Методичні розробки практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу за спеціальністю Фтизіатрія
Сторінка2/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 6

Функціональні і бронхологічні методи дослідження при туберкульозі. Біопсії.
МЕТА І ЗАВДАННЯ .ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів щодо функціональних методів дослідження функції дихання (спірографія), серцево-судинної системи (електрокардіографія), щодо показань і протипоказань для діагностики і лікувальної бронхоскопії, методів анестезії при бронхоскопії, техніки бронхоскопії, ускладнень і забору матеріалу для цитологічного і гістологічного дослідження. Вивчити усі види біопсії, які проводяться в клініці фтизіатрії, покази до них і результати.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: бронхологічний кабінет, хірургічний відділ.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: спірограми, електрокардіограми, таблиці і слайди фотобронхограм.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Богуш Л.К., Жарахович ІА "Биопсия в пульмонологии", М. 1977.

2. Кузнецов И.Д., Розенштраух С.А. Рентгенодиагностика опухолей средостения. М., «Медицина», 1970.

3. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

4. Лукомський Г.И. и др. "Бронхология", М. 1973.

5.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

6. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

7. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,- 323 с.

8. Стручков В.И., Григорян А.В. Опухоли легких. М., «Медицина», 1964.

9.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

10.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

11.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

12. Фрадкин В. Легкие. Пороки развития. БМЗ, т.15, М., 1960.

13. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Функціональні методи дослідження.

2) Покази і протипокази для діагностичної і лікувальної бронхоскопії з забором матеріалу для бактеріологічного і гістологічного дослідження.

3) Покази для проведення біопсії, види біопсій і техніка їх проведення.

4) Результативність біопсій при різних захворюваннях.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач акцентує увагу на основних функціональних методах дослідження при туберкульозі, звертає увагу на проведення діагностичних бронхоскопій і бронхографій під місцевим і загальним знечуленням, проведення лікувальних бронхоскопій, катетеризацію бронхів, ендобронхіальне введення медикаментів та забір промивних вод бронхів і мазків з глотки і гортані для бактеріологічного дослідження. При необхідності проводиться аспірація вмісту бронхів, біопсія ураженої слизової оболонки або трансбронхіальна пункція лімфатичних вузлів, фотографування. Курсанти беруть участь в бронхологічних обстеженнях хворих в бронхологічному кабінеті.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти аналізувати дані функціональних методів дослідження, знати покази для проведення бронхоскопій та біопсій, забір матеріалу для бактеріологічного і гістологічного дослідження.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 7

Туберкулінодіагностика
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: ознайомити курсантів з особливостями методів туберкулінодіагностики та правильної оцінки. отриманих результатів і співставлення з клінічними даними хворого. Перевірити вміння курсантів користуватись туберкулінодіагностикою.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, лабораторії бази.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Різні види туберкуліну, набір інструментів для проведення проби Манту, Коха, Пірке.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Беленький М.С. Клиническая туберкулинодиагностика. - К.: Здоров'я, 1984. - 86 с.

2. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

3. Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

4.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

5.Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р. Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.

6. Петров Р.В. Иммунология. М. 1982.

7. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

9.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 сНАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Види туберкуліну, їхні особливості.

2) Покази для проведення туберкулінових проб Манту, Коха, Пірке.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: лікарі-курсанти розподіляються на підгрупи по 2-3 чол. Звертається увага на методику проведення градуйованої проби Пірке, Манту, Коха та правильну інтерпретацію одержаних результатів. Вказується назначення туберкулінових проб для діагностики туберкульозу і визначення післяінфекційної та післявакційної алергії.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: знати та вміти вибирати відповідний вид туберкулінодіагностики, вміти оцінити отримані результати туберкулінових проб та правильно їх трактувати.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з навчальних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 8

Туберкуліновий віраж . Тубінтоксикація (туберкульз невиясненої локалізації)
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з сучасної діагностики первинного інфікування, поняття тубвіража та туберкульозу невиясненої локалізації як у дітей так у дорослих. Туберкулінадіагностика і правильна її оцінка. Методи діагностики туберкульозу невиясненої локалізації: обов’язкові та додаткові методи діагностики

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, терапевтичне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, тематичні хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

3. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

4. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

5.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

7.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

8.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

9.Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Патогенез первинного інфікування

2) Методи діагностики первинного інфікування

3) Критерії діагностики туберкулінового віражу

4) Патогенез туберкульозу невиясненої локалізації

5) Особливості діагностики туберкульозу невиясненої локалізації

6) Методи лікування

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Викладач знайомить зі статичними даними щодо первинного інфікування (туберкулінового віражу) та туберкульозу невиясненої локалізації у дітей та підлітків, вказує на особливості патоморфозу первинних форм туберкульозу у дітей та підлітків, а також у дорослих в сучасних епідеміологічних умовах. Знайомить зі структурою первинного туберкульозу у дорослих та особливостями перебігу первинного та вторинного туберкульозу у дорослих, бактеріологічною та диференціальною діагностикою первинного туберкульозу з іншими неспецифічними захворюваннями органів дихання. Обговорюються схеми лікування кожного конкретного випадку первинного туберкульозу у дорослих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: правильно інтерпретувати дані клінічного, рентгенологічного, лабораторного та бронхологічного обстеження хворих, обґрунтувати ту чи іншу клінічну форму туберкульозу невиясненої локалізації, накреслити схему лікування. Клінічний розгляд хворих.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів згідно контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:опитування, розв'язання задач для програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 9

Первинний туберкульоз легень у дорослих
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з сучасної діагностики первинного туберкульозу у дорослих та різницю між первинним і вторинним туберкульозом, особливості лікування.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, терапевтичне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, тематичні хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

3. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

4. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

5.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

7.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

8.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

9.Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Структура первинного туберкульозу у дорослих за останні роки.

2) Патоморфоз первинного туберкульозу в сучасних умовах.

3) Особливості клінічних форм первинного туберкульозу у дорослих в сучасних умовах.

4) Лабораторна та рентгенологічна діагностика первинного туберкульозу у дорослих.

5) Лікування первинного туберкульозу у дорослих.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Викладач знайомить зі статичними даними щодо захворюваності у дорослих, вказує на особливості патоморфозу первинного туберкульозу у дорослих в сучасних епідеміологічних умовах. Знайомить зі структурою первинного туберкульозу у дорослих та

особливостями перебігу первинного та вторинного туберкульозу у дорослих, бактеріологічною та диференціальною діагностикою первинного туберкульозу з іншими неспецифічними захворюваннями органів дихання. Обговорюються схеми лікування кожного конкретного випадку первинного туберкульозу у дорослих.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: правильно інтерпретувати дані клінічного, рентгенологічного, лабораторного та бронхологічного обстеження хворих, обґрунтувати ту чи іншу клінічну форму первинного туберкульозу, накреслити схему лікування. Клінічний розгляд хворих.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів згідно контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування, розв'язання задач для програмованого контролю.
ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 10

Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з сучасної діагностики туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у дітей та підлітків та різницю між первинним і вторинним туберкульозом, особливості лікування. Особливості клінічної, рентгенологічної та комп’ютерної діагностики лімфаденопатій у дітей та дорослих

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, терапевтичне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, тематичні хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2. Подусовський В.Ф., Борис В.М. Дифференциальная диагностика аденопатий туберкулезной и нетуберкулезной зтиологии у детей. Метод, рекомендации для врачей. Львов, 1976.

2.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

3. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

4. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

5.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

7.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

8.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

9. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Структура туберкульозу внутрішньо грудних лімфатичних вузлів за останні роки.

2) Патоморфоз туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів в сучасних умовах.

3)Особливості клінічних форм туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів в сучасних умовах.

4) Лабораторна та рентгенологічна діагностика туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

5) Лікування туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у дітей, підлітків та дорослих.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Викладач знайомить зі статичними даними щодо захворюваності у дорослих, вказує на особливості патоморфозу туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів в сучасних епідеміологічних умовах. Знайомить зі структурою туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів та особливостями перебігу первинного та вторинного туберкульозу у дорослих, бактеріологічною та диференціальною діагностикою первинного туберкульозу з іншими неспецифічними захворюваннями органів дихання. Обговорюються схеми лікування кожного конкретного випадку туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів .

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: правильно інтерпретувати дані клінічного, рентгенологічного, лабораторного та бронхологічного обстеження хворих, обґрунтувати ту чи іншу клінічну форму туберкульозу внутрішньо грудних лімфатичних вузлів, накреслити схему лікування. Клінічний розгляд хворих.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів згідно контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування, розв'язання задач для програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 11

Рентгендіагностика первинного туберкульозу
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з сучасної діагностики первинних форм туберкульозу у дітей та підлітків та різницю між первинним і вторинним туберкульозом, особливості лікування. Особливості клінічної, рентгенологічної та комп’ютерної діагностики первинних форм туберкульозу у дітей та дорослих

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, терапевтичне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, тематичні хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

3. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

4. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

5.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

7.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

8.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

9.Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Структура первинних форм туберкульозу за останні роки.

2) Рентгенологічні стадії первинних форм в сучасних умовах.

3) Особливості клінічних та рентгенологічних форм первинного туберкульозу в сучасних умовах.

4) Рентгенологічна та комп’ютерна діагностика первинних форм туберкульозу

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Викладач знайомить зі статичними даними щодо захворюваності у дорослих, вказує на особливості патоморфозу первинних форм туберкульозу в сучасних епідеміологічних умовах. Знайомить зі структурою первинних форм туберкульозу та особливостями перебігу первинного та вторинного туберкульозу у дорослих, бактеріологічною та диференціальною діагностикою первинного туберкульозу з іншими неспецифічними захворюваннями органів дихання. Обговорюються схеми лікування кожного конкретного випадку первинних форм туберкульозу .

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: правильно інтерпретувати дані клінічного, рентгенологічного, лабораторного та бронхологічного обстеження хворих, обґрунтувати діагноз первинного туберкульозу в дітей, підлітків та дорослих , накреслити схему лікування. Клінічний розгляд хворих.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів згідно контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування, розв'язання задач для програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 12

Саркоїдоз клініка, діагностики та , диференційна діагностика з первинними формами туберкульозу
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з питань патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, перебігу та лікування саркоїдозу легень.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, рентгенологічний кабінет, терапевтичне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми, томограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Путов В. Диссеминированные процессы в легких. М. «Медицина», 1984.

2. Руководство по легочныїм болезням в 4-х т. М., 1989.

3. Хоменко А.Г. Саркоидоз. М., 1982.

4. Пилипчук М.С., Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ, Логос, 1998. -279с.

5. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

6.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

7.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 сНАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Патогенез і патоморфологія саркоїдозу.

2) Клініка, особливості перебігу і прогнозу гострої форми саркоїдозу.

3) Клініка і перебіг І, II і III стадій саркоїдозу.

4) Методи діагностики і диференціальної діагностики саркоїдозу.

5) Методи лікування і прогнозу саркоїдозу.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів з патогенезом і патоморфологією саркоїдозу, клінікою саркоїдозу та особливостями

перебігу гострої форми саркоїдозу. Розглядається клінічний перебіг різних стадій саркоїдозу, акцентується особлива увага на диференціальній діагностиці саркоїдозу з іншими захворюваннями, складаються плани лікування і прогноз захворювання. Клінічний розгляд хворих.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: правильно інтерпретувати дані клінічного, рентгенологічного, лабораторного та бронхологічного обстеження хворих, обґрунтувати клініку і перебіг І, II і III стадій саркоїдозу, накреслити схему лікування.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування, розв'язання задач для програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 13

Дисемінований і вогнищевий туберкульоз легень
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з клініки, діагностики, особливостей протікання і лікування гострого і підгострого дисемінованого та вогнищевого туберкульозу легень. Оволодіти знаннями з диференціювання дисемінованого туберкульозу з іншими дисемінованими захворюваннями легень.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, терапевтичні відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: рентгенограми, слайди, кольорові таблиці, тематичні хворі та їхні історії хвороби.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ - Львів 2008 – 302 с.

2.Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

3.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

4.Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р. Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції.

5. Петров Р.В. Иммунология. М. 1982.

6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

7.Савула М.М., Ладний О.Я., Кравченко Н.С., Сливка Ю.І. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. Тернопіль, 2000. - 223 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

9.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

10.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів, 2010 – 1336 с

11. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981;НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1)Диференціальний діагноз гострого і підгострого дисемінованого туберкульозу легень.

2)Особливості рентгенограм і томограм гострого і підгострого дисемінованого туберкульозу легень.

3)Особливості рентгенограм і томограм вогнищевого туберкульозу легень.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів з протіканням і клінічними варіантами форм дисемінованого туберкульозу легень. Проводиться диференціальна діагностика дисемінованого туберкульозу з іншими дисемінованими процесами в легенях, звертається увага на важливість рентгенологічного обстеження верхівок легень, особливості їх перкусії і аускультації. Викладач звертає увагу курсантів на наявність двох різновидностей вогнищевого туберкульозу легень і визначення активності фіброзно-вогнищевого туберкульозу легень, необхідність проведення біохімічних досліджень крові, туберкулінових проб і пробної хіміотерапії. Клінічний розгляд тематичних хворих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: знати клінічну картину гострого і підгострого дисемінованого та вогнищевого туберкульозу легень, вміти діагностувати гострий і підгострий дисемінований і вогнищевий туберкульоз легень, диференціювати з іншими дисемінованими та вогнищевими процесами в легенях, скласти індивідуальний план лікування хворих дисемінованим та вогнищевим туберкульозом легень.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування, розв'язання задач для програмованого контролю.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка