Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Скачати 412.15 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір412.15 Kb.
1   2   3   4   5

 • Про деякі питання набуття спортивними федераціями всеукраїнського статусу: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. № 61 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 3. – Ст. 76.

 • Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю: Постанова Кабінету Міністрів України від 5.11.1999 р. № 2061 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 45. – Ст. 2238.

 • Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності: Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 10.10.2002 № 2227 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 49. – Ст. 2226.

 • Про перелік видів спорту, що визнані в Україні: Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 07.02.2001 № 261 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 8. – Ст. 340.

 • Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 26.03.2003 № 35/769 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 16. – Ст. 733.

 • Про умови оплати праці працівників апарату Центральної, Кримської республіканської рад, обласних, Київської і Севастопольської міських, міських, районних і районних у містах організацій фізкультурно-спортивного товариства “Україна”: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України в ред. від 25 січня 2004 р. № 23 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 5. – Ст. 306.

 • Про умови оплати праці працівників апарату Центральної ради, Кримської республіканської, обласних, Київської і Севастопольської міських рад фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” Україна: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України в ред. від 25 січня 2004 р. № 26 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 5. – Ст. 309.

 • Про умови оплати праці працівників апарату Центральної ради, Кримської республіканської, обласних, Київської міської, районних рад, сільських і селищних фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів фізкультурно-спортивного товариства “Колос”: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України в ред. від 25 січня 2004 р. № 17 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 6. – Ст. 353.

 • Про умови оплати праці працівників апарату Центральної, Кримської республіканської рад, обласних, Київської і Севастопольської міських, міських, районних і районних у містах організацій фізкультурно-спортивного товариства “Спартак”: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України в ред. від 25 січня 2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 6. – Ст. 358.

 • Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту: Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту в редакції від 19 лютого 2004 р. № 497 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 933.

 • Цивільний кодекс України. – К., 2005.

 • Кодекс законів про працю України. – К., 2005.

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 2005.

 • Кримінальний кодекс України. – К., 2005.

 • Правовий статус непідприємницьких організацій: Навч. посібник / За ред. В.В. Луця. – К., 2006. – 414 с.

 • Конституційне право України: Академічний курс. Підручник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.:, 2008. – 800 с.

 • Фрицький О.Ф. Конституційне право України. – К., 2004.

 • Конституционное (государственное) право зарубежных государств / Под ред. Б.С. Страшуна. – Т. 1-2. – М., 2005.

 • Коментар до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” / За заг. ред. О.М. Стояна. – К., 2000. – 160 с.

 • Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. – М., 1997.

 • Алиев А.А. Конституционное право на объединение в системе прав и свобод человека и гражданина. – М.: Закон и право, 2000.

 • Берест Р. Перші профспілки: початок біографії // Профспілки України. – 1995. – № 3-4.

 • Болотіна Н.Б. Трудове право України. – К.: “Вікар”, 2003. – 725 с.

 • Ващук О.В. Конституційно-правовий статус громадських організацій України // Держава і право: Збірник наук. праць. – К, 2003. – С. 379-383.

 • Гаєва Н.П. Конституційні основи об’єднань громадян в Україні // Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко. – К., 2003. – С. 81-97.

 • Государство и негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки и сотрудничества / Макаренко О.В., Рудник Б.Л. и др. – М.: Сигнал, 1997.

 • Зеленицький А.М., Удовенко П.І. Політичні партії і вибори (Довідник партійного працівника). – К., 2003. – 600 с.

 • Общественные организации в политической системе /Отв. ред. Ц.А. Ямпольская. – М.: Наука, 1998.

 • Проблеми законодавства для непідприємницьких організацій: Матеріали Всеукраїнської конференції з питань законодавства для непідприємницьких організацій (9 листоп. 2004 р., м. Київ). – К.: Ін-т громад. сусп-ва, 2005. – 148 с.

 • Российские и зарубежные общественные и религиозные объединения: Справочник. – М., 2004.

 • Солдатов С.А. Общественные организации в Российской Федерации (политико-правовое и институционное исследование). – М., 1994.

 • Ткачук А. Третій сектор: проблеми правового регулювання. – К.: Ін-т громад. сусп-ва, 2003.

 • Цихан Т.В. О проблемах создания объединений совладельцев многоквартирных домов // Теория и практика управления. – 2003. – № 2, август. – С. 36-40.

 • Шинелева Л.Т. Общественные неправительственные организации и власть. – М.: «Дашков и К», 2002.


 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка