Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
Сторінка8/16
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.44 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

2.7.Атестація робочих та учбових місць на підприємствах і в навчальних закладах


В контексті соціальної політики держави атестація робочих місць за умовами праці має важливе значення. Дійсно, наявність шкідливих та небезпечних умов праці на робочих місцях порушує внутрішню рівновагу організму, що може викликати серйозну небезпеку для здоров’я та життя працівника. Інвалідність, яка сталася в результаті професійних захворювань, найчастіше пов’язана з довготривалим періодом впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів і може проявитися навіть після закінчення трудової діяльності.

На виникнення професійних захворювань впливають професійні ризики, які виникають через наступні причини: • невідповідний технічний захист робочого місця від впливу хімічних, фізичних ї біологічних факторів та недостатню герметизацію технологічних процесів;

 • відсутність захисного одягу та відповідного обладнання, які повинні захищати робітника від травм;

 • відсутність належного контролю з боку служб охорони праці та керівництва підприємства з питань створення необхідних гігієнічних умов праці;

 • наявність факторів, пов’язаних із характером виконуваних робіт, таких як однотипні рухи, вимушена робоча поза, вплив на нервові клітини, надмірне фізичне навантаження, яке діє на м’язи та опорно-рушійну систему.

Саме на зниження професійних ризиків і повинен бути спрямований комплекс заходів, поєднаних поняттям атестація робочих місць за умовами праці.

Під робочим місцем слід розуміти місце, де робітник повинен перебувати або йому необхідно прямувати в зв’язку з його діяльністю і яке прямо або побічно перебуває під контролем роботодавця [24].

Для освітнього закладу існує поняття учбового місця, яке, по аналогії з робочим місцем означає місце, де учень повинен перебувати або куди йому слід прямувати при реалізації навчального процесу в освітньому закладі.

Важливим при атестації є поняття постійного робочого місця, тобто місця, де робітник перебуває більше 50% робочого часу або 2 години безперервно. Якщо робота виконується на різних робочих місцях, то постійним робочим місцем є вся робоча зона.

Під атестацією робочого і учбового робочого місця слід розуміти комплексне обстеження відповідності цих місць вимогам охорони праці, техніці безпеки та гігієнічним нормам з хімічних, фізичних й інших шкідливих факторів виробничого середовища [21].

Структура цілей атестації робочих та учбових місць наведена на рис. 1.Рис. 1. Цілі атестації робочих та учбових місць.

Для досягнення вказаних цілей необхідно вирішити наступні задачі атестації (рис. 2).

Рис. 2. Задачі атестації робочих і учбових місць.

Періодичність атестації робочих місць встановлюється самим підприємством або закладом у колективному договорі, але не ріже одного разу за 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації, закладу.

Для проведення атестації керівник підприємства (закладу) видає наказ про утворення атестаційної комісії, її складу, голови і секретаря, та про їх повноваження.

Процес атестації робочих місць на підприємствах складається з трьох основних етапів:


 • підготовчий;

 • проведення вимірів та оцінок;

 • реалізація результатів атестації.

Підготовчий етап виявляє робочі та учбові місця на наявність шкідливих та небезпечних факторів. Ці фактори виявляються на підставі характеристик технологічного процесу, наявного обладнання, сировини та матеріалів, які використовуються в технологічному процесі, важкості та напруженості виробничого процесу, скарг працівників на умови праці.

В процесі підготовчого етапу аналізуються причини виробничого травматизму, на основі чого виокремлюються найбільш травмонебезпечні ділянки, види діяльності, обладнання. Після цього формується необхідна нормативна та довідникова база, яка буде основою для оформлення та аналізу результатів атестації.

Підготовчий етап закінчується розробкою технічного завдання на атестацію робочого або учбового місця.

Етап проведення вимірів та оцінок включає визначення фактичних значень небезпечних та шкідливих факторів на робочих або учбових місцях, оцінку травмобезпеки робочих місць, оцінку забезпеченості робітників та учнів засобами індивідуального захисту, а також ефективність цих засобів.

Цей етап завершується оформленням протоколів, які відображають фактичні значення небезпечних та шкідливих факторів на робочих місцях, їх травмобезпеку, забезпеченість засобами індивідуального захисту. В протоколах наводяться висновки, в яких зазначається, яким пунктам норм, правил, стандартів не відповідає обстежене робоче (учбове) місце, а також зазначаються посади, прізвища та підписи осіб, які проводили оцінку.

Після оформлення протоколів на кожне робоче місце розробляється «Картка атестації робочого місця за умовами праці».

За відсутністю на робочому (учнівському) місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, а також при виконанні вимог з травмобезпеки та забезпечення робітників засобами індивідуального захисту вважається, що умови праці на даному робочому місці відповідають гігієнічним вимогам та вимогам безпеки. Таке робоче місце визнається атестованим.

За підсумками атестації атестаційна комісія формує пакет документів:


 • протокол атестації робочих місць за умовами праці;

 • карти атестації робочих місць за умовами праці;

 • відомості робочих місць й результатів їх атестації за умовами праці по підрозділам організації або установи;

 • план заходів з покращення та оздоровлення умов праці на підприємствах та установах.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка