Методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в днз; матеріали засідань методичної ради
Сторінка1/7
Дата конвертації25.04.2016
Розмір1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Матеріали методичного кабінету.

 1. Всі нормативні, директивні документи, іиструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних, міських, районних відділів освіти. Методичні кабінети в своїй роботі керують­ся Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», наказами, розпорядженнями, інструктивно-методичними листами, ре­комендаціями, нормативними документами МОН України, управління освіти та науки державної адміністрації, місцевої виконавчої влади, іншими законодавчими актами держави, а також:

 • план роботи закладу;

 • навчальні плани, програми;

 • накази про організацію методичної роботи;

 • методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в ДНЗ;

 • матеріали засідань методичної ради;
  2. Документація методичних обєднань та інших професійних обєднань педагогів (план роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки занять, сценарії свят).

3.Графіки проведення методичних заходів з педагоічними працівниками:
план – розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи;

перспективний план курсової перепідготовки;


матеріали діагностування педагогічних кадрів.

4. Матеріали до атестації педагогчкних кадрів:


заяви;
атестаційні листи за 5 років;

матеріали засідань атестаційної комісії, протоколи;

накази про підсумки атестації.

5. Науково – методична дітература (виставки, картотека).

6. Технічні засоби навчання.

7. Робота з батьками:

Матеріали виховної роботи;

Сценарії свят, розваг;

Графік проведення занять;

Взірці кращих дитячих робіт.

8. Банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій:


 • матеріали впровадження у практику роботи закладу інноваційних педагогічних технологій;

 • матеріали перспективного педагогічного досвіду (виставка);

 • матеріали дослідно – експериментальної діяльності закладу;

 • банк даних про вихователів, які працюють в інноваційному режимі;

 • банк даних про якісний склад педагогічних кадрів;

 • Картотеки:

 • перспективного педагогічного досвіду;

 • нормативних документів про д/освіту;

 • психолого – педагогічної літератури;

 • методичної літератури;

 • педагоічних працівників днз.

9. Аудіо, відеотеки кращих напрацювань.

10. Виставка новинок методичної літератури, перспективного досвіду, впровадження педагогічних технологій.

11. Підшивки інструктивних збірників МОН України, періодичних видань.

12. Куточок педагога: • інформація про річні завдання, їх вирішення;

 • новинки методичної літератури;

 • скринька порад та пропозицій щодо поліпшення роботи ДНЗ;

 • атестаційний куточок;

 • стенд «Готуємо педраду»;

 • куточок молодого педагога;

 • фотостенд «Авторитет педагогічної майстерності»;

 • стенд «Педагогічна панорама».


Зміст напрямів роботи на стендах:

Матеріали річного плану за такими розділами: • інформація про днз (рік, кількість груп, дітей, що пішли до школи, виконання дітоднів, відсоток захворюванності, інформація про працівників днз (освіта, стаж, завдання, нагороди);

 • завдання днз (на поточний рік);

 • наші плани на місяць (підвищення фахового рівня, методично – організаційна робота, керівництво та контроль, господарсько – адміністративна робота);

 • самоосвіта (теми, обрані педагогами для опрацювання);

 • колективні перегляди (тематика, дата проведення, ким буде проведена);

 • виставки, конкурси;

 • педради (перелік на поточний навчальний рік);

 • консультації;

 • Що? Де? Коли? (графіки проведення міських форм методичного навчання);

 • нове в навчанні та вихованні (посилання на методичну, нормативно – правову літературу, журнали);

 • модель організованої підготовки дітей до школи (форми роботи з дітьми, які відвідують і не відвідують днз);

 • дзеркало праці (методичні паспорти педагогів).

Атестаційний куточок передбачає:

 • типове положення про атестацію педпрацівників України;

 • графік атестації на 5 років;

 • наказ про створення атестаційної комісії та про педпрацівників у поточному навчальному році;

 • план засідань атестаційної комісії;

 • взірець написання заяви;

Стенд «Готуємо педраду» вміщує:

 • дата і година педради;

 • порядок денний;

 • рішення попередньої педради;

 • план педради;

 • список літератури з даної теми.

Куточок молодого педагога і Фотостенд «Авторитет педагогічної майстерності» висвітлюють у фотографіях роботу кожного педагога.
Перелік документації дошкільних закладів

згідно з Інструкцією про ділову докумен­тацію

«...2.2.1. План роботи.

План роботи


Понеділок, 3 квітня


Вівторок, 4 квітня


Середа,

5 квітня


Четвер,

6 квітня


П'ятниця,

7 квітня

1

2

3

4

5

1. Перегляд заняття за розкладом у групі № 7

1. Перегляд

ранкового

прийому

дітей


в групі № 3

1. Перегляд роботи музичного керівника в групі № 4

1. Спостере­ження за тру­довою діяль­ністю дітей в групі № 5

1. Перегляд ранкової гім­настики в групах №4,6
2. Індиві­дуальна кон­сультація з вихователем групи № 5 «Прийоми та методи навчання дітей малю­вання»

2. Перегляд роботи ін­структора з фізкультури в групі № 8

2. Групова консульта­ція на тему «Приблизний алгоритм творчого зві­ту педагогів, які атесту­ються»

2. Перегляд заняття в групі № 8

2. Спостере­ження за ігровою діяльністю дітей в групі №8

3. Методична оперативка з педагогами

3. Спостере­ження

за миттям рук дітей у групі № 13. Перегляд заняття за розкладом в групі № 6

3. Спостере­ження за ро­ботою дітей в куточку книги

3. Перегляд занятгя за розкладом у групі № 6

4. Робота

із документа­цією4. Нарада при методис­тові міського методичного центру

4. Перегляд фізкультурної розваги в групі № 7

4. Перегляд музичної роз­ваги в групі №8

4. Підсумкове засідання атестаційної комісії

5. Відвідува­ння МО «Фізкультурні цікавинки» на базі ДНЗ № 1

5. Відвідува­ння бать­ківських зборів у гру-пі№9

5. Робота із документа­цією

5. Нарада при завідувачеві

5. Робота з документа­цією

6. Самоосвіта

6. Робота з періодич­ною пресою

6. Підготовка роздаткових матеріалів до семі­нарського заняття

6. Спостере­ження за самостій­ною ігровою

діяльністю дітей в гру­пі №26. Робота з періодич­ною пресою

7. Колектив­ний перегляд проведення гімнастики пробудження в групі № 6

7. Спостере­ження за проведен­ням рухливих ігор у гру­пі №4

7. Підготовка проекту на­казу

«Про підсум­ки засідання атестаційної комісії»7. Робота за запитом (добір літе­ратури, наоч­ності

для освітньо­го процесу)7. Перегляд музичної розваги в групі № 68. Робота за запитом (добір літе­ратури, наоч­ності

для освітньо­го процесу)8. Випуск

методичного

бюлетеня


8. Робота за запитом (добір літе­ратури, наоч­ності

для освітньо­го процесу)


8. Підготовка матеріалів до педагогіч­ної виставки «Освіта Славутича»
9. Підготовка матеріалів до педагогіч­ної виставки «Освіта Славутича»9. Робота за запитом (добір літера­тури, наоч­ності

для освітньо­го процесу)

 1. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу.

Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу (2.2.2) може містити такі складові в структурних елементах: на перших сторін­ках Щоденника винесіть абревіатуру всіх навчально-виховних моментів, заходів, що їх використовують вихователі протягом дня.

Перелічую деякі з них: самостійна художня діяльність (СХД), трудова діяльність (ТД), праця в природі (ПВП), чергування: в куточку природи (ЧП), по заняттях (43), по їдальні (ЧЇ), робота з батьками (РЗБ), спо­стереження (С), екскурсії (Е), піший перехід (ПП), самообслуговування (СОБ), батьківські збори (БЗ), ігри-драматизації (ІД), самостійна рухова діяльність (СРД), індивідуальна робота з дітьми (ЕР), культурно-гігієнічні навички (КГН), господарсько-побутова праця (ГТЕГГ), свята (С), розваги (Р), ігрова діяльність (ІД), яка буде поділена на рухливі, сюжетно-рольові, будівельні, народні, дидактичні, театралізовані ігри тощо.

Однією із сторінок Ділового щоденника аналізу освітньо-виховної роботи може бути циклограма відвідування режимно-виховних моментів протягом перших чотирьох місяців: вересень, жовтень, листопад, грудень та наступних п'яти, яка містить усі заходи, які ви відвідуватимете протягом навчального року.

Зручність її в тому, що ви розплановуєте відвідування заходів і можете переглянути роботу педагога, зважаючи на всі аспекти на­вчально-виховної роботи. Доцільність повторень у відвідуванні тих чи інших освітньо-виховних заходів визначається лише в тому разі, якщо вихователь, до якого ви прийшли на захід, припускався грубих методичних помилок. Тоді в циклограмі має бути графа «Примітки», в яку ви за потреби вписуєте додаткові відвідування.

Для кожної вікової групи в Щоденнику відводиться сторінка, на якій ви фіксуєте аналіз виконання того чи іншого навчально-виховного або режимного моментів.

На сторінці має бути пам'ятка чи критерії щодо організації освітньо-виховних заходів. Для зручності в роботі подаю кілька орієнтованих пам'яток, за якими можна здійснювати вивчення.Пам'ятка з організації чергування дітей в куточку природи

 1. Місце чергування в режимі дня.

 2. Самостійність сформованих умінь дітей з догляду за квітами, мешканцями куточка.

 3. Виконання виховних та розвивальних завдань, які вихователь ставила перед дітьми.

 4. Рівень стосунків дітей.

 5. Взаємозв'язок з іншими видами діяльності.

 6. Мотивованість цієї роботи.

 7. ОБДЖ: дотримання правил техніки безпеки.

Пам'ятка з організації господарсько-побутової праці дітей

 1. Місце цього виду діяльності в режимі дня.

 2. Рівень інтересу до ГПП.

 3. Співпраця між дітьми та вихователем.

 4. Мотивованість цієї роботи.

 5. Різноманітність використання методів та прийомів при цьому виді роботи.

 6. Дотримання правил техніки безпеки.

Пам'ятка аналізу проведення дидактичної гри

 1. Відповідність дидактичної гри вікові.

 2. Виконання завдання дидактичної гри.

 3. Підготовка дітей до гри.

 4. Роль вихователя у проведенні гри.

 1. Місце гри в режимі дня.

 2. Мотивованість цього виду роботи.

 3. Дотримання правил техніки безпеки.

Пам'ятка щодо організації ігрової діяльності

 1. Добір ігор з урахуванням особливостей дітей та рівня їх роз­витку.

 2. Поступове ускладнення ігор відповідно до зміни обсягу та рівня

знань дітей.

 1. Пояснення дітям правил гри.

 2. Забезпечення активності та зацікавленості всіх дітей.

5. Систематичний контроль і допомога дітям під час гри залежно

від її етапу. 1. Використання прийомів взаємонавчання дітей в іграх.

 2. Роль вихователя в організації ігрової діяльності.

 3. Дозування гри.

За результатами вивчення освітньо-виховного та педагогічного про­цесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Це обов'язкова умова мети ваших відвідувань.

Доречним було б ведення окремого Щоденника для аналізу занять. У ньому ви фіксуєте тези, перебіг заняття, помилки, рекомендації, робите висновки. Важливою є мета, з якою ви йдете на заняття до колеги. Це можуть бути: відповідність програмового матеріалу темі заняття; використання методів та прийомів на занятті; вивчення стилю сто­сунків вихователя із дітьми; вивчення діяльності вихователя-новатора та узагальнення його досвіду тощо.
 1. Книга проведення консультацій.

Книга проведення консультацій (2.2.3) може мати такі складові: дату, тематику, методичні джерела, тези консультації, тип консультації (групова, індивідуальна), прізвище, ім'я, по батькові педагога, місце зберігання консультації (Папка консультацій), для кого консультація готувалася.

Якщо в закладі працюють вузькі спеціалісти (музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівник студії образотворчої діяльності, вчитель-логопед, дефектолог), може вестися окрема книга тематичних консультацій для них, однак, на мою думку, це не обов'язково.
 1. Плани семінарів і семінарів-практикумів.

Плани семінарів та семінарів-практикумів (2.2.4) можуть містити таку інформацію: тему семінару, план проведення, відповідальних, біб­ліографічний список літератури та Методичні рекомендації. Матеріали семінару також можуть бути збережені в номенклатурі цього виду документації.

Доцільність проведення семінарів визначається конкретною потре­бою дошкільного закладу. Матеріали семінару зберігаються в окремих папках чи швидкозшивачах.


...3.2.5. Календарний план роботи на квартал.

Календарний план роботи вихователя-методиста (на квартал)

з січня по березень 200 р.

Розділи

Заходи

Дата прове­дення

Форма уза­гальнення

Відпові­дальний

1

2

3

4

5

Організація підвищення фахової освіти та кваліфікації педагогічних та керівних кадрів


Курси підвищення кваліфікації при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів для категорій:

• вихователів груп ран­


нього віку;

• музичних керівників;

• дефектологів

Січень


Лютий
Березень

Посвідчення про курси підвищення кваліфікації

П.І.Б.

Формування професійної культури педа­гогічних і керівних кад­рів у міжкур-совий період

Семінарське заняття «Системний підхід до організації методичної роботи в ДНЗ»;
МО «Фізкультурні ціка-винки»;
МО «Математична скарбничка»;
МО «Музичний водо­грай».
Засідання педагогічної ради.

I декада
січня

II декада


січня
II декада
березня
III де­када бе­резня

III дека­да січняРекомендації
Рекомендації

Протокол


Протокол

Протокол


П.І.Б.Засідання школи ППД «Навчання дітей за ме­тодикою Є. Є. Шулешка»

І декада березня

Протокол
Експертна оцінка якості та резуль­тативності роботи педаго­гічних праців­ників

Вивчення питання «Стан навчально-вихов­ного процесу в групах раннього віку».

Відвідування батьків­ських зборів у групах №7,4.

Відвідування свят, роз­ваг тощо.

Колективний перегляд заняття «Ознайомлення дітей з декоративно-ужитковим мистецтвом України».

Колективний перегляд музичного заняття


I декада
лютого

II та III

декади лютого

I декада
березня

II декада
березня
II декада березня


Наказ, довідка про підсумки роботи
Протокол

Методичні рекомендації Методичні рекомендації


Методичні рекомендації

П.І.Б.

П.І.Б.


П.І.Б.

П.І.Б.


Організація та проведення представниць­ких педагогіч­них заходів

Місячник дитячої книги.

Тиждень дитячої книги.

Тиждень наставника.
Легкоатлетична спартакіада серед до­шкільних навчальних закладів


Про­тягом місяця

III де­када бе­резня

I декада
лютого

II декада


березня

Інформація
Інформація
Інформація
Протокол

П.І.Б.
П.І.Б.
П.І.Б.
П.І.Б.

Навчально-ме­тодичне кон­сультування педагогічних і керівних працівників освіти

Консультація групова «Соціальна адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ».

І декада лютого

Консультація

П.І.Б.Консультація для інс­трукторів з фізичної культури «Зміцнення здоров'я дошкільників засобами фізичного ви­ховання»

III дека­да січня

Консультація

П.І.Б.

Проведення інформацій­но-довідкової роботи, ство­рення карто­тек, банків педагогічної інформації

Створення банку даних педагогів, які працюють в інноваційному режимі

II, III

декада березняІнформація

П.І.Б.


Організація виставок.

Виставки в методичному кабінеті ДНЗ організуються регулярно. Вони можуть бути епізодичними чи постійно діючими. Постійними виставками є, наприклад, такі: «Передовий досвід — школа майстер­ності!», «Ознайомте дітей з природою» тощо. Постійними є лише назва рубрики, а матеріали і зміст змінюються.

До епізодичних виставок можна зарахувати такі: «Вивчаємо педа­гогічну спадщину», «Готуємося до огляду-конкурсу» тощо.


 • Тематика виставок може бути найрізноманітнішою.

У дошкільному закладі систематично проходять різноманітні тема­тичні виставки, на яких педагоги демонструють свої творчі доробки, авторські матеріали, а саме:

 • «Природа — важливий засіб виховання дошкільнят»;

 • «Іграшки для дихання»;

 • «Нетрадиційне обладнання для проведення фізкультурно-оздо­ровчої роботи»;

«Сенсорні іграшки малят».
Сучасні підходи до організації роботи методичного кабінету.

Робота з батьками — вагома складова змісту його наповнюваності, оскільки вихователь-методист проводить загальні батьківські збори, батьківські збори по групах.

У методичному кабінеті має бути достатня кількість матеріалів щодо роботи з батьками. Його можна розмістити під рубриками: «Поради лікаря», «Обдаровані діти», «Скоро літо». До кожної рубрики мають бути складені рекомендації щодо використання в різних вікових гру­пах, фото.Робота з вихователями. Розміщуючи матеріал методичного ка­бінету, важливо дослухатися до думки вихователів, для яких його і створено. Корисно проаналізувати характер звернень педагогів до вихователя-методиста з приводу тих чи інших матеріалів, які посіб­ники використовуються частіше, а які взагалі не використовувалися, хто з вихователів завжди використовує літературу, посібники, а хто — ні.

Стенди методичног кабінету.

На допомогу педагогам у методичному кабінеті оформлено стенди: • «Інформація для педагогів» (де розміщено головні завдання роботи колективу на поточний навчальний рік; тематику наступної та рішення попередньої педагогічної ради; тематика та термін проведен­ня семінарів, семінарів-практикумів, консультацій; графік проведення колективного перегляду педагогічного процесу; екран участі педаго­гічних працівників у методичній роботі);

 • «Куточок атестації» (де розміщено витяг з Типового положення про атестацію педагогічних працівників; перспективний план прове­дення атестації педагогічних працівників на п'ять років; перспективний план курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників на п'ять років; склад атестаційної комісії в поточному році; список педагогів, які підлягають атестації в поточному навчальному році, та теми, над якими вони поглиблено працюють;

 • «Готуємось до педагогічної ради»;

 • «Новинки методичної літератури»;

 • «На допомогу при плануванні».


Вивчення стану освітнього процесу.

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу за своїми функціональними обов'язками має систематично вивчати роботу педагогічних працівників, виконання ними завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», надавети своєчасну до­помогу педагогам.

А це означає, що необхідно навчитися не лише визначати, що зро­блено і не зроблено вихователями, що засвоєно і не^засвоєно дітьми, а детально вивчати й аналізувати педагогічний процес, форми, ме­тоди і прийоми роботи педагогів, як вони сприяють розвитку кожної дитини, допомагати вихователям удосконалювати свою майстерність.

Методи вивчення:


 1. Безпосереднє спостереження за діяльністю дітей та вихователя в кожній віковій групі.

 2. Бесіди з дітьми у звичайних умовах (у групі, на ділянці) у при­сутності вихователя.

 3. Вивчення результатів практичної діяльності дітей (малюнків, аплікацій, виробів із глини, пластиліну, природного матеріалу, паперу тощо).

 4. Анкетування вихователів і батьків.

 5. Вивчення педагогічної документації.

 6. Аналіз дидактичного обладнання, предметно-ігрового розвиваль-ного середовища.

Система вивчення має бути гнучкою, змінюватися залежно від результатів роботи педагогів. Головне — попередити виникнення ускладнень у педагогічній роботі працівника, знайти причини недоліків, детально проаналізувати їх та своєчасно вжити ефективних заходів для їх усунення, вивчити кращий досвід педагогів. Не можна перетворювати вивчення роботи вихователя на одноразові інспекції чи перевірки, воно має бути систематичним і глибоким.

Згідно з наказом Міністерства освіти України від 30.01.98 № 32 «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах» передбачено такі види контролю:Комплексна перевірка — це вивчення стану навчально-виховної роботи з усіх видів діяльності в окремій групі. Така перевірка дає змогу на основі всебічного й глибокого аналізу зробити найбільш правильні висновки. Доцільно вивчати наступність методів педаго­гічного впливу на дітей у двох вихователів, узгодженість у їх роботі між собою, з дітьми, помічником вихователя, батьками, з'ясувати сильні та слабкі сторони кожного, допомогти скоординувати роботу. Результати вивчення обговорюються з вихователями групи на пе­дагогічній раді або відображаються в наказі по дошкільному навчаль­ному закладу.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка