Методичні рекомендації для викладачів з проведення лекцій для лікарів-інтернів спеціальності «інфекційні хвороби»
Сторінка14/18
Дата конвертації14.04.2016
Розмір4.05 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Програма інтенсивної терапії


1 Етіотропна терапія

2 Патогенетична терапія


Таблиця 2

Програма інтенсивної терапії

Назва препарату

Показання
до приз­начення

Спосіб і кількість вве­дення

Критерій ефективності

Реополіглюкін, реоглюман, альбумін 25%, концентрована плазма

Інтоксикація, шок

Загальний обсяг інфузії у ді­тей 70-100 мл/кг, у дорос-лих- у межах 2,0-3,0 л/добу. При досягненні систолічно­го АТ 80-90, а діастолічного 50-60 мм рт.ст. необхідно змінити швидкість введен­ня рідини під контролем го-динного діурезу

Нормалізація АТ, пульсу, зни­ження інток­си­ка­ції

Манітол

Набряк мозку

Внутрішньовенно,
0,5-1 мг/кг у вигляді 10% розчину

Збільшення діу­резу, змен­шен­ня

симптомівЛазикс 2%
До 200-300 мг дорослому, 3-5 мг/кг на добу дітям

набряку мозку

Еуфілін 2,4%
Внутрішньовенно 2,4% роз­чин 10,0 (дітям 0,1мл/кг)
Дексаметазон

Набряк мозку, шок

Спочатку внутрішньовенно 8-12 мг, потім по 4-8 мг кожні 6 годин внутрішньо­м’язово (дітям до 1 року
1 мг/кг)

Покращання стану, стабі­ліза­ція АТ

Преднізолон
До 250 мг/добу в/в, в/м
Глюкозо-калієва суміш - 1,5 г калію хлориду на 250 мл 10% р-ну глюкози

Електролітні порушення

Внутрішньовенно 250 мл

Покращання гемодинаміки

Трисамін

Електролітні порушення, інтоксикація, ацидоз

Внутрішньовенно 3,66% роз­чин 120 крапель за хви­лину максимальна доза
50 мл/кг/добу

Покращання стану

Літична суміш (аміназин 2,5%-2,0, димедрол 1% - 2,0, новокаїн 0,5% - 4,0)

Збудження, судоми

Внутрішньовенно 3-4 рази на добу

Зникнення судом

Натрію оксибутират 20%

Збудження, судоми, гіпок­сичний набряк мозку

20% р-н до 100-150 мг/кг маси на добу внутрішньо­венно помірно на 10% р-ні глюкози

Зникнення су­дом, зменшення гіпоксії

Седуксен 0,5%
До 50-100 мг/кг на добу внут­рішньо­венно
(10-30 мг/кг дітям)Зникнення судом

Продовження таблиці 2

Дроперидол

Збудження, судоми

0,25% розчин 10мл внут­ріш­ньовенно
Натрію тіопентал Гексенал 2% р-н

При відсутності ефекту від вве­дених раніше препаратів при судомах

0,5-1г (1% р-н) в/в
1г (2% р-н) в/в
Лобеліну гідрохлорид 1%

Для стимуляції дихального центру

Стадія субкомпенсації -
0,5 мл; стадія декомпенса-ції - 1мл в/в, в/м

Нормалізація функції дихання

Продовження судом під час такої терапії є показанням до переведення хворих із ШВЛ з тотальною міорелаксацією в напрямі помірної гіпервентиляції під контролем кислотно-лужного стану.

Стадія декомпенсації - інтубація, ШВЛ, ендолюмбально 40-60 мл ізотонічного розчину натрію хлориду.
7 Контрольні запитання:

1 Інфекційні процеси, які можуть призвести до церебральної гіпертензії та набряку-набухання головного мозку.

2 Що таке – набряк головного мозку та його патоморфологічна сутність?

3 Що таке – набухання головного мозку, які морфологічні зміни при цьому відбуваються?

4 Що розуміють під симптоматичними проявами набряку-набухання головного мозку?

5 Які принципи діють стасовно лікування хворих з церебральною гіпертензією?


8 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т. 3. – С. 650–690.

2. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб: Навч. посібник. - Суми, СумДУ, 2000. - 157 с.

3. Болезни нервной системы / Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана: В 2 т. – Москва, Медицина, 2001. – Т. 1. - С. 129-137.

4. Ляпидевский С.С. Невропатология. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 255-290.

5. Грубляк В.Т., Грубляк В.В. Нервові хвороби. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – С. 191–201, 221–265.

6. Невідкладна допомога / За ред. Ф.С. Глумчера, В.Ф. Москаленка. – К.: Медицина, 2006. – С. 32–51, 284-286.

7. Сумин С.А. Неотложные состояния. – М.: ООО МИА, 2002. – С. 393-398, 621-644.

8. Мельник Г.В. Неотложные состояния при инфекционных болезнях. - Краснодар, Советская Кубань, 2002. - С. 162-175.

9. Зубин Г.М. Ковеленов А.Ю. Основы интенсивной терапии инфекционных больных // Избранные вопросы терапии инфекционных больных: руководство для врачей / Под общ. ред. Ю.В. Лобзина. - СПб.: “Фолиант”, 2005. - С. 92-108.

10. Нервові хвороби / За ред. С.М. Віничука, Є.Г. Дубенка.- К.: Здоров’я, 2001. – С. 155-206, 325-398.

11. Чепкий Л.П. Анестезіологія та інтенсивна терапія. – К.: Вища школа, 2003. - С. 276-283.


9 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями.Тема. ПРІОНОВІ ІНФЕКЦІЇ
1 Кількість годин - 2.
2 Актуальність теми: пріони являють собою безпрецедентний клас інфекційних агентів. Пріони не містять нуклеїнових кислот і, отже, відрізняються від усіх відомих мікроорганізмів, таких як бактерії, грибки, віруси та вірусоподібні частинки. Після багаторазових пасажів у культурі було доведено, що патогенні пріон-протеїни, здатні до трансмісії, є мутантами клітинної ізоформи нормального пріона протеїну. Дотепер встановлено 18 різноманітних мутацій гена РrР людини, які пов'язані з різноманітними пріоновими хворобами.
3 Навчальна мета: висвітлити основи етіології та епідеміології, класифікацію, патогенез, клінічні прояви захворювання, лабораторну діагностику, принципи лікування, профілактичні заходи.
4 Матеріали та оснащення: план-конспект лекції, мультимедійне та комп’ютерне устаткування, архівні та теперішні історії хвороб, виписки з них.
5 Організаційна структура лекціїп/п

Основні етапи лекції

Тривалість

(хв)

1

Підготовчий етап:

 1. Організація лекції.

Функція – налаштування на продуктивну працю, усунення відволікаючих факторів.

Зміст – привітання, облік присутніх,

запитання щодо готовності до співпраці.


 1. Постановка навчальної мети.

Функція – конкретизація майбутньої роботи.

Зміст – доведення до групи навчальної мети5

2

Основний етап

 • визначення хвороби;

 • етіологія пріонових інфекцій;

 • епідеміологія;

 • патогенез;

 • класифікація пріонових інфекцій;

 • основні клінічні симптоми хвороб (підгострий склерозуючий пан енцефаліт, прогресуюча багатоочагова лейкоенцефалопатія, куру, скрепі, коров’ячий сказ, фатальне сімейне безсоння, новий варіант хвороби Крейцфельдта-Якоба);

 • протиепідемічні заходи

65

3

Заключний етап:

 1. Контроль рівня професійних знань.

Функція – визначення рівня засвоєних знань.

Зміст – індивідуальний контроль. 1. Підведення підсумків лекції.

Функція – розкриття змісту помилок.

Зміст – аналіз типових помилок. 1. Домашнє завдання з переліком

тематичної і навчальної літератури.

Функція – довести напрям самостійної роботи.

Зміст – тема наступної лекції, рекомендована до нього література


10


6 Реферат (тези) лекції за планом

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка