Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Сторінка3/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

Аналіз стану організації харчування учнів

З метою створення належних умов для збереження здоров’я дітей, попередження виникнення захворювань у навчальному закладі організоване гаряче харчування учнів.

У школі організація харчування дітей здійснюється на підставі Законів України: «Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про охорону дитинства»; «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про дитяче харчування»; «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; «Про захист населення від інфекційних хвороб»; Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 15 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах; від 19.06.2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; наказів Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/239 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; від 17.04.2006 року № 298/227 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», Міністерства економіки України від 01.08.2006 року № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Щороку на початку навчального року видається наказ «Про організацію гарячого харчування учнів у поточному навчальному році», створюється бракеражна комісія, до складу якої входять медичний працівник, представник адміністрації закладу, завідуюча шкільною їдальнею, член профспілкового комітету, голова ради школи, соціальний педагог; затверджується графік прийому їжі учнями школи; визначаються пільгові категорії учнів, з числа тих, хто має або не має посвідчення потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; ведеться облік дітей, які потребують дієтичного харчування; організовується чергування педагогічних працівників в обідній залі.

Гарячим харчуванням охоплені 100 % учнів 1-4-х класів. Для всіх молодших школярів і соціально-незахищених дітей з міського бюджету виділені кошти для їх безкоштовного гарячого харчування.

Послугу з організації гарячого харчування учнів школи, після тендерних процедур, проведених Міністерством праці та соціальної політики України, здійснює ТОВ «Візит» (дир. Глиняна Т.А.). Денна вартість харчування однієї дитини, яка має статус потерпілої від аварії на ЧАЕС у 2013/2014 навчальному році становила: від 6 до 10 років – 13 грн. 50 к., від 10 до 14 років – 14 грн. 80 к., від14 років – 14 грн. 99 к.

Класні керівники та класоводи постійно інформують батьків про організацію харчування дітей у шкільній їдальні, обговорюють на батьківських зборах питання, пов’язані з харчуванням, проводять заходи із формування в учнів навичок та культури здорового харчування, етики прийому їжі, профілактики харчових отруєнь та інфекційних захворювань.

На засіданнях Ради школи, нарадах при директору, постійно заслуховуються питання організації та здійснення харчування учнів школи, а саме: • відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;

 • режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі;

 • перевірка достовірності інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у тому числі пільгових категорій);

 • участь у бракеражі готової продукції, координація діяльності медичного працівника щодо контролю за якістю готових страв;

 • контроль за дотриманням школярами правил особистої гігієни та культурою вживання їжі;

 • підвищення якості послуг харчування;

 • контроль за харчуванням груп продовженого дня та дієтичним харчуванням.

Їдальня школи розміщена в типовому приміщенні. Розрахована на 435 посадкових місць. Харчоблок відповідає санітарно-гігієнічним нормам, забезпечений електричними плитами, витяжкою, холодильними камерами, гарячою та холодною проточною водою, стелажами для зберігання посуду, миючими засобами тощо. Штат працівників їдальні становить 8 осіб. Весь кадровий склад має професійну фахову підготовку та проходить медико-санітарну комісію.

Асортимент продукції, що пропонується у їдальні, включає гарячі страви. Дотримання щоденного меню є обов’язковим у закладі, воно щоденно затверджується директором школи та складається відповідно до примірного двотижневого меню, погодженого з СЕС міста Білої Церкви. У відповідних журналах реєструється бракераж сировини та готової продукції.

Адміністрацією школи, здійснюється періодичний контроль за дотриманням технології приготування страв, якістю харчування та дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Постійний контроль за організацією харчуванням здійснює і медична сестра школи. Одним із важливих питань навчально-виховного процесу закладу є забезпечення охорони життя і здоров’я учнів та вихованців, попередження нещасних випадків.

Техніка безпеки у навчальному закладі забезпечується проведенням вступних, первинних, повторних, цільових, позапланових інструктажів з питань охорони праці з відповідними записами в спеціальних журналах, систематичністю занять з педагогічними працівниками з питань охорони праці, пожежної безпеки та поведінки під час надзвичайних ситуацій, перевіркою знань з цих питань.

У закладі наявні накази з техніки безпеки: «Про організацію роботи з охорони праці», «Про створення комісії по випробуванню спортивного обладнання», «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо–транспортному травматизму», «Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально–виховного процесу», «Про організацію роботи з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед учнів школи», «Про затвердження інструктажів з охорони праці», «Про невикористання у навчально–виховному процесі небезпечних речовин та реактивів», «Про попередження харчових отруєнь та отруєнь грибами», «Про затвердження плану локалізацій та ліквідацій аварій», «Про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою», «Про організацію навчання та перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності», «Про організацію стажування (дублювання) і допуск працівників до роботи», «Про перелік професій і робочих місць, організацію навчання та перевірку знань з електробезпеки працівників школи на І групу допуску», «Про затвердження Положення про енергетичну службу навчального закладу», «Про затвердження плану протиаварійних та протипожежних тренувань», «Про затвердження графіка планово – запобіжних ремонтів будівель та споруд».

Питання з охорони праці періодично обговорюються на нарадах при директору, про дотримання санітарно–гігієнічних норм у навчальному закладі, про дотримання техніки безпеки на уроках, про організацію роботи педагогічного колективу з охорони праці та техніки безпеки, про стан роботи з охорони життя й здоров’я учнів, запобігання дитячому травматизму, про дотримання правил протипожежної безпеки в школі, про роботу з попередження травматизму.

У закладі існують журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності, журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів, перелік питань вступного інструктажу, завірений директором школи, тексти інструкцій у навчальних приміщеннях.

У навчальних кабінетах наявні куточки з охорони праці та техніки безпеки, плани евакуацій працівників і учнів у разі пожежі.

Приміщення школи відповідають нормам протипожежної безпеки. Заклад забезпечений щитами та протипожежним інвентарем, вогнегасниками. Наявні щорічні акти перевірки готовності школи до навчального року.
Аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу та заходи щодо його профілактики

Головною метою державної політики у сфері профілактики дитячого травматизму є забезпечення умов реалізації конституційного права кожного громадянина на охорону життя та здоров'я, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення, особливо дітей, як передумови сталого соціально-економічного розвитку країни. Проблеми поліпшення умов навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму стають надалі все більш актуальними і широко обговорюються на загальнодержавному та місцевому рівнях.

На виконання Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.07 № 980-р „Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру", наказів Міністерства освіти і науки України від 20.12.2007 №1158 “На виконання Указу Президента України від 20.11.2007 №1121 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху”, наказу Міністерства освіти і науки України від 22.01.2008 №20 "Про затвердження першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2008 рік", забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства, з метою збереження життя і здоров'я дітей, учнівської молоді, адміністрацією школи забезпечується реалізація державної політики в галузі безпеки життєдіяльності, здійснюється керівництво і контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи із запобігання випадкам травмування неповнолітніх.

У школі склалася певна система роботи з охорони життя, здоров'я дітей та учнівської молоді, попередження дитячого травматизму та нещасних випадків.

На початку кожного навчального року та напередодні канікул проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцям, під час яких особлива увага звертається на безпечне поводження в громадських місцях, на дорогах та на відпочинку. Інструктажі реєструються у відповідному журналі інструктажів згідно вимог наказу Міносвіти і науки від 01.08.2001 p. № 563.

Система роботи з охорони життя, здоров'я дітей та учнівської молоді, попередження дитячого травматизму та нещасних випадків по школі включає напрямки: • забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

 • навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму як на уроках «Основи здоров`я», так і під час проведення позанавчальних заходів;

 • профілактична робота з учнями в позаурочний час (виховна робота);

 • інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

 • робота з батьківською громадськістю;

 • навчання педагогічних працівників та технічного персоналу з питань охорони праці;

 • організація спільної роботи з представниками міського відділу ДАІ, підрозділу МНС в Київській області; міського санітарно-епідеміологічною станцією тощо.

Питання збереження життя, здоров'я дітей постійно розглядається на загальношкільних батьківських зборах, на засіданнях Ради школи, нарадах при директору.

Для забезпечення ефективності організації профілактичної роботи серед учнів для роз’яснювальної роботи неодноразово було запрошено працівників відділення ДАІ Білоцерківського РУ МНС України в Київській області, лікарів-спеціалістів, створено відеотеку «Мій друг – дорожній рух», « Обережно з вогнем» тощо.

Робота педагогічного колективу школи постійно спрямована на поліпшення профілактики травматизму та недопущення випадків травмування дітей та учнівської молоді через:


 1. Систематичне проведення інструктажів з учнями у кабінетах підвищеної небезпеки, під час масових заходів, екскурсій, походів тощо.

 2. Щомісячно проводяться бесіди по попередженню нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, з пожежної безпеки, з пропаганди здорового способу життя тощо.

 3. Робота дружини юних рятівників та загону юних інспекторів дорожнього руху (кер. Холоша А.А.).

 4. Система обов’язкових масових заходів з безпеки життєдіяльності з учнями:

 • у вересні – місячник безпеки руху «Увага ! Діти на дорозі!»;

 • у листопаді – тиждень безпеки дорожнього руху;

 • конкурс дитячих малюнків та агітаційних плакатів;

 • у жовтні – тиждень знань з безпеки життєдіяльності;

 • у березні-травні – конкурс-огляд ЮДП та ЮІР;

 • щомісячні профілактичні бесіди.

Під час навчально-виховного процесу за три роки була зафіксована така кількість випадків травмування неповнолітніх: 2011 р. – 6 випадків травмування, 2012 р. – 4 випадків травмування, 2013 р. – 5 випадків травмування.

По всіх випадках травмування неповнолітніх були видані накази по школі про створення комісії з питань розслідування нещасних випадків; випадки травмування зареєстровано в Журналі реєстрації нещасних випадків по школі, складені відповідні акти за формою НН (дані травмування призвели до втрати працездатності учнів більше, ніж на 1 день).

Типовими причинами нещасних випадків були:


 • особиста необережність учнів під час рухливих ігор на перервах;

 • дорожньо-транспортна пригода ( 2013р.);

 • з власної необережності;

 • під час уроків фізичної культури.

У випадках травмування дітей та учнівської молоді під час навчально-виховного процесу заступником директора з навчально-виховної роботи Сюрхою Т.А. щорічно робиться глибокий аналіз причин та наслідків травмування неповнолітніх.

Підвищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення позитивно вплинуло на загальний стан справ з питань попередження дитячого травматизму.

На підставі вивчення, аналізу стану травматизму учнів, причин його виникнення серед дітей та учнівської молоді можна зробити висновок, що кількість випадків дитячого травматизму не зростає. Відповідно - заходи із профілактики дитячого травматизму, які здійснюються педагогічними працівниками в школі, є ефективними.
Аналіз організації психолого – педагогічного супроводу навчально – виховного процесу школи

Психологічна служба Білоцерківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України про освіту, чинним законодавством України, Положенням про психологічну службу системи освіти України, етичним кодексом психологів України та іншими нормативно-правовими актами.

Робота психологічної служби спрямована на реалізацію таких національних, державних та регіональних програм:


 • Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року".

 • Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки.

 • Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року.

 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Функціонування діяльності психологічної служби школи направлене на підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом його індивідуалізації та захист соціального і психічного здоров’я всіх його учасників, через застосування методів і технологій практичної та соціальної педагогіки. Робота психологічної служби спрямована на створення у школі таких умов навчання, які б сприяли гармонійному психічному та особистісному розвитку учнів, запобігали б формуванню негативних рис особистості та захист психічного здоров’я шляхом здійснення діагностики та інших напрямків роботи.

Психологічна робота школи спрямована на вирішення таких завдань, як: • формування в учнів інтересу до навчання;

 • робота, спрямована на корекцію неправильно сформованих звичок і прийомів навчальної роботи, а також корекцію розумового розвитку учнів;

 • участь в освітній, виховній роботі, спрямованій на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я;

 • психолого-педагогічна діагностика дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої;

 • сприяння вибору підлітками професії, орієнтуючись на їхні ціннісні орієнтації, здібності, життєві плани та можливості, підготовка учнів до свідомого життя;

 • превентивна освіта, профілактика злочинності, алкоголізму та наркоманії серед учнів;

 • психологічна експертиза, обстеження, діагностика і психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки неповнолітніх;

 • формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

 • розробка та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних вікових особливостей різних вікових категорій учнів;

 • профілактика насильства в освітньому середовищі.

У результаті психологічних діагностик розв’язуються такі завдання:

 • вивчення рівня готовності до навчання в школі та рівня адаптації у першокласників (у вересні та повторно у квітні місяці);

 • діагностичний мінімум на паралелі 5 – х класів для вивчення адаптаційного періоду;

 • дослідження характерологічних особливостей, типу темпераменту в учнів 8 – х класів;

 • визначення професійних нахилів та психологічної готовності до профільного навчання у старшокласників;

 • дослідження ціннісних орієнтацій та адаптацію до життя учнів старшого шкільного віку;

- визначення здібностей та інтересів в учнів 5-6 класів;

- визначення мотивації школярів 6-х класів до навчання у школі;

- дослідження серед учнів 9-10 класів на тему: «Молодь та протиправна поведінка»;

- визначення готовності учнів 4-х класів до переходу в школу II ступеня;

- дослідження ціннісних орієнтацій та адаптацію до життя в учнів 10-х класів.

Психолог школи Шматко І. В. працює над проблемою: «Організація і зміст психологічного супроводу учнів, які мають труднощі у навчанні». За результатами направлених досліджень надаються групові та індивідуальні консультації учням, батькам, вчителям, розроблено рекомендації для вчителів, батьків щодо успішного навчання і виховання дітей, формуванню навчального інтересу в учнів, розвитку пізнавальних процесів.

Корекційно-розвивальна робота проводиться з учнями, які мають дезадаптацію та низьку готовність до школи, певні відхилення і труднощі в межах психологічної норми.

Одним із головних напрямів психологічної служби є профілактична та просвітницька діяльність, яка спрямована на своєчасне запобігання відхилень у психофізичному розвиткові та становленні особистості, уникнення конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі. Це і особлива увага до перших кроків дитини у школі та до кожного з наступних перехідних етапів у її шкільному житті; допомога у розв’язанні конфліктів і суперечок; проведення заходів щодо проблем поширення ВІЛ/СНІДу, наркоманії, паління, алкоголізму, девіантної поведінки, насильства, попередження суїцидальної поведінки.

Просвітницька робота психологічної служби знайомить учасників навчально–виховного процесу з основами психології, самонавчання і самовиховання, формує потребу у психологічних знаннях, знайомить з причинами, проявами та корекцією аномалій психофізичного розвитку дітей, з причинами появи важковиховуваних підлітків та особливостями психолого–педагогічних впливів на них. Найчастіше для здійснення просвітницької роботи у школі використовуються такі форми роботи, як: виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, семінарах, бесіди, лекції, тренінги, оформлення стендів, консультації для учнів, батьків у режимі он-лайн на сайті школи.

Просвітницька робота психологічної служби з батьками включала питання: «Попередження насильства в сім’ї», «Психологічна готовність дитини до шкільного навчання», «Безпечне використання Інтернету», «Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю». «Вплив сім’ї на успішне навчання дитини». Для батьків учнів 1-х класів проводяться бесіди на тему: «Психологічна готовність дитини до школи», «Адаптаційний період в житті молодшого школяра», семінар-практикум: «Тривожність. Особливості виникнення та прояву тривожних станів у дітей», «Агресивні діти», «Як спілкуватися з дитиною, що має прояви агресії». Батьки отримують поради з проблеми успішного виховання та навчання своїх дітей.

У 2013 році батьки учнів 8-х класів, взяли участь у тренінговому занятті на тему: «Насильство у суспільстві та сім’ї. Юридичні та моральні аспекти»; для батьків, діти яких навчаються у 6-х класах, проведено семінар-практикум на тему: «Психологія навчання. Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю. Вплив сім’ї на успішне навчання дитини»; для вчителів початкової школи було проведено тренінгове заняття на тему: «Бути вчителем – бути собою», «Гіперактивність та її прояви»; для вчителів, які викладають у 5–х класах проведено круглий стіл: «Проблеми наступності переходу учнів 5–х класів у середню ланку школи», для вчителів-предметників – семінар-практикум на тему: «Шляхи подолання девіантної поведінки підлітків».

З січня 2014 року психологом школи був впроваджений навчальний курс для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», метою якого є підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді від ВІЛ – інфікування, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ.

З початку 2012/2013 н.р. у школі проходять «години психолога». Кожного місяця психологічною службою планується робота з окремою паралеллю класів, що сприяє більш тісній взаємодії з учнями, розв’язанню ряду соціально-психологічних проблем в учнівському середовищі та впливу на всебічний розвиток особистості учня.

Учні 5-х класів на виховних годинах дізнаються багато цікавого, спілкуються на такі теми, як: «Усі люди різні, і кожна людина унікальна», «Знаємо свої права – виконуємо обов’язки», тощо.

Системними у роботі служби є бесіди з учнями 6-х класів на теми: «Здоров’я та здоровий спосіб життя», «Я», мої здібності і задатки»; у 8-х класах – «Життя у світі, в якому є ВІЛ», «Причини та наслідки вживання наркотичних речовин підлітками»; в 11-х класах – «Здібності та вибір професії», «Як навчитися успішно складати іспити»; у 4-х класах – «Мій скарб – моє здоров’я», «Про дружбу і товаришування», «Толерантність у нашому житті»; у 7-х класах – «Моя самооцінка», «Насильство та жорстоке поводження у дітей. Правова обізнаність», «Мислення, що дарує здоров’я та успіх»; у 10-х класах – «Здоров’я – моя цінність», «Ієрархія потреб», «Складові успіху», тощо.

Психологом здійснюється групова та індивідуальна психодіагностика за запитом батьків, учителів, класоводів, класних керівників та по бажанню учнів.

Психологічна корекція надається дітям, які мають певні відхилення і труднощі в межах психологічної норми. Корекційно–розвивальна робота проводиться з дітьми, які мають дезадаптацію та низьку готовність до школи.

Для батьків розроблені та надаються рекомендації з проблем: «Безпечне використання Інтернету», «Формування та розвиток духовних цінностей», «Успішна адаптація п’ятикласників до нових умов навчання», «Взаємодія з тривожними дітьми», «Шляхи розвитку творчих здібностей», пам’ятки для батьків про виховання правової культури та щодо підтримки обдарованої дитини.

Постійно надаються групові та індивідуальні консультації батькам з проблеми: «Причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні»; для батьків учнів «групи ризику» з проблеми виховання і навчання важковиховуваних дітей; батькам учнів початкової школи з проблеми розвитку здібностей; батькам учнів 4-х класів, які мають проблеми з навчанням та адаптацією у школі.

На батьківських зборах висвітлюються питання на тему: «Вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини, їх урахування в сімейному вихованні».

У листопаді місяці 2013/2014 н.р., проведено консиліум з теми: «Педагогічна адаптація 5-х класів до навчання в основній школі». Результати засідання розглядались на батьківських зборах. Батьків познайомили з результатами психологічних досліджень.

У школі створено інформаційний стенд «Батьківський всеобуч», де батьки можуть ознайомитись з різними психологічними аспектами щодо виховання своїх дітей.

Ураховуючи безперервний зміст освіти робота соціального педагога школи Пекельної Вікторії Іванівни спрямована на таку технологію супроводу, як «проектування індивідуальної траєкторії (маршруту) особистості школяра на основних етапах його розвитку».

У своїй діяльності соціальний педагог школи керується Конституцією України, Законом “Про освіту”, Конвенцією про права дитини, схваленою Генеральною асамблеєю ООН, Положенням про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05. 1999 р. № 127), Постановою Кабінету Міністрів від 05.04. 1994 р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, які залишилися без батьківського піклування”, Указом Президента України від 05.05.2008 року № 411/2008 р. “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2007 р. № 1228.

Пріоритетними завданнями соціального педагога є:


 • посвітницька діяльність, спрямована на формування негативного ставлення до протиправних дій;

 • поведення тижнів та декад правових знань;

 • вровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;

 • увердження здорового способу життя, демократичного простору та позитивного мікроклімату;

 • постійне здійснення моніторингів ризику;

 • супровід учнів «групи ризику»;

 • проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями;

 • забезпечення ефективного функціонування психологічної служби;

 • розроблення карти психолого-педагогічного супроводу дитини, схильної до девіантної поведінки;

 • обстеження умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги;

 • оформлення куточків з прав дитини;

 • залучення до позакласної та позашкільної освіти дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

 • організація рейдів перевірки асоціальної поведінки учнів.

З метою виявлення дітей, які потребують соціального захисту, двічі на рік проводиться місячник громадського огляду сімей (наказ № 177 від 09.09.2013 року «Про проведення місячника громадського огляду сімей» ), за результатами якого оновлюється банк даних учнів соціально-незахищених категорій. У 2013/2014 н.р. у школі навчалося 2 дітей - сиріт, 4 дітей - позбавлених батьківського піклування, (у порівнянні з минулим навчальним роком кількість дітей-сиріт не збільшилася), напівсиріт – 28, дітей-інвалідів – 17, дітей із багатодітних сімей – 33, дітей з малозабезпечених родин – 1, неблагонадійних сімей – 1, дітей одиноких матерів – 36, дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку – 2. Слід звернути увагу, що на обліку в КМСД та служби у справах дітей учні школи не перебувають.

З метою контролю за дотриманням майнових та житлових прав дітей соціальним педагом складені акти обстеження житлово-побутових умов, акти опису майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У всіх дітей даної категорії є правовстановлюючі документи щодо правового статусу. Діти-сироти забезпечені єдиними квитками, що надає їм певні соціальні пільги, вони отримують безкоштовне харчування у шкільній їдальні. Соціальним педагогом контролюється медичний огляд та питання про виконання опікунами своїх обов’язків стосовно підопічних.

У своїй роботі соціальний педагог використовує різноманітні методи роботи з учнями, батьками та педагогічним колективом. Найчастіше це:


 • відвідування дітей та їх сімей вдома,

 • спостереження за певними учнями чи групою учнів,

 • індивідуальне та групове консультування учнів та батьків,

 • лекційна робота з учнями та батьками,

 • впровадження інтерактивних методів роботи з учнями (тренінги, рольові ігри, перегляд відеофільмів, конкурси, виставки малюнків та інше),

 • соціальний та правовий захист учнів,

 • проведення благодійних акцій,

 • проведення соціально–психологічних досліджень.

Протягом 2012/2013, 2013/2014 н.р. проведено заходи, які допомагали розвинути базові життєві компетентності учнів, подолати шкільні та особистісні труднощі, на яких учні вчилися набувати досвіду стосунків, вчилися свідомо обирати стиль спілкування:

- заняття «Шкідливі звички та життя в своє задоволення», «Торгівля людьми», «Дружба це…!», «Здоров’я та здоровий спосіб життя», «Що потрібно знати про СНІД», «Права та обов’язки учнів», «Насилля та його наслідки», «Запобігання злочинності серед неповнолітніх», «Здоров’я дитини - багатство родини», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Конвенція ООН про права дитини»;

- моніторингові дослідження батьків, учнів, педагогів «Профілактика шкідливих звичок»; «Молодь та протиправна поведінка»;

- анкетування учнів старших класів «Профілактика СНІДу»; «Шкідливість алкоголю»; «Шкідливість куріння»; «З проблеми наркоманії»; «Щодо вибору майбутньої професії»; «Моніторинг якості освітньої діяльності»;

- анкетування учнів 5-8 класів «Шкідливість вживання алкоголю, куріння та наркотиків»; «Правова обізнаність»;

- тестування учнів 4-х класів «Чи гарний ти друг»;

- під час засідань батьківських університетів, групових консультувань, загальних батьківських зборів розглядалися питання: «Роль сім’ї в формування здорового способу життя», «Адиктивна поведінка учнів: форми та профілактика», «Попередження насилля в сім’ї», «Безпечне використання інтернету»;

- консультування батьків сімей «групи ризику» щодо адміністративної відповідальності за формальне ставлення до батьківських обов’язків;

- проводилася педагогічна просвіта серед вчителів: лекційні заняття, групові консультації, виступи на нарадах, на педрадах «Неблагополучні стосунки у сучасній сім’ї», «Здійснення соціально-правового захисту дітей та сімей, які потрапили у складні життєві обставини»; «Запобігання насильства над дітьми»; «Про успішність та відвідування занять учнів, які перебувають на психолого-педагогічному супроводженні»; «Чи безпечний інтернет?»; акцентувалась увага по превентивному вихованню учнівської молоді, профілактиці шкідливих звичок;

- щорічні акції: «Міняю пачку на жувачку» та на кращий буклет-листівку на тему «Скажімо курінню – Ні!»;

- лекції для учнів, які пропагують здоровий спосіб життя;

- індивідуальні консультації для опікунів, батьків учнів, батькам, які не справляються зі своїми батьківськими обов’язками, потребують допомоги та практичних порад педагогів, психолога;

- тренінгові заняття, зустрічі з лікарями – снідологом, гінекологом, наркологом, венерологом, фтізіатром, представником КМСД.

Заняття з учнями, які проводить соціальний педагог Пекельна В.І., пропагують здоровий спосіб життя, позитивне мислення як умову підтримки та збереження психологічного здоров’я. Актуальним залишається питання з профілактики насилля. Згідно наказу по школі за №176 від 09.09.2013 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильства над дітьми» в школі проводяться заходи згідно плану. Протягом останніх років не зафіксовано проявів насилля з боку батьків, педагогів та учнів.

З метою забезпечення дітей соціально-незахищених категорій канцтоварами, іграшками, щороку проводиться шкільна акція «Хай серце не втрачає доброти».

У школі навчається 17 дітей-інвалідів, яким приділяється особлива увага. З цією метою кожного року проводиться акція «Новий рік без самотності», під час якої діти отримують подарунки та привітання Діда Мороза та Снігуроньки; школярі беруть активну участь у Всеукраїнській благодійній акції «Від серця до серця».

З метою профілактики правопорушень серед учнів школи створено комісію по профілактиці правопорушень, засідання якої проводиться двічі на семестр. Соціальний педагог приділяє особливу увагу питанню профілактики девіантної поведінки учнів, здійснює внутрішній облік учнів, схильних до правопорушень. З кожним учнем, який перебуває на психолого-педагогічному супроводженні проводиться індивідуальна та корекційна робота, ведеться щоденник обліку та спостережень, відвідуються учні на дому, проводиться контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. Результатом такої роботи стало відсутність злочинів протягом трьох попередніх років.

На виконання Закону України „Про попередження насильства в сім’ї”, наказів Міністерства освіти і науки України «Про заходи МОН України на виконання Державної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року» від 18.05.2007 року № 398, «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» від 01.02.2010 р. № 59 з 2009 року систематично проводяться моніторинги з питань профілактики правопорушень та насилля серед неповнолітніх і молоді. Соціологічні дослідження були проведені серед учнів 9 – 11 класів, педагогічних працівників та батьків з питань профілактики правопорушень та насилля серед неповнолітніх і молоді.

Психологічна служба приділяє значну увагу своєчасному виявленню дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, здійснює соціальне інспектування сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Адміністрація школи повідомляє управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, ССД, КМСД про порушення прав дітей, у разі потреби розглядаються питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов’язків на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. Згідно наказу по школі №179 від 09.09.2013 «Про порядок виявлення та здійснення заходів щодо підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах» під супроводом перебувала одна сім’я (у ній двоє дітей), де виявлено відсутні необхідні умови для повноцінного розвитку дітей, байдуже ставлення до дітей матері та зловживання нею спиртними напоями. Діти на даний час влаштовані у реабілітаційний центр «Злагода».

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка