Методичні рекомендації для студентів Назва дисципліни Інфекційні хвороби
Сторінка1/3
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3

МОЗ України

Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова«Затверджено»


на методичній нараді кафедри

інфекційних хвороб

з курсом епідеміології

Завідувач кафедри

________ проф. Мороз Л.В.

«28» серпня 2011 р.
Методичні рекомендації


для студентівНазва дисципліни

Інфекційні хвороби

Модуль №

1

Змістовний модуль №

2

Тема заняття

Проблеми ВІЛ-інфекції.

Класифікація стадій ВІЛ/СНІДу. Роль ВІЛ-інфекції у формуванні синдрому лімфаденопатії, диференціальна діагностика цього синдрому. Принципи та підходи до лікування хворих на ВІЛ-інфекцію. Вивчення тестових завдань («Крок-2»).

КурсФакультет

Медичний

Склав: доц. Коробко А.П.
Вінниця - 2011

 1. Актуальність теми.


ВІЛ-інфекція - недавно відкрита вірусна хвороба людини, що передається переважно статевим і парентеральним шляхами й характеризується багаторічною персистенцією збудника. Уражаючи тимусзалежну систему імунітету, викликає клінічно виражену форму - синдром набутого імунодефіциту (СНІД, АІDS), який проявляється лімфаденопатією, вираженою інтоксикацією організму, нашаруванням інфекційних і онкологічних захворювань та закінчується смертю.

Навряд чи в світі знайдеться тепер патологія, що привертала б до себе стільки уваги, як ВІЛ-інфекція та СНІД. Особливої гостроти проблемі надає не лише те, що хворіють переважно молоді люди, які ведуть найактивніше життя — трудове, громадське, сексуальне, але й те, що поки кожний, хто заразився на ВІЛ-інфекцію, приречений: він загине не пізніше ніж через 10—12 років після зараження, а значна частина інфікованих — і раніше.

Дані, що періодично наводяться в офіційній статистиці про кількість виявлених інфікованих та хворих на СНІД, являють собою лише верхівку айсберга. Зараз можна говорити про пандемію СНІДу на земній кулі.

В деяких країнах Африки склалась катастрофічна ситуація: щороку вірус уражує майже 2% населення. Відносно частіше, ніж в інших регіонах, інфікуються діти. У ряді районів Кенії та Уганди частота ВІЛ-інфікованих досягає 70%. Вже трапляються невеликі села, жителі яких майже вимерли від СНІДу. Весь світ облетів знімок, на якому фотоапарат зафіксував траурну процесію з декількох родичів, які приїхали в село, щоб провести на цвинтар останнього жителя - жертву СНІДу. За тієї ж причини різко скоротилось виробництво на деяких підприємствах. У розповсюдженні ВІЛ-інфекції в Африці безперечно велику роль зіграли урбанізація і проституція. В деяких країнах інфікованими виявилось до 80% повій.

За орієнтовними оцінками ВООЗ 50 мільйонів людей у світі живуть з ВІЛ/СНІДом, 25 млн. вже померли.

Незважаючи на активну працю вчених усіх країн, поки вдалося домогтися лише того, що застосування противірусних препаратів подовжує життя хворому на 1—2 роки, але смерть усе ж неминуча. Марні поки й спроби створити вакцину проти ВІЛ, що пов’язано зі швидкою мінливістю вірусу.

Лікування хворих на ВІЛ/СНІД потребує великих матеріальних витрат (лікування одного хворого коштує державі від 5 до 20 тис. доларів США на рік), що важким тягарем лягає на бюджет будь-якої країни.

Особливу проблему СНІД становить у наш час ще й тому, що різко збільшується чисельність ін'єкційних наркоманів у всьому світі (йдеться навіть про епідемію наркоманії), а наркомани — нині більш значуща, ніж гомосексуалісти, група ризику зараження ВІЛ.
 1. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ (з вказівкою рівня засвоєння, що планується) :


2.1. Студент повинен мати уявлення (ознайомитися): а-1


 • мати загальне уявлення про місце ВІЛ-інфекції та СНІДу в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення, науковий внесок вітчизняних вчених, в історію наукових досліджень у цій галузі;

 • ознайомитися зі статистичними даними щодо поширеності, захворюваності, летальності при ВІЛ-інфекції на сьогоднішній день2.2. Студент повинен знати (α-2):
- етіологію ВІЛ-інфекції;

- епідеміологію ВІЛ-інфекції;

- патогенез ВІЛ-інфекції;

- сучасну класифікацію ВІЛ/СНІДу;

- клінічні особливості кожної стадії ВІЛ-інфекції;

- алгоритм обстеження при підозрі на ВІЛ-інфекцію;

- методи специфічної діагностики, скринінгову специфічну діагностику ВІЛ-інфекції;

- основні напрями лікування ВІЛ–інфекції (антиретровірусна терапія, лікування вторинних захворювань);

- критерії ефективності терапії за даними полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР);

- проведення диференційного діагнозу;

- складання плану лікування хворого;

- епідемічний нагляд за вогнищем ВІЛ-інфекції;

- протиепідемічні заходи при ВІЛ-інфекції;

- основні положення щодо консультування, діагностики і лікування ВІЛ-інфекції згідно із нормативними документами МОЗ України: протоколом МОЗ від 2006 р. “Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію”, наказом МОЗ №658 від 04.10.2006 р.;

- принципи профілактики ВІЛ-інфекції;

- оформлення медичної документації.2.3. Студент повинен вміти (α-3):
- зібрати анамнез захворювання та епідеміологічний анамнез у хворого;

- поставити попередній діагноз “ВІЛ-інфекція”;

- провести передтестове консультування хворого;

- згідно із діючими правовими положеннями, регламентованими МОЗ (обов’язкова згода хворого, право пацієнта відмовитись від обстеження та ін.) призначити специфічне обстеження на ВІЛ-інфекцію за клінічними і/або епідеміологічними показаннями;

- провести післятестове консультування незалежно від результату специфічного обстеження на ВІЛ-інфекцію;

- визначити стадію ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- провести клініко-лабораторну діагностику ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- обґрунтувати і оформити розгорнутий клінічний діагноз згідно з сучасною класифікацією;

- скласти схему диференційного діагнозу на стадії первинних клінічних проявів (гострого ретровірусного синдрому) з інфекційним мононуклеозом, кором, краснухою грипом;

- при лабораторному підтвердженні діагнозу направити хворого у територіальний спеціалізований центр для подальшого обстеження, нагляду і лікування;

- призначити диференційоване лікування залежно від стадії перебігу ВІЛ-інфекції, виписати рецепти основних препаратів;

- призначити патогенетичне лікування супровідних захворювань;

- визначити правила виписки реконвалесцентів;

- провести екстрену профілактику інфікування вірусом імунодефіциту при виникненні професійної аварії;

- визначити тактику інфекціоніста КІЗу на різних етапах спостереження.

2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних студентів): а-4
Розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел; залучати студентів до роботи у студентському науковому гуртку кафедри; запропонувати теми для УДРС та НДРС з найбільш актуальних питань.

3. Виховні цілі (цілі розвитку особистості):


 • Розвинути деонтологічні уявлення в процесі вивчення теми. Вміти дотримуватись правил поведінки біля ліжка хворого, принципів лікарської деонтології. Оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з хворим та його родиною;

 • Розвинути уявлення про вплив соціально-гігієнічних факторів на поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу;

 • На матеріалі теми розвивати відчуття відповідальності за своєчасність та правильність професійних дій.

4. Міждисциплінарна інтеграція:


Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Будову і властивості ретровірусів. Методики молекулярно-біологічної, серологічного, вірусологічного методів дослідження

Застосувати та інтерпретувати дані спцифічних методів дослідження

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (загальний аналіз крові, сечі тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Механізм порушення функції органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушенні функції органів і систем різного генезу.

Епідеміологія

Епідпроцес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі) при ВІЛ-інфекції, поширеність патології в Україні і в світі

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи у вогнищі інфекції

Імунологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі. Особливості функціонування лімфоцитів у нормі та патології

Аналізувати нормальні та патологічні імунограми.

Оцінити показники Т-клітинного імунодефіцитного стануПропедевтика внутрішніх

хвороб


Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Збирати скарги, анамнез, володіти методами об'єктивного обстеження хворого та додатковими методами дослідження. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику і фармакодинаміку, побічні дії противірусних, протибактерійних, протигрибкових, протипаразитарних препаратів.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, стадії хвороби, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти необхідних препаратів.

Дерматологія

Первинні та вторинні висипні елементи

Проводити диференційний діагноз між екзантемами при ВІЛ-інфекції та іншими дерматозами

Соціальна гігієна та ООЗ

Методики підвищення санітарної культури населення

Здійснювати санітарно-освітню роботу

Онкологія

Клінічну картину онкологічної патологію у хворих на ВІЛ-інфекцію. Обстеження хворих з онкологічною патологією.


Проводити диференційний діагноз між персистуючою лімфаденопатією та лейкозами. Виявляти онкологічну патологію у хворих на СНІД.

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних ознак та особливості перебігу, лабораторну діагностику, можливі ускладнення ВІЛ-інфеції. Принципи профілактики та лікування.

Проводити диференціальну діагностику ВІЛ-інфеції з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати ВІЛ-інфекцію; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. При необхідності призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на до госпітальному етапі
 1. Зміст теми заняття.

5.1. Тези:

 1. Етіологія ВІЛ-інфекції.

 2. Епідеміологія ВІЛ-інфекції, СНІДу на сучасному етапі.

 3. Основні ланки патогенезу хвороби.

 4. Клінічна характеристика, особливості сучасного перебігу ВІЛ-інфекції, СНІДу.

 5. Лабораторна діагностика. Можливості ранньої діагностики.

 6. Лікування хворих на ВІЛ-інфекцію. Критерії призначення антиретровірусної терапії.

 7. Правила виписки зі стаціонару, диспансеризація ВІЛ-інфікованих.

 8. Принципи профілактики.

В кінці заняття доцільно виділити ряд невирішених проблем, їх міждисциплінарне значення, підкреслити важливість позааудиторної підготовки студентів, користь самостійного інформаційного пошуку відповідей на питання, що виникли протягом практичного заняття.


5.2. Структурно-логічна схема змісту теми заняття.


ВІЛ-інфекція
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка