Методичні рекомендації щодо її впровадження Змістом предмету "Фізична культура" у початковій школі є рухова активність із загальнорозвивальною спрямованістю. Він спрямований на формування в учнів ключових компетентностей
Скачати 106.89 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір106.89 Kb.
М.Г. Коробов,

завідувач науково-методичної лабораторії

фізичної культури, спорту і захисту Вітчизн

КЗ «Кіровоградський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського»
Аналіз нової програми з фізичної культури для учнів 4-х класів

та методичні рекомендації щодо її впровадження

Змістом предмету “Фізична культура” у початковій школі є рухова активність із загальнорозвивальною спрямованістю. Він спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, творчий підхід до застосування рухових дій у різних умовах) та функціональних (здатність до оперування знаннями про рухову активність, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і природних здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), які відображають низку вимог до фізкультурної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.

У програмі вимоги викладені у певній послідовності з урахуванням ускладнення видів діяльності учнів (репродуктивна, продуктивна, творча); особливостей психічних процесів; особливостей діяльності учня залежно від характеру знань, які засвоюються. Зважаючи на це, державні вимоги задекларовані за мірою ускладнення: «називає», «розпізнає», «пояснює», «характеризує», «виконує», «використовує», «володіє», «дотримується».

Програма з фізичної культури розроблена за моделлю «на базі стандартів» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 р.

На відміну від попередніх, у цій програмі навчальний матеріал розподілено не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, що об’єднані за способами рухової діяльності (школа культури рухів з елементами гімнастики; школа пересувань; школа м’яча; школа стрибків; школа активного відпочинку (рекреації); школа розвитку фізичних якостей; школа постави).

Ураховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дає змогу планувати комплексні уроки з уведенням до уроку різнопланових фізичних вправ для підвищення зацікавленості та емоційності учнів.

Загальна кількість годин на вивчення предмета «Фізична культура» в 4 класі залишилася незмінною — 105 годин протягом навчального року, що передбачає проведення 3 уроків на тиждень.

Кількість годин на теоретико-методичну підготовку зменшилася у новій програмі з 6 до 3 год, хоча кількість тем для опрацювання залишилася такою самою (старою програмою передбачено опанування 7 тем, новою - 7).

Перелік тем зазнав певних змін: хоча в обох програмах існують теми щодо впливу фізичних вправ на організм, основ загартування, проведення позаурочних фізкультурних заходів, правила безпеки під час занять; програма 2011 року містить нові теми з історії виникнення фізичних вправ та Олімпійських ігор Давньої Греції й основних фізичних якостей. Слід зазначити, що у колишній програмі у матеріалах кожної теми було виокремлено певну кількість теоретичних питань (зокрема відомості про види спорту, провідних спортсменів, особливості інвентаря та проведення занять та ін.). У новій програмі такі відомості у матеріалах кожної «школи» відсутні. Планування теоретичного матеріалу може здійснюватись як на самостійні теоретичні уроки так і вивчатись у процесі уроків фізичної культури.

Зміст рухової діяльності не зазнав докорінних змін, проте змінився спосіб його розподілення. Якщо раніше змістом, наприклад теми «Гімнастика», були організаційні та загальнорозвивальні вправи, біг, стрибки, акробатичні вправи, лазіння та перелізання, вправи з рівноваги, танцювальні вправи, то тепер вони майже без змін увійшли до різних «шкіл» (організаційні, загальнорозвивальні та акробатичні вправи, вправи з рівноваги — до школи культури рухів із елементами гімнастики, біг і танцювальні вправи, лазіння та перелізання — до школи пересувань, стрибки — до школи стрибків). Істотно зросла кількість навчальних нормативів: у 4-му класі старою програмою передбачено складання 10 контрольних навчальних нормативів, а новою - майже 20.

Якщо порівняти кількісні показники контрольних нормативів, то виявиться, що вони так само змінилися у бік полегшення (наприклад, «човниковий» біг 4 х 9 м у дівчат (за рівнями; с): 13,1 — 12,2 — 12,1 і менше (колишня програма); 14,0 — 13,5 — 13,0 — менше ніж 13,0 (нова програма).

Програма предмета “Фізична культура” складається з пояснювальної записки і таких розділів:

І. Теоретико-методичні знання.

ІІ. Способи рухової діяльності:  • школа культури рухів з елементами гімнастики;

  • школа пересувань;

  • школа м’яча;

  • школа стрибків;

  • школа активного відпочинку (рекреації);

  • школа розвитку фізичних якостей;

  • школа постави.

Орієнтовна сітка годин за програмою з фізичної культури для 4 класу

Розділи і темиКількість годин

4клас


І. Теоретико-методична підготовка

3

ІІ. Способи фізкультурної діяльності:

Школа культури рухів з елементами гімнастики

Школа пересувань

Школа м’яча

Школа стрибків

Школа активного відпочинку (рекреації)

Школа сприяння розвитку фізичних якостей

Школа постави


Визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей

Резервний час


17

2417

8

10У змісті відповідних розділів програми

На всіх уроках6
20

Всього:

105

І. Теоретико-методична підготовка

Зміст навчального матеріалу

Нова програма

Стара програма

Теоретико-методичні знання

Символіка Олімпійських ігор.

Фізичне виховання в Запорізькій Січі.

Роль фізичних вправ для розвитку кістково-м’язової та дихальної систем організму.

Характеристика основних способів регулювання фізичного навантаження (швидкість та тривалість виконання вправ). Основні прийоми самоконтролю.

Роль фізичних вправ, спрямованих на формування правильної постави, характеристика послідовності їх виконання та запобіганні плоскостопості, захворювань очей.

Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури і під час самостійних занять фізичними вправами.Теоретико-методичні знання

Гігієна харчування.

Розвиток кістково-м'язової системи засобами фізичної культури.

Фізична культура як засіб керування емоціями.

Розвиток дихальної системи засобами фізичної культури.
Теоретична підготовка у змісті окремих тем

Історія української гімнастики.

Гігієнічні вимоги до занять гімнастикою.

Страховка під час виконання гімнастичних вправ.

Поняття про частини і точки розмітки в гімнастичному залі.

Історія українського футболу.

Розвиток футболу в Україні.

Місця занять, обладнання, інвентар.

Розвиток баскетболу в Україні.

Основні правила гри в баскетбол.

Історія розвитку гандболу в Україні.

Основні правила гри у гандбол.

Гігієна туриста. Загальні гігієнічні вимоги.

Забезпечення самоконтролю.

Комплектація похідної аптечки.

Гігієна спортивного одягу і взуття.

Історія розвитку плавання в Україні.

Гігієна плавця.

Засоби загартування.

Відомі українські лижники.

Гігієнічні вимоги до занять лижною підготовкою.

Засоби загартування лижника.

Правила безпеки під час занять гімнастикою,

лижною підготовкою, плаванням, легкою атлетикою, туризмом, гандболом, баскетболом, футболом.Як видно з таблиці «Зміст навчального матеріалу» відмінність І розділу нової програми така: відсутня теоретична підготовка, додано теми «Символіка Олімпійських ігор», «Фізичне виховання в Запорізькій Січі».ІІ. Способи рухової діяльності:

До школи культури рухів з елементами гімнастики увійшли вправи основної гімнастики, стройові вправи і команди, елементи акробатики, вправи корегувальної спрямованості та ті, що пов’язані із незвичним положенням тіла у просторі.

Враховуючи те, що процес окостеніння різних частин скелету ще не закінчився і що кістки містять велику кількість хряща, не можна використовувати рухи, пов’язані з тривалим статичним напруженням. М’язи дітей відрізняються від м’язів дорослого тим, що вони еластичніші, ніжніші, збагачені водою, бідніші на білки і неорганічні речовини. Внаслідок великої еластичності м’язів і зв’язок необхідно обережно проводити вправи на гнучкість.До школи пересувань увійшли життєзабезпечуючі способи пересувань: ходьба, біг, танцювальні кроки, лазіння та перелізання, пересування на лижах та ковзанах, плавання. У разі відсутності умов для проведення лижної, ковзанярської підготовки або плавання, навчальні години використовуються для вивчення інших складових програми. Вправи в лазінні в цьому віці необхідно виконувати на похило поставлених лаві і драбинках, вертикальних драбинках і гімнастичній стінці, а перелазіння – через перешкоду і стрибкові гімнастичні прилади висотою до 100–130 см. Під час проведення вправ в лазінні і перелазінні не можна допускати тривалих напружень із затримкою дихання.

Легкоатлетичні вправи мають велике значення в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Їх педагогічна цінність визначається високим ступенем прикладної направленості, можливістю розвивати витривалість, швидкість, швидкісно-силові якості. При виконанні легкоатлетичних вправ в роботу включаються майже всі м’язові групи, значно покращується діяльність серцево-судинної і дихальної систем, суттєво підвищується обмін речовин. У процесі проведення занять з елементами легкої атлетики потрібно особливу увагу приділяти організації занять. При навчанні і виконанні бігу на швидкість необхідно, щоб учні бігли по різним доріжкам. При проведенні вправ на метання дітей можна шикувати на двох сторонах майданчика обличчям один до одного, але при виконанні обов’язкової умови – відстань між учнями повинна бути достатньою, а збір м’ячів проводиться лише за командою вчителя.Школа стрибків об’єднує види стрибків: зі скакалкою, стрибки у глибину, висоту, довжину, опорні стрибки. Під час вивчення стрибків в довжину і висоту повинна зберігатись чітка послідовність з визначеними інтервалами, а місця приземлення добре підготовлені. Не варто проводити стрибки з великої висоти на тверду поверхню, оскільки вони можуть стати причиною неправильного зростання кісток тазу і викривлення хребта. Необхідно навчити дітей правильному м’якому приземленню при стрибках і зіскоках, домагатись від них стійкого приземлення. Діти цього віку можуть стрибати від 60 до 90 см. Для розвитку стрибучості і оволодіння правильним приземленням доцільно включати в урок стрибки зі скалкою.

Школа м’яча включає вправи з малим і великим м’ячем. Пропоновані вправи дозволять школярам в подальшому оволодіти навичками метань та основами спортивних ігор: волейболу, гандболу, баскетболу, футболу тощо.

Навчання дітей найпростішим елементам спортивних ігор проводять одночасно з усіма дітьми. Найскладніші рухи розучують з невеликими групами.

Для правильного формування навичок під час розучування доцільно зменшити вагу м’яча чи шайби, розміри площадки. Особливу увагу приділяють навчанню володінню в однаковій мірі як лівою, так і правою рукою.

До школи активного відпочинку (рекреації) увійшли рухливі й народні ігри, які систематизовані за відповідними «школами». Водночас, враховуючи різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у розвитку фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких формуються навички з різних «шкіл». Крім того, ця «школа» містить основи туризму. Всі компоненти цього розділу спрямовані на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під час активного відпочинку.

У 4 класі ігри значно доповнюються різними загально розвиваючими вправами і спеціальними вправами з легкої атлетики, гімнастики, лижного спорту і плавання. Поряд з простими некомандними іграми в цей період починають використовувати складні командні ігри. Більшість з них служать підвідними до вивчення спортивних ігор.

В учнів 4 класів відчутно прибавляється сила, покращуються координаційні можливості, швидкість, спритність і витривалість пристосування організму до навантаження, більш досконалим стає управління свої тілом. Для цього віку вже доступні досить складні ігри за змістом.

У психіці дітей 10-11 років проходять значні зміни. Збільшення сили і рухливості нервових процесів тягне за собою підвищення стійкості уваги і інтересів дитини. Розвиток оперативного мислення дозволяє вирішувати більш складні тактичні завдання. Це особливо важлива, так як дітей починають цікавити ігри змагального і колективного характеру.

Між іграми хлопчиків і дівчаток у цьому віці не існує якоїсь значної різниці. Хлопчики все ж більше схильні до ігор з елементами єдиноборств, взаємовиручки, боротьби за м’яч. Дівчата - до більш спокійних, з ритмічними і точними рухами. Особливою любов’ю дітей цього віку користуються ігри з м’ячем, з бігом, стрибками через перешкоди, метаннями, а також воєнізовані ігри на місцевості.

У школі розвитку фізичних здібностей запропоновано вправи, що систематизовані за ознаками функціональної дії для розвитку певних фізичних здібностей. Це дозволить вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на їхній основі різноманітні комплекси, використання яких дозволить планувати навантаження і забезпечувати наступність у розвитку основних фізичних якостей.

Школа постави спрямована на формування стереотипу правильної постави. Виховання відчуття правильної постави досягається за умови багаторазового повторення правильного положення тіла з різних вихідних положеннях та під час пересування.

До школи постави увійшли вправи, що сприяють вихованню координації рухів, суглобно-м’язового відчуття, вміння управляти своїм тілом, вправи на рівновагу та балансування, на розвиток рухливості суглобів.Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.

Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка