добре
ІвановК.Л.1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка