Методичні розробки для практичних та семінарських занять львів 2005
Сторінка1/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ І НЕОНАТОЛОГІЇ ФПДО
"ПЕДІАТРІЯ"
Передатестаційний цикл

Методичні розробки для практичних та семінарських занять

ЛЬВІВ - 2005

Методичні вказівки підготували: доц. О.В.Омельяненко, проф. Ю. С. Коржинський, ас. В.В.Подолянська, доц. І.М. Головко, доц. Т.З. Марченко, доц. Р.Г. Голик, доц. Б.Р. Коцай, доц. Н. Є. Савчак, ас. Л. П. Сакалош.

Відповідальний за випуск: доц. О.Є. Січкоріз.

Рецензенти: проф. С. Л. Няньковський, проф. Л.В. Беш.

Методичні вказівки затверджені і рекомендовані до друку цикловою методичною комісією ФПДО від ____________ 2005. Протокол №____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою навчання на передатестаційному циклі зі спеціальності „Педіатрія” є підготовка лікаря-педіатра до атестації на певну атестаційну категорію та визначення рівня знань та умінь відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик другої, першої та вищої категорій. Важливим завданням передатестаційних циклів є також поглиблення професійних знань, удосконалення умінь та навичок педіатрів, ознайомлення лікарів з останніми досягненнями в педіатрії, надання їм допомоги у підготовці до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.

На передатестаційному циклі проходять навчання лікарі-педіатри, які пройшли спеціалізацію із спеціальності "Педіатрія” та мають стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Методична розробка складена на основі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу зі спеціальності ”Педіатрія” (Київ, 2002), розробленої за Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2002 року № 92 "Про розробку навчальних планів та програм підготовки спеціалістів в інтернатурі та на передатестаційних циклах". Методична розробка затверджена методичною комісією факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Зміст програми навчання охоплює обсяг теоретичних знань та практичних навичок, необхідних лікарю для проведення самостійної роботи.

Навчальний план передатестаційного циклу "Педіатрія”" складається із 47 тем: лекційних – 13, семінарських – 16, практичних – 17. Після проходження курсу проводиться заключна конференція та іспит. За додатковими програмами проводяться заняття з медицини катастроф, проблем СНІДу та вірусних гепатитів у дітей, дитячих інфекційних хвороб. Для перевірки знань проводиться базовий та заключний комп'ютерний контроль з використанням спеціальних програм.

Лікарям-слухачам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.Блочна (курсова) структура передатестаційного циклу

Навчальні питання (навчальні елементиКомп’ютерний контроль

Контрольні питання

Напрямки

дискусії


Теми реферативних повідомлень (навчальні елементи)

ІСПИТ


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ „Педіатрія”

Тривалість навчання - 1 міс (156 год)

Назва курсу (розділу)

Кількість годин

Лекції

Практ

Семін.

РазомОрганізація лікувально-профілактичної допомоги дітям. Контроль за станом здоров’я дітей

2

2

4

8Харчування здорових і хворих дітей

2

4

4

10Медична генетика і імунологія

2

4

4

10Хвороби новонароджених

4

2

2

8Хвороби органів дихання

2

6

2

10Хвороби органів кровообігу

2

6

8

16Дифузні хвороби сполучної тканини

2
2

4Хвороби органів кровотворення

2

2

4

8Хвороби органів травлення

2

6

6

14Захворювання сечової системи

2

4

4

10Невідкладні стани

4

4

6

14Інші питання педіатрії (ендокринні хвороби, туберкульоз тощо)
4

2

6
ЕКЗАМЕН6

6
РАЗОМ

26

44

54

124
СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИМедична інформатика

- базовий комп’ютерний контроль

- заключний комп’ютерний контроль


2

2

2
4

6

Медицина катастроф

2

2

2

6Дитячі інфекційні хвороби

6

6

8

20РАЗОМ

10

12

10

32ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ

36

56

64

156

ОБ'ЄМ ЗНАНЬ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ НА КАТЕГОРІЮ:


  1. Вищу - всі навчальні елементи, викладені в уніфікованій програмі передатестаційного циклу "Педіатрія", відповідні практичні навички та участь в науково-дослідній роботі за спеціальністю.

  2. Першу - всі навчальні елементи, викладені в уніфікованій програмі
    передатестаційного циклу "Педіатрія” та відповідні практичні
    навички.

  3. Другу - навчальні елементи, викладені в програмі передатестаційного циклу "Педіатрія", крім навчальних елементів підвищеної складності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

передатестацiйного циклу з спецiальностi "ПЕДIАТРIЯ"п/п

Код

Тема лекції

К-ть годин02.01

Сучасна концепція збалансованого харчування

2

2.03.01

Основи медичної генетики

  1. 2

04.02

Внутрішньоутробні інфекції

204.04

Сепсис новонароджених

205.04

Гостра пневмонія, сучасна етіологічна структура, патогенез, клініка, лікування

206.08

Хвороби серця неревматичної природи

207.01

Ревматизм. Дифузні хвороби сполучної тканини

208.03

Анемії

208.06

Геморагічні і тромботичні захворювання

209.04

Виразкова хвороба шлунка та 12-ти палої кишки

210.02

Диференцiальна дiагностика

симптомiв та синдромiв захворювань нирок у дiтей211.06

Енцефалічні реакції

212.

Актуальні питання рахіту

2Всього

26


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка