Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Скачати 412.15 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір412.15 Kb.
  1   2   3   4   5Навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства

Юридичний факультет

Кафедра цивільного та господарського права

ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»

Київ 2014


Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів

зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної форми навчання

Київ 2014

Автор:
Канарик Ю.С. асистент кафедри цивільного та господарського права
/ Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної форми навчання.
Рецензенти: к.ю.н., доцент Панькова Л. О., д.ю.н. Світличний О. П.

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форми навчання розглянуто і схвалено на засіданні кафедри цивільного та господарського права,


Протокол № від

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форми навчання розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради ННІ земельних ресурсів та правознавства. Протокол № від «»


© Ю.С. Канарик, 2014

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………….5

Модульна структура навчальної дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»………………………………….……..……....7Зміст навчальної дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»………………………………………………………………………..8

Тема семінарського заняття № 1. Правовий статус політичних партій в Україні……………………………………………………………………………12

Тема семінарського заняття № 2. Правовий статус професійних спілок, організацій роботодавців та торгово-промислових палат в Україні ………...14

Тема семінарського заняття № 3. Правовий статус благодійних та гуманітарних організацій в Україні …………………………………………....15

Тема семінарського заняття № 4. Правовий статус творчих спілок в Україні …………………………………………………………………………...17

Тема семінарського заняття № 5. Правовий статус кредитних спілок в Україні ………………..……………………………….………………….…...…18

Питання до заліку з дисципліни “Правовий статус непідприємницьких організацій в Україні”…………………………………………………………...20

Список рекомендованої літератури………………………………….…....22ВСТУП
Навчальна дисципліна “Правовий статус непідприємницьких організацій” відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Її вивчення обумовлено важливою роллю об’єднань громадян, яку вони відіграють в політичній системі України, у становленні громадянського суспільства.

Чинне законодавство України характеризується наявністю значної кількості нормативно-правових актів з питань правового статусу непідприємницьких організацій. Якщо до прийняття чинної Конституції України діяльність власне об’єднань громадян регулювали лише два Закони України, то на цей час налічується понад тридцять Законів України та понад 100 підзаконних нормативно-правових актів і їх кількість продовжує зростати.

Предметом навчального курсу є правовий статус неприбуткових (некомерційних) самоврядних громадських об’єднань таких, як політичні партії, релігійні організації, професійні спілки, організації роботодавців, торгово-промислові палати, молодіжні та дитячі організації, професійні творчі спілки, організації фізкультурно-спортивного спрямування, благодійні та гуманітарні організації, кредитні спілки, організації з охорони правопорядку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Предметом даної навчальної дисципліни є також питання територіальної самоорганізації населення, зокрема, діяльність вуличних та квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів, комітетів районів у містах тощо.Метою вивчення даної дисципліни є глибоке оволодіння студентами нормативно-правовою базою з питань правового статусу непідприємницьких організацій в Україні, набуття навичок для подальшої роботи як висококваліфікованих спеціалістів-юристів у відповідних органах місцевого самоврядування та органах державної виконавчої влади.

Завданнями навчальної дисципліни є:

1) ґрунтовне вивчення законодавства з питань непідприємницьких організацій;

2) набуття глибоких знань щодо особливостей правового статусу політичних партій та громадських організацій в Україні;

3) формування вмінь застосування теоретичних знань та відповідних положень нормативно-правових актів на практиці.

Для опанування навчального курсу необхідно спиратися на знання, одержані під час вивчення таких дисциплін, як конституційне право України, адміністративне, трудове, цивільне, кримінальне, фінансове, муніципальне право тощо.

Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та навичок, зокрема:

студент повинен засвоїти знання із загальної теорії правового статусу непідприємницьких організацій;

студент повинен вміти:  • давати визначення основних категорій та понять з питань правового статусу непідприємницьких організацій;

  • відрізняти правові відносини з питань правового статусу непідприємницьких організацій від інших відносин, що виникають у суспільному житті з питань діяльності підприємницьких організацій;

  • орієнтуватися у чинному законодавстві з питань правового статусу непідприємницьких організацій;

  • знати проблеми розвитку юридичної науки з питань правового статусу непідприємницьких організацій на сучасному етапі;

  • застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній діяльності;

студент повинен набути навичок використовувати чинне законодавство з питань правового статусу непідприємницьких організацій для розширення свого правового кругозору, правової культури та вирішення питань, що виникають у практичній діяльності.

Вивчення навчальної дисципліни закінчується складанням заліку.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»


Форма навчання: денна

Курс: 5


Кількість кредитів: 2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 72

Тижневих годин: 2
Спеціальність:

7.030401


«Правознавство»

ОКР «Спеціаліст»Нормативна навчальна дисципліна циклу дисциплін самостійного вибору ВНЗ

Рік підготовки: 5

Семестр: 10

Аудиторна робота:

Лекційні - 10 год.

Семінарські і практичні - 10 год.

Самостійна робота

викладача - 52 год

Вид підсумкового контролю:

ЗАЛІК

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка