Методичні рекомендації щодо підвищення якості фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах
Скачати 71.39 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір71.39 Kb.
Комунальний вищий навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»
Центр громадянського виховання

Методичні рекомендації щодо підвищення якості фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах

Укладач: А.С. Остапенко, методист Центру

громадянського виховання

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Зусилля працівників дошкільних навчальних закладів сьогодні як ніколи спрямовані на оздоровлення дитини-дошкільника, культивування його здорового способу життя. Невипадково самі ці задачі є пріоритетними у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

За Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні фізична життєва компетентність пов’язана зі станом здоров’я, руховою активністю, будовою тіла, зовнішністю, роботою організму, м’язовою та предметно-практичною активністю.

Базова програма розвитку дошкільника «Я у Світі» визначає цикл заходів з безпеки життєдіяльності, охороні життя та зміцнення здоров’я дітей, окреслює коло питань щодо розвитку дитячого організму, гігієні діяльності та визначає зміст фізкультурно-оздоровчої роботи.

Великої ваги приділено зміні видів життєдіяльності таким чином, щоб це сприяло становленню фізичної компетентності дошкільників.

Співавтор Базової програми розвитку дошкільника «Я у Світі» Ольга Богініч надає великої уваги формуванню у дитини відповідального ставлення до свого власного здоров’я, формуванню здорового способу життя , як стилю життя. Програмою передбачено коло знань про самого себе, про оздоровчі уподобання, інтереси, потреби та життєві звички, що становить основу валеологічної освіти.

Фізичне виховання - одна зі складових частин всебічного виховання дітей дошкільного віку. У рамках особистісно орієнтованої моделі виховання у дошкільному навчальному закладі і педагогам, і батькам важливо знати особливості дітей кожного вікового періоду, слід зрозуміти, що під впливом вірно підібраних засобів фізичного виховання, формуються рухові навички, розвиваються фізичні якості і створюються умови для розумового, морального, естетичного й трудового виховання дитини.

Метою фізичного виховання є підготовка фізично розвиненої особистості. Для всіх навчальних установ мета єдина і обумовлюється реалізацією таких завдань:


 • оздоровчі: зміцнення здоров’я, загартування організму, виконання гігієнічних правил, профілактика захворювань.

 • навчальні: формування рухових навичок і умінь, розвиток фізичних, сенсорних якостей, формування культу здорового образу життя.

 • виховні: сприяння розумовому, моральному, естетичному й трудовому вихованню.

Завдання конкретизуються залежно від контингенту тих, хто навчається (вікових особливостей, стану здоров’я, рівня фізичної культури). Зміст роботи з фізичного виховання відображається у перспективних та календарних планах педагогів, відповідно до яких реалізується протягом дня.

Облік результатів роботи з фізичного виховання дає змогу перевірити ефективність підібраних фізичних вправ, методів навчально-виховного процесу.

Моніторинг здоров’я і розвитку дітей є підґрунтям забезпечення індивідуалізованого навчального процесу на основі знань особливостей розвитку, здоров’я, потенціальних можливостей кожної дитини.

Основою системи фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах запишається руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми у достатньому обсязі, раціонально поєднуваних і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, місця їх у режимі дня, сезону тощо.

У межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової активності, рекомендований для дітей молодшого дошкільного віку, становить 3-4 години, для старших дошкільників - 4-5 годин.

Ефективність фізичного виховання забезпечується комплексним застосуванням традиційних засобів фізичного виховання. Це, зокрема: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту й туризму); оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода); гігієнічні чинники (режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо).

Сукупність організаційних форм обов’язкових для впровадження в освітній процес, становлять: заняття з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, загартувальні процедури); різні форми організації рухової активності у повсякденні.

Вимоги до організації та проведення різних форм роботи з фізичного виховання викладені у методичних рекомендаціях «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2010 № 1/9-563).

У процесі життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах використовується комплекс різних засобів: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму), природне середовище (повітря, сонце, вода), гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо). Поряд з традиційними засобами фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практиці роботи дошкільних закладів знаходять місце інші, наприклад: фітбол-гімнастика – вправи з використанням м’яча, що має певні властивості (розмір, колір, запах, пружність), які застосовуються з оздоровчою метою; стретчинг – система вправ, заснована на статичних розтягненнях м’язів тіла і хребта, яка дає змогу запобігати порушенню постави, має оздоровчий вплив на весь організм, допомагає активізувати його захисні сили.

Важлива умова для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей – створення предметно-ігрового середовище. Воно має бути розвивальним, раціонально облаштованим, домірно насиченим і не лише служити фоном для епізодичних рухових дій, а бути стимулом, спонуканням для розгортання та активізації дитячої рухової діяльності (спеціально організованої та самостійної).

У кожному груповому приміщенні бажано створити осередок фізкультурно-оздоровлювальної активності (гімнастична стінка, драбинка, гімнастична лава, куби, м’ячі, обручі, сухий басейн, „стежка здоров’я”, фітоподушки, різні іграшки – автомобілі, візки тощо). Розміщення обладнання має забезпечити вільний без перешкод доступ до нього та сприяти руховій активності дітей, закріпленню у них набутих умінь та навичок.

З метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, організацію рухової активності у повсякденному житті та проведення занять з фізичної культури.

До фізкультурно-оздоровчої роботи відносяться такі форми: ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартувальні процедури.

Рухову активність у повсякденному житті забезпечують рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянках, походи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм), фізкультурні свята і розваги, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання.

Заняття з фізичної культури розглядаються як цілеспрямована та унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності, що має на меті оптимізацію рухового режиму, формування та закріплення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, надання дітям спеціальних знань з фізичної культури.

Робота дошкільного навчального закладу вцілому має спрямовуватися на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільників, формування мотивації здорового способу життя. З огляду на це, дітей треба ознайомлювати з поняттями про гігієну тіла, гігієну діяльності; здоров’я і хвороби, зовнішність, тіло, основні органи, а також про статеву ідентифікацію та диференціацію, розвиток організму, безпеку організму та діяльності. При цьому важливо дотримуватися принципів послідовності, систематичності, індивідуального підходу. Така робота проводиться в процесі всієї життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі.

Невід’ємною складовою процесу фізичного виховання, як всього освітнього процесу в ДНЗ, є ігри, вплив яких на розвиток дітей є багатофункціональний, у тому числі і на фізичний. Проблемою сьогодення є малорухливий образ життя як дорослих так і дітей. Тому важливо відродити інтерес до рухливих ігор. Адже саме вони дають можливість дітям здійснювати свої бажання, ростові потреби, нейтралізувати емоційні конфлікти. Рухливі ігри сприяють розвитку фізичної сили, моторних умінь, швидкості і точності руху, координації. Тому вимога сьогодення, яка стоїть перед педагогічним колективом ДНЗ, полягає у системній організації роботи з батьками, доведення до їх відома сучасних способів підвищення рухової активності дитини, формуванні позитивної реакції на рух, заняття фізичними вправами та ін..

Ураховуючи усе зазначене вище, рекомендуємо: 1. Районним (міським) методичним кабінетам:

  1. сприяти розширенню мережі дошкільних навчальних закладів-шкіл сприяння здоров’я;

  2. спрямувати діяльність Р(М)МО педагогічних працівників ДНЗ на удосконалення їх професійної компетентності з питань збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, підвищення якості фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ;

  3. покращувати стан програмного та навчально-методичного забезпечення дошкільних навчальних закладів;

  4. сприяти впровадженню здоров’язбережувальних технологій у освітній процес ДНЗ,поширенню ефективного педагогічного досвіду педагогів щодо фізичного виховання дошкільників.

 2. Керівникам дошкільних навчальних закладів:

  1. передбачати у планах роботи дошкільних навчальних закладів реалізацію завдань фізичної лінії розвитку дошкільників через усі форми фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;

  2. спрямувати роботу педагогічного колективу на оздоровлення ослаблених і часто хворіючи дітей,

  3. реалізувати в освітньому процесі завдання збереження та розвитку здорового способу життя дошкільників, формування мотивації здорового способу життя;

  4. забезпечувати здійснення медико-педагогічного контролю в педагогічному процесі;
  1. здійснювати моніторинг стану здоров’я і розвитку дітей та планувати індивідуальну роботу з дошкільниками на основі його результатів;

  2. сприяти та здійснювати контроль за організацією розвивального середовища в приміщення дошкільного навчального закладу;

  3. здійснювати просвітницьку роботу з батьками з питань фізичного виховання дітей. Зміцнення їх здоров’я.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка