Методичні рекомендації до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів „
Скачати 349.47 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації17.04.2016
Розмір349.47 Kb.
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ І ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

Методичні рекомендації

до практичних занять

тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів

Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим”


за спеціальністю 7.110101 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

напряму підготовки 1101 “МЕДИЦИНА”


освітнього рівня - повна вища освіта

кваліфікації 2221.2 “ЛІКАР”


СУМИ

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до практичних занять тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим” / Укладачі: М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 40 с.

Кафедра інфекційних хвороб і епідеміології

ЗМІСТ
Кабінет інфекційних захворювань, його функції ……………

4

Принципи діагностики інфекційних хвороб………………..

5

Медикаментозна хвороба і дисбактеріоз..……………………..

7

Особливості обстеження, діагностики і лікування хворих на гострі кишкові інфекції та інвазії …………………………….

8

Черевний тиф. Паратифи А і В…………………………………….

9

Сальмонельоз …………….…………………………………………….

11

Харчові токсикоінфекції. Ботулізм ..…………………………….

13

Шигельоз ..…..……………………………………………….

14

Гельмінтози …………………………………………………..

16

Гострі респіраторні вірусні інфекції………………………..

18

“Дитячі” крапельні інфекції (кір, краснуха, вітряна віспа, скарлатина, кашлюк) .……………………………………….

19

Дифтерія .……………………………………………………….

21

Ангіни. Інфекційний мононуклеоз ……………..…………..

22

Герпетична інфекція…………………………………………

23

Менінгококова інфекція ..……………………………………

25

Етіологія, епідеміологія і морфогенез вірусних гепатитів...

27

Клініка вірусних гепатитів.………………………………………….

28

Хронічні гепатити та цироз печінки...….………………………..

30

Лікування вірусних гепатитів..……………………………………..

32

Карантинні й особливо небезпечні та зоонозні інфекції......

34

Малярія………….………………………………………………………

36


ВІЛ-інфекція, СНІД………………………………………….

37


Тема: Кабінет інфекційних захворювань, його функції
Кількість годин – 4.

Навчальна мета заняття: навчитися розпізнавати і обґрунтовувати діагноз, збирати й оцінювати епіданамнез, призначати обстеження, розпізнавати виникнення ускладнень і небажаних наслідків, знати характер морфологічних змін у різних органах, вміти провести диференційну діагностику інфекційних хвороб.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

- основи законодавства про охорону здоров'я населення України, що визначають діяльність установ охорони здоров'я;

- основні документи, що визначають діяльність лікаря-інфекціоніста;

- організацію і проведення санітарно-освітньої роботи і гігієнічного виховання населення;

- класифікації інфекційних хвороб;

- закономірності розвитку інфекційного процесу, циклічність, гострі і хронічні форми інфекційних хвороб, неспецифічні механізми захисту, механізми імунітету та алергії, вікові особливості, еволюцію інфекційних хвороб і зміну структури захворювань на даний час;

- поняття про епідемічний процес, його особливості , ланки.

Уміти:


 • збирати анамнез захворювання;

 • збирати направлений епіданамнез;

 • проводити огляд хворого;

 • визначати основні клінічні симптоми і синдроми при інфекційних хворобах: типи гарячок, екзантеми, аденопатії, інтоксикаційний, гепатолієнальний, діарейний, респіраторний, менінгеальний, судомний, суглобовий, жовтяничний синдроми;

 • обґрунтовувати попередній діагноз інфекційного захворювання;

- застосовувати лабораторну діагностику для підтвердження діагнозу: бактеріологічну, вірусологічну, паразитологічну, серологічну, експрес-діагностику, методи імунофлюоресценції, імуноферментного та радіоімунного аналізів;

 • оцінювати результати лабораторного обстеження;

 • застосовувати інструментальні методи діагностики: ендоскопію, рентгенологічну, радіологічну, комп'ютерну томографію, УЗ-діагностику, термографію;

- оформлювати необхідну документацію, регламентовану відповідними положеннями: заповнювати історію хвороби, екстрене повідомлення про виявлення інфекційного хворого;

- проводити диференційну діагностику, обґрунтовувати клінічний діагноз та визначати тактику ведення хворого.Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

4. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення структури КІЗу.Тема: Принципи діагностики інфекційних хвороб
Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися визначати симптоми та основні клініко-лабораторні синдроми інфекційних захворювань; ознайомити з клінічними класифікаціями інфекційних захворювань; ознайомити з алгоритмом діагностики інфекційних хвороб, особливостями збору скарг, анамнезу, проведених фізикальних і лабораторних методів обстеження в інфекційних хворих; навчити складати план лікувальних заходів, визначити об’єм і характер медикаментозної терапії, що призначається хворому.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 • визначення поняття «інфекційні хвороби»;

 • етіологію, епідеміологію інфекційних хвороб;

 • клініко-епідеміологічну класифікацію інфекційних хвороб;

 • тактику ведення диспансеризації інфекційних хворих;

 • санітарно-гігієнічні заходи та профілактику інфекційних захворювань.

Уміти:

 • збирати анамнез захворювання;

 • застосовувати лабораторні та специфічні методи дослідження;

 • призначити біохімічні та інструментальні методи діагностики;

 • визначити показання для госпіталізації інфекційних хворих;

 • призначити етіотропну терапію в клініці інфекційних хвороб.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

4. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних принципів діагностики інфекційних хвороб в умовах поліклініки.Тема: Медикаментозна хвороба і дисбактеріоз
Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися розпізнавати та діагностувати хворобу, призначати обстеження, розпізнавати та попереджати виникнення ускладнень, небажаних наслідків.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

- визначення хвороби;

- етіологію медикаментозної хвороби;

- патогенез;

- класифікацію клінічних форм медикаментозної хвороби ;

- клінічну картину різних форм медикаментозної хвороби;

- ускладнення;

- диференційний діагноз з іншими інфекційними хворобами;

- лікування.

Уміти:

- збирати анамнез хвороби;

- збирати алергологічний анамнез;

- здійснювати клінічне обстеження;

- складати план лікування та невідкладної допомоги.

Рекомендована література

1. Андрейчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 372 с.

2. Дисбактериоз кишечника (клиника, диагностика, лечение): Руководство для врачей / Ю.В. Лобзин и др. – СПб.: ФОЛИАНТ, 2006. – 256 с.

3. Москалев А.В., Сбойчаков В.Б. Инфекционная иммунология: Учебное пособие. – СПб.: ФОЛИАНТ, 2006. – 172 с.Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до діагностики дисбактеріозу.Тема: Особливості обстеження, діагностики і лікування хворих на гострі кишкові інфекції та інвазії
Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: ознайомити лікаря з сучасними принципами діагностики, диференційної діагностики на ранніх стадіях захворювання та лікування ГКІ, кишкових інвазій залежно від етіології збудника, клініко-епідеміологічних особливостей захворювання, профілактики даних хвороб.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

- етіологію, епідеміологічні особливості, класифікацію ГКІ;

- механізми патогенезу ГКІ залежно від етіології захворювання;

- клінічну картину ГКІ;

- діагностику, диференційну діагностику ГКІ;

- сучасні принципи лікування ГКІ;

- етіологію, класифікацію, епідеміологічні особливості кишкових інвазій.

Уміти:


 • збирати епіданамнез захворювання;

 • проводити огляд хворого;

 • обґрунтовувати діагноз;

 • складати план обстеження і лікування;

 • здійснювати необхідні профілактичні заходи;

 • проводити санітарно-освітню роботу;

 • здійснювати диспансерне спостереження.

Рекомендована література

1. Андрейчин М.А. Шигельоз. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 362 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З. Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до регідратаційної терапії при ГКІ.Тема: Черевний тиф. Паратифи А і В
Кількість годин – 4.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати черевний тиф, паратифи А, В, лабораторно підтверджувати діагноз, призначати лікування та організовувати протиепідемічні заходи.
У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологію тифо-паратифозних захворювань;

 • епідеміологію;

 • патогенез;

 • класифікацію;

 • клінічну картину;

 • ускладнення;

 • диференційний діагноз із гострими респіраторними інфекціями, лептоспірозом, малярією, Ку-гарячкою, бруцельозом, інфекційним мононуклеозом, сепсисом, висипним тифом;

 • лабораторну діагностику;

 • лікування;

 • протиепідемічні заходи;

 • правила виписування реконвалесцентів.

Уміти:

 • збирати анамнез хвороби;

 • збирати епіданамнез;

 • ставити та підтверджувати діагноз;

 • здійснювати клінічне обстеження;

 • складати план обстеження і лікування;

 • здійснювати необхідні профілактичні заходи;

 • проводити санітарно-освітню роботу;

 • оформлювати необхідну документацію, регламентовану відповідними положеннями;

 • здійснювати диспансерне спостереження.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до проведення протиепідемічних заходів при тифо-паратифозних захворюваннях.Тема: Сальмонельоз
Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати сальмонельоз на ранній стадії з урахуванням епідеміологічних та клініко-лабораторних даних, засвоїти методи лікування та профілактичні заходи.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологію та епідеміологію захворювання;

 • патогенез;

 • класифікацію;

 • клінічні прояви хвороби;

 • диференційну діагностику сальмонельозу з шигельозом, холерою, ХТІ, тифо-паратифозними захворюваннями, сепсисом, тромбозом мезентеріальних судин;

 • лабораторну діагностику;

 • принципи лікування;

 • можливі ускладнення хвороби;

 • протиепідемічні заходи;

 • показання до госпіталізації;

 • правила виписування реконвалесцентів;

 • профілактичні заходи;

 • методику диспансеризації.

Уміти:

 • збирати анамнез захворювання;

 • збирати направлений епіданамнез;

 • проводити огляд хворого;

 • обґрунтовувати клінічний діагноз;

 • брати матеріал для дослідження (блювотиння, промивні води шлунка, випорожнення та кров);

 • складати план обстеження і лікування;

 • визначати необхідність госпіталізації чи можливість лікування вдома;

 • здійснювати необхідні профілактичні заходи;

 • проводити санітарно-освітню роботу;

 • оформлювати необхідну документацію, регламентовану відповідними положеннями;

 • здійснювати диспансерне спостереження.

Рекомендована література

 1. Акимкин В.Г., Покровский В.И. Нозокоминальный сальмонеллез взрослых. – М.: Издательство РАМН, 2002. –136 с.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

 3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

 4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

 5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

 6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

 7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до профілактики нозокомінального сальмонельозу.Тема: Харчові токсикоінфекції. Ботулізм
Кількість годин – 4.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати на ранніх стадіях харчові токсикоінфекції, ботулізм, лабораторно підтверджувати діагноз, призначати ефективне лікування та організовувати профілактичні заходи.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологію та епідеміологію;

 • класифікацію;

 • клінічні прояви хвороби;

 • лабораторну діагностику;

 • методи лікування;

 • профілактичні заходи.

Уміти:

 • збирати анамнез захворювання, епіданамнез;

 • проводити огляд хворого;

 • складати план обстеження хворого;

 • збирати матеріали для лабораторного дослідження;

 • оцінювати результати лабораторних досліджень;

 • обґрунтовувати клінічний діагноз;

 • складати план лікування та профілактичних заходів.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2000. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних методів діагностики ботулізму.Тема: Шигельоз
Кількість годин – 2.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати шигельоз на ранніх стадіях захворювання, враховуючи епідеміологічні та клініко-лабораторні дані, засвоїти методи лікування цієї хвороби, профілактику, а також принципи диспансерного спостереження.
У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • історичні дані;

 • етіологію та епідеміологію;

 • патогенез та патоморфологію;

 • класифікацію;

 • клінічну картину;

 • диференційний діагноз із холерою, харчовими токсикоінфекціями, сальмонельозом;

 • лабораторну діагностику;

 • принципи лікування;

- профілактичні та протиепідемічні заходи.

Уміти:

 • збирати анамнез захворювання, епіданамнез;

 • проводити огляд хворого;

 • виявляти симптоми хвороби;

 • формулювати діагноз;

 • призначати лабораторне обстеження;

 • забирати кров для серологічного дослідження;

 • забирати кал для бактеріологічного дослідження;

 • проводити ректороманоскопію;

 • складати план протиепідемічних заходів;

 • призначати лікування;

 • проводити диспансерне спостереження.

Рекомендована література

1. Андрейчин М.А. Шигельоз. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2001. – 362 с.

2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2000. - Т.1. – 856 с.

3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

6. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

7. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. – Інфекційні хвороби: тестові завдання: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Суми: Вид-во СумДУ, 2002. – 236 с.

8. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення показань та протипоказань до проведення ректороманоскопії.Тема: Гельмінтози
Кількість годин – 4.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати гельмінтози, лабораторно підтверджувати діагноз, призначати лікування.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

- етіологію найбільш поширених гельмінтозів та їх класифікацію;

- основні ланки патогенезу при ентеробіозі, трихінельозі, стронгілоїдозі, анкілостомідозі, трихоцефальозі, теніїдозі, цистицеркозі, теніаринхозі, дифілоботріозі, гіменолепідозі, ехінококозі;

- клінічні прояви вищеназваних гельмінтозів;

- діагностику гельмінтозів;

- основні методи дегельмінтезації.Уміти:

- збирати анамнез та епіданамнез;

- оглядати хворого;

- ставити та підтверджувати діагноз;

- призначати лікування;

- складати план профілактичних заходів.Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних антипаразитарних препаратів.

Тема: Гострі респіраторні вірусні інфекції
Кількість годин – 6.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати захворювання на ранніх стадіях з урахуванням епідеміологічних та клініко-лабораторних даних, засвоїти методи лікування цих захворювань і протиепідемічні заходи.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

- визначення хвороби;

- етіологію та епідеміологію;

- класифікацію;

- клінічні прояви захворювань та їх особливості;

- лабораторну діагностику;

- принципи лікування ;

- профілактичні та протиепідемічні заходи.Уміти:

- збирати анамнез захворювання та епіданамнез;

- проводити огляд хворого;

- виявляти основні симптоми та синдроми захворювань;

- ставити та підтверджувати діагноз;

- призначати лікування з урахуванням віку та тяжкості хвороби;

- складати план протиепідемічних заходів;

- проводити профілактику захворювань;

- здійснювати диспансерний нагляд.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації /М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до призначення антибактеріальних препаратів при ГРВІ.Тема: “Дитячі” крапельні інфекції (кір, краснуха, вітряна віспа, скарлатина, кашлюк)
Кількість годин – 6.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати хворобу на ранніх стадіях захворювання, виявляти клінічні ознаки, проводити диференційний діагноз, попереджувати її виникнення, складати план лікувальних заходів.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

- етіологію “дитячих” крапельних інфекцій;

- епідеміологію “дитячих” крапельних інфекцій;

- клініку та особливості перебігу вітряної віспи, скарлатини, кашлюка, краснухи та кору у дорослих;

- диференційну діагностику екзантем при цих інфекціях;

- ускладнення “дитячих” крапельних інфекцій у дорослих та їх попередження;

- особливості лікування “дитячих” крапельних інфекцій у дорослих;

- протиепідемічні заходи в осередку;

- правила виписування реконвалесцентів із стаціонару;

- диспансерне спостереження за реконвалесцентами.Уміти:

- проводити огляд хворого;

- збирати анамнез захворювання та епіданамнез;

- забирати матеріали для дослідження;

- формулювати діагноз;

- призначати лікування;

- складати план профілактичних заходів.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

6. Колеснікова І.П. Епідеміологічний нагляд за кором: Методичні рекомендації. – Київ: Укр. центр науково-метод. інформації та пат. – ліценз. роботи, 2005.

7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до диспансерного спостереження за реконвалесцентами.Тема: Дифтерія
Кількість годин – 4.

Навчальна мета заняття: навчитися ставити діагноз різних клінічних форм дифтерії ротоглотки, гортані та рідкісних форм; забирати матеріал для лабораторного підтвердження хвороби; призначати специфічну терапію, проводити протиепідемічні заходи.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологію хвороби;

 • епідеміологію та патогенез дифтерії;

 • класифікацію та клінічні прояви різних клінічних форм;

 • діагностику дифтерії;

 • принципи лікування;

 • профілактику.

Уміти:

 • збирати анамнез хвороби, епіданамнез;

 • проводити огляд хворого;

 • забирати матеріал для лабораторного дослідження;

 • обґрунтовувати діагноз;

 • проводити диференційний діагноз;

 • складати план лікування та профілактичних заходів.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації /М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до диспансерного спостереження за реконвалесцентами.Тема: Ангіни. Інфекційний мононуклеоз
Кількість годин – 6.

Навчальні цілі заняття: навчитися діагностувати хворобу, лабораторно підтверджувати діагноз, засвоїти методи лікування та протиепідемічні заходи.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологію;

 • епідеміологію хвороби;

 • клінічну класифікацію;

 • провідні симптоми різних клінічних форм захворювання;

 • диференційний діагноз;

 • ускладнення ангін;

 • принципи лікування;

 • профілактичні заходи.

Уміти:

- збирати анамнез та епіданамнез;

- ставити та підтверджувати діагноз;

- призначати лікування;

- складати план профілактичних заходів.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

5. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.

Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до диспансерного спостереження за реконвалесцентами.Тема: Герпетична інфекція
Кількість годин – 4.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати хворобу, складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів, проводити диференційний діагноз, призначати заходи щодо попередження рецидивів.

У результаті самостійної роботи лікар повинен знати:

- захворювання, що викликані вірусами групи герпесу;

- етіологію та епідеміологію простого герпесу;

- етіологію та епідеміологію оперізувального герпесу;

- патогенез простого герпесу;

- патогенез оперізувального герпесу;

- основні клінічні симптоми та синдроми при захворюваннях, які викликані вірусами групи герпесу;

- методи лабораторної діагностики;

- диференційний діагноз захворювань, викликаних вірусами групи герпесу;

- основні принципи та методи лікування цих хвороб;

- правила виписування реконвалесцентів зі стаціонару;

- протиепідемічні заходи в епідосередку;

- диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

Уміти:

- проводити огляд хворого;

- збирати анамнез захворювання та епіданамнез;

- забирати матеріали для дослідження;

- формулювати діагноз;

- призначати лікування;

- складати план профілактичних заходів.

Рекомендована література

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2001. - Т.1. – 856 с.

2. Герпесвирусные инфекции человека: Руководство / В.А. Саков, Е.И. Архипова, Д.В. Саков. – СПб.: СпецЛит, 2006. – 303 с.

3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. – 233 с.

4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 205 с.

5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 500 с.

6. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 175 с.

7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 959 с.Робота слухачів з теми поза розкладом циклу:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до лікування рецидивуючої герпетичної інфекції.Тема: Менінгококова інфекція
Кількість годин – 4.

Навчальна мета заняття: навчитися діагностувати хворобу, лабораторно підтверджувати діагноз, призначати лікування, організовувати профілактичні та протиепідемічні заходи, ознайомитися з технікою спинномозкової пункції.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка