Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Скачати 412.15 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір412.15 Kb.
1   2   3   4   5

Тема 5. Правовий статус кредитних спілок в Україні


 • 2 години

1. Поняття, ознаки та принципи діяльності кредитної спілки.

2. Особливості створення та реєстрації кредитної спілки. 3. Членство у кредитній спілці: умови, права та обов’язки.


Скласти статут (положення) дитячої громадської організації (по журналу перші 14 чоловік)
Скласти статут (положення) молодіжної громадської організації (по журналу всі інші по списку)
Література для підготовки до семінарського заняття:


 1. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 101.

 2. Про порядок погодження територіальними управліннями Національного банку України статутів або змін до статутів кредитних спілок з питань кредитування та розрахунків: Постанова Правління Національного банку України від 9.04.2002 № 133 // Офіц. вісн. України. – 2002. – №17. – Ст. 902.

 3. Про затвердження Положення про реєстрацію кредитних спілок: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 р. № 115 // Оф. вісн України.– 2003. – № 48 –Ст. 2548

 4. Про затвердження Переліку внутрішніх положень кредитної спілки: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 р. № 116 // Оф. вісн України. – 2003. – № 48–Ст. 2549

 5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003 р. № 146 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2840.

 6. Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію кредитних спілок: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 р. № 154 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2841.

 7. Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 р. № 177 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 3. – Ст. 139.

 8. Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 р. № 7 // Офіц. вісн України. – 2004. – № 5. – Ст. 261.

 9. Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 р. № 1099 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 27. – Ст. 1825.


Питання до заліку з дисципліни

Правовий статус непідприємницьких організацій в Україні”
 1. Загальна характеристика законодавства з питань об’єднань громадян.

 2. Поняття та види об’єднань громадян, принципи їх правового статусу.

 3. Порядок створення та умови членства в об’єднанні громадян.

 4. Обов’язкові положення статуту об’єднання громадян.

 5. Легалізація об’єднань громадян: поняття, види, порядок.

 6. Порядок припинення діяльності об’єднань громадян.

 7. Права та обов’язки об’єднань громадян.

 8. Гарантії діяльності об’єднань громадян: поняття, види, зміст.

 9. Політична партія: поняття, ознаки, принципи діяльності, умови членства.

 10. Порядок створення та реєстрації політичної партії.

 11. Статут та програма політичної партії: поняття, структура.

 12. Права та обов’язки політичної партії.

 13. Підстави та порядок припинення діяльності політичної партії.

 14. Релігійні організації: поняття, види, засади діяльності, особливості створення та припинення діяльності.

 15. Особливості реєстрації статуту (положення) релігійної організації.

 16. Права релігійних організацій: види, зміст, гарантії.

 17. Професійні спілки: поняття, види, принципи діяльності.

 18. Порядок створення та легалізації профспілки.

 19. Права та обов’язки профспілок, гарантії їх діяльності.

 20. Організації роботодавців: поняття, види, основні засади діяльності.

 21. Порядок створення та припинення діяльності організації роботодавців.

 22. Повноваження організацій роботодавців та матеріально-фінансове забезпечення їх діяльності.

 23. Особливості правового статусу торгово-промислових палат.

 24. Молодіжні громадські організації: поняття, порядок заснування, умови членства.

 25. Права та обов’язки молодіжних організацій: види, зміст, гарантії.

 26. Дитячі організації: поняття, порядок заснування, умови членства.

 27. Права та обов’язки дитячих організацій: види, зміст, гарантії.

 28. Громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування: поняття, види, засади діяльності.

 29. Особливості правового статусу фізкультурно-спортивних товариств.

 30. Особливості правового статусу професіональних спортивних організацій.

 31. Особливості правового статусу спортивних федерацій.

 32. Благодійна організація: поняття, види, напрямки діяльності, умови членства, особливості заснування та реєстрації.

 33. Права та обов’язки благодійної організації, її органи управління.

 34. Матеріально-фінансове забезпечення благодійної діяльності.

 35. Особливості правового статусу Товариства Червоного Хреста України.

 36. Особливості використання емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

 37. Державна підтримка Товариства Червоного Хреста України.

 38. Творча спілка: поняття, види, основні напрямки діяльності, умови членства, особливості заснування та реєстрації.

 39. Органи управління творчої спілки.

 40. Права та обов’язки творчих спілок: види, зміст, гарантії.

 41. Кредитна спілка: поняття, принципи діяльності, умови членства.

 42. Особливості створення та реєстрації кредитної спілки.

 43. Членство в кредитній спілці: умови, права та обов’язки членів.

 44. Права та обов’язки кредитної спілки, її органи управління.

 45. Економічні засади діяльності кредитної спілки.

 46. Громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону: поняття, види, принципи організації і діяльності, особливості створення і реєстрації.

 47. Членство в громадських формуваннях з охорони громадського порядку та державного кордону: умови, права та обов’язки.

 48. Основні завдання, права і обов’язки громадських формувань з охорони громадського порядку та гарантії їх діяльності.

 49. Територіальна самоорганізація населення: поняття, види, органи.

 50. Порядок створення, принципи діяльності та повноваження органів самоорганізації населення.

 51. Порядок організації роботи органів самоорганізації населення.

 52. Фінансово-економічна основа діяльності органів самоорганізації населення.

 53. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: поняття, основні засади діяльності, особливості створення.

 54. Членство в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку: умови, права та обов’язки.

 55. Статутні органи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

 56. Права та обов’язки об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: види, зміст, гарантії.

 57. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства з питань об’єднань громадян.

 58. Види стягнень за порушення законодавства щодо об’єднань громадян.

 59. Юридична відповідальність за порушення законодавства з питань об’єднань громадян.

 60. Загальна характеристика законодавства зарубіжних країн з питань правового статусу об’єднань громадян.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.

 3. Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських неурядових організацій зарубіжних держав в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 145 // Зібрання Постанов Уряду України. – 1993. – № 7. – Ст. 149.

 4. Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташовані на території України: Постанова Верховної Ради України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 407.

 5. Щодо формування Реєстру зареєстрованих в Україні міжнародних організацій, філій і представництв іноземних неурядових, громадських та благодійних організацій та об’єднань: Наказ Міністерства юстиції України від 27 червня 2003 р. № 75 / 5 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 27. – Ст. 1355.

 6. Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 30 серпня 2000 р. № 36 / 5 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 35. – Ст. 1523.

 7. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – громадська організація: Наказ Державного комітету статистики України від 30.04.2004 р. № 258 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 21. – Ст. 1470.

 8. Про затвердження порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій): Наказ Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2000 р. № 355 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 31. – Ст. 1328.

 9. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 10. Про реалізацію статей 9, 11 Закону України “Про політичні партії в Україні”: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 р. № 840 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Ст. 1319.

 11. Про затвердження форми реєстрів політичних партій, обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії: Наказ Міністерства юстиції України від 3 липня 2001 р. № 556 / 7 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1285.

 12. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 13. Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 137 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 294.

 14. Про перелік пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 5 квітня 1991 р. // Зібрання Постанов Уряду Української РСР. – 1991. – № 4. – Ст. 33.

 15. Про використання культових споруд – визначних пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1005 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. – Ст. 1544.

 16. Про деякі питання, що виникають при застосуванні Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 22 липня 1992 р. № 01-6 / 861 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1993. – № 5. – С. 106-110.

 17. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 1. – Ст. 2.

 18. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 19. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України в ред. від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 212.

 20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу четвертого статті 2, частини другої статті 6, частин першої, другої статті 10 Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” (справа про молодіжні організації) від 13 грудня 2001 р. № 18 – рп / 2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2310.

 21. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 22. Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок: Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 р. № 117 / 5 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2310.

 23. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації”, використаного в абзаці шостому частини першої статті 43 1 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві) від 29 жовтня 1998 р. № 14 рп / 98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – Ст. 1675.

 24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (справа про свободу утворення профспілок): справа № 1-36 / 2000 від 18 жовтня 2000 р. № 11 – рп / 2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – Ст. 1857.

 25. Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.

 26. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня 1997 р. // Голос України. – 1998. – 5 січня.

 27. Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. № 356 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 12. – Ст. 456.

 28. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат: Наказ Міністерства юстиції України від 8 червня 1998 р. № 35 / 5 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – Ст. 865.

 29. Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2003 р. № 255 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 9. – Ст. 398.

 30. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст. 292.

 31. Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 382 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 490.

 32. Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 383 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 487.

 33. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр об’єднань громадян та благодійних організацій: Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 1998 р. № 66 / 5 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 51. – Ст. 1908.

 34. Про перелік та граничні обсяги витрат, пов’язаних виключно з організацією та проведенням благодійного гастрольного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 р. № 34 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 2. – Ст. 54.

 35. Про Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”: Лист Вищого арбітражного суду України від 14 січня 1998 р. № 01-8 / 9

 36. Про професійних творчих працівників та творчі спілки: Закон України від 7 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 52. – Ст. 312.

 37. Питання державної реєстрації творчих спілок: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1017 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 988.

 38. Про порядок надання статусу національних всеукраїнським творчим спілкам: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1015 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 1000.

 39. Про передачу нерухомого майна творчим спілкам: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. № 1058 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 28. – Ст. 1042.

 40. Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 р. № 762 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 22. – Ст. 801.

 41. Про затвердження Державної програми підтримки національних творчих спілок на 2003-2005 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2002 р. № 1398 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 38. – Ст. 1791.

 42. Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1539 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 40. – Ст. 2099.

 43. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 20 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.

 44. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Ярового Сергія Івановича та інших громадян про офіційне тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” та за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень статей 1, 10 цього Закону (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків) від 2.03.2004 № 4-рп / 2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. – Ст. 624.

 45. Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1521 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – Ст. 1938.

 46. Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя: Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 серпня 2003 р. № 141 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2885.

 47. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1450.

 48. Про Товариство Червоного Хреста України: Закон України від 28 листопада 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – Ст. 2359.

 49. Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні: Закон України від 8 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 32. – Ст. 1655.

 50. Договір між Урядом України і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) про відкриття Місії МКЧХ в Україні від 5.12.1995 р.: Ратифікований Законом України від 4.06.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 1637.

 51. Про затвердження Порядку виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2000 р. № 939 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 999.

 52. Про встановлення ліміту відшкодування витрат служби розшуку Товариства Червоного Хреста України на послуги, що надаються підприємствами зв’язку, та порядку відшкодування цих витрат: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1545 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 40. – Ст. 2104.

 53. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 101.

 54. Про порядок погодження територіальними управліннями Національного банку України статутів або змін до статутів кредитних спілок з питань кредитування та розрахунків: Постанова Правління Національного банку України від 9 квітня 2002 р. № 133 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 17. – Ст. 902.

 55. Про затвердження Положення про реєстрацію кредитних спілок: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 р. № 115 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 48. – Ст. 2548.

 56. Про затвердження Переліку внутрішніх положень кредитної спілки: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 р. № 116 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 48. – Ст. 2549.

 57. Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003 р. № 146 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2840.

 58. Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію кредитних спілок: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 р. № 154 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2841.

 59. Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 р. № 177 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 3. – Ст. 139.

 60. Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 р. № 7 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 5. – Ст. 261.

 61. Про затвердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 р. № 1099 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 27. – Ст. 1825.

 62. Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4.11.2004 р. № 2739 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 46. – Ст. 3076.

 63. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

 64. Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1872 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – Ст. 2260.

 65. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка