Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Скачати 412.15 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір412.15 Kb.
1   2   3   4   5

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Всього годин – 10

Змістовий модуль 1. Загальні засади правового статусу непідприємницьких організацій в Україні
Тема 1. Правовий статус політичних партій в Україні (2 год)
1. Поняття, ознаки та принципи діяльності політичної партії.

2. Порядок створення політичної партії.

3. Порядок реєстрації політичної партії.

4. Права та обов’язки політичної партії: види, зміст, гарантії.5. Державний контроль за діяльністю політичних партій.
Теми доповідей:


 1. Державний нагляд і контроль за діяльністю непідприємницьких організацій

 2. Загальна характеристика законодавства зарубіжних країн з питань непідприємницьких організацій

 3. Державне фінансування політичних партій.

 4. Міжнародна діяльність політичних партій.


Самостійна робота
Вивчити назви нормативно-правових актів, що виділені жирним курсивом.


 1. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.

 2. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 3. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 4. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 1. – Ст. 2.

 5. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 7. Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

 8. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня 1997 р. // Голос України. – 1998. – 5 січня.

 9. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст. 292.

 10. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 7 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 52. – Ст. 312.

 11. Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1539 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 40. – Ст. 2099.

 12. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 20 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.

 13. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1450.

 14. Про Товариство Червоного Хреста України: Закон України від 28 листопада 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – Ст. 2359.

 15. Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні: Закон України від 8 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 32. – Ст. 1655.

 16. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 101.

 17. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

 18. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.


Література для підготовки до семінарського заняття:


 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 3. Про реалізацію статей 9, 11 Закону України “Про політичні партії в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 р. № 840 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1319.

 4. Про затвердження форми реєстрів політичних партій, обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії: Наказ Міністерства юстиції України від 3 липня 2001 р. № 556 / 7 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1285.

 5. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.

 6. Цивільний кодекс України. – К., 2005.

 7. Кодекс законів про працю України. – К., 2005.

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2005.

10. Зеленицький А.М., Удовенко П.І. Політичні партії і вибори (Довідник партійного працівника). – К., 2003. – 600 с.
Тема 2. Правовий статус професійних спілок, організацій роботодавців та торгово-промислових палат в Україні (2 год)

1. Порядок створення і легалізації професійних спілок та їх об’єднань.

2. Права та обов’язки професійних спілок та їх об’єднань.

3. Порядок створення організації роботодавців. Установчі документи організації роботодавців. 4. Повноваження організацій роботодавців та їх об’єднань. 5. Особливості створення та реєстрації торгово-промислових палат, їх права.Теми доповідей:

 1. Виробнича і господарська діяльність релігійної організації.

 2. Особливості розпорядження майном релігійної організації, що припинила свою діяльність

 3. Взаємовідносини організацій роботодавців та їх об’єднань з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими громадськими організаціями.

 4. Основні цілі та завдання торгово-промислових палат


Самостійна робота
Повторити тему «Правовий статус політичних партій в Україні», можлива контрольна робота по вищезазначеній темі
Література для підготовки до семінарського заняття:
Конституція України. – К., 1996.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45.– Ст. 397.

Рішення Конституційного Суду України у справі про профспілку, що діє на підприємстві від 29 жовтня 1998 р. № 14 рп / 98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – Ст. 1675.

Рішення Конституційного Суду України у справі про свободу утворення профспілок: справа № 1-36 / 2000 від 18 жовтня 2000 р. № 11 – рп / 2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – Ст. 1857.

Положення про порядок легалізації об’єднань громадян: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 140 // Зібрання Постанов Уряду України. – 1993. – № 7. – Ст. 144.

Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 143 // Зібрання Постанов Уряду України. – 1993. – № 7. – Ст. 147.

Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок: Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 р. № 117 / 5 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 39. – Ст. 2087.

Конвенція Міжнародної організації праці “Про свободу асоціації і захист права на організації” № 87: Ратифікована Верховною Радою Української РСР 11.08.1956 р. //Відом. Верховної Ради УРСР. – 1956. – № 7. – Ст. 123.

Коментар до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” / За заг. ред. О.М. Стояна. – К., 2000.

Берест Р. Перші профспілки: початок біографії // Профспілки України. – 1995. – № 3-4.

Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня 1997 р. // Голос України. – 1998. – 5 січня.

Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. № 356 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 12. – Ст. 456.

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат: Наказ Міністерства юстиції України від 8 червня 1998 р. № 35 / 5 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – Ст. 865.

Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 р. № 255// Офіц. вісник України–2003.– № 9.–Ст. 398.

Кодекс законів про працю України. – К., 2005.

Цивільний кодекс України. – К., 2005.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2005.

Кримінальний кодекс України. – К., 2005.

Тема 3. Правовий статус благодійних та гуманітарних організацій в Україні (2 год)

1. Поняття та види благодійних організацій, напрямки їх діяльності.

2. Порядок створення та реєстрації благодійної організації.

3. Права та обов’язки благодійної організації.

4. Органи управління благодійної організації.

5. Матеріально-фінансове забезпечення благодійної діяльності.


Доповіді:


 1. Гарантії діяльності молодіжних та дитячих організацій.

 2. Особливості правового статусу фізкультурно-спортивних товариств та спортивних федерацій.

 3. Основні засади та напрями благодійництва та благодійної діяльності.

 4. Особливості використання емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.Завдання для самостійної роботи:

    1. Скласти статут (положення) дитячої громадської організації (студенти зі списку групи 1-13).

    2. Скласти статут (положення) молодіжної громадської організації(студенти зі списку групи 14-25).


Література для підготовки до семінарського заняття:


 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст. 292.

 3. Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 382 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 490.

 4. Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 383 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 487.

 5. Про перелік та граничні обсяги витрат, пов’язаних виключно з організацією та проведенням благодійного гастрольного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 р. № 34 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – Ст. 54.

 6. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр об’єднань громадян та благодійних організацій: Наказ Міністерства юстиції України від 14.12.1998 р. № 66 / 5 // Офіц. вісник України. – 1998. – № 51. – Ст. 1908.

 7. Про Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”: Лист Вищого арбітражного суду України від 14 січня 1998 р. № 01-8 / 9

 8. Цивільний кодекс України. – К., 2005.

 9. Кодекс законів про працю України. – К., 2005.Підготуватися до модульної контрольної роботи № 1
Змістовий модуль 2. Особливості правового статусу деяких непідприємницьких організацій в Україні.

Тема 4. Правовий статус творчих спілок в Україні (2 год)

1. Поняття, ознаки, види та основні напрями діяльності творчих спілок. 2. Особливості заснування та реєстрації творчої спілки. 3. Органи управління творчої спілки. 4. Права та обов’язки творчої спілки: види, зміст, гарантії.Реферати:

 1. Членство в творчій спілці. (доповідь)

 2. Гарантії діяльності творчих спілок (доповідь)

 3. Умови членства в об’єднаннях з охорони громадського порядку і державного кордону (доповідь)

 4. Підстави застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів членами об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону. (доповідь)

 5. Громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону: поняття, види, принципи організації і діяльності, особливості створення і реєстрації. (реферат)

 6. Членство в громадських формуваннях з охорони громадського порядку та державного кордону: умови, права та обов’язки.(реферат)

 7. Творча спілка: поняття, види, основні напрямки діяльності, умови членства, особливості заснування та реєстрації.(реферат)

 8. Органи управління творчої спілки. (доповідь)

 9. Права та обов’язки творчих спілок: види, зміст, гарантії.(реферат)

Обов’язково: Скласти свідоцтво про державну реєстрацію творчої спілки.

Примітка: підготуватися до тестів по темах: «Правовий статус громадських об’єднань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні» та «Правовий статус творчих спілок в Україні».
Література для підготовки до семінарського заняття:


 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 7 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 52. – Ст. 312.

 3. Питання державної реєстрації творчих спілок: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1017 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 988.

 4. Про порядок надання статусу національних всеукраїнським творчим спілкам: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1015 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 1000.

 5. Про передачу нерухомого майна творчим спілкам: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. № 1058 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28. – Ст. 1042.

 6. Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 р. № 762 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 22. – Ст. 801.

 7. Про затвердження Державної програми підтримки національних творчих спілок на 2003-2005 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2002 р. № 1398 // Офіц. вісник України. – 2002. – № 38. – Ст. 1791.

 8. Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1539 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 40. – Ст. 2099.

 9. Цивільний кодекс України. – К., 2005.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка