Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Скачати 169.7 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір169.7 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.Пирогова
"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри стоматології дитячого віку

Завідувач кафедри

доц. Філімонов Ю.В.


" " 20 р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯНавчальна дисципліна

Хірургічна стоматологія дитячого віку

Модуль №

1

Змістовний модуль №

2

Тема заняття

8 Гострі запальні захворювання скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) у дітей - артрити.

Курс

4

Факультет

Стоматологічний

Підготував

Єрошенко Олег Анатолійович

Вінниця 20121. Актуальність теми.

Особливістю гострих артритів, які можуть виникати у дітей після пологової травми, є складна, їх діагностика. Це захворювання у немовлят практично не діагностується, тому не лікується. У подальшому воно закінчується розвитком анкілозу, який проявляється у дитини поступовим зведенням щелеп і утрудненням у подальшому їх годуванні. Не своєчасне та не вірне призначене лікування приводить до вторинних деформацій обличчя.2. Навчальні цілі заняття.

 1. Вміти діагностувати гострий артрит СНЩС у дітей.

 2. Вміти проводити диференційну діагностику артритів СНЩС у дітей.

 3. Вміти визначати лікувальну тактику артритів СНЩС в залежності від
  перебіг/запального процесу.

 4. Вміти призначити додаткові методи дослідження.

 5. Вміти обстежити дитину з гострим артритом СНЩС.


3. Виховні цілі заняття.

Розвинути почуття професійної відповідальності за своєчасність діагностики артритів СНЩС у дітей та правильність визначення лікувальної тактики лікаря-стоматолога.


4.Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліни

Знати

Вміти
1. Анатомія

1. Особливості будови

СНЩС у дітей в

залежності від віку

дитини.


2. Особливості

кровопостачання СНЩС

у дітей.

3. Особливості інервації

СНЩС у дітей.

2. Фармакологія

Групи лікарських засобів,

які застосовуються при

лікуванні артритів СНЩС,

механізм їх дії, показання,

дози застосування.


Призначити лікарські

засоби, які застосовуються

при лікуванні артритів

СНЩС.


3. Патофізіологія

Механізм та особливості

перебігу запальних

захворювань СНЩС у дітей

4. Рентгенологія

1. Знання методів

рентгенологічного

дослідження СНЩС.

2. Рентгенологічну картину будови СНЩС в нормі та її

зміни при артритах СНЩС.


Описати рентгенологічну

картину при гострому та

хронічному артритах

СНЩС.


5. Фізіотерапія

Знання фізіотерапевтичних методів, механізм їх дії та призначення в залежності від перебігу процесу.


Призначити необхідні фізіотерапевтичні методи лікування в залежності від перебігу процеса (УФО, УВЧ, електрофорез з розчином KJ, фонофорез з розчином гідрокортизону).

Внутрішньопредметна інтеграція.

1. Дитяча

терапевтична

стоматологія.


1. Особливості будови зубів,

строки прорізування

тимчасових та постійних

зубів.


2. Етіологія, патогенез,

профілактика карієсу та

його ускладнень. Вплив

передчасної втрати зубів

на СНЩС.


1. Призначити лікування

карієсу та його

ускладнень.

2. Проводити

діагностику та

диференційну

діагностику

періодонтитів у дітей.2. Профілактика

стоматологічних

захворювань


Екзогенна та ендогенна

профілактика карієсуПроводити правильну

чистку зубів, призначити

засоби ендогенної та

екзогенної профілактики

карієсу.


3. Ортодонтія

Своєчасне попередження та

усунення зубо-щелепної

деформації. Взаємозалежність і вплив різних видів прикусу на будову та зміни в СНЩС.


1. Проводити своєчасне

попередження зубо-

щелепної деформації.

2. Проводити лікуваннязубо-щелепної деформації.

3. Проводити обстеження

ортодонтичного

хворого.


4. Ортопедична

стоматологіяСвоєчасне надання

кваліфікованого лікування

для запобігання захворювань

СНЩС.


Призначати

кваліфіковане лікування

зубо-щелепних

деформацій

(виготовлення знімних та

незнімних конструкцій).
6. План та організаційна структура заняття


Основні етапи заняття, їх функції

Цілі в рівнях завдання

Методи навчання та контролю

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу

І. Підготовчий етап 50хв.

1. Організація заняттяАкадемічний журнал

2 хв.

2.Визначення навчальних цілей та їх мотивація


3 хв.

3.Контроль вихідного рівня знань, навичок

і вмінь
30 хв.

15хв.


Зміст теми, що винесена на контроль1. Етіологія та класифікація захворювань СНЩС у дітей

а=2

1 .Індивідуальне усне опитування. 2.Тестовий контроль 2 рівня

1.Питання. 2.Тести 2 рівня

15хв.


2. Клінічні прояви

артритів та артрозів

СНЩС у

дітей

1.Індивідуальне усне

опитування.

2.Тестовий контроль

2 рівня


1 .Питання.

2.Тести 2 рівня

3. Рентгенограми.

4. Фото хворих з

захворюваннями

СНЩС

3. Діагностика

артритів та артрозів

СНЩС у дітей

1.Індивідуальне усне

опитування.

2.Тестовий контроль

2 рівня


1 .Питання.

2.Тести 2 рівня

3 .Рентгенограми.

4.Фото хворих з

захворюваннями

СНЩС

4. Диференційна

діагностика

артритів та артрозів

СНЩС у дітей


1 .Індивідуальне усне

опитування.

2.Тестовий контроль

2 рівня


1 .Питання.

2.Тести 2 рівня

3 .Рентгенограми.

4.Фото хворих з

захворюваннями СНЩС


5. Лікувальна

тактика при

артритах та артрозах

СНЩС у дітей


1 .Індивідуальне усне

опитування.

2.Тестовий контроль

2 рівня


1 .Питання.

2.Тести 2 рівня

3 .Рентгенограми.

4.Фото хворих з

захворюваннями СНЩС
1.Індивідуальне усне

1 .Питання.
6. Профілактика

ускладнень.


опитування.

2.Тестовий контроль

2 рівня


2.Тести 2 рівня

3 .Рентгенограми.

4.Фото хворих з

ускладненнями

після захворювань СНЩС

II. Основний етап 60хв.

Формування

професійних навичок

і вмінь

Практичні завданняа=3

Методи формування

навичок:


1) практичний

тренінг


Дитина з артритом

чи артрозом

СНЩС

Історія хвороби.Алгоритм для

відпрацювання

професійних

навичок.

1 .Провести курацію

дитини з артритом

чи артрозом СНЩС:

1) проведення

обстеження,

заповнення історії

хвороби;

2) проведення

діагностики та

диференційної

діагностики;

3) призначення і

проведення

додаткового

обстеження;

4) провести аналіз

даних додаткових

методів


обстеження;

5) визначення методу

знеболювання та

лікувальної

тактики;

6) призначення і

проведення

загального та

місцевого лікування

дитини з хронічним

одонтогенним

остеомієлітом

щелеп.


III. Підсумковий етап: 25 хв

1 .Контроль і корекція рівня професійних навичок і вмінь.

а=3

Метод контролю навичок

Тестові ситуаційні задачі 3-го рівня

20 хв.

Індивідуальний контроль виконання практичних навичок або їх результатів.

Метод контролю вмінь Рішення нетипових ситуаційних задач2.Підведення підсумків заняття: - теоретичного - практичного - організаційного3 хв.

3.Домашнє завдання: учбова література за темою, основна та додаткова, індивідуальне завдання.
Орієнтовна карта самостійної роботи з літературою

2 хв.

3.2.Зміст теми заняття

Особливості будови скронево-нижньощелепного суглоба

Скронево-нижньощелепний суглоб (СНЩС) - це парне зчленування, яке утворене нижньощелепною та скроневою кістками. Праве та ліве зчленування фізіологічно утворюють єдину систему, рухи у них відбуваються одночасно. СНЩС складається з таких елементів: • Суглобова голівка - кісткове утворення на кінці виростків нижньої
  щелепи; має тонкий шар компактної кістки, прикритий збоку волокнистим
  хрящем;

 • Суглобова ямка скроневої кістки; розміри її більші від розмірів суглобової
  голівки, що відносить СНЩС до інконгруентних суглобів;

 • Суглобовий горбок - кісткове потовщення заднього відділу виличного
  відростка скроневої кістки; у новонароджених він відсутній, повністю
  оформлюється до 6-7 років;

 • Суглобовий диск - двоввігнута пластинка, яка складається з
  грубоволокнистої сполучної тканини; розташований між суглобовими
  поверхнями, ізолює суглобову голівку від суглобової ямки;

 • Суглобова капсула - еластична сполучнотканинна оболонка, складається
  із зовнішнього, фіброзного, та внутрішнього, ендотеліального, шарів;

 • Зв'язковий апарат представлений інтра- та екстракапсулярними зв'язками,
  які регулюють рухи щелепи.

У немовлят відсутні суглобовий паросток, суглобова голівка та западина, вони з'являються лише біля 7-8Г0 місяців життя. Суглобові поверхні у дітей молодшого віку вкриті ніжним сполучнотканинним хрящем. Елементи суглобу остаточно оформлюються з початком прорізування постійних зубів (біля 7 років). Виросток є зоною повздовжнього росту нижньої щелепи, регулює поєднання механізмів росту кістки. Заднє склепіння суглобової ямки межує з барабанною порожниною, що може вести до переходу запальних процесів з тканин суглобу на вухо та навпаки.

Інконгруентність суглобових поверхонь створює несталість внутрішньосуглобових взаємовідносин та повну залежність останніх від змикання зубних рядів та стану жувальних м'язів. Цей стан частково нівелюється завдяки капсулі та двояковогнутому диску.

У СНЩС можлива комбінація різних видів рухів - вертикального, сагітального (вперед та назад) і трансверзальних (бокові). У нормі при максимальному відкриванні рота відстань між ріжучими краями верхніх та нижніх різців приблизно дорівнює 40-50 мм.

Причинами захворювань СНЩС у дітей можуть бути оклюзійні порушення, запальні процеси у зубо-щелепній системі та жуйних м'язах, забиття та поранення суглобу (у 3-9ТЬ років шийка виростка є найслабкішим місцем щелепи), в тому числі і травмування суглобу при важких пологах, одноразове та короткочасне перенавантаження його, інфекційні захворювання, порушення обміну речовин, ендокринні захворювання та ін.Класифікація захворювань СНЩС у дітей та підлітків

1. За етіологічним фактором • Фіброзні;

A. Вроджені вади розвитку; • Кісткові;

B. Набуті 3. За перебігом • Запальні (артрити, вторинні Гострі;
  деформуючі артрити); Хронічні;

 • Дистрофічні (артрози); Загострені хронічні.

2. Анкілози

• Ці форми можуть бути вродженими та набутими, одно- та двобічними,


запальними та травматичними.

Артрит скронево-нижньощелепного суглобу

Артрит - запальний процес у СНЩС. Часто зустрічається у дітей та підлітків. Може мати гострий початок або починатися без виражених клінічних симптомів запалення і протікати хронічно.

Частіше розвивається при одноразовому короткочасному перевантаженні суглобу. Але причиною розвитку захворювання можуть бути і будь-які інфекційні захворювання (дитячі інфекції, грип), гнійні отити, остеомієліт виросткового відростка нижньої щелепи або скроневої кістки, тощо. Виникненню запальних процесів у СНЩС сприяють параалергічні фактори (переохолодження, перегрівання та ін.), зміни в ендокринній та нервовій системах, наявність осередків хронічної інфекції.

Клініка гострого артриту.

Хворі скаржаться на гострий біль у ділянці СНЩС, обмеження рухомості нижньої щелепи. Об'єктивно визначається набряк м'яких тканин, гіперемія шкіри у ділянці суглобової голівки. Спостерігається девіація щелепи у бік ураженого суглобу. Пальпація ділянки суглобу болюча, при натискуванні на підборіддя біль у хворому суглобі різко посилюється. Вираженість симптомів інтоксикації залежить від активності процесу та характеру ексудату.Рентгенологічно при гострому артриті виявляється розширення суглобової щілини, остеопороз суглобової голівки.

Патологоанатомічні зміни у суглобі проявляються набряком, гіперемією синовіальної оболонки, капсули та периартикулярних тканин, появою каламутної -рідини - ексудату, крововиливами у суглобову порожнину, флебітами та артеріїтами; через стискання нервових закінчень виникає симптом болю.

Диференціювати гострий артрит СНЩС необхідно з:

 • Артрозом;

 • Больовою дисфункцією СНЩС;

 • Гострим отитом;

 • Гострим паротитом;

 • Гострим лімфаденітом
  привушної ділянки;

 • Переломом виросткового
  відростка нижньої щелепи;

 • Міозитом;

 • Запальною контрактурою
  жувальних м'язів;

 • Невралгією трійчастого нерва;

 • Гангліонітом вушного вузла.

Вторинні артрити СНЩС, які виникають у дітей після отитів, остеомієлітів та високих переломів виросткового відростка майже завжди приводять до швидко прогресуючої деструкції суглобової голівки та шийки нижньої щелепи. Хрящові елементи суглобу гинуть, а оголена кістка суглобових поверхонь зростається, що викликає нерухомість у суглобі.

Лікування. артриту залежить від форми його клінічного перебігу та етіологічного фактору. При лікуванні артритів будь-якої етіології призначається щадяща дієта та обмеження рухів щелепи (пращоподібна пов'язка, різні види ортодонтичних апаратів).

 1. В разі необхідності - протизапальна та антибактеріальна терапія
  (бутадіон, реопірин, саліцилати; при незначному ефекті - бруфен,
  волтарен, ізобруфен 100 мг, по 1-2 т. * 3 рази на день - курс
  лікування 2 тижні), антибіотики та сульфаніламідні препарати.

 2. Гіпосенсибілізуюча терапія у вікових дозах.

 3. Компреси з 10% розчином ДМСО.

 4. Фізіотерапевтичні процедури. У гостру стадію призначають УФО
  № 3-4, яке має протизапальну та знеболюючу дію, стимулює
  процеси регенерації; УВЧ № 5-6, активує фагоцитарну тканинну
  реакцію, підвищує проникливість судинної стінки, що веде до
  зменшення запального набряку.


Внутрішньосуглобові ін'єкції лікарських препаратів у дітей не виконують через часті ускладнення та можливість утворення мікрорубців капсули у місцях її проколів інє’кційною голкою.

Хірургічне втручання (артротомія) показане при наявності гнійного ексудату у порожнині суглобу. Виконують зовнішній розріз по нижньому краю виличної дуги з подальшим дренуванням гнійного осередку. Після зняття гострих запальних явищ, за показаннями, проводять ортодонтичне лікування.


3.3.Список рекомендованої літератури

Основна:

 1. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической
  стоматологии. - Зеизд. - Витебск, 1998, 421.

 2. Бургонская В.И. Воспалителньїе и дистрофические заболевания височно-
  нижнечелюстного сустава. Автореф. дисс. ... к.м.н. -Киев, 1968. - 16 с.

 3. Быков В.Л. Гистология и змбриология органов полости рта человека. -
  С.-Пт, 1999. - 245 с.

 4. Иванов А.С. Артриты и артрозы височно-нижнечелюстного сустава:
  Лекции по стоматологии. - Л.: Медицина, 1984. - 32 с.

 5. Иванов А.С. Методьі лечения воспалительньїх и дегенеративно-
  дистрофических процессов височно-нижнечелюстньїх суставов / Тр.
  Ленинградского сан.-гиг. мед.ин-та. - Л., 1982. - Т. 143. - С. 119 - 123.

 6. Каспарова Н.Л., Колесов А.А., Воробьев Ю.М. Заболевания височно-
  нижнечелюстного сустава у детей и подростков. - М.: Медицина, 1981.
  168 с.

 7. Рентгендиагностика заболеваний челюстно-лицевой области / под ред.
  Н.А.Рабухиной, Н.М.Чупрьшиной: - М.: Медицина, 1991. - 368 с.

 1. Руководство по стоматологии детского возраста / Под ред.
  А.Е.Евдокимова и Т.Ф.Виноградовой. - М., 1976. - 400 с.

 2. Стоматология детского возраста: Учебник / Под ред. А.А.Колесова. - М.:
  Медицина, 1991.

10.Хирургическая стоматология.: Учебник / Под ред. Т.Г.Робустовой. - М.: Медицина, 1990, 327.

Допоміжна:

 1. Быков В.Л. Гистология и змбриология органов полости рта человека.
  С-Петербург, 1999, 245 с,

 2. Иорданишвили А.К. Хирургическое лечение периодонтитов и кист
  челюстей. Санкт-Петербург, 2000, 155 с.

 3. Коминек Я., Томан Я., Розковцева Е. Детская стоматология. Прага,
  1968,209с.

 4. Кульгавов В.Г. Обезболивание в хирургической стоматологии.
  Иркутск, 1989, 149с.

 5. Макаренко П.В., Смирнова Г.Г. Диагностика и лечение
  воспалительньїх и дистрофических заболеваний челюстно-лицевой
  области. Сб. научн. трудов, 56-60с.

 6. Околот Г.Ф., Соколова С.И. Профилактика, диагностика и лечение
  стоматологических болезней. Минск, Беларусь, 1987, 220с.

7. Рузин Г.П., Бурых М.М. Основы технологии операции в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Харьков, 2000, 291 с.
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка