Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Скачати 412.15 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір412.15 Kb.
1   2   3   4   5

Модульна структура навчальної дисципліни«ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

№ модуля

№ теми

Назва теми

1

2

3

змістовий модуль № 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

1

1

Загальні засади правового статусу непідприємницьких організацій в Україні (лекція)

2

Правовий статус політичних партій в Україні (семінар)

3

Правовий статус релігійних організацій в Україні (лекція)

4

Правовий статус професійних спілок, організацій роботодавців та торгово-промислових палат в Україні (семінар)

5

Правовий статус молодіжних, дитячих та фізкультурно-спортивних громадських організацій в Україні (лекція)

6

Правовий статус благодійних та гуманітарних організацій в Україні (семінар)

змістовий модуль № 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕЯКИХ нЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
7

Правовий статус громадських об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні (лекція)

8

Правовий статус творчих спілок в Україні (семінар)

9

Правове регулювання територіальної самоорганізації населення в Україні (лекція)

10

Правовий статус кредитних спілок в Україні (семінар)

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (АНОТАЦІЇ ЛЕКЦІЙ)Змістовий модуль 1. Загальні засади правового статусу непідприємницьких організацій в Україні

Тема 1. Загальні засади правового статусу непідприємницьких організацій в Україні (2 год)
Поняття, предмет та місце курсу в системі юридичних наук. Джерела курсу. Загальна характеристика законодавства про об’єднання громадян. Поняття, ознаки та види об’єднань громадян в Україні. Принципи правового статусу об’єднань громадян. Порядок створення об’єднань громадян в Україні. Членство в об’єднанні громадян. Статутні документи об’єднання громадян. Легалізація об’єднань громадян: поняття та види. Підстави та порядок припинення діяльності об’єднань громадян. Принципи правового статусу непідприємницьких організацій. Права об’єднань громадян. Майнові та немайнові права об’єднань громадян. Власність об’єднань громадян. Процесуальні та установчі права об’єднань громадян. Господарська та інша комерційна діяльність об’єднань громадян. Обов’язки об’єднань громадян. Гарантії діяльності об’єднань громадян: поняття, види, зміст. Державний нагляд і контроль за діяльністю об’єднань громадян. Види стягнень за порушення законодавства щодо об’єднань громадян. Конституційно-правова, дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна, кримінальна та інша юридична відповідальність за порушення законодавства з питань об’єднань громадян. Особливості правового статусу міжнародних громадських об’єднань в Україні. Міжнародні зв’язки об’єднань громадян України. Загальна характеристика законодавства зарубіжних країн з питань діяльності об’єднань громадян.

Тема 2. Правовий статус політичних партій в Україні (2 год)
Поняття та ознаки політичної партії. Членство в політичній партії. Порядок створення політичної партії. Статут політичної партії. Програма політичної партії. Порядок реєстрації політичної партії. Права та обов’язки політичної партії. Міжнародна діяльність політичних партій. Гарантії діяльності політичної партії. Державне фінансування політичних партій. Державний контроль за діяльністю політичних партій. Підстави та порядок припинення діяльності політичної партії.

Тема 3. Правовий статус релігійних організацій в Україні (2 год)
Поняття та ознаки релігійної організації. Засади відносин держави, суспільства та церкви. Види релігійних організацій. Членство в релігійній організації. Статут (положення) релігійної організації та особливості його реєстрації. Майнові та немайнові права релігійної організації. Виробнича і господарська діяльність релігійної організації. Добродійна і культурно-освітня діяльність релігійної організації. Міжнародні зв’язки та контакти релігійних організацій. Гарантії діяльності релігійних організацій. Підстави та порядок припинення діяльності релігійної організації. Особливості розпорядження майном релігійної організації, що припинила свою діяльність.

Тема 4. Правовий статус молодіжних, дитячих та фізкультурно-спортивних громадських організацій в Україні (2 год)

Поняття та ознаки молодіжної громадської організації. Порядок заснування молодіжної громадської організації. Особливості членства в молодіжній громадській організації. Права та обов’язки молодіжних громадських організацій. Гарантії діяльності молодіжних організацій. Поняття та ознаки дитячої громадської організації. Особливості заснування та членства в дитячій громадській організації. Права та обов’язки дитячих громадських організацій. Обмеження діяльності дитячих громадських організацій. Гарантії діяльності дитячих організацій. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості: поняття, види, ознаки. Особливості правового статусу громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Фізкультурно-спортивні товариства. Спортивні федерації. Гарантії діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.Тема 5. Правовий статус професійних спілок,

організацій роботодавців та торгово-промислових палат в Україні

(2 год)

Поняття, ознаки та види професійних спілок. Принципи діяльності професійних спілок. Членство в професійній спілці. Статут (положення) професійної спілки. Порядок створення та легалізації професійної спілки. Права та обов’язки професійної спілки. Статус первинних профспілкових організацій та профспілкових представників на підприємствах, установах, організаціях. Гарантії діяльності професійних спілок. Припинення діяльності професійних спілок. Поняття, ознаки та види організацій роботодавців. Основні засади діяльності організацій роботодавців та їх об’єднань. Порядок створення організацій роботодавців та їх об’єднань. Установчі документи організацій роботодавців та їх об’єднань. Повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань. Взаємовідносини організацій роботодавців та їх об’єднань з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими громадськими організаціями. Поняття, ознаки та види торгово-промислових палат. Основні цілі та завдання торгово-промислових палат. Порядок створення та реєстрації торгово-промислової палати. Статут торгово-промислової палати. Права торгово-промислової палати. Порядок припинення діяльності торгово-промислової палати.


Тема 6. Правовий статус благодійних та

гуманітарних організацій в Україні (2 год)

Поняття, ознаки та види благодійних організацій. Основні засади та напрями благодійництва та благодійної діяльності. Особливості створення благодійної організації. Статут (положення) благодійної організації. Благодійна програма. Особливості реєстрації благодійної організації. Права та обов’язки благодійної організації. Органи управління благодійної організації. Матеріально-фінансове забезпечення благодійної діяльності. Міжнародна благодійна діяльність. Особливості правового статусу Товариства Червоного Хреста України. Завдання Товариства Червоного Хреста України. Членство в Товаристві Червоного Хреста України. Статут Товариства Червоного Хреста України. Керівні органи Товариства Червоного Хреста України. Особливості використання емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Гарантії прав Товариства Червоного Хреста України. Державна підтримка Товариства Червоного Хреста України. Особливості припинення діяльності Товариства Червоного Хреста України. Міжнародний червонохресний рух.


Змістовий модуль 2. Особливості правового статусу деяких непідприємницьких організацій в Україні.

Тема 7. Правовий статус творчих спілок в Україні (2 год)

Поняття, ознаки та види творчих спілок. Основні напрямки діяльності творчих спілок. Членство в творчій спілці. Порядок створення творчої спілки. Органи управління творчих спілок: склад, порядок утворення і організація діяльності. Права творчих спілок. Гарантії діяльності творчих спілок. Особливості припинення діяльності творчої спілки.Тема 8. Правовий статус кредитних спілок в Україні (2 год)

Поняття, ознаки та види кредитних спілок. Особливості створення кредитної спілки. Статут кредитної спілки. Порядок легалізації кредитної спілки. Членство в кредитній спілці: умови, права та обов’язки членів. Органи управління кредитною спілкою: склад, порядок утворення і організація діяльності. Права та обов’язки кредитної спілки. Економічні засади діяльності кредитної спілки. Асоціації кредитних спілок. Особливості припинення діяльності кредитної спілки.Тема 9. Правовий статус громадських об’єднань

з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні (2 год)

Поняття, ознаки та види громадських об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону. Основні засади організації об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону. Умови членства в об’єднаннях з охорони громадського порядку і державного кордону. Положення (статут) об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону. Особливості реєстрації об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону. Основні завдання, права та обов’язки об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону. Права та обов’язки членів цих об’єднань. Підстави застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів членами об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону. Заходи заохочення і стягнення щодо членів об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону. Гарантії діяльності об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону.Тема 10. Правове регулювання територіальної

самоорганізації населення в Україні (2 год)

Поняття, ознаки та види органів самоорганізації населення. Принципи організації і діяльності органів самоорганізації населення. Порядок створення органів самоорганізації населення. Положення про орган самоорганізації населення. Власні та делеговані повноваження органу самоорганізації населення. Фінансово-економічна основа діяльності органу самоорганізації населення. Порядок припинення діяльності органів самоорганізації населення. Поняття та ознаки об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Членство в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку. Порядок створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Органи управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Права та обов’язки об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка